Giáo án Lớp 3 Tuần 12 Trường tiểu học Dương Minh Châu

I. Mục tiêu :

-Đọc đúng: đông nghịt, sững lại ngắt nghỉ đúng. Đọc trôi chảy, diễn đạt được giọng nhân vật.

-Hiểu nghĩa từ mới -> Câu chuyện cho ta thấy tình đoàn kết của thiếu nhi 2 miền.

-Giáo dục tình đoàn kết.

* Kể chuyện:

-Dựa vào các ý tóm tắt kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

-Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

-Kể mạnh dạn, tự tin.

II. Chuẩn bị : Tranh minh hoạ tập đọc và kể chuyện, bảng phụ

 

doc24 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 890 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 12 Trường tiểu học Dương Minh Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tiểu học Dương Minh Châu Kế hoạch dạy học Môn : Toán Tiết : 58 Bài : Luyện tập I. Mục tiêu : Như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học : III. Các hoạt động trên lớp : Giáo viên Học sinh Bài tập 1 : Giáo viên cho học sinh thực hiện phép tính chia rồi trả lời. 18 : 6 = 3 (lần). trả lời : 18 m dài gấp 3 lần 6 m. 35 : 5 = 7 (lần). Trả lời : 35 kg nặng gấp 7 lần 5 kg Bài tập 2 : Giáo viên cho học sinh đọc đề. Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài vào vở bài tập. Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài. Cả lớp theo dõi. Bài tập 3 : Giáo viên hướng dẫn tương tự bài tập 2. Bài tập 4 : Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi tiếp sức điền số. Giáo viên phổ biến luật chơi. Giáo viên câu hỏi học sinh thực hiện trò chơi Giáo viên tính điểm thi đua cho các nhóm. Học sinh thực hiện bài tập và trả lời miệng. Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài tập vào vở. 1 học sinh lên bảng sửa bài. Học sinh thực hiện trò chơi điền nhanh số vào ô trống theo hình thức tiếp sức. Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10 Trường tiểu học Dương Minh Châu Kế hoạch dạy học Môn : Toán Tiết : 59 Bài : Bảng chia 8 I. Mục tiêu : Như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học : III. Các hoạt động trên lớp : Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : Lập bảng chia. Mục tiêu : Học sinh biết dựa vào bảng nhân 8 để lập bảng chia 8. Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng chia 8 Giáo viên cho học sinh học thuộc bảng chia tại lớp. (Giáo viên hướng dẫn như sách giáo viên trang 110 và 111) Hoạt động 2 : thực hành. Bài tập 1 : Trò chơi tiếp sức Gv phổ biến trò chơi. Bài tập 2 : Giáo viên cho học sinh làm cột thứ nhất sau đó gợi ý cho học sinh nhận xét (Lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia). Gọi 1 học sinh sửa bài Bài tập 3 : Gọi 2 học sinh đọc đề toán. Đề bài cho gì? Đề bài hỏi gì? Giáo viên cho học sinh làm vào vở bài tập và hướng dẫn học sinh sửa bài. Bài tập 4 : Gọi 2 học sinh đọc đề toán. Đề bài cho gì? Đề bài hỏi gì? Gọi 1 học sinh lên tóm tắt đề toán. GV cho học sinh nhận xét 2 bài toán để chốt lại kiến thức chia thành các phần bằng nhau và chia thành nhóm. GV nhận xét tiết học Học sinh thực hiện trò chơi Học sinh làm bài tập Học sinh đổi vở sửa bài. Học sinh đọc đề toán. Học sinh làm bài tập. Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10 Trường tiểu học Dương Minh Châu Kế hoạch dạy học Môn : Toán Tiết : 60 Bài : Luyện tập I. Mục tiêu : Như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học : III. Các hoạt động trên lớp : Giáo viên Học sinh Bài tập 1 : Giáo viên cho học sinh nêu miệng, mỗi em thực hiện một cột. Giáo viên cho học sinh ghi nhanh kết quả vào vở bài tập. Bài tập 2 : Tính nhẩm. Giáo viên cho học sinh nêu miệng. Giáo viên yêu cầu học sinh nêu sự liên quan giữa phép tính nhân và phép tính chia thông qua bài tập. Giáo viên cho học sinh ghi vào vở bài tập. Bài tập 3 : Giải toán. Giáo viên cho 1 học sinh đọc đề toán. Giáo viên cho học sinh làm bài tập, Lưu ý học sinh đọc kĩ đề và nêu cách thực hiện bài tập. Giáo viên cho học sinh làm vào vở. Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài. Bài tập 4 : Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập hoặc cho học sinh tự nêu cách làm. Giáo viên cho học sinh tô màu vào 1/8 số ô vuông trong mỗi hình. Học sinh nêu miệng và làm bài tập vào vở bài tập Học sinh nêu Học sinh làm bài tập Học sinh đọc đề Học sinh làm bài tập vào vở bài tập Học sinh đổi vở sửa bài Học sinh tô màu vào hình Phòng giáo dục và đào tạo quận 10 Trường tiểu học Dương Minh Châu KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Thủ công Bài 7 : Cắt dán chữ I T tiết 2 I.Mục tiêu : Như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học: Như sách giáo viên III. Các hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Mục tiêu : Học sinh biết cách kẻ, cắt dán chữ T, I. Giáo viên giới thiệu chữ mẫu I, Thảo luận nhóm và hướng dẫn học sinh quan sát rồi rút ra nhận xét :Nét chữ rộng 1 ô, chiều cao con chữ : 