Giáo án lớp 3 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam

.Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và lời 1.

- Cú ý thức nghiờm trang khi chào cờ.

II.Chuẩn bị:

 - Học thuộc bài hát Quốc ca Việt Nam, tập hát với tính chất hùng mạnh. Chia câu để dạy hát và giải thích một số từ ngữ trong lời ca

- Đàn điện tử

- Lá cờ Việt Nam

III.Tiến trình dạy và học:

1.ổn định:

2.Kiểm tra bài cũ: không

 

doc18 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lời ca - Nghe và nhớ lại giai điệu bài hát - Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - Các nhóm thi đua biểu diễn trước lớp - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. 4.Củng cố: - GV đệm đàn cho học sinh hát bài Lớp chúng ta đoàn kết kết hợp vỗ tay theo nhịp 2 một nhịp đưa sang trai, 1 nhịp đưa sang phải. 5. Dặn dò: - Tập hát bài hát, học thuộc lời ca. - Chuẩn bị bài sau. Tuần 12 Ngày soạn: 25/10/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 27/10/2010 3B: Thứ năm ngày 28/10/2010 Âm nhạc : tiết 12 Học hát bài: Con chim non Dân ca Pháp I.Mục tiêu: - Biết hỏt theo giai điệu và lời ca. - Biết hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo bài hỏt. II.Chuẩn bị: - Hát bài hát và thể hiện đúng tính chất nhịp 3/4. Đàn điện tử III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Hát bài Lớp chúng ta đoàn kết : 3hs 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Dạy hát bài Con chim non - Giới thiệu bài hát, tác giả - Đàn, hát mẫu - Hướng dẫn - Chia bài hát thành câu nhỏ và dạy từng câu theo lối truyền khẩu móc xich - Hát mẫu lại 1 lần, lưu ý học sinh hát nhẩm theo. - Điều khiển, đếm đủ phách ở các tiếng ngân, giúp các em hát đều Hoạt động2: Hát kết hợp gõ đệm : - Hướng dẫn học sinh gõ đệm - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - Chú ý nghe - Nghe và bước đầu cảm nhận giai điệu, tình cảm bài hát. - Đọc đồng thanh lời bài hát - Học hát từng câu - Nghe và hát nhẩm theo - HS hát theo tập thể thuộc lời ca, sau đó từng tổ hát và 1 số cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách Bình minh lên có con chim non. ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ ỷ - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 4.Củng cố: - GV đệm đàn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Giáo viên nhận xét chung giờ học. 5. Dặn dò: - Học thuộc lời bài hát; Chuẩn bị bài mới. Tuần 13 Ngày soạn: 1/11/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 3/11/2010 3B: Thứ năm ngày 4/11/2010 Âm nhạc : tiết 13 Ôn tập bài hát: Con chim non Dân ca Pháp I.Mục tiêu: - Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời ca. - Biết hỏt kết hợp vận động phụ họa. II.Chuẩn bị: - Hát bài hát và thể hiện đúng tính chất nhịp 3/4. Đàn điện tử Chuẩn bị động tác vận động phụ hoạ. III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Hát bài Con chim non : 2hs 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Ôn hát bài Con chim non - Hát mẫu - Điều khiển - Hướng dẫn Hoạt động 2: Tập hát kết hợp vận động theo nhịp 3. - Hướng dẫn - Giáo viên đếm 1- 2- 3 - Đệm đàn và hát - Tổ chức biểu diễn - Nghe, nhớ lại giai điệu bài hát. - Cả lớp hát, sau đó từng tổ luyện hát, nhóm hát thuộc lời ca. