Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tuần 1 - Thư gửi các học sinh

/ Mục tiêu

1.Đọc trôi trảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ

- Đọc đúng từ ngữ câu trong bài.

- Thể hiện tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác với Thiếu nhi VN.

2. Hiểu các từ ngữ trong bài

- Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằngHS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của ông cha, xây dựng thành công nước Việt Nam mới.

 3. Học thuộc lòng 1 đoạn thư.

II/ Đồ dùng dạy học:

 

doc429 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tuần 1 - Thư gửi các học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hức, kĩ năng HKI. - Nghe - viết đúng bài chính tả(tốc độ viết khoảng 95 chữ / 15 phút); không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ( văn xuôi). - Viết được bài văn tả người theo nội dung yêu cầu của đề bài. II- Đồ dùng dạy - học Vở kiểm tra, đề. III- Các hoạt động dạy- học GV HS Kiểm tra đọc hiểu: Luyện từ và câu Thời gian làm bài : 30 phút Cách tiến hành : + GV phát đề KT cho HS + GV hướng dẫn nắm vững yêu cầu của đề bài, cách làm bài. + GV quan sát HS làm bài. Đáp án: Câu 1: ý b; Câu 2: ý a ; câu 3: ý c câu 4: ý c; câu 5 ý b; câu 6 ý b; câu 7 ý b; câu 8 ; ý a; câu 9 ý c; câu 10 ý c. - GV thu bài. IV .Nhận xét dặn dò - NHận xét giờ,dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS làm bài. Toán kiểm tra cuối học kì i I- Mục tiêu Tập trung vào kiểm tra: - Xác định giá trị theo vị trí của các chữ số trong số thập phân - Kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân. - Giải bài toán có liên quan đến diện tích hình tam giác. II- Đồ dùng dạy - học - Đề bài. III- Các hoạt động dạy- học GV chép đề lên bảng: Phần I: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. chữ số 9 trong số thập phân 85,924 có giá trị là: A. B. C. D. 9 2. Tìm 1% của 100000 đồng. A.1 đồng B. 10 đồng C. 100 đồng D. 1000 đồng 3. 3700m bằng bao nhiêu ki- lô - mét ? A, 370 km B, 37km C, 3,7 km D, 0,37 km Phần II : 1. Đặt tính rồi tính: a, 286,43 + 521,85 ; b, 516,40 – 350,28 ; c, 25,04 x 3,5 ; d, 45,54 : 1,8 . 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a, 8 kg 375 g = kg; b, 7 m2 8 dm2 = m2 3. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình vẽ bên: IV. Hướng dẫn đánh gá: Phần I: (3 điểm) Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm. 1. Khoanh vào C 2. Khoanh vào D 3. Khoannh vào C. Phần II: (7 điểm) Bài 1(4 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm Bài 2(1 điểm) Viết đúng số thập phân vào mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm. a, 8 kg 375 g = 8,375 kg; b, 7 m2 8 dm2 = 7,08 m2 Bài 3: Có nhiều cách tính diện tích phần đã tô đậm của hình vẽ . Nếu HS tính đúng và nêu câu lời giải giải phù hợp, trình bày bài giải đầy đủ thì được 2 điểm. Thể dục Bài 36 : sơ kết học kì i Trò chơi: “chạy tiếp sức theo vòng tròn” I. Mục tiêu: - Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia đựoc. - Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong kì I II. Địa điểm và phương tiện: -Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng. - Coứi vaứ keỷ saõn chụi. III, Nội dung và phương pháp lên lớp: A.Phaàn mụỷ ủaàu: -Taọp hụùp lụựp phoồ bieỏn noọi dung baứi hoùc. -Caỷ lụựp chaùy chaọm teo 1 haứng doùc xung quanh saõn taọp. -Chụi troứ chụi "Keỏt baùn" hoaởc troứ chụi HS ửa thớch. *Thửùc hieọn baứi theồ duùc phaựt trieồn chung. B.Phaàn cụ baỷn. *Coự theồ cho nhửừng HS chửa hoaứn thaứnh caực noọi dung ủaừ kieồm tra, ủửụùc oõn luyeọn vaứ kieồm tra laùi. -Sụ keỏt hoùc kỡ 