Giáo án lớp 2 môn Thể dục - Bài 1: Giới thiệu chương trình Trò chơi “Diệt các con vật có hại”

Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định trong giờ học thể dục. Yêu cầu học sinh biết những điều cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nề nếp.

- Biên chế tổ, chọn cán sự.

- Học giậm chân tại chỗ - đứng lại. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động

II. Trọng tâm:

 

doc68 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2 môn Thể dục - Bài 1: Giới thiệu chương trình Trò chơi “Diệt các con vật có hại”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ất (đại diện các tổ có số nam và số nữ như nhau) 9phút 9phút ●●●● ● CB GH Kết thúc - Đi đều theo 3 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5- 6 2phút 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 62: Chuyền cầu - Trò chơi “Ném bóng trúng đích” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cho bạn. - Tiếp tục học trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: còi, dụng cụ để chơi trò chơi.. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.Sau đó đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. * Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp 2phút 2phút 2phút 2phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm (như bài 60) * Trò chơi “Ném bóng trúng đích”: - GV nêu trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Chia thành 2 nhóm chơi sau đó cho thi đấu xem tổ nào nhất (đại diện các tổ có số nam và số nữ như nhau) 9phút 9phút ●●●● ● ●●●● ● CB GH Kết thúc - Đi đều theo 3 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5- 6 2phút 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 63: Chuyền cầu - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu chính xác hơn các giờ trước. - Tiếp tục ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: còi, dụng cụ để chơi trò chơi.. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. * Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp 2phút 2phút 1phút 2phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm (như bài 62) * Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”: - GV nêu trò chơi, nhắc lại cách chơi. 3 9phút 9phút P ● ●●●●●● P ○ ○○○○○○ P ● ●●●●●● P ○ ○○○○○○ Đ GV XP CB Kết thúc - Đi đều theo 3 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5- 6 2phút 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 64: Chuyền cầu - Trò chơi “Ném bóng trúng đích” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu chính xác. - Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết ném vào đích. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: còi, dụng cụ để chơi trò chơi.. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.Sau đó đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. * Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp 2phút 2phút 2phút 2phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm (như bài 60) * Trò chơi “Ném bóng trúng đích”: - GV nêu trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Chia thành 2 nhóm chơi sau đó cho thi đấu xem tổ nào nhất (đại diện các tổ có số nam và số nữ như nhau) 9phút 9phút ●●●● ● ●●●● ● CB GH Kết thúc - Đi đều theo 3 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5- 6 2phút 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 65: Chuyền cầu - Trò chơi “Ném bóng trúng đích” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu chính xác. - Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết ném vào đích. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: còi, dụng cụ để chơi trò chơi.. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.Sau đó đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. * Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp 2phút 2phút 2phút 2phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm (như bài 60) * Trò chơi “Ném bóng trúng đích”: - GV nêu trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Chia thành 2 nhóm chơi sau đó cho thi đấu xem tổ nào nhất (đại diện các tổ có số nam và số nữ như nhau) 9phút 9phút ●●●● ● ●●●● ● CB GH Kết thúc - Đi đều theo 3 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5- 6 2phút 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 66: Chuyền cầu - Trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu chính xác. - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời”. Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: chuẩn bị còi, học sinh mang đủ mỗi em một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.Sau đó đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. * Ôn động tác tay, chân, lườn, toàn thân và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp 2phút 2phút 2phút 2phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm. * Trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời”: - Nêu tên trò chơi, cho học sinh vần điệu sau đó cho học sinh chơi kết hợp đọc vần điệu. 9phút 9phút ☺ ●●●● ● ○○○○ ○ ●●●● ● ○○○○ ○ CB XP Kết thúc - Một số động tác thả lỏng * Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 67: Ôn tập chuyền cầu I. Mục tiêu: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu chính xác. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: chuẩn bị còi, học sinh mang đủ mỗi em một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. * Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. - Tâng cầu cá nhân - Tâng cầu theo nhóm 2 người. 1phút 2phút 3phút 2phút 3phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chia nhóm yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm. * Trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời”: - Nêu tên trò chơi, cho học sinh vần điệu sau đó cho học sinh chơi kết hợp đọc vần điệu. 12 phút 6phút ☺ ●●●● ● ○○○○ ○ ●●●● ● ○○○○ ○ CB XP Kết thúc - Một số động tác thả lỏng * Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bài 68: Thi chuyền cầu I. Mục tiêu: - Thi chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu từng nhóm cố gắng đạt thành tích cao. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: chuẩn bị còi, học sinh mang đủ mỗi em một quả cầu. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập. * Đứng tại chỗ, vỗ tay hát. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. - Xoay các khớp cổ tay, vai, cổ chân, đầu gối, hông. * Ôn động tác tay, chân, lườn bụng và nhảy của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. 1phút 1phút 1phút 1phút 2phút 3phút ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● Cơ bản * Tâng cầu. - Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người - Thi chuyền cầu theo nhóm hai người (trong từng tổ) Cho từng tổ giãn cách, tập làm quen (theo lệnh thống nhất, nhóm nào để rơi cầu phải dừng lại), Sau đó thi để chọn đôi vô địch. 4phút 5phút 10 phút ● ● ● ● Kết thúc - Một số động tác thả lỏng * Trò chơi hồi tĩnh. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 1phút 1phút 2phút 1phút ● ● ● ● ● ● ● ● ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

File đính kèm:

  • docTD LOP 2.doc
Giáo án liên quan