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 Phách mạnh: 2 tay xuống bàn Phách nhẹ: 2 tay vỗ vào nhau - Tập hát kết hợp vận động theo nhịp 3 - Tập các động tác theo hiệu lệnh - Vận động theo động tác đã hướng dẫn. - Từng nhóm biểu diễn 4.Củng cố: - GV đệm đàn học sinh hát vận động theo nhịp 3. - Giáo viên nhận xét chung giờ học. 5. Dặn dò: - Tập hát kết hợp vận động theo nhịp. - Chuẩn bị bài mới. Tuần 14 Ngày soạn: 8/11/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 10/11/2010 3B: Thứ năm ngày 11/11/2010 Âm nhạc : tiết 14 Học hát bài: Ngày mùa vui Dân ca Thái Lời mới: Hoàng Lân I.Mục tiêu: - Biết hỏt theo giai điệu và lời 1. - Biết hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo bài hỏt. II.Chuẩn bị: - Bảng phụ chép lời ca. Đàn điện tử. III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Hát bài Con chim non : 3hs 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Dạy hát lời 1 bài Ngày mùa vui: - Giới thiệu bài hát, tác giả - Đàn, hát mẫu - Hướng dẫn - Chia lời 1 bài hát thành câu nhỏ và dạy từng câu theo lối truyền khẩu móc xich - Hát mẫu lại 1 lần, lưu ý học sinh hát nhẩm theo. - Điều khiển, đếm đủ phách ở các tiếng ngân, giúp các em hát đều Hoạt động2: Hát kết hợp gõ đệm : - Hướng dẫn học sinh gõ đệm - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Chú ý nghe - Nghe và bước đầu cảm nhận giai điệu, tình cảm bài hát. - Đọc đồng thanh lời bài hát - Học hát từng câu - Nghe và hát nhẩm theo - HS hát theo tập thể thuộc lời ca, sau đó từng tổ hát và 1 số cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách Ngoài đồng lúa chín thơm . ỷ ỷ ỷ - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Ngoài đồng lúa chín thơm . ỷ ỷ 4.Củng cố: - GV đệm đàn học sinh hát lời 1 bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Giáo viên nhận xét chung giờ học. 5. Dặn dò: - Học thuộc lời bài hát. - Chuẩn bị bài mới. Tuần 15 Ngày soạn: 15/11/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 17/11/2010 3B: Thứ năm ngày 18/11/2010 Âm nhạc : tiết 15 Học hát bài: Ngày mùa vui Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I.Mục tiêu: - Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời 2. - Biết hỏt kết hợp vận động phụ họa. II.Chuẩn bị: - Bảng phụ chép lời ca. Đàn điện tử. Tranh ảnh 1 vài nhạc cụ dân tộc. III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Hát bài lời 1 bài Ngày mùa vui : 2hs 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Dạy hát lời 2 bài Ngày mùa vui: - Yêu cầu học sinh hát lời 1 - Đàn, hát mẫu lời 2 bài hát - Điều khiển - Chia lời 2 bài hát thành câu nhỏ và dạy từng câu theo lối truyền khẩu móc xich - Hát mẫu lại 1 lần, lưu ý học sinh hát nhẩm theo. - Điều khiển, đếm đủ phách ở các tiếng ngân, giúp các em hát đều - Tổ chức biểu diễn Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ dân tộc: - Giới thiệu tranh từng loại nhạc cụ dân tộc và cho học sinh nghe mô phỏng tiếng từng loại nhạc cụ qua đàn organ: Đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt. - Hát thuộc lời 1 bài hát - Chú ý nghe điệu, tình cảm bài hát. - Đọc đồng thanh lời 2 bài hát - Học hát từng câu - Nghe và hát nhẩm theo - HS hát theo tập thể thuộc lời ca, sau hát nối tiếp lời 1 và lời 2 kết hợp gõ đệm theo phách Ngoài đồng lúa chín thơm . ỷ ỷ ỷ - Biểu diễn theo nhóm trước lớp. - Chú ý quan sát và lắng nghe tiếng nhạc cụ. Nhận biết tiếng các loại nhạc cụ. 4.Củng cố: - GV đệm đàn học sinh hát bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Giáo viên nhận xét chung giờ học. 5. Dặn dò: - Học thuộc lời bài hát. - Chuẩn bị bài mới. Tuần 16 Ngày soạn: 22/11/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 24/11/2010 3B: Thứ năm ngày 25/11/2010 Âm nhạc : tiết 16 Kê chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I.Mục tiêu: - Biết nội dung cõu chuyện. - Biết tờn gọi của cỏc nốt nhạc và tỡm vị trớ cỏc nốt nhạc qua trũ chơi. II.Chuẩn bị: - Tập kể câu chuyện Cá heo với âm