Giáo án Lớp 3A (Năm học 2013-2014) - Đỗ Hoàng Tùng - Tuần 32

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Biết đọc bài ngắt nghỉ đúng sau các đấu câu, giữa các cụm từ dài.

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu.

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Giết hại thú rừng là tội ác, từ đó có ý thức bảo vệ rừng, môi trường. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,4,5)

 (Trả lời được các câu hỏi SGK).

* Tích hợp GDKNS: Trình bày ý kiến cá nhân 1, thảo luận thể hiện sự cảm thông, tư duy phê phán, ra quyết định.

*Kể chuyện.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời bác thợ săn dựa theo tranh minh hoạ.

(HSK + G biết kể lại câu chuyện theo lời bác thợ săn)

 

doc20 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 11/10/2014 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3A (Năm học 2013-2014) - Đỗ Hoàng Tùng - Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chấm dùng để báo hiệu cho người đọc các câu tiếp sau là lời nói, lời kể của nhân vật hoặc lời giải thích nào đó. - HS nghe. Bài tập 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS neu yêu cầu BT. - 1 HS đọc đoạn văn. - HS làm vào nháp. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng. - 3 HS lên bảng làm bài. -> HS nhận xét 1. Chấm - GV nhận xét. 2 + 3: Hai chấm. Bài tập 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - HS đọc các câu cần phân tích. - HS làm bài vào vở. - 3 HS lên bảng chữa bài. a) Bằng gỗ xoan. b) Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình. c) Bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. -> GV nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bài? - GV chốt lại nội dung bài học. Khen ngợi HS nào có cố gắng tích cực học tập. - GV đánh giá, nhận xét giờ học. * Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Tuần 32: Tiết 32: Tập viết Bài : Ôn chữ hoa x I. Mục tiêu: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X 1 dòng), (A,T) (1 dòng) - Viết đúng tên riêng “Đồng Xuân” bằng cỡ nhỏ.(1 dòng) và câu ứng dụng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: GV: - Mẫu chữ viết hoa X. Tên riêng các câu tục ngữ HS : - Bảng, vở, nháp và kê tay III. Các hoạt động dạy- học: 1. ổn định tổ chức: Hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đọc Văn Lang ( HS viết bảng con) -> HS + GV nhận xét. 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: (GV ghi đầu bài) b. Hướng dẫn viết trên bảng con: * Luyện viết chữ hoa: - Tìm các chữ viết hoa có trong bài? - A, T, X - GV viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS quan sát - HS tập viết chữ X trên bảng con. -> GV quan sát, sửa sai. * Luyện viết tên riêng: - Đọc từ ứng dụng? - 2 HS - GV: Đồng Xuân là tên một chợ có từ lâu đời ở Hà Nội… - HS nghe. - HS viết từ ứng dụng trên bảng con. - GV nhận xét. * Luyện viết câu ứng dụng: - Học câu ứng dụng? - 2 HS - GV: Câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp về tính nết con người… - HS nghe. - HS viết các chữ Tốt, Xấu trên bảng con. c. Hướng dẫn viết trên vở : - GV nêu yêu cầu - HS nghe - HS viết bài. d. Chấm, chữa bài: - GV thu vở chấm điểm - HS nghe - NX bài viết 4. Củng cố - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bài? - GV chốt lại nội dung bài học. Khen ngợi HS nào có cố gắng tích cực học tập. - GV đánh giá, nhận xét giờ học. * Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Tuần 32: Tiết 32: Bồi dưỡng Toỏn Bài : Bồi dưỡng Toỏn Violimpic vũng 32 I. Mục tiờu: - Củng cố và nõng cao kỹ năng giải toỏn. (Mỗi ngày tự giải 1 bài tập, cũn thời gian hoàn thành bài tập tự học) tiết bồi dưỡng GV chữa bài. II. Đồ dựng dạy học: - GV: Tài liệu Violympic toỏn 3 vũng 32. - HS : Vở, nhỏp III. Cỏc hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Hỏt đầu giờ. 2. