Giáo án Lịch sử Địa phương Lớp 5 - Tuần 31, 32

KHỞI NGHĨA HÒN KHOAI 13/12/1940

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12/1940.

- Thời gian, địa điểm, diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai.

2. Kĩ năng: Tường thuật sơ lược được diễn biến của cuộc khởi nghĩa:

+Qua nhiều cuộc thảo luận, Xứ ủy Nam kỳ quyết định khởi nghĩa vào lúc 0 giờ ngày 23 /11/1940 và cử ông Phan Đăng Lưu ra Bắc xin chỉ thị của trung ương. Qua phân tích tình hình trung ương cho lệnh ngừng khởi nghĩa thế nhưng đến 22/11/1940 lệnh ngừng khởi nghĩa mới về đến Sài Gịn trong khi lệnh khởi nghĩa của xứ ủy đ truyền đi nên không kịp thu hồi. Lệnh đến Bạc Liêu ( nay là Cà Mau và Bạc Liêu) vào ngày 23/11/1940 chậm mất 1 ngày so với ngày khởi nghĩa. Do nhận chỉ thị chậm, khơng hiểu rỏ nội dung nn một mặt xin chỉ thị mặt khc chuẩn bị khởi nghĩa

 +Ngày 05/12/1940 Tỉnh ủy triệu tập hội nghị đại biểu của các chi bộ Năm Căn tại Lung L Nh Thể thống nhất khởi nghĩa sẽ nổ ra tại Hịn Khoai lc nửa đêm ngày 13/12/1940. và sau đó đánh chiếm Năm Căn vào đêm 14/12

+Ngày 12/12 tỉnh ủy nhận được chỉ thị dừng khởi nghĩa. Cũng ngày 12/12 ông Phan Ngọc Hiển nhận được nghị quyết của tỉnh ủy và cùng với chi bộ quyết định thực hiện cuộc khởi nghĩa từ 20-23 giờ ngày 13/12.

+Đúng như kế hoạch 23 giờ 15 phút ngày 13/12/1940 cuộc khởi nghĩa nổ ra v ginh thắng lợi nhanh chĩng, trọn vẹn và vẫn giử được bí mật.

+Do có lệnh dừng khởi nghĩa ở đất liền, lực lượng khởi nghĩa Hịn Khoai chờ suốt đêm 14/12 vẫn không có hiệu lệnh tấn công và không liên lạc được nên khoảng 9 giờ sáng ngày 15/12 ông Phan Ngọc Hiển đ ra lệnh cho cc đồng chí tấn công vào nhà quận kiểm lâm, tên Đốc Đông khiếp sợ giao nộp vũ khí cho quân khởi nghĩa

