Giáo án lớp 4 môn Thể dục

 

I - MỤC TIÊU

- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. HS nắm được nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- HS biết 1 số nội quy, quy định của giờ thể dục.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức, yêu cầu biết cách chơi ,rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Sân tập, còi, bóng da.

III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

1. Phần mở đầu (6 - 10 phút )

- GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Lớp trưởng cho lớp khởi động.

- HS chơi trò chơi Tìm người chỉ huy.

 

doc70 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Trò chơi Con sâu đo. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, cầu đá, sân chơi. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Môn tự chọn. ( 9-11 phút ). - Đá cầu : + Ôn tâng cầu bằng đùi. + Ôn chuyền cầu theo nhóm 3 người. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi tâng cầu bằng đùi. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Trò chơi vận động Con sâu đo. ( 9- 11 phút ) - GV nêu tên trò chơi. - HS nêu lại cách chơi, luật chơi. - HS chơi thử, chơi thi đua. 3. Phần kết thúc (4 -6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 63 : Môn thể thao tự chọn . Trò chơi “Dẫn bóng”. I - Mục tiêu - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Trò chơi Dẫn bóng. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhằm rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, cầu đá, bóng. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS đi thường thành vòng tròn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Môn tự chọn. ( 9-11 phút ). - Đá cầu : + Ôn tâng cầu bằng đùi. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi tâng cầu bằng đùi. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Trò chơi vận động Dẫn bóng. ( 9- 11 phút ) - GV nêu tên trò chơi. - HS nêu lại cách chơi, luật chơi. - HS chơi thử, chơi thi đua. 3. Phần kết thúc (4 -6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 64 : Môn thể thao tự chọn . Nhảy dây. I - Mục tiêu - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, cầu đá, dây nhảy. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Môn tự chọn. ( 9-11 phút ). - Đá cầu : + Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi tâng cầu bằng đùi. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Nhảy dây ( 9- 11 phút ) - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - HS tập theo đội hình vòng tròn. - Thi nhảy dây kiểu chân trướcchân sau. 3. Phần kết thúc (4 - 6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 65 : Môn thể thao tự chọn . I - Mục tiêu - Kiểm tra thử nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, cầu đá, dây nhảy. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Kiểm tra môn tự chọn. ( 14-16 phút ). - Đá cầu : + Ôn tâng cầu bằng đùi. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Kiểm tra thử tâng cầu bằng đùi. - GV gọi mỗi đợt 3,5 em lên kiểm tra. - GV đánh giá kết quả của HS. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Nhảy dây ( 4- 6 phút ) - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - HS tập theo đội hình vòng tròn. - Thi nhảy dây kiểu chân trướcchân sau. 3. Phần kết thúc (4 - 6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 66 : Môn thể thao tự chọn . I - Mục tiêu - Kiểm tra nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, cầu đá, dây nhảy. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 - 22 phút ) a. Kiểm tra môn tự chọn. ( 14-16 phút ). - Đá cầu : + Ôn tâng cầu bằng đùi. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. + Kiểm tra tâng cầu bằng đùi. - GV gọi mỗi đợt 3,5 em lên kiểm tra. - GV đánh giá kết quả của HS theo 3 mức : Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Nhảy dây ( 4- 6 phút ) - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - HS tập theo đội hình vòng tròn. - Thi nhảy dây kiểu chân trướcchân sau. 3. Phần kết thúc (4 - 6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 67 : Nhảy dây . Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. I - Mục tiêu - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Trò chơi Lăn bóng bằng tay. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhằm rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, dây, bóng. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS đi thường thành vòng tròn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Nhảy dây. ( 9-11 phút ). + Ôn nhảy day kiểu chân trước chân sau. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Trò chơi vận động Lăn bóng bằng tay. ( 9- 11 phút ) - GV nêu tên trò chơi. - HS nêu lại cách chơi, luật chơi. - HS chơi thử, chơi thi đua. 3. Phần kết thúc (4 -6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 68 : Nhảy dây . Trò chơi “Dẫn bóng”. I - Mục tiêu - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Trò chơi Dẫn bóng. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhằm rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, dây, bóng. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chạy thường thành vòng tròn. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Nhảy dây. ( 9-11 phút ). + Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Trò chơi vận động Dẫn bóng. ( 9- 11 phút ) - GV nêu tên trò chơi. - HS nêu lại cách chơi, luật chơi. - HS chơi thử, chơi thi đua. 3. Phần kết thúc (4 -6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 69 : Di chuyển tung và bắt bóng . Trò chơi “Trao tín gậy”. I - Mục tiêu - Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích. - Trò chơi Trao tín gậy. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhằm rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, còi, dây, bóng. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động. - HS chạy thường thành vòng tròn. - HS chơi trò chơi Kết bạn. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản ( 18 -22 phút ) a. Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng. ( 9-11 phút ). + Ôn di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng. - GV hướng dẫn HS ôn theo đội hình hàng ngang. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. + Thi tung và bắt bóng. - Nhận xét, khen ngợi em tập tốt. b. Trò chơi vận động Trao tín gậy. ( 9- 11 phút ) - GV nêu tên trò chơi. - HS nêu lại cách chơi, luật chơi. - HS chơi thử, chơi thi đua. 3. Phần kết thúc (4 -6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học. Thể dục Bài 70: Tổng kết môn học. I - Mục tiêu - Tổng kết môn học.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương, khen thưởng những HS hoàn thành tốt. Ii - Địa điểm - Phương tiện - Lớp học. Iii - Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Phần mở đầu (6 -10 phút ) - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Lớp trưởng cho lớp khởi động, hát và vỗ tay. - HS chơi trò chơi Diệt các con vật có hại. 2. Phần cơ bản ( 22 - 24 phút ) - GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm học. - Một số HS thực hành lại các động tác. - GV công bố kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục. - Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục. - Tuyên dương 1 số tổ và cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt. 3. Phần kết thúc (4 - 6 phút ) - HS tập động tác thả lỏng, đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. - GV và HS hệ thống bài. - GV nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • docThe duc.4.doc
Giáo án liên quan