Giáo án Linh hoạt – Tiếng Việt: Chủ điểm: Con người với thiên nhiên

LINH HOẠT – TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐIỂM : CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

TUẦN 9 - Tiết 1: BÀ CHÚA BÈO

I. Mục tiêu:

- Reøn kó naêng đọc đúng, đđoïc löu loaùt toaøn baøi “Bà Chúa Bèo”. Böôùc ñaàu ñoïc dieãn caûm ñöôïc baøi vaên.

- HS làm được các bài tập trắc nghiệm.

II. Chuẩn bị: Vở thực hành Toán và TV

III. Các bước lên lớp

 

docx6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Linh hoạt – Tiếng Việt: Chủ điểm: Con người với thiên nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LINH HOẠT – TIẾNG VIỆT CHỦ ĐIỂM : CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN TUẦN 9 - Tiết 1: BÀ CHÚA BÈO I. Mục tiêu: - Reøn kó naêng đọc đúng, đđoïc löu loaùt toaøn baøi “Bà Chúa Bèo”. Böôùc ñaàu ñoïc dieãn caûm ñöôïc baøi vaên. - HS làm được các bài tập trắc nghiệm. II. Chuẩn bị: Vở thực hành Toán và TV III. Các bước lên lớp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi môùi: - Hướng dẫn HS làm bài. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài. - GV yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái ñoaïn - Goïi HS ñoïc toàn bài. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu HS làm bài trắc nghiệm. - Sửa bài, chốt kết quả đúng. *Ñaùp aùn: a) Vì sao cô bé ngồi khóc trên bờ ruộng? b) Để cứu lúa, cứu làng, cô bé đã làm gì? c) Câu nói nào thể hiện quyết tâm cứu lúa của cô bé? d) Sự hy sinh của cô bé đã đem lại kết quả như thế nào? e) Khi cô mất, dân làng thể hiện lòng biết ơn cô như thế nào? g) Dòng nào dưới đây có hình ảnh so sánh? h) Những từ nào trong các câu “Con chỉ có đôi hoa tai mẹ con trao lại trước khi mất Đây là vật quý từ nhiều đời truyền lại.” là đại từ? - Tổ chức cho HS đọc diễn cảm bài. - GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố, Dặn dò: - Nhận xét tiết học. Về nhà đọc bài. - Chuẩn bị tiết sau. - Haùt - HS đọc cá nhân. - HS ñoïc noái tieáp caâu, ñoaïn. - HS ñoïc caù nhaân. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu. - HS trình baøy keát quaû. - Vì thấy lúa nghẹn đòng, tủi phận làng nghèo. - Đã hy sinh vật quý nhất của mình là đôi hoa tai. - Để cứu lúa, con xin chịu trừng phạt. - Đôi hoa tai biến thành giống bèo bón cho lúa sây hạt nặng bong. - Dân làng lập đền thờ và gọi cô là Bà Chúa Bèo. - Cây bèo dâu xinh như một bông hoa tai bằng ngọc thạch. - con, đây. - HS luyện đọc diễn cảm. - HS đọc cá nhân. - HS thực hiện theo yêu cầu. LINH HOẠT – TOÁN TUẦN 9 - Tiết 1 I. Muïc tieâu: - Rèn cho HS vieát số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng soá thaäp phaân. II. Chuaån bò: - GV: Phaán maøu - Baûng phuï - Troø: Thực hành Tiếng Việt và Toán - Nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Bài 1: Viết thành số thập phân thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu) - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn bài mẫu. - Yêu cầu HS làm vào vở. Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn bài mẫu. - Yêu cầu HS làm vào vở, bảng phụ. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn HS làm bài. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - HS đọc đề bài - HS làm bài tập - HS nêu miệng từng bài Kết quả đo Số đo m dm cm mm 4 3 7 6 43,76dm 2 0 1 9 2,019m 2 0 5 20,5 cm 1 3 3 1,33 dm - HS đọc đề bài - HS làm bài tập - HS lần lượt chữa từng bài a) 71 tấn 123 kg = 71,123 tấn = 711,23 tạ b) 223kg = 0,223 tấn = 2,23 tạ c) 198kg 234g = 198,234 kg = 0,198234 tấn - HS đọc đề bài. - HS theo dõi. - HS làm bài tập - HS sửa bài Kết quả đo Số đo Tấn Tạ Yến Kg Các thùng hàng trên ô tô tải cân nặng 5 3 7 0 5,370 tấn Lượng thóc trong kho thóc cân nặng 2 0 1 9 20,19 tạ 2 bao tải gạo cân nặng 1 0 5 10,5 yến Con lợn cân nặng 7 3 0,73 tạ Bài 4: Đố vui : Số thập phân nào ở đây ? Em hãy viết các số thập phân thích hợp dưới từng chấm tròn. - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn HS quan sát. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại kiến thức vừa học. - HS đọc đề bài. - HS theo dõi. - HS làm bài tập - HS sửa bài - HS lắng nghe và thực hiện. LINH HOẠT – TIẾNG VIỆT CHỦ ĐIỂM : CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN TUẦN 9 - Tiết 2 I. Mục tiêu: - Reøn kó naêng đọc đúng, đđoïc löu loaùt toaøn baøi “Hai nàng công chúa”. HS biết dựa vào câu chuyện “Hai nàng công chúa” đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để bênh vực công Hoàng Hôn. - HS lập được dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả (tả cảnh bình minh hoặc hoàng hôn hay tả cảnh một chợ nổi ở vùng sông nước Nam Bộ hoặc một chợ miền quê, một siêu thị ở thành phố, một phiên chợ vùng cao. II. Chuẩn bị: Vở thực hành Toán và TV III. Các bước lên lớp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi môùi: - Hướng dẫn HS làm bài. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài. - GV yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái ñoaïn - Goïi HS ñoïc toàn bài. - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài. - GV: Dựa vào câu chuyện “Hai nàng công chúa” em hảy đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để bênh vực công Hoàng Hôn. - Yêu cầu HS đọc gợi ý. - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét, bổ sung. Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài, đề bài. - Yêu cầu đọc gợi ý SGK. - Mời HS chọn đề bài. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Tổ chức cho HS đọc bài làm của mình. - GV nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố, Dặn dò: - Nhận xét tiết học. Về nhà đọc bài. - Chuẩn bị tiết sau. - Haùt - HS đọc cá nhân. - HS ñoïc noái tieáp caâu, ñoaïn. - HS ñoïc caù nhaân. - HS đọc cá nhân. - HS theo dõi và làm bài. - HS trình baøy keát quaû. - HS lớp nhận xét. - HS đọc yêu cầu bài, gợi ý. - HS đọc gợi ý. - HS nêu cá nhân. - HS làm bài. - HS đọc cá nhân. - HS lớp nhận xét. - HS thực hiện theo yêu cầu. LINH HOẠT – TOÁN TUẦN 9 - Tiết 2 I. Muïc tieâu: Rèn cho HS: - Vieát số đo độ dài, số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng soá thaäp phaân. - Giải bài toán có liên quan đến nỗi dung đã học. II. Chuaån bò: - GV: Phaán maøu - Baûng phuï - Troø: Thực hành Tiếng Việt và Toán - Nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Bài 1: Viết thành số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn HS làm bài. + 1 m bằng bao nhiêu dm? + 1 dm bằng bào nhiêu m? + 1 m bằng bao nhiêu cm? + 1 cm bằng bào nhiêu m? + 1 m bằng bao nhiêu mm? + 1 mm bằng bào nhiêu m? - Yêu cầu HS làm vào vở, bảng phụ. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn bài mẫu. - Yêu cầu HS làm vào vở, bảng phụ. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn HS làm bài. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - HS đọc đề bài + 1 m = 10 dm + 1 dm = m. + 1 m = 100 cm + 1 cm = m. 1 m = 1000 mm + 1 mm = m. - HS làm bài tập - HS sửa bài. * Đáp án : a) 23m 56 cm = 23,56 m = 235,6 dm b) 3 dm 5 cm = 3,5 dm = 0,35 m c) 4 dm 3 mm = 4,03 dm = 40,3 cm - Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. - HS làm bài tập - HS lần lượt chữa từng bài a) 67 tấn 520 kg = 67,520 tấn = 675,20 tạ b) 562kg = 0,562 tấn = 5,62 tạ c) 2 tấn 65 kg = 2,065 tấn = 20,65 tạ -Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. - HS theo dõi. - HS làm bài tập - HS sửa bài * Đáp án: a) 63cm = 0,63m; 63cm2 = 0,0063m2 b) 2m 3cm = 2,03m; 2m2 3cm2 = 2,0003m2 c) 345m = 0,345km 345m2 = 0,000345km2 Bài 4: - Yêu cầu HS đọc đề. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét, ghi điểm. Bài 5: - Yêu cầu HS đọc đề. - Hướng dẫn HS làm bài. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét, ghi điểm. 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại kiến thức vừa học. , = - - HS làm bài tập - HS sửa bài * Đáp án: a) 45000m2 = 4,5 ha b) 14,5 tấn > 5000kg c) 87m2 < 0,087km2 -Một khu đất hình vuông có cạnh dài 120m. Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu héc-ta? - HS theo dõi. - HS làm bài tập - HS sửa bài * Đáp án: Diện tích khu đất là : 120 x 120 =14400 (m2) 14400 m2 = 1,44 ha Đáp số: 1,44 ha - HS lắng nghe và thực hiện.

File đính kèm:

  • docxDAP AN THUC HANH TOAN TV.docx