+Trưa hôm đó Pháp đ cho lính tập nả bằng 2 tu chiến, quân khởi nghĩa rút vào rừng bảo toàn lực lượng nhưng do lực lượng quá đông nên đến ngày 22/12 chúng bắt được các chiến sỉ Hịn Khoai tại bi Khai Long.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Địa phương Lớp 5 - Tuần 31, 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lịch sử Địa phương Lớp 5 Tuần 31: KHỞI NGHĨA HÒN KHOAI 13/12/1940 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết: Tại sao ta mở cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12/1940. - Thời gian, địa điểm, diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai. 2. Kĩ năng: Tường thuật sơ lược được diễn biến của cuộc khởi nghĩa: +Qua nhiều cuộc thảo luận, Xứ ủy Nam kỳ quyết định khởi nghĩa vào lúc 0 giờ ngày 23 /11/1940 và cử ơng Phan Đăng Lưu ra Bắc xin chỉ thị của trung ương. Qua phân tích tình hình trung ương cho lệnh ngừng khởi nghĩa thế nhưng đến 22/11/1940 lệnh ngừng khởi nghĩa mới về đến Sài Gịn trong khi lệnh khởi nghĩa của xứ ủy đã truyền đi nên khơng kịp thu hồi. Lệnh đến Bạc Liêu ( nay là Cà Mau và Bạc Liêu) vào ngày 23/11/1940 chậm mất 1 ngày so với ngày khởi nghĩa. Do nhận chỉ thị chậm, khơng hiểu rỏ nội dung nên một mặt xin chỉ thị mặt khác chuẩn bị khởi nghĩa +Ngày 05/12/1940 Tỉnh ủy triệu tập hội nghị đại biểu của các chi bộ Năm Căn tại Lung Lá Nhà Thể thống nhất khởi nghĩa sẽ nổ ra tại Hịn Khoai lúc nửa đêm ngày 13/12/1940. và sau đĩ đánh chiếm Năm Căn vào đêm 14/12 +Ngày 12/12 tỉnh ủy nhận được chỉ thị dừng khởi nghĩa. Cũng ngày 12/12 ơng Phan Ngọc Hiển nhận được nghị quyết của tỉnh ủy và cùng với chi bộ quyết định thực hiện cuộc khởi nghĩa từ 20-23 giờ ngày 13/12. +Đúng như kế hoạch 23 giờ 15 phút ngày 13/12/1940 cuộc khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi nhanh chĩng, trọn vẹn và vẫn giử được bí mật. +Do cĩ lệnh dừng khởi nghĩa ở đất liền, lực lượng khởi nghĩa Hịn Khoai chờ suốt đêm 14/12 vẫn khơng cĩ hiệu lệnh tấn cơng và khơng liên lạc được nên khoảng 9 giờ sáng ngày 15/12 ơng Phan Ngọc Hiển đã ra lệnh cho các đồng chí tấn cơng vào nhà quận kiểm lâm, tên Đốc Đơng khiếp sợ giao nộp vũ khí cho quân khởi nghĩa +Trưa hơm đĩ Pháp đã cho lính tập nả bằng 2 tàu chiến, quân khởi nghĩa rút vào rừng bảo tồn lực lượng nhưng do lực lượng quá đơng nên đến ngày 22/12 chúng bắt được các chiến sỉ Hịn Khoai tại bãi Khai Long. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tinh thần tự hào về cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai. Cĩ ý thức ban đầu về bảo vệ chủ quyền và tồn vẹn lãnh thổ . II. Chuẩn bị: + GV: Bản đồ hành chính Cà Mau Truy cập các tư liệu cĩ liên quan đến cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai + HS: SGV, sưu tầm tư liệu về cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1’ 30’ 10’ 13’ 7’ 1’ 1. Bài cũ: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975? Giáo viên nhận xét bài cũ. 2. Giới thiệu bài mới: Ngày 13/12 trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Cà Mau, vì sau cĩ sự kiện lịch sử này hơm nay thầy trị ta tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai ngày 13/12/1940 3. Phát triển các hoạt động: 1. Nguyên nhân cĩ cuộc khởi nghĩa Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu nguyên nhân diễn ra cuộc khởi nghĩa Phương pháp: Thực hành, giảng giải. Giáo viên sử dụng bản đồ, chỉ các địa danh Năm Căn, Rạch Gốc, Lung Lá Nhà Thể, Hịn Khoai, đây là một số địa danh cĩ liên quan đến Khởi Nghĩa. Em nào cĩ những hiểu biết về cuộc khởi nghĩa xin trình bày để các bạn cùng nắm được Giáo viên nêu những nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa ( tài liệu lịch sử Cà Mau của tiến sĩ Thái Văn Long) 2. Diễn biến của cuộc Khởi nghĩa Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm) Mục tiêu: Học sinh nắm thời gian, địa điểm, diễn biến và ý nghĩa của khởi nghĩa Hịn Khoai. Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. + Hãy thuật lại các sự kiện về cuộc khởi nghĩa Hịn khoai bằng cách hệ thống sắp xếp lại các thơng tin? ® Giáo viên nêu lại các mốc thời gian và ghi bảng các địa danh, diễn biến của cuộc khởi nghĩa nhưng khơng theo trật tự rồi yeu cầu các nhĩm học sinh sắp xếp lại + Kết quả của khởi nghĩa Hịn Khoai? + Nêu ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Hịn Khoai Cùng lớp nhận xét, đưa ra diễn biến đúng theo tài liệu. ® Rút ra ghi nhớ: Đại hội tỉnh Đảng bộ Minh Hải lần thứ VI quyết định lấy ngày 13/12 làm ngày truyền thống tỉnh Cà Mau. Hịn Khoai ngày nay đã trở thành di tích lịch sử cách mạng của cả nước, là biểu tượng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh cà Mau Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức, giáo dục ý thức tự hào về ngày 13/12 và ý thức bảo vệ chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ. Phương pháp: Hỏi đáp, động não. Em cĩ suy nghỉ gì về truyền thống tốt đẹp của nhân dân Cà Mau, sẽ làm gì để thể hiện lịng yêu quê hương? ® Giáo viên nhận xét ® tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn học sinh: Hoạt động lớp. 2 em trả lời ® Học sinh nhận xét. Họat động lớp. Học sinh lắng nghe và quan sát bản đồ. Một vài học sinh trình