1 -GV cuứng HS heọ thoỏng laùi nhửừng kieỏn thửực, kú naờng ủaừ hoùc trong hoùc kỡ. -Khi sụ keỏt GV nhaộc laùi caực kú naờng , GV cho moọt soỏ em thửùc hieọn caực ủoọng taực ủaừ hoùc. Sau ủoự GV nhaọn xeựt, keỏt hụùp neõu nhửừng sai laàm thửụứng maộc vaứ caựch sửỷa ủeồ caỷ lụựp naộm ủửụùc ủoọng taực kú naờng. -GV nhaọnh xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa tửứng toồ hoaởc tửứng HS, khen ngụùi bieồu dửụng nhửừng em vaứ toồ, nhoựm laứm toỏt, nhaộc nhụỷ caự nhaõn coứn toàn taùi caàn khaộc phuùc ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong hoùc kỡ II -Chụi troứ chụi "chaùy tieỏp sửực theo voứng troứn" hoaởc chụi troứ chụi khaực HS ửa thớch -Caỷ lụựp cuứng chụi dửụựi sửù ủieàu khieồn cuỷa GV. C.Phaàn keỏt thuực. -ẹửựng taùi choó voó tay, haựt baứi haựt do GV choùn. -GV cuứng HS heọ thoỏng vaứ nhaọn xeựt khen ngụùi vaứ bieồu dửụng nhửừng HS thửùc hieọn ủoọng taực chớnh xaực. -GV giao baứi taọp veà nhaứ: OÂn baứi theồ duùc phaựt trieồn chung vaứ caực ủoọng taực RLTTCB. Lịch sử Kiểm tra định kì cuối học kì I I. Mục tiêu - Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. II. Đồ dùng dạy học : - Đề kiểm tra, vở kiểm tra. III. Các hoạt động dạy học: 1. GV chép đề lên bảng Bài 1: (5 đ)Hãy ghi các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau: - Ngày 1- 9 - 1958...................................................................................... - Ngày 3- 2- 1930........................................................................................ - Ngày 19- 8- 1945...................................................................................... - Ngày 2- 9- 1945........................................................................................ Bài 2:(3 đ) Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng: Bác Hồ đọc tuyên Ngôn độc lập nhằm Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành cônng trong cả nước. Tuyên bố sự chấm dứt các triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Tuyên bố cho cả thế giới biết về quyền độc lập tự do của nước ta Tất cả các ý trên. Bài 3: (2 đ)Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 2. GV quan sát HS làm bài. 3. GV thu chấm. IV. Nhận xét dặn dò. 4. Nhận xét giờ. Dặn HS chuẩn bị bài. Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009 Tiếng Việt kiểm tra(8) I- Mục tiêu Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKI(Nêu ở tiết 1 ôn tập). Ôn luyện tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm II- Đồ dùng dạy - học Một số tờ phiếu viết các câu hỏi a, b, c, d của BT 2 III- Các hoạt động dạy- học - GV ghi đề và hướng dẫn HS làm bài. GV chép đề lên bảng: Hãy tả một người thân của em khi người ấy đang làm việc. - Yêu cầu HS làm ra giấy. - HS làm bài. - GV quan sát HS làm bài. - GV thu bài. IV Nhận xét dặn dò. - Nhận xét giờ,dặn HS chuẩn bị bài sau. Toán Hình thang I- Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tượng về hình thang. - Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với một số hình đã học. - Nhận biết hình thang vuông. II- Đồ dùng dạy - học: Giấy kẻ ô vuông, kéo, ê ke. III- Các hoạt động dạy- học GV HS 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. Hình thành biểu tượng về hình thang. - GV cho HS quan sát hình vẽ. 3. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang. - GV chỉ cho HS thấy đường cao AH. - GV yêu cầu HS quan sát mô hình và hình vẽ trả lời: ? Có mấy cạnh? ? Có hai cạnh nào song song với nhau? - GV cho HS làm bài và chữa. - GV nhấn mạnh hình thang có một cặp đối diện và song song. Bài 1: Bài 2: Bài 4: - GV cho HS lên bảng làm bài - GV giới thiệu về hình thang vuông. - Nhận xét về hình thang vuông. - Gọi HS đọc phần tô đậm của bài 4. Củng cố dặn dò. - Cho HS nhắc lại kết luận. - Nhận xét giờ. - Dặn HS về làm bài tập 3. - HS quan sát hình thang ABCD - HS trả lời: + Hình thang có 4 cạnh. + Cạnh AB song song với cạnh CD - HS làm bài và đổi vở:Tất cả các hình. - HS suy nghĩ làm bài: - Cả 4 hình có 4 cạnh, 4 góc. - Hình 1 và 2 có 2 cặp cạnh đối diện và song song. - Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện và song song. - Hình 1 có 4 góc vuông. - HS làm bài + Hình thang ABCD có góc A và góc D vuông + Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy. Khoa học Hỗn hợp I- Mục tiêu -Nêu được một số VD về hỗn hợp. - Thực hành tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp(tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng...). II- Đồ dùng dạy - học - Một ít đường , muối, nước sôi để nguội, cốc, thìa, phễu, giấy lọc, sàng. III- Các hoạt động dạy- học 1. Kiểm tra bài cũ: - GV cho HS đặc điểm của chất rắn, lỏng, khí. 2. Bài mới. * Hoạt động1: - HS thực hành: nhóm trưởng cho cá bạn quan sát và nếm riêng từng chất nhận xét báo cáo. - HS cho các chất vào và trộn nếm thử và nhận xét. - GV hướng dẫn cho HS thực hành tạo ra một hỗn hợp: gia vị muối tinh, hạt tiêu, mì chính. - GV cho HS thảo luận: + Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần có những chất nào?( muối, hạt tiêu, mì chính.) + Hỗn hợp là gì?( Là nhiều chất trộn đều với nhau) GV cho HS trình bày. GV chốt lại. * Hoạt động 2: - GV cho HS thảo luận nhóm. - Không khí là một chất hay một hỗn hợp?( không khí là một hợp chất.) - Kể tên một số hỗn hợp khác mà em biết? - GV cho HS trình bày. * Hoạt động 3: - GV hướng dẫn HS tách các chất ra khỏi hỗn hợp. - Gv kiểm tra các nhóm. 3. Củng cố dặn dò. - GV cho HS đọc ghi nhớ - Dặn HS chuẩn bị bài sau. Địa lí Kiểm tra ( Thời gian làm bài 40 phút) I- Mục tiêu 1. Kiểm tra kiến thức, kĩ năng môn địa lí các bài trong học kì I. II- Đồ dùng dạy - học Vở, kiểm tra, đề. III- Các hoạt động dạy- học GV chép đề lên bảng: Bài 1: (4 đ)Hoàn thành bảng sau: Các yếu tố tự nhiên Đặc điểm chính Địa hình Khí hậu Sông ngòi Đất Rừng Bài 2: (2 đ)Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: a, Nước ta có:.dân tộc b, Dân tộc có số dân đông nhất là: . Bài 3: (4 đ) Hãy điền chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng. Nước ta lúa, gạo là loại cây được trồng nhiều nhất Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên Nước ta có 54 dân tộc, tring đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nônng nghiệp nước ta Ngành thủy sản nước ta phân bố chủ yếu ở vùng rừng núi và trung du. IV Nhận xét dặn dò - Nhận xét giờ,dặn HS chuẩn bị bài sau. Sinh hoạt lớp I. Mục tiêu: - HS thấy được những ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần. - Đề ra phương hướng trong tuần tới. - Có ý thức học tập tốt. II. Nội dung: 1- Kiểm điểm nề nếp, hoạt động tuần qua: - Lớp trưởng tổ chức cho lớp thảo luận theo tổ về ưu khuyết điểm các hoạt động của lớp trong tuần. - Tổ trưởng báo cáo kết quả của tổ. Lớp trưởng lên nhận xét chung. - ý kiến của các thành viên trong lớp. - Nhận xét việc tập luyện TDTT của các bạn - GV nhận xét chung ưu, khuyết điểm. + Ưu điểm: + Khuyết điểm: 2- Kế hoạch tuần tới: - Duy trì tốt nề nếp ra vào lớp. - Chú trọng giữ vở sạch, viết chữ đẹp. - Tập luyện TDTT, tích cực hơn ở các hoạt động ngoài giờ. * Dặn dò: - Về thực hiện các biện pháp mà lớp đề ra. Ký duyệt:

File đính kèm:

  • docgiao an buoi 1 lop 5 ki I.doc
Giáo án liên quan