Giáo án Lớp 3A Tuần 26 Năm 2010 - 2011

I- Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng yiền Việt Nam với các mệnh giá đã học

- Biết cộng trừ trên các số đơn vị là đồng;

- Biết giải các bài toán liên quan đến tiền tệ.

II- Đồ dùng dạy học:

- Các tờ giấy bạc loại 2000, 5000, 10 000.

 

doc17 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 04/12/2014 | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3A Tuần 26 Năm 2010 - 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bảng. - 1 HS dùng phấn mầu điền. - 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi. - HS theo dõi SGK. - 2 HS đọc, HS khác theo dõi. - HS tự giải vào SGK. - 1 HS đọc yêu cầu SGK , HS khác theo dõi. - 1 HS làm miệng. - HS làm bài vào vở. IV- Củng cố dặn dò:(3p) GV nhận xét tiết học. Về làm BT4 Luyện từ và câu Từ ngữ về Lễ hội . Dấu phẩy I- Mục tiêu Hiểu nghĩa của các từ lễ, hội, lễ hội(BT1) - Tìm được mpptj số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội(BT2) - Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu(BT3) II- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ chép bài tập 1. III- Hoạt động dạy học: A- Kiểm tra bài cũ (3p) B- Bài mới: 1- Giới thiệu bài (1p) 2- Hướng dẫn bài tập (35p) * Bài tập 1: - GV treo bảng phụ, HS đọc y/c. - GV cho HS dùng bút chì làm vào SGK, 1 em làm BP. - GV chữa bài và kết luận đúng sai. - Gọi 2 HS đọc bài chữa. * Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu. - GV cho HS hoạt động nhóm đôi: thảo luận theo y/c và ghi ra nháp. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm khác bổ sung. - GV chữa lại, HS đọc lại các từ đó. Củng cố, hệ thống từ ngữ về lễ hội. * Bài tập 3: - Yêu cầu HS đọc thầm bài tập. + Bài yêu cầu chúng ta làm gì ? - HS tự làm bài trong SGK. - Gọi HS chữa bài. Củng cố kĩ năng sử dụng dấu phẩy. - Gọi HS đọc từ đầu dòng. - Các từ này có nghĩa thế nào ? - GV: Các từ đó thường dùng để chỉ nguyên nhân của 1 sự việc, hành động nào đó. 3. Củng cố dặn dò (2p) - GV nhận xét tiết học; nhắc HS chú ý khi dùng từ. Tập viết Ôn chữ hoa T I- Mục tiêu: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1dòng), d, nh(1dòng);Viết đúng tên riêng chữ nhỏ tên riêng: Tân Trào và câu ứng dụng. Giáo dục HS có ý thức trong học tập và ý thức luyện chữ viết. II- Đồ dùg dạy học: - Mẫu chữ cái viết hoa T. từ ứng dụng. - Bảng lớp viết câu ứng dụng. III- Hoạt động dạy học: A- Kiểm tra bài cũ (3p): B- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Hướng dẫn viết chữ hoa và câu, từ ứng dụng (10p) * HS tìm chữ viết hoa. GV treo chữ mẫu. - Yêu cầu HS viết chữ hoa T vào bảng.GV nhận xét sửa cho HS. - Gọi HS nêu cách viết. - GV cho HS viết chữ hoa: T, D, N, sửa cho HS. Hướng dẫn viết từ ứng dụng. - GV giới thiệu từ ứng dụng: GV treo từ ứng dụng lên bảng - Gọi HS đọc từ. GV giảng về Tân Trào. - HD quan sát, nhận xét : + Chiều cao các chữ, khoảng cách các chữ. - Yêu cầu HS viết bảng. GV sửa cho HS. Hướng dẫn viết câu ứng dụng: GV giới thiệu câu ứng dụng. - Gọi HS đọc câu ứng dụng trên bảng. - GV giải thích câu ca dao. - HS quan sát, nhận xét: +Nêu chiều cao các chữ. - HS viết bảng, GV nhận xét sửa lại cho HS. 3 - Hướng dẫn viết vở tập viết (25p) - Nhắc và yêu cầu HS viết. Cho HS viết vở. - Thu chấm 10 quyển, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò (2p) Nhận xét tiết học, nhắc HS hoàn thành bài viết ----------------------------------------------------------- Mĩ thuật Giỏo viờn chuyên dạy Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2011 Buổi sáng Toán Kiểm tra giữa học kì II --------------------------------------------------------------- Chính tả (Nghe- viết) Rước