Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 6 - Tiết 6: Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

A. Mục tiêu: Giúp HS nắm được:

- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.

- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Biết cách dàn hàng, dồn hàng.

- Biết cách tham gia chơi trò chơi.

- Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo.

- Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội.

- Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn.

B. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành

C. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

D. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi

E. Tiến trình dạy học:

 

doc5 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 6 - Tiết 6: Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 6 Tiết 6 Ngày: 4/10/2011 và 5/10/2011. Mục tiêu: Giúp HS nắm được: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đúng nghỉ. Làm quen cách dàn hàng, dồn hàng. Biết cách chơi trò chơi. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đúng nghỉ. 4-5 Nhắc nhở, quan sát. CS điều khiển. ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ 2: Dàn hàng, dồn hàng. 4-5 Hướng dẫn HS. CS điều khiển. ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “Đi qua đường lội” Phổ biến luật chơi. Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần: 7 Tiết: 7 Ngày: 11/10/2011 và 12/10/2011 Mục tiêu: Giúp HS nắm được: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Biết cách dàn hàng, dồn hàng. Biết cách tham gia chơi trò chơi. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc. 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập.CS điều khiển. ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ 2: Dàn hàng, dồn hàng 4-5 Quan sát, sửa sai. Thực hành. CS điều khiển. ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “Đi qua đường lội” Phổ biến luật chơi. Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: Hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. CSđiều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 08 Tiết 08 Ngày: 18/10/2011 và 19/10/2011. Mục tiêu:Giúp HS nắm được: Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ1: Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyệ tập. Cs điều khiển. ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ2: Tư thế đứng cơ bản – Đứng đưa hai tay ra trước. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập, CS điều khiển. ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “qua đường lội” Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện ĐH 5: Hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:.. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần9 Tiết 9 Ngày: 25/10/2011 và 26/10/2011 Mục tiêu:Giúp HS nắm được: Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Biết tham gia chơi. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng ngang( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1:Ôn TH hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập. Cs điều khiển ĐH 5: Hàng ngang 2. HĐ 2: Đưa hai tay dang ngang, hai tay lên cao chếch hình chữ V 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập. Cs điều khiển. ĐH 6: Hàng ngang 3. HĐ 3: TC: Diệt các con vật có hại Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: Vòng tròn. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 10 Tiết 10 Ngày: 1/11/2011 và 2/11/2011 Mục tiêu:Giúp HS nắm được: - Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang(có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông. Bước đầu làm quen với trò chơi. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng ngang( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Xoay đầu gối, tay, hông Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1: Ôn đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, lên cao chếch chữ V. 4-5 Quan sát, sửa sai Luyện tập. CS điều khiển. ĐH 5: Hàng ngang, hàng dọc 2. HĐ 2: Đứng kiễng gót, hai tay chống hông. 4-5 Hướng dẫn, quan sát, sửa sai. Thực hành, Cs điều khiển. ĐH 6: Hàng ngang 3. HĐ 3: Trò chơi: “Đi qua đường lội” Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doctuan 6, 7,8.doc.doc
Giáo án liên quan