nhạc.. Hướng dẫn các nốt nhạc trên bàn tay. III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Hát bài bài Ngày mùa vui : 2hs 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Kể chuyện âm nhạc - Đọc cho học sinh nghe câu chuyện Cá heo với âm nhạc. - Đọc lại từng đoạn và đặt câu hỏi theo nội dung + Tại sao đàn cá heo có nguy cơ chết? + Đoàn thuỷ thủ đã làm gì để cứu đàn cá heo? => Âm nhạc ko chỉ có ảnh hưởng đối với con người mà nó còn có tác động tới cả 1 số loài vật. Hoạt động 2: Giới thiệu tên 7 nốt nhạc - Giới thiệu tên 7 nốt nhạc Đồ- rê- mi- pha- son- la- si - Hướng dẫn trò chơi và chỉ định 7 em mang tên 7 nốt nhạc. - Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi khuông nhạc bàn tay. - Chú ý nghe - Nghe và trả lời câu hỏi + Vì băng giá. + 1 thuỷ thủ đã mở băng nhạc. - Chú ý - Chơi trò chơi Bảy anh em - Đọc tên nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay. 4.Củng cố: - GV cùng học sinh tóm tắt nội dung giờ học. - Giáo viên nhận xét chung giờ học. 5. Dặn dò: - Tập kể chuyện Cá heo với âm nhạc - Chuẩn bị bài mới. Tuần 17 Ngày soạn: 29/11/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 1/12/2010 3B: Thứ năm ngày 2/12/2010 Âm nhạc : tiết 17 Học bài hát do địa phương tự chọn I.Mục tiêu: - Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời ca. II.Chuẩn bị: - SGK - Tập hát bài Tiếng hát tuổi thơ - Đàn điện tử III.Tiến trình dạy và học: 1.ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: không 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động1: Học hát bài Tiếng hát tuổi thơ. - Giới thiệu bài hát - Đệm đàn và hát mẫu - Điều khiển - Chia câu và dạy từng câu theo lối truyền khẩu móc xính, hướng dẫn học sinh thể hiện tính chất vui tươi, nhí nhảnh. - Hát mẫu lại 1 lần, lưu ý học sinh hát nhẩm theo - Điều khiển, chú ý sửa sai nếu học sinh hát sai Hoạt động 2 : - Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp thành 2 nhóm - Chú ý nghe - Chú ý - Đọc đồng thanh lời ca - Học hát từng câu - Nghe và hát nhẩm theo - Cả lớp hát thuộc bài hát, sau đó từng tổ hát và 1 số cá nhân hát tốt - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Nhóm hát, nhóm gõ đệm theo tiết tấu lời ca và ngược lại. 4.Củng cố: - Đệm đàn cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bị bài sau. Tuần 18 Ngày soạn: 6/12/2010 Ngày giảng: 3A: Thứ tư ngày 8/12/2010 3B: Thứ năm ngày 9/12/2010 Âm nhạc : tiết 18 Tập biểu diễn các bài hát I. Mục tiêu : - Tập biểu diễn một vài bài hỏt đó học. II. Chuẩn bị: Đàn điện tử Băng nhạc Trò chơi âm nhạc III. Hoạt động dạy và học : 1.ổn định: 2.Kiểm tra: không 3.Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Hoạt động 1: Hát ôn - Cho Học sinh lần lượt hát ôn những bài hát đã học - GV cho hs, kết hợp gõ đệm theo bài gv phân chia tổ Tổ 1: Theo nhịp Tổ 2: Theo phách Tổ 3: Theo tiết tấu - Kiểm tra 2-3 bàn hs thực hiện tương tự 3 cách gõ, đệm trên - Gọi hs nhận xét , gv đánh giá khen ngợi hs Hoạt động 2: Tập biểu diễn - GV cho hs tập biểu diễn một số bài hát gợi ý hình thức lựa chọn bài hát sao cho phù hợp - GV gợi ý: Gà gáy ( Múa theo nhóm) Lớp chúng ta đoàn kết ( Tốp ca) Bài ca đi học ( đơn ca) - Cho hs thực hiện những bài hát múa trên theo nhóm hs (3-5) - Gọi từng nhóm lên biểu diễn trên lớp - Nhận xét - Ôn các bài hát - Tổ thực hiện - Hát và gõ đệm - Nhận xét - Biểu diễn trước lớp - HS nghe.. - Biểu diễn trước lớp 4. Củng cố: - Giáo viên cùng học sinh tóm tắt nội dung giờ học - Nhận xét chung . 5. Dặn dò: - Về ôn các bài hát đã học trong chương trình.

File đính kèm:

  • docAm nhac 3 CKTKN.doc
Giáo án liên quan