Giáo án lớp 4 môn thể dục - Tiết 1: ổn định tổ chức lớp - Trò chơi

A- Mục tiêu:

1- Nội dung:

 - Làm quen

 - Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"

2- Yêu cầu:

 - Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản.

 - Biết làm theo Gv sửa lại trang phụ cho gọn gàng khi tập luyện

 - Bước đầu biết tham gia được trò chơi.

II- Địa điểm, phương tiện:

- Sân tập trường TH số II TT Phố Lu

- 1 còi, tranh ảnh và một số con vật

 

doc52 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 05/04/2017 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn thể dục - Tiết 1: ổn định tổ chức lớp - Trò chơi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u cầu của giờ học. - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn và hít thở sâu. 4 - 5 phút x x x x x x x x (x) ĐHNL B- Phần cơ bản: 1- Ôn tập bài thể dục, - Ôn bài thể dục. 23 - 25' 15' 3-4 lần Lần 1-2: Cho HS ôn tập bình thường. Lần 3-4: Ôn tập theo tổ. 2x8 nhịp /1 động tác x x x x x x x x (GV) ĐHTL x x x x - Ôn cả lớp: Lớp trưởng điều khiển - GV theo dõi và chỉnh sửa cho những HS thực hiện động tác chưa chính xác. - Ôn theo tổ: Tổ trưởng điều khiển. 2- Ôn trò chơi: Tâng cầu - Y/c một vài HS nêu lại cách chơi. - Một vài bạn làm mẫu. 10 p' x x x x - Cho HS chơi thi theo hiệu lệnh còi. x x x x ĐHTC - HS chơi tập chung C- Phần kết thúc: - HS chơi thi giữa các tổ - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc. (Mỗi hàng một tổ) 4-5phút - HS thực hiện theo Y/c - Đi thường theo hàng dọc và hít thở sâu 30-40m - GV hệ thống bài học - GV nhận xét giờ học 1 phút 1 phút x x x x (GV) x x x x ĐHVL ngày soạn: ngày giảng: Thể dục Bài 29 Kiểm tra bài thể dục I. Mục tiêu - Thuộc và thực hiện các động tác tương đối chính xác II. Địa điểm - Sân trường III. Lên lớp Nội dung Định lượng Yêu cầu, phương pháp A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Phổ biến nội dung tiết kiểm tra - Khởi động - Đứng vỗ tay hát 1 bài - Chạy nhẹ nhàng một hàng dọc theo địa hình sân. - Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối. Chơi trò chơi - Diệt các con vật có hại B. Phần cơ bản - Nội dung kiểm tra: Bài thể dục phát triển kỹ năng. - GV nêu tên động tác Cách đánh giá: - Thực hiện đúng 4/7 động tá là đạt yêu cầu. - Những học sinh chưa đạt ở mức độ đó cho học sinh luyện tập thêm để kiểm tra lại. - Trò chơi: Tâng cầu C. Phần kết thúc - Đi thường theo nhịp 2/4 - Tập động tác điều hòa của bài thể dục. - Nhận xét giờ kiểm tra, công bố kết quả 2 phút 2 phút 50 – 50 m 2 phút 1 phút 2 x 8 nhịp 3 – 4 phút 2 x 8 nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐHNL - 1 hàng dọc - Cán sự điều khiển - Kiểm tra thành nhiều đợt: 5 em. x x x x x x GV - Cán sự hô - Mỗi học sinh chỉ được kiểm tra một lần - 2 em đứng quay mặt vào nhau ngày soạn: ngày giảng: Bài 30 Thể dục Trò chơi vận động A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Làm quen với trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ". 2- Kỹ năng: - HS biết tham gia vào trò chơi ở mức nhất định. - Tham gia vào trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" ở mức ban đầu (Chưa có vần điệu) 3- Thái độ: Có ý thức kỷ luật trật tự. B- Địa điểm, phương tiện. - Trên sân trường, dọn vệ sinh tập - GV chuẩn bị một còi, đủ cho hai HS một quả cầu. C- Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần nội dung Đlg Phương pháp 1- Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu của bài học. 1-2 phút x x x x x x x x (x) - Chạy nhẹ thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên. 50 - 60m (x) x x x x 1phút 1lần ĐHTL 2x8 nhịp x x x x x x x x (x) - Cán sự lớp điều khiển 1-2phút 6-8phút - GV nêu tên trò chơi x x x x x x x x - GV đi sửa chữa, uốn nắn - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Ôn bài thể dục - Múa hát tập thể hoặc trò chơi. 2- Phần cơ bản: * Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. - GV nêu tên trò chơi - HS đứng từng đôi một quay mặt vào nhau - Cho một đô lên làm mẫu. Kết hợp lời chỉ dẫn và giải thích của GV - Cho cả lớp cùng chơi. + Chuyển cầu theo nhóm hai người - Lớp tập hợp thành hai hàng da 8 - 10phút cách cầm tay và tư thế đứng chuẩn bị - Quay mặt vào nhau tạo thành từng đôi. Trong mỗi hàng người nọ cách người kia1m. 3m - GV chọn 2 HS. Có khả năng tập mẫu giải thích cách chơi cho cả lớp. - Cho từng nhóm tự chơi. 3m 3- Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay và hát. 1 - 2 phút x x x x x x x x - Ôn động tác vươn thở và điều hoà. - Mỗi động tác 2 x 8 nhịp - GV cùng HS hệ thống bài học. 1 - 2 phút - GV nhận xét tiết học, giao bài về nhà 1 - 2phút ngày soạn: ngày giảng: Thể dục: bài 31 Trò chơi vận động A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Tiếp tục học trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" - Chuyền cầu theo nhóm hai người. 2- Kỹ năng: - HS biết tham gia vào trò chơi có kết hợp vần điệu - Chuyền cầu. Tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động. 3- Thái độ: - Có ý thức kỷ luật trật tự khi tham gia vào trò chơi II- Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập. - GV chuẩn bị 1 còi, đủ cho 2 HS có một quả cầu. III- Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1- Phần mở đầu: x x x x - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 1 - 2phút x x x x (x) - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, đầu gối, hông. 50-60m 1phút 2phút (x) x x x x 2- Phần cơ bản: + Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ - GV cho HS chơi một phút để nhớ lại cách chơi. 8-10phút - HS tập theo đội hình hàng ngày. - GV dạy cho HS đọc bài vần điệu " Kéo cưa lừa xẻ Kéo cho thật khoẻ Cho thật nhịp nhàng Cho ngực nở nang Cho tay cứng cáp Hò dô ! Hò dô ! " - HS chơi kết hợp có vần điệu + Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Cho HS cả lớp tập hợp thành 2 hàng dọc, quay mặt vào nhau tạo thành từng đôi trong mỗi hàng người nọ cách người kia một mét 8 - 20 phút HHTL x x x x x x x x 3- Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay hát 1 - 2 phút x x x x - Tập động tác vươn thở và điều hoà x x x x - GV cùng HS hệ thống bài học 1 - 2phút (x) - GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà. ngày soạn: ngày giảng: Thể dục: bài 32 Trò chơi vận động A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Ôn trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" - Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người. Phần nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1- Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến ND Y/c bài học - Đứng vỗ tay và hát - Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông 1-2phút 1phút x x x x x x x x (x) - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 1-2phút 60-80m (x) x x x x 2- Phần cơ bản: - Ôn bài TD phát triển chung 1phút 2lần 2x8 nhịp - Tập mỗi đtác hai lần Lần 1: GV hô nhịp o/ làm mẫu - Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người. Lần 2: Cán sự hô - GV chia tổ tập theo cán sự điều khiển của tổ trưởng. - GV QS, giúp đỡ và uốn nắn động tác. 3- Phần cơ bản. - Đi thường theo nhịp và hát - Tập động tác điều hoà của bài TD 2-3phút - Tập mỗi đtác 2x8 nhịp * Trò chơi: - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2phút