bày. Hoạt động lớp, nhóm. Học sinh thảo luận theo nhóm 4. ® 1 số đại diện nhóm nêu Học sinh nêu -Cả lớp bổ sung ý kiến Hoạt động lớp, nhóm. Học sinh thảo luận nhóm đôi. → Đại diện 1 vài nhóm trả lời. → Các nhóm khác bổ sung. Học bài. Chuẩn bị: “Cách mạng tháng Tám ở Cà Mau”. Giáo viên thực hiện Đỗ Quốc Thiện Tuần 32: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở CÀ MAU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết nêu diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám ở Cà Mau 2. Kĩ năng: Tường thuật sơ lược được diễn biến của cuộc cách mạng tháng Tám: +Hịa nhịp cùng Bạc Liêu và cả nước, tỉnh ủy lâm thời Cà Mau do ơng Thái Ngọc Sanh làm Bí thư dã tổ chức cuộc mít tinh lớn ở thị trấn Cà Mau để chào mừng Mặt trận Việt minh ra đời và cũng là biểu dương lực lượng quần chúng tại sân vận động Cà Mau. Sau đĩ chuyển thành cuộc biểu tình vủ trang kéo đến dinh đốc phủ Kế, Quận trưởng Cà Mau địi giao chính quyền cho nhân dân. Ơng Kế xin trì hỗn vài hơm. Nhưng quyết khơng khoan nhượng ngày 25/08 tỉnh ủy uy động lực lượng gây áp lực với chính quyền bù nhìn buộc đốc Phủ Kế phải giao chính quyền về cho ủy ban giải phĩng. Trong lúc đĩ, ơng Đào Văn Tỵ, ủy viên quân sự của ủy ban giải phĩng dân tọc khu vực Bạc Liêu đưa một trung đội cộng hịa Vệ binh đến chi viện. Ngay sau đĩ dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng nhân dân nhất tề đứng lên đập tan bộ máy chính quyền của tay sai xã ấp thành lập chính quyền của nhân dân và các đồn thể quần chúng cách mạng. + Qua 15 năm chiến đấu hy sinh gian khổ Đảng ta và nhân dân Bạc Liêu ( Cà mau và Bạc Liêu) giành được thắng lợi đập tan bộ máy thống trị của Pháp, phát xít Nhật và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tinh thần tự hào về lịch sử Cà Mau. Cĩ ý thức phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ chủ quyền và tồn vẹn lãnh thổ . II. Chuẩn bị: + GV: Bản đồ hành chính Cà Mau Truy cập các tư liệu cĩ liên quan đến cách mạng tháng Tám ở Cà Mau + HS: SGV, sưu tầm tư liệu về cách mạng tháng Tám ở Cà Mau. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Bài cũ: Nêu diễn biến và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Hịn Khoai 13/12/1940? Giáo viên nhận xét bài cũ. 2. Giới thiệu bài mới: Sau cuộc khởi nghĩa Hịn Khoai ngày 13/12/1940 tinh thần yêu nước ở địa phương ta hết sức sơi nổi, cùng với cả nước làm nên cuộc cách mạng lừng danh cách mạng tháng Tám 1945. Hơm any thầy trị ta tìm hiểu tinh thần cách mạng tháng Tám ở Cà Mau 3. Phát triển các hoạt động: 1. Tình hình cả nước Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) Mục tiêu: Học sinh nhớ lại diễn biến cách mạng tháng Tám ở khắp nơi trong cả nước. Phương pháp: Thực hành, động nảo Giáo viên sử dụng bản đồ, chỉ các địa danh tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và cho học sinh biết trước đay cịn chung một tỉnh đĩ là tỉnh Bạc Liêu ( Minh Hải) Yêu cầu học sinh hệ thống lại diễn biến cách mạng tháng Tám của các nơi (theo sách giáo khoa) Cùng với cả lớp theo dỏi bổ sung ( SGK) 2. Diễn biến của cách mạng tháng Tám ở Cà Mau Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm) Mục tiêu: Học sinh nắm diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tháng Tám ở Cà Mau Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. + Hãy thuật lại các sự kiện cách mạng tháng Tám ở Cà Mau bằng cách hệ thống sắp xếp lại các thơng tin? ® Giáo viên nêu lại các mốc thời gian và ghi bảng các địa danh, diễn biến của cuộc khởi nghĩa nhưng khơng theo trật tự rồi yeu cầu các nhĩm học sinh sắp xếp lại + Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám ở Cà Mau Cùng lớp nhận xét, đưa ra diễn biến đúng theo tài liệu. ® Rút ra ghi nhớ: Cùng với cả nước ngày 25/08 tỉnh ủy uy động lực lượng gây áp lực với chính quyền bù nhìn buộc đốc Phủ Kế phải giao chính quyền về cho ủy ban giải phĩng. Qua 15 năm chiến đấu hy sinh gian khổ Đảng ta và nhân dân Bạc Liêu ( Cà mau và Bạc Liêu) giành được thắng lợi đập tan bộ máy thống trị của Pháp, phát xít Nhật và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập. Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức, giáo dục ý thức tự hào về truyền thống yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ. Phương pháp: Hỏi đáp, động não. Em cĩ suy nghĩ gì về truyền thống tốt đẹp của nhân dân Cà Mau, em sẽ làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp đĩ? ® Giáo viên nhận xét ® tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn học sinh: Hoạt động lớp. 2 em trả lời ® Học sinh nhận xét. Họat động lớp. Học sinh lắng nghe và quan sát, nhớ lại, xem lại SGK về diễn biến cách mạng tháng Tám trong bài Cách mạng mùa thu. Một vài học sinh trình bày. Hoạt động lớp, nhóm. Học sinh thảo luận theo nhóm 4. ® 1 số đại diện nhóm nêu Học sinh nêu -Cả lớp bổ sung ý kiến Hoạt động lớp, nhóm. Học sinh thảo luận nhóm đôi. → Đại diện 1 vài nhóm trả lời. → Các nhóm khác bổ sung. Học bài. Chuẩn bị: “ơn tập lịch sử nước ta trong học kì 2 tức là trong giai đoạn khánh chiến chống Mỹ cứu nước cho đến nay”. Giáo viên thực hiện Đỗ Quốc Thiện

File đính kèm:

  • docgiao an day lich su dia phuong Ca Mau.doc