đèn ông sao I Mục tiêu: - Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng bài tập 2a và bài tập phương ngữ - Rèn kỹ năng nghe và viết đúng, sạch, đẹp, đúng tốc độ. II- Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp chép sẵn bài tập 2a. III- Hoạt động dạy học: A- Kiểm tra bài cũ (3p); HS viết bảng: Ròn rã, giặt giũ, dí dỏm, khóc rưng rức. B- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Hướng dẫn viết chính tả (27p) - GV đọc đoạn viết 1 lần, cả lớp theo dõi sgk. 1 HS đọc lại. + Mâm cỗ trung thu của Tâm có những gì ? + Đoạn văn có mấy câu ? + Tìm những chữ viết hoa, vì sao ? - Yêu cầu HS tìm và viết ra bảng các từ ngữ khó viết. - GV sửa cho HS. * GV đọc cho HS viết. - GV soát bài và chấm. 3- Hướng dẫn làm bài tập (8p) * Bài tập 2a: GV chép bảng lớp. - GV cho HS tìm và viết vào nháp. - Gọi HS chữa trên bảng. - Gọi HS đọc lại bài chữa. 4. Củng cố dặn dò (2p) - GV nhận xét tiết học; nhắc HS chú ý khi viết chính tả. Tập làm văn Kể về một ngày hội I- Mục tiêu: - Bước đầu biết kể về một ngày hội theo gợi ý cho trước và viết được những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn 5 câu. Rèn kỹ năng nói, viết : Kể tự nhiên, rõ ràng 1 ngày hội mà em biết. Giáo dục HS có ý thức trong học tập. II- Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ trong SGk. BP chép câu hỏi gợi ý. III- Hoạt động dạy học:(35-40p) 1- Kiểm tra (3p) Tả lại quang cảnh và HĐ của người tham gia lễ hội trong tranh. 2- Giới thiệu bài: 3- Hướng dẫn làm bài tập (35p) * Bài tập 1: HS đọc đầu bài số 1, cả lớp theo dõi. - GV treo bảng phụ: 1 HS đọc phần gợi ý. - GV nêu yêu cầu, HS trả lời các câu hỏi. - Gọi HS nhắc lại. - HD từng bước để HS nhận thấy: + Địa điểm, thời gian của + Tả cảnh mọi người đến xem. + Diễn biến ngày hội. + Nêu cảm tưởng lễ hội đó. - Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau nói cho nhau nghe. * Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu. - GV cho HS tự viết bài vào vở. - GV theo dõi, nhắc nhở HS. - Gọi HS đọc lại bài. - GV nhận xét cho điểm 4- Củng cố dặn dò (2p): - GV nhận xét tiết học; nhắc HS chuẩn bị bài sau. ------------------------------------------------------- Đạo Đức Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác I- Mục tiêu: + KT: HS nêu được vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác + KN: Biết không được xâm phạm thư từ tài sản của người khác. - Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật ký, sách vở, đồ dùng của bạn bè và của mọi người + TĐ: Giáo dục HS có thái độ tôn trọng thư từ tài sản của người khác. II- Đồ dùng dạy học - Vở BT đạo đức III- Hoạt động dạy học:(35p) 1. Hoạt động 1: Đóng vai và thảo luận theo tình huống (10p) - GV cho HS đóng vai theo tình huống câu chuyện SGK. - 2 HS nhận thư thì 1 nhóm nói: Nếu là Minh bạn sẽ làm gì ? - GV cho HS thảo luận theo nhóm và tìm cách giải quyết. - GV kết luân: Khuyên bạn không được bóc thư của người khác đó là tôn trọng thư từ tài sản của người khác. 2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10p) - GV chia HS làm 6 nhóm: cavs nhóm thảo luận theo câu hỏi trong sgk. - Gọi đại diện các nhóm báo cáo. - GV kết luận: 3. Hoạt động 3: Liên hệ (10p) - Hoạt động nhóm đôi theo câu hỏi. - Em đã biết tôn trọng thư từ và tài sản gì, của ai ? - Việc đó xẩy ra thế nào ? - Gọi HS trình bày trước lớp. - GV tổng kết khen ngợi HS biết tông trọng thư từ tài sản của người khác. 4. Củng cố - Dặn dò (2p) - Thực hiện việc tôn trọng thư từ tài sản của người khác. - Sưu tầm gương về tôn trọng thư từ tài sản của người khác. ---------------------------------------------- Ôn Toỏn Đọc, phõn tớch và sử lớ một dóy và bảng số liệu. I. Muùc tieõu: Giuựp Hs: - Thực hành đọc ,phõn tớch và sử lớ một d óy và bảng số liệu ỏp dụng làm BTTN. - Củng cố caựch ủoùc và caựch phaõn tớch soỏ lieọu caực soỏ lieọu. - Yeõu thớch moõn toaựn, tửù giaực laứm baứi. II. Chuaồn bũ: * GV: Baỷng phuù, phaỏn maứu. * HS: Vở, baỷng con. II. Caực hoaùt ủoọng dạy - học: 1. Giới thiệu bài(1’) GV nêu MT – Y/C tiết học. 2. Nội dung luyện tập(32’) * Cho Hs làm từ BT 8 đến BT 11 .