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sỏch vở + đồ dựng của HS . GV nhận xột. 3. Dạy bài mới: Bài 1(32) Một tờ giấy màu HCN cú chiều dài 45 cm, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Lan dựng 1/5 tờ giấy để cắt hoa; 1/3 tờ giấy cũn lại để gấp quạt. Hổi diện tớch gấp quạt là …. cm2. Bài 1(32): Bài giải: Chiều dài là: 45 : 5 = 9 (cm) Diện tớch HCN là: 45 x 9 = 405(cm2) Diện tớch sau khi cắt hoa cũn là: 405- (405:5)= 324 (cm2) Diện tớch gấp quạt là: 324: 3 = 108(cm2) Đỏp số : 108 cm2 4. Củng cố- Dặn dũ: - GV Đỏnh giỏ tiết học, biểu dương cỏc em nào cú cố gắng. Ngày soạn : Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014. Ngày dạy : Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 ( Chuyển dạy : Ngày ... /… ./…) Tuần 32: Tiết 160: Toán Bài : Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Biết tính giá trị của biểu thức số. - Biết giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. (Làm các bài:Bài 1,3,4) II. Đồ dùng dạy học: - GV: SGK. - HS : Bảng con, vở, phấn, nháp. III. Các hoạt động dạy- học: 1. ổn định tổ chức: Hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ: - Làm BT 1 + 2 (T59, 2HS) -> HS + GV nhận xét. 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: (GV ghi đầu bài.) b. Hướng dẫn hoạt động Thực hành: Bài 1: Củng cố tính giá trị của biểu thức. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu làm bảng con. (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094 (20354 - 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42846 - GV sửa sai. Bài 2 (bỏ) * Bài 3: Bài 3a - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - 2 HS phân tích bài. - Yêu cầu làm vào vở. Tóm tắt: Bài giải: 3 người : 175.00đ 2 người : …đồng? Số tiền mỗi người nhận được là 75000 : 3 = 2500(đ) số tiền 2 người nhận được là. 2500 x 2 = 50000 (đ) Đ/S: 50000 (đ). Bài 4: Củng cố về tính chu vi hình vuông. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm vở. Tóm tắt Bài giải: Chu vi: 2dm 4cm Diễn tích: …..cm2? Đổi 2 dm 4cm = 24 cm cạnh của HV dài là: 24 : 4 = 6 (cm) Diện tích của hình vuông là. 6 x 6 = 36 (cm2) Đ/S: 36 (cm2). - GV gọi HS đọc bài, nhận xét. - GV nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bài? - GV chốt lại nội dung bài học. Khen ngợi HS nào có cố gắng tích cực học tập. - GV đánh giá, nhận xét giờ học. * Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Tuần 32: Tiết 64: Chính tả (Nghe - viết ) Bài viết: Hạt mưa I. Mục tiêu: - Nghe - viết đúng chính tả trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ - Làm đúng bài tập phân biệt các âm dễ lẫn: l/n, v/ d II. Đồ dùng dạy học: - GV: SGK Bảng lớp ghi ND bài bài 2a. - HS : Bảng con, vở, phấn, nháp . III. Các hoạt động dạy- học: 1. ổn định tổ chức: Hát đầu giờ. 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đọc: Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu ( 2HS viết bảng lớp). -> HS + GV nhận xét. 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: (GV ghi đầu bài.) b. Hướng dẫn nghe - viết. : * Hướng dẫn chuẩn bị. - Đọc bài thơ Hạt mưa. - 2 HS đọc. - GV giúp HS hiểu bài. + Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt nưa. -> Hạt mưa ủ trong vườn thành màu mỡ của đất… + Những câu thơ nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa? -> Hạt mưa đến là nghịch … rồi ào ào đi ngay. - GV đọc một số tiếng khó: Gió, sông, màu mỡ, trang, mặt nước… - HS viết bảng con. -> GV nhận xét. * GV đọc bài: - HS nghe viết bài. - GV quan sát uốn lắn cho HS * Chấm chữa bài. - GV đọc lại bài. - HS đổi vở soát lỗi. * GV thu vở chấm điểm. c. Hướng dẫn làm bài tập 2a: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - GV nhận xét. - 2 HS nêu yêu cầu - HS làm vào nháp. - 3 HS lên bảng làm, đọc kết quả, nhận xét. a) Lào - Nam cực - Thái Lan. 4. Củng