ngày soạn: ngày giảng: Bài 33 Thể dục: Bài thể dục - Trò chơi I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: Ôn bài thể dụ, tiếp tục trò chơi "Tâng cầu" 2- Kĩ năng: Biết thực hiện động tác trong bài TD 1 cách chính xác - Nâng cao thành tích tâng cầu 3- Giáo dục: Yêu thích môn học II- Địa điểm, phương tiện: - Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập - Chuẩn bị một còi, cầu cho HS III- Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu: 1- Nhận lớp 4-5phút - Kiểm tra cơ sở vật chất - Điểm danh - Phổ biến mục tiêu bài học x x x x x x x x 3 - 5 m (GV) ĐHNL 2- Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông - Đi vòng tròn và hít thở sâu. 60-80m 1vòng - Thành một hàng dọc - HS thực hiện sự đk' của quản trò B- Phần cơ bản: 22-25' 1- Ôn bài thể dục phát triển chung. - Lần 1: GV hô và làm mẫu 2 lần 2x8nhịp - Lần 2: Cán sự lớp đk' - Lần 1: HS tập theo GV - Lần 2: Tập theo sự đk' của lớp trưởng. - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. 2- Chuyền cầu theo tổ - GV phổ biến nội dung và giao việc. - HS chuyền cầu theo tổ - GV theo dõi, chỉnh sửa. 3- Phần kết thúc: - Đi thường theo nhịp 4-5phút - Thành hai hàng dọc - Tập động tác điều hoà. - Trò chơi: Chim bay cò bay 2x8nhịp 1 lần - Nhận xét chung giờ học (Khen, nhắc nhở, giao bài0 - Xuống lớp x x x x x x x x 3-5m (GV) ĐHXL ngày soạn: ngày giảng: Thể dục bài 34 Trò chơi vận động A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ - Tiếp tục ôn tâng cầu 2- Kĩ năng: - Biết thực hiện các KN về đội hình đội ngũ ở mức cơ bản đúng, nhanh. - Biết tâng cầu đúng KT II- Địa điểm - Phương tiện: - Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập - Chuẩn bị 1 còi và quả cầu III- Nội dung và phương pháp giảng dạy: Phần nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: 4 - 5' - KT cơ sở vật chất - Điểm danh - Phổ biến mục tiêu bài học x x x x x x x x 3 - 5m (GV ĐHNL 2- Khởi động: Xoay khớp: cổ chân, cổ tay, đầu gỗi... - Chạy nhẹ nhàng 60 - 80m - Thành 1 hàng dọc B- Phần cơ bản: 1- Ôn tập hàng dọc- dóng hàng, điểm số, 22 - 25' đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. 2 lần - HS tập đồng loạt theo sự điều khiển của GV. 2- Thuyền cầu theo nhóm 2 người: - GV chia nhóm, giao cho nhóm trưởng điều khiển. 4 - 5' Lần 2: Cán sự lớp điều khiển - GV theo dõi, chỉnh sửa - Các nhóm chơi theo yêu cầu x x x x ĐHTC - GV theo dõi, Hướng dẫn thêm. x x x x 3 -5m x x x x (GV) C- Phần kết thúc: - Hồi tĩn: Đi thường theo nhịp - Nhận xét giờ học (khen, nhắc nhở, giao bài). - Xuống lớp ĐHXL ngày soạn: ngày giảng: Thể dục Thi chuyền cầu A- Mục tiêu: - Thi vô địch lớp, chuyền cầu theo nhóm 2 người, yêu cầu đạt thành tích cao. II- Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: như bài 68 III- Nội dung và phương pháp giảng dạy: Phần nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu: 10' - Lớp nhận xét phổ biến nội dung bài học. - Xoay các khớp tay, chân, vai - Chạy nhự nhàng theo hàng dọc - Đi thẳng hàng theo vòng tròn và hít thở sâu. + Ôn ĐT: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy của bài thể dục. x x x x x x x x B- Phần cơ bản: - Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Thi vô địch, lớp chuyền cầu theo nhóm 2 người 20' - Các nhóm cử đại diện thi (cặp nào để rơi cầu thì dừng lại) - GV nhận xét, chọn cặp vô địch - GV tuyên dương HS C- Phần kết thúc: - Đi đều và hát - Một số động tác thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh - Nhận xét giờ học ngày soạn: ngày giảng Thể dục Bài 36 Kiểm tra cuối học kì II (đề do nhà trường ra)

File đính kèm:

  • docthe ducdoc.doc