( Tr 27 vở BTTN) - GV giúp Hs nắm chăc yêu cầu của các BT. - Cho Hs tự làm bài. - GV quan sát giúp HSyếu làm bài. + Chấm bài Hs TB – yếu BT 8, 9, 10. +Chấm bài Hs khá, giỏi BT 8 đến bài 11. - Cho 1 HS TB trỡnh bày bài giải bài tập 8 trờn bảng phụ. - Cho 1 HS khỏ trỡnh bày bài giải bài tập 11 trờn bảng phụ.. - BT 9, 10 cho Hs trả lời miệng kết quả. - GV +Hs nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 3. Củng cố – dặn dò(2’ ) - GV nhận xét tiết học. - Tuyờn dương những em làm bài tốt. - Nhắc Hs về xem lại bài. - Giao BTVN cho Hs theo đối tượng. ------------------------------------------------------- ễn taọp laứm vaờn Keồ veà moọt ngaứy hoọi I. Muùc tieõu: Giuựp Hs - Bieỏt keồ veà moọt ngaứy hoọi theo caực gụùi yự – lụứi keồ roừ raứng, tửù nhieõn, giuựp ngửụứi nghe hỡnh dung ủửụùc quang caỷnh vaứ hoaùt ủoọng trong ngaứy hoọi. - Vieỏt ủửụùc nhửừng ủieàu vửứa keồ thaứnh moọt ủoaùn vaờn ngaộn goùn, maùch laùc khoaỷng 5 caõu. - Hs keồ laùi ủuựng, sinh ủoọng quang caỷnh vaứ hoaùt ủoọng cuỷa moọt ngaứy leó hoọi. - Giaựo duùc Hs bieỏt reứn chửừ, giửừ vụỷ. II. Chuaồn bũ: * GV: Baỷng lụựp vieỏt caực caõu hoỷi gụùi yự. Tranh aỷnh minh hoùa. * HS: VBTN, buựt. III.Caực hoaùt ủoọng dạy - học: 1. Giới thiệu bài(2’) – GV nờu MT – YC tiết học. 2. Bài mới(32’) * Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón Hs laứm baứi. - Gv mụứi Hs ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. - Gv hoỷi: Em choùn keồ veà ngaứy hoọi naứo? - Gv nhaộc nhụỷ Hs: - Gv mụứi vaứi Hs ủửựng leõn keồ theo 6 gụùi yự. - Gv yeõu caàu vaứi Hs ủửựng leõn tieỏp noỏi nhau thi keồ. - Gv nhaọn xeựt, bỡnh choùn baùn naứo keồ toỏt nhaỏt. * Hoaùt ủoọng 2: Hs thửùc haứnh . - Gv mụứi 1 em ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà baứi. - Gv yeõu caàu caực em vieỏt vaứo vụỷ nhửừng ủieàu caực em ủaừ keồ thaứnh moọt ủoaùn vaờn tửứ 5đến 7 caõu. - Chấm 1 số bài. - Gv mụứi vaứi Hs viết tốt ủửựng leõn ủoùc baứi vieỏt cuỷa mỡnh. - Gv nhaọn xeựt.Tuyờn dương những em viết hay. 3. Củng cố - dặn dũ(1’) - Về nhà viết lại bài vào vở BTTN bài 12 trang 23. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. -------------------------------------------------------- Hoạt động tập thể (Tuần 26) Sinh hoạt văn nghệ I. Mục tiờu: - HS thấy được ưu, nhược điểm của mỡnh trong tuần học. - Nắm được phương hướng hoạt động tuần 27. -Sinh hoạt văn nghệ. - GD HS thực hiện tốt 5 điều Bỏc Hồ dạy. II. Chuẩn bị: *GV tổng hợp ưu, nhược điểm của từng HS ra sổ riờng. Phương hướng hoạt động tuần 27. * HS: Các tiết mục văn nghệ. III. Nội dung sinh hoạt: 1. Ổn định tổ chức (3’) – Cả lớp hỏt bài “Lớp chỳng ta đoàn kết” 2.Sinh hoạt văn nghệ (12’) - Hs hát tập thể 1 bài. - Cho Hs sinh hoạt văn nghệ. - GV quan sát, nhắc nhở. 3. Sinh hoạt lớp:(10’) - GV nhận xột chung hoạt động trong tuần. + Ưu điểm: Cỏc em đều ngoan,lễ phộp,…………. + Nhược điểm: 1 số em cũn thiếu vở nhỏp, vở viết,… 4. Phương hướng hoạt động tuần 27(5’) - Sửa chữa nhược điểm, phỏt huy ưu điểm tuần 26. - Thực hiện tốt nền nếp của trường, đội, lớp đề ra. - Thực hiện tốt an toàn giao thụng. - Thực hiện tốt 5 điều Bỏc Hồ dạy.

File đính kèm:

  • docLop 3 Tuan 26 Kien.doc
Giáo án liên quan