5 ô. Có thể gấp đôi chữ T để cắt vì nó có đối xứng hai bên. Giáo viên hướng dẫn mẫu : Giáo viên thực hiện theo các bước kẻ chữ, cắt chữ, dán chữ như sách giáo viên trang 216 và 217. Giáo viên cho học sinh thực hiện cắt, dán chữ I, T.Gv yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp cắt dán chữ I, chữ T. Giáo viên tổ chưcù cho học sinh trưng bày sản phẩm của nhóm mình và hướng dẫn học sinh nhận xét sản phẩm, khen ngợi những em có sản phẩm đẹp. Củng cố, dặn dò : Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị và kết quả thực hiện của học sinh. 2. Giáo viên dặn học sinh chuẩn bị bài kì tới : Cắt dán chữ H, U. Học sinh quan sát và nhận xét. Học sinh nhắc lại các thao tác đã học. Học sinh thực hiện bài làm của mình. Học sinh trưng bày sản phẩm theo nhóm. Phòng giáo dục và đào tạo quận 10 Trường tiểu học Dương Minh Châu KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn Tự nhiên xã hội Bài 23 : Phòng cháy khi ở nhà. I.Mục tiêu : như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : làm việc với sách giáo khoa. Mục tiêu : Nói được các thiệt hại do cháy gây ra. Giáo viên cho học sinh làm việc theo cặp quan sát hình 1 và 2 trang 44 Giáo viên cho học sinh trả lời các câu hỏi (sách giáo viên trang 67) Giáo viên cho học sinh lên bảng trình bày kết quả và chốt ý rút ra kết luận : Mọi đồ dùng phải được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, các chất dễ bắt lửa như củi khô, can dầu hoả được để xa bếp. Giáo viên cho học sinh kể những chuyện có liên quan đến các thiệt hại do cháy gây ra qua các thông tin thu thập được từ báo, đài … Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm 6 tìm hiểu và phân tích nguyên nhân gây ra những vụ hoả hoạn đã nêu trên sau đó giáo viên kết luận : Cháy có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi và có rất nhiều nguyên nhân gây cháy. Phần lớn các vụ cháy có thể tránh được nếu mọi người đề có ý thức phòng cháy. Hoạt động 2 : thảo luận nhóm. Mục tiêu : Học sinh nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà. Giáo viên đặt vấn đề cho cả lớp : Cái gì có thể gây cháy bất ngờ ở nhà em ? Giáo viên cho học sinh chia nhóm thảo luận theo các gợi ý của sách giáo viên trang 68. Giáo viên cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Giáo viên theo dõi và kết luận : Cách tốt nhất để phòng cháy khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần bếp. Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp sau khi sử dụng xong. Hoạt động 3 : Trò chơi gọi cứu hoả. Mục tiêu : Học sinh biết phản ứng đúng khi gặp trường hợp cháy. Giáo viên nêu tình huống cụ thể Giáo viên cho học sinh thực hành báo động cháy. theo dõi phản ứng của học sinh như thế nào Giáo viên nhận xét và hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi gặp cháy nhà (gọi điện số 114) Củng cố bài và nhận xét tiết học. Học sinh quan sát từng cặp và trả lời các câu hỏi. Học sinh trình bày kết quả thảo luận. Học sinh kể Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét, nêu ý kiến bổ sung. Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét, nêu ý kiến bổ sung Học sinh thực hiện trò chơi Phòng giáo dục và đào tạo quận 10 Trường tiểu học Dương Minh Châu KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn Tự nhiên xã hội Bài 24 : Một số hoạt động ở trường I.Mục tiêu : như sách giáo viên II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh Hoạt động 1 : Quan sát tranh theo cặp. Mục tiêu : Học sinh biết được một số hoạt động học tập diễn ra trong giờ học Giáo viên cho học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo gợi ý : Kể một số hoạt động học tập diễn ra trong giờ học ? Trong từng hoạt động đó, giáo viên làm gì ? học sinh làm gì ? Giáo viên cho học sinh lên hỏi và trả lời trước lớp Giáo viên cho học sinh thảo luận theo nhóm theo ácc câu hỏi thảo luận như sách giáo viên trang 70. Giáo viên kết luận : Ở trường, trong giờ học các em được khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như : Làm việc cá nhân với phiếu học tập, thảo luận nhóm, thực hành, quan sát ngoài thiên nhiên, nhận xét bài làm của bạn… Tất cả các hoạt động đó giúp cho các em học tập có hiệu quả hơn. Hoạt động 2 : Làm việc theo tổ học tập Mục tiêu : Học sinh biết kể tên những môn học ở trường, nhận xét thái độ và kết quả học tập của bản thân và một số bạn, biết hợp tác và chia sẻ, giúp đỡ bạn. Giáo viên cho học sinh thảo luận theo các gợi ý sau : Ở trường, công việc chính của học sinh là gì ? Kể tên các môn học sinh em được học ở trường. Giáo viên cho học sinh trình bày phần thảo luận Giáo viên cho học sinh kể lại những việc mình đã làm để giúp đỡ các bạn học tập Củng cố : Giáo viên liên hệ đến tình hình học tập của học sinh trong lớp.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 3 tuan 12tk.doc
Giáo án liên quan