Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 20 - Tiết 20: Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh

I. Mục tiêu:

- Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ, tập biểu diễn trước lớp.

- HS biết phân biệt âm thanh cao thấp dài ngắn

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ.

2. Học sinh: Thanh phách, tập bài hát.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc8 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 20 - Tiết 20: Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệt các âm khác Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân - Nhận xét, đánh giá. - Hát chuẩn xác theo đàn Thực hiện theo hướng dẫn Hát ôn kết hợp gõ đêm theo phách, tiết tấu lời ca - Thực hiện theo dãy, nhóm Theo dõi nhận xét lẫn nhau Hát đối đáp két hợp gõ đệm -Nghe đàn thể hiện cao độ các âm và tập nhận biết bằng dấu hiệu như đã hướng dẫn -Lắng nghe nhận biết các âm khác -Quan sát, tập hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ như hướng dẫn -Tập biểu diễn kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. -Lớp nhận xét lẫn nhau Củng cố: Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ, tập phân biệt các âm thanh cao thấp. Ngày soạn: Ngày giảng: 2A + 2B Âm nhạc Tiết 20 Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường I .Mục tiêu: Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm và thực hiện các động tác phụ hoạ Đọc được các câu đồng dao theo đúng âm hình tiết tấu. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách, tập bài hát. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ổn địng tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu bài Trên con đường đến trường cho HS nghe Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên con đường đến trường - Đàn giai điệu cho HS hát lại bài hát. -Tổ chức cho học sinh hát ôn theo nhiều hình thức: hát theo nhóm, tổ, cá nhân - Tổ chức hướng dẫn học sinh hát ôn kết hơp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Thực hiện mẫu hướng dẫn học sinh hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ theo lời ca - Tổ chức cho học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân - Nhận xét, đánh giá Hoạt động 2: Đọc thơ theo tiết tấu Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS tập đọc các câu đồng dao, thơ 4 chữ theo âm hình tiết tấu. ..................................... Nu na nu nống Cái trống nằm trong Con ong nằm ngoài... -Lắng nghe nhận biết, nhắc lại tên bài hát, tác giả Hát chuẩn xác theo đàn Thực hiện theo hướng dẫn Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiếttấu lời ca - Tập hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ Lớp nhận xét Theo dõi tập đọc các cau đồng dao hoặc thơ theo tiết tấu. - Kể tên và đọc một số bài đồng dao hoặc thơ 4 chữ mà các em biết 4.Củng cố: Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả. GV nhận xét tiết học Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ hoạ. Ngày soạn: Ngày giảng: : 3A + 3B : 3TG : 3ML Âm nhạc Tiết 19 Học hát: Bài Em yêu trường em Ôn tập tên nốt nhạc I .Mục tiêu: Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, thể hiện tính chất vui, nhịp nhàng. Biết hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ, tập biểu diễn trước lớp Nhớ tên và vị trí 7 nốt nhạc qua trò chơi “ Khuông nhạc bàn tay” Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ổn địng tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu trường em - Đàn giai điệu cho HS nghe và hát ôn tập lại lời 1. - Cho HS đọc lời ca lời 2 - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát. - Đệm đàn, cho 1 dãy hát lời 1 bằng nguyên âm “La” một dãy tập hát lời 2 theo giai điệu lời 1. - Tổ chức cho HS luyện tập hát thuộc cả 2 lời theo dãy, nhóm. - Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Gợi ý hướng dẫn HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. GV nhận xét Hoạt động 2: Ôn tập các nốt nhạc Cho HS nhắc lại tên 7 nốt nhạc Tổ chức cho HS ôn tập ghi nhớ tên, vị trí 5 nốt nhạc đã được giới thiệu Giới thiệu vị trí 3 nốt La, Si, Đố trên khuông nhạc bàn tay. - Tổ chức cho HS luyện tập ghi nhớ tên, vị trí 7 nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay. - Lắng nghe hát chuẩn xác theo đàn - Đọc lời ca trong tập bài hát Lắng nge ghi nhớ giai điệu Tập hát lời 2 theo hướng dẫn của GV Luyện tập hát thuộc lời - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Tập hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ Tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ - Đọc tên 7 nốt nhạc 1 HS nói tên nốt, 1 HS chỉ vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay Lắng nghe, ghi nhớ. - Thực hiện theo hướng dẫn 4.Củng cố: Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hơp thực hiện các động tác phụ hoạ. Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đã được gjới thiệu. Ngày soạn: Ngày giảng: : 4A + 4B : 4TG : 4ML Âm nhạc Tiết 20 Ôn tập bài hát: Chúc mừng Tập đọc nhạc: TĐN số 5 I .Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca thể hiện tính chất nhịp nhàng. Hát kết hợp vận động nhịp nhàng, tập biểu diễn bài hát trước lớp. Đọc thang âm Đồ Rê Mi Son La, đọc nhạc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca đúng với bài TĐN số 5. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, bảng phụ bài cao độ, tiết tấu, TĐN số 5. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ổn địng tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chúc mừng - Đàn giai điệu cho HS nghe và hát lại bài hát - Đệm đàn tổ chức cho HS luyện tập hát thuộc lời ca theo nhóm, cá nhân - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Gợi ý, cho HS sung phong biểu diễn bài hátkết hợp động tác phụ hoạ, em nào có động tác đẹp phù hợp cho hướng dẫn lại cho cả lớp. - Tổ chức cho học sinh tạp biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 5 Treo bảng phụ bài TĐN số 5 cho HS nhận xét về nhịp, hình nốt, tên nốt. Treo bảng phụ bài tập cao độ, tiết tấu đàn cao độ cho HS luyện đọc thang âm Đồ Rê Mi Son La. Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu .......................................................................... Đàn giai điệu bài TĐN số 5. Cho HS nêu tên nốt nhạc từng đoạn, đàn cao độ hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành kết hợp gõ tiết tấu. Tổ chức cho HS đọc nhạc kết hợp hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. Tổ chức cho HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách - Lắng nghe hát chuẩn xác theo đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn - Hát kết hợp gõ đêm theo pháh, nhịp - 3 HS hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập hát kết hợp thực hiện động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ hoạ Lớp theo dõi nhận xét. Theo dõi nhận xét bài TĐN - Thực hiện theo hướng dẫn Theo dõi, luyện đọc cao độ các nốt theo đàn và hướng dẫn của GV Luyện tập tiết tấu theo hướng dẫn - Lắng nghe, ghi nhớ cao độ - Đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn của GV - 1 dãy đọc nhạc, 1 dãy hát ghép lời ca kết hợp gõ tiết tấu. - Đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách 4.Củng cố: - Cho HS đọc nhạc và hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách theo nhóm, cá nhân. Đệm đàn cho HS hát lại bài hát Chúc mừng. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập tập biểu diễn bài hát, ôn tập bài TĐN số 5, chép bài TĐN số 5 vào vở Ngày soạn: Ngày giảng: : 5TG : 5A + 5B + 5ML Âm nhạc Tiết 20 Ôn tập bài hát: Hát mừng Tập đọc nhạc: TĐN số 5 I .Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui. Hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ hoạ, tập biểu diễn bài hát trước lớp. Đọc thang âm Đồ Rê Mi Son La Đố, đọc nhạc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca đúng với bài TĐN số 5. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, bảng phụ bài cao độ, tiết tấu, bài TĐN số 5. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS ổn địng tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng - Đàn giai điệu cho HS nghe và hát lại bài hát - Đệm đàn tổ chức cho HS luyện tập hát thuộc lời ca theo nhóm, cá nhân - Tổ chức cho HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo hai âm sắc. - Gợi ý, cho HS sung phong biểu diễn bài hátkết hợp động tác phụ hoạ, em nào có động tác đẹp phù hợp cho hướng dẫn lại cho cả lớp. - Tổ chức cho học sinh tạp biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 5 Treo bảng phụ bài TĐN số 5 cho HS nhận xét về nhịp, hình nốt, tên nốt. Treo bảng phụ bài tập cao độ, tiết tấu đàn cao độ cho HS luyện đọc thang âm Đồ Rê Mi Son La Đố. Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu .......................................................................... Đàn giai điệu bài TĐN số 5. Cho HS nêu tên nốt nhạc từng đoạn, đàn cao độ hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành kết hợp gõ tiết tấu. Tổ chức cho HS đọc nhạc kết hợp hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. Tổ chức cho HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách - Lắng nghe hát chuẩn xác theo đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn - Thực hiện theo hướng dẫn của GV - 3 HS hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập hát kết hợp thực hiện động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ hoạ Lớp theo dõi nhận xét. Theo dõi nhận xét bài TĐN - Theo dõi, luyện đọc cao độ các nốt theo đàn và hướng dẫn của GV Luyện tập tiết tấu theo hướng dẫn - Lắng nghe, ghi nhớ cao độ - Đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn của GV - 1 dãy đọc nhạc, 1 dãy hát ghép lời ca kết hợp gõ tiết tấu. - Đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách 4.Củng cố: - Cho HS đọc nhạc và hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách theo nhóm, cá nhân. Đệm đàn cho HS hát lại bài hát Hát mừng. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập tập biểu diễn bài hát, ôn tập bài TĐN số 5, chép bài TĐN số 5 vào vở

File đính kèm:

  • docTuan 20.doc
Giáo án liên quan