cố - Dặn dò : - Nêu lại nội dung bài? - GV chốt lại nội dung bài học. Khen ngợi HS nào có cố gắng tích cực học tập. - GV đánh giá, nhận xét giờ học. * Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Tuần 32: Tiết 32: Tập làm văn Bài : Nói viết về bảo vệ môi trường I. Mục tiêu: - Biết kể lại một việc làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý. - Viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại việc làm trên. * Tích hợp GDKNS:Giao tiếp lắng nghe,cảm nhận ,chia sẻ , bình luận. Trình bày ý kiến cá nhân , đảm nhận trách nhiện, tư duy sáng tạo, ra quyết định. II. Đồ dùng dạy học: GV: - Tranh ảnh về bảo vệ môi trường. Bảng lớp viết gợi ý. HS : - Vở, nháp III. Các hoạt động dạy- học: 1. ổn định tổ chức: Hát đầu giờ. 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc và nhận xét đoạn văn tuần trước.(2HS) - GV cho điểm. 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: (GV ghi đầu bài.) b. Hướng dẫn làm bài. - GV gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý. - HS nêu yêu cầu. - 1 HS đọc gợi ý. - GV giới thiệu về một số tranh ảnh về bảo vệ môi trường. - HS quan sát. - HS nói tên đề tài mình chọn kể. - HS kể theo nhóm 3. - GV gọi HS đọc bài. - Vài HS thi đọc - HS nhận xét. - GV nhận xét. b) Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - HS ghi lại lời kể ở BT1 thành một đoạn văn (làm vào vở) - 1 số HS đọc bài viết. -> HS nhận xét -> bình chọn. -> GV nhận xét. VD: Một hôm trên đường đi học em gặp 2 bạn đang bám vào một cành cây đánh đu. vì hai bạn nặng lên cành cây xã xuống như sắp gẫy. Em thấy thế liền nói: Các bạn đừng làm thế gẫy cành cây mất… - GV thu vở chấm điểm. 4. Củng cố - Dặn dò : - Nêu lại nội dung bài? - GV chốt lại nội dung bài học. Khen ngợi HS nào có cố gắng tích cực học tập. - GV đánh giá, nhận xét giờ học. * Về nhà học bài, chuẩn bị bài. Tiết 32: Tuần 32: Sinh hoạt Bài: Sơ kết hoạt động tuần 32 I. Mục tiêu: GVCN giúp HS và tập thể lớp: - Thấy được các ưu điểm tồn tại của các hoạt động trong tuần . - Biết thảo luận tìm ra biện pháp, phương hướng khắc phục những hạn chế, khó khăn và tồn tại. - Có ý thức trung thực phê và tự phê bình nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, tiến bộ, ngoan ngoãn và tự quản . II. Chuẩn bị: Lớp trưởng và các tổ trưởng tổng hợp sơ kết tuần . III. Các hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: Văn nghệ tổ đầu giờ 3 tổ / 3 tiết mục .. 2. Kiểm tra bài cũ: - Xem xét sự chuẩn bị của HS . - GV và tập thể lớp kiểm tra sự tiến bộ của các trường hợp vi phạm tuần trước . - GV động viên kịp thời các HS có tiến bộ 3. Tiến hành buổi sơ kết: a) Lớp trưởng điều khiển cấc tổ báo cáo hoạt động của tổ trong tuần. - Tập thể lớp góp ý bổ sung cho các tổ. b) Lớp nghe báo cáo sơ kết của lớp và thống nhất đề nghị tuyên dương nhắc nhở trước cờ (nếu có ) - Biểu quyết = giơ tay. I. Sơ kết hoạt động tuần: 32 1. Đạo đức : - Ưu điểm: - Tồn tại: 2. Học tập: - Ưu điểm: Điểm tụt - Tồn tại: Điểm yếu c) Lớp thảo luận và thống nhất biện pháp xử lí các trường hợp vi phạm nội quy ( nếu có ) - Biểu quyết = giơ tay. 3. Nề nếp: Ưu điểm & Tồn tại tại: - Chuyên cần : vắng b/tuần CP KP - Các hoạt động tự quản: - Các hoạt động ngoài giờ: Thể dục: Múa hát: Trò chơi dân gian: d) Lớp bình xét xếp loại thi đua hàng tuần /tháng & từng tháng II. Đề nghị - Tuyên dương: - Phê bình, nhắc nhở: 4. Phương hướng: - Lớp thảo luận, thống nhất phương hướng cho tuần sau ( Biểu quyết = giơ tay) Thảo luận Giúp bạn vượt khó và đăng ký giúp bạn vượt khó. 5. Dặn dò: * GVCN: - Đánh giá nhận xét chung về giờ học . - Đánh giá nhận xét chung về các hoạt động trong tuần của lớp . - GV: Biểu dương, khen ngợi (nếu có) trước lớp. - GV rút kinh nghiệm cho bộ máy tự quản của lớp

File đính kèm:

  • docTuan 32 TUNG 2013 - 2014.doc
Giáo án liên quan