Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 1 - Tiết 1: Tổ chức lớp - Trò chơi vận động

A. Mục tiêu: Giúp HS nắm được:

- Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản.

- Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

- Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo.

- Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội.

- Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn.

B. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành

C. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

D. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi

 

doc5 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Thể dục - Tuần 1 - Tiết 1: Tổ chức lớp - Trò chơi vận động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 1 Tiết 1 Ngày: 30/8/2011 và 31/9/2011 Mục tiêu: Giúp HS nắm được: - Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản. - Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện. - Bước đầu biết cách chơi trò chơi. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1:Giới thiệu CT TD lớp 1 4-5 Nhắc nhở tinh thần học tập của HS Lắng nghe ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ 2: Biên chế, quy định CS 4-5 GV và HS cùng bầu cán sự Bầu cán sự ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:.. .. TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần: 2 Tiết: 2 Ngày: 6/9/2011 và 7/09/2011 Mục tiêu: Giúp HS nắm được: Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng(có thể còn chậm). Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc. 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập.CS điều khiển. ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ 2: Cháo BC khi nhận lớp 4-5 Quan sát, sửa sai. Thực hành. CS điều khiển. ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” Phổ biến luật chơi. Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: Hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. CSđiều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 03 Tiết 03 Ngày:13/09/2011 và 14/09/2011 Mục tiêu:Giúp HS nắm được: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ(bắt chước đúng theo GV) Tham gia chơi được(có thể vẫn còn chậm) Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng dọc 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng dọc( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ1: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyệ tập. Cs điều khiển. ĐH 5: Hàng dọc 2. HĐ2: Tư thế đúng nghiêm, nghỉ 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập, CS điều khiển. ĐH 6: Hàng dọc 3. HĐ 3: Trò chơi: “qua đường lội” Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện ĐH 5: Hàng dọc. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:.. .. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 4 Tiết 4 Ngày: 13/0/2011 và 14/09/2011 Mục tiêu:Giúp HS nắm được: Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, nghỉ. Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái(có thể còn chậm). Biết tham gia chơi. Giúp HS phát triển tố chất thể lực: nhanh, mạnh, bền, dẻo và khéo léo. Giúp Hs ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần động đội. Giúp HS tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng ngang( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1:Ôn TH hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập. Cs điều khiển ĐH 5: Hàng ngang 2. HĐ 2: Quay phải, quay trái 4-5 Quan sát, sửa sai. Luyện tập. Cs điều khiển. ĐH 6: Hàng ngang 3. HĐ 3: TC: Diệt các con vật có hại Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: Vòng tròn. III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Tuần 05 Tiết 05 Ngày: 13/9/2011 và 14/09/2011 Mục tiêu:Giúp HS nắm được: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay người theo(có thể còn chậm) Bước đầu làm quen với trò chơi. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập- Thực hành Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. Phương tiện dạy học: Chuẩn bị một còi Tiến trình dạy học: Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở đầu 6-8 1. Nhận lớp 1 Kiểm tra sĩ số và nhận lớp Tập trung và báo cáo ĐH 1: 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ Gọi HS kiểm tra bài cũ Cả lớp cùng xem và nhận xét ĐH 2: 4 hàng ngang( 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng) 3. Phổ biến bài mới 1 Giới thiệu mục đích, yêu cầu Nghe GV giảng ĐH 3: Như đội hình 2 4. Khởi động: Chung: Xoay đầu gối, tay, hông Quan sát sửa sai Cán sự điều khiển ĐH 4: Vòng tròn. Chuyên môn: II. Cơ bản: 28-30 1. HĐ 1: Ôn TH hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 4-5 Quan sát, sửa sai Luyện tập. CS điều khiển. ĐH 5: Hàng ngang, hàng dọc 2. HĐ 2: Quay phải, quay trái. 4-5 Hướng dẫn, quan sát, sửa sai. Thực hành, Cs điều khiển. ĐH 6: Hàng ngang 3. HĐ 3: Trò chơi: “Đi qua đường lội” Phổ biến luật chơi Lắng nghe và thực hiện lệnh theo GV ĐH 5: III. Kết thúc 1. Hồi tỉnh HD cách hít thở, phân sức Cả lớp thực hiện. Cán sự điều khiển 2. Củng cố và nhận xét Nhắc nhở và sửa sai chung cho cả lớp Mời HS nhận xét 3. Bài tập về nhà: Thực hành ở nhà 4. Xuống lớp Hô”Thể dục” Cả lớp hô “Khỏe” Rút kinh nghiệm:.. ..

File đính kèm:

  • doctuan 1.doc.doc
Giáo án liên quan