Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 18: Tập biểu diễn bài hát

. MỤC TIÊU

- Tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đã học

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV:

Biểu diễn tốt 2 bài hát:Sắp đến tết rồi,Đàn gà con

+ Nhạc cụ quen dùng.

- Học sinh:

+ Nhạc cụ gõ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức: Hát, điểm danh.

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên hát bài hát: Sắp đến tết rồi, GV nhận xét.

3. Bài mới: Giới thiệu bài:

 

doc7 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 10/04/2017 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 18: Tập biểu diễn bài hát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 THỜI GIAN LỚP TÊN BÀI GIẢNG Thứ hai 28/12/2009 4B - Tập biểu diễn bài hát 3A - Tập biểu diễn bài hát 4A - Tập biểu diễn bài hát Thứ ba 29/12/2009 1B - Tập biểu diễn bài hát 2B - Tập biểu diễn bài hát 3B - Tập biểu diễn bài hát Thứ năm 30/12/2009 1A - Tập biểu diễn bài hát 5B -Tập biểu diễn 2 bài hát : Những bông hoa những ca,Ước mơ - Ôn tập đọc nhạc số 4 5A -Tập biểu diễn 2 bài hát : Những bông hoa những ca,Ước mơ - Ôn tập đọc nhạc số 4 2A - Tập biểu diễn bài hát Thứ sáu 31/12/2009 1C - Tập biểu diễn bài hát 2C - Tập biểu diễn bài hát 3C - Tập biểu diễn bài hát Ngày soạn 27/12/2009 LỚP1 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I. MỤC TIÊU - Tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đã học II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: Biểu diễn tốt 2 bài hát:Sắp đến tết rồi,Đàn gà con + Nhạc cụ quen dùng. - Học sinh: + Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Hát, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên hát bài hát: Sắp đến tết rồi, GV nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Hoạt động 1: Biểu diễn bài hát: Đàn gà con - GV cho HS tích cực tham gia biểu diễn. - HS tham gia biểu diễn - GV sửa lỗi cho HS. - HS chú ý. - GV cho từng tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn - Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện. - GV cho HS nhận xét. - HS nhận xét. * Hoạt động 2:Biểu diễn bài hát : Sắp đến tết rồi - Giáo viên .cho HS tích cực tham gia biểu diễn. - Hát tham gia biểu diễn - Giáo viên cho học sinh nhận xét sau đó giao viên nhận xét - Học sinh nhận xét,học sinh chú ý - GV cho từng tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn - Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện. - GV cho HS nhận xét. - HS nhận xét. 4. Củng cố: - GV hỏi: Hôm nay chúng ta đã biểu diễn được 2 bài hát gì? - Cho cả lớp trình bày lại 2 bài hát: Đàn gà con,Sắp đến tết rồi - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt, động viên những HS học yếu cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: Nhắc HS về tập biểu diễn 2 bài hát và xem trước bài hoc tiết sau LỚP 2 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I . MỤC TIÊU - Tập biểu diễn một vài bài hát đã học II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: + Tập biểu diễn 2 bài hát + Nhạc cụ quen dùng. - Học sinh: + Nhạc cụ gõ. + Tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Hát, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên hát bài hát: Chiến sĩ tí hon, GV nhận xét 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn lại 2 bài hát HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Hoạt động 1: Tập biểu diễn bài hát: Chúc mừng sinh nhật - GV tham gia biểu diễn - HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét * Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát: Chiến sĩ tí hon GV tham gia biểu diễn HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét 4. Củng cố: - GV hỏi: Hôm nay chúng ta đã ôn được 2 bài hát có tên là gì? - Cho cả lớp trình bày lại 2 bài hát: Chiến sĩ tí hon, Chúc mừng sinh nhật - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt, động viên những HS học yếu cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: Nhắc HS về tập biểu diễn bài hát và xem trước bài mới. . LỚP 3 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I . MỤC TIÊU - Tập biểu diễn một vài bài hát đã học II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: + Tập biểu diễn 2 bài hát + Nhạc cụ quen dùng. - Học sinh: + Nhạc cụ gõ. + Tập bài hát lớp 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Hát, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên hát bài hát: Con chim non , GV nhận xét 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn lại 2 bài hát HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Hoạt động 1: Tập biểu diễn bài hát: Con chim non - GV tham gia biểu diễn - HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét * Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát: Ngay mua vui GV tham gia biểu diễn HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét 4. Củng cố: - GV hỏi: Hôm nay chúng ta đã ôn được 2 bài hát có tên là gì? - Cho cả lớp trình bày lại 2 bài hát: Con chim non ,ngay mua vui - Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt, động viên những HS học yếu cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: Nhắc HS về tập biểu diễn bài hát và xem trước bài mới. LỚP 4 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I . MỤC TIÊU - Tập biểu diễn một vài bài hát đã học II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: + Tập biểu diễn 2 bài hát + Nhạc cụ quen dùng. - Học sinh: + Nhạc cụ gõ. + Tập bài hát lớp 4 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Hát, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên hát bài hát: Cò lả, GV nhận xét 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn lại 2 bài hát HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Hoạt động 1: Tập biểu diễn bài hát: Cò lả - GV tham gia biểu diễn - HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét * Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em GV tham gia biểu diễn HS tham gia biểu diễn. -GV chú ý sửa sai cho HS -HS chú ý sửa sai -GV cho từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -Từng tổ nhóm cá nhân biểu diễn -GV cho HS nhận xét -HS nhận xét 4. Củng cố: - GV hỏi: Hôm nay chúng ta đã tập biểu diễn được 2 bài hát có tên là gì? - Cho cả lớp trình bày lại 2 bài hát: Cò lả, Khăn quàng thắm mãi vai em- Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt, động viên những HS học yếu cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: Nhắc HS về tập biểu diễn bài hát và xem trước bài mới. LỚP: 5 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA,ƯỚC MƠ ÔN TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4 I. MỤC TIÊU -Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp với các hoạt động -Tập biểu diễn 2 bài hát -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. Biết đọc nhạc ghép lời hợp gõ phách bài TĐN số4 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: Đàn điện tử. Một ca khúc thiếu nhi - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định tổ chức : Hát ,điểm danh 2.Kiểm tra bài cũ :Bài- Ước mơ 3.Bài mới :Giới thiệu bài -Ôn tập 2 bài hát , Ôn tập TĐN số 4 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1 :Ôn tập 2 bài hát : Bài hát: Những bông hoa những bài ca - GV dạo đàn, HS hát -HS hát - GV sửa lỗi (Chú ý sắc thái ) - Dạo đàn, HS hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách . -HS hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV gọi từng nhóm hát. -Từng nhóm hát -HS nhận xét, Gv nhận xét, đánh giá. - Gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp kết hợp vận động một số động tác đơn giản . -HS lên trình bày bài hát trước lớp kết hợp vận động một số động tác đơn giản -HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá tiết mục. -HS nhận xét *Bài hát :Ước mơ - GV hướng dẫn HS ôn tập bài hát theo các bước trên. -HS ôn tập bài hát theo các bước trên. -Gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp. -HS lên trình bày bài hát trước lớp - HS,GV nhận xét từng tiết mục. -HS nhận xét *Hoạt động 2 :Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 4 - GV đàn thang âm, HS đọc theo -HS đọc theo - GV nêu y/c, HS thực hiện gõ tiết tấu -HS tự đọc cá nhân - GV đàn bài TĐN, HS nghe, q/sát SGK -HS nghe, quan sát SGK - Bắt nhịp, gõ phách cho HS đọc -HS đọc gõ phách 4.Củng cố :- Cả lớp hát lại bài . Những bông hoa những bài ca,Ước mơ 5.Dặn dò :- Nhắc HS về học bài hôm nay .

File đính kèm:

  • docgiao an am nhac tuan 18.doc
Giáo án liên quan