Giáo án Kĩ thuật lớp 5: Đính khuy hai lỗ ( tiết 1 )

I/ Mục tiêu :

HS cần phải :

-Biết đính khuy 2 lỗ .

-Đính được khuy 2 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.

-Rèn luyện tính cẩn thận .

II/ Đồ dùng dạy học :

-Mẫu đính khuy 2 lỗ .

-1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước.

III/ Các hoạt động dạy học :

 

doc30 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 31/03/2017 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật lớp 5: Đính khuy hai lỗ ( tiết 1 ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. a) H/dẫn chọn các chi tiết -Y/c : b) Lắp từng bộ phận +Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H 2-SGK) -Y/c : +Lắp sàn ca bin và thanh đỡ (H.3-SGK) -Y/c : +Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau (H.4-SGK) -Y/c : + Lắp trục bánh xe trước (H.5a-SGK) -GV y/c : +Lắp ca bin (H.5b-SGK) c) Lắp ráp xe ben (H.1-SGK) -GV tiến hành lắp xe ben theo các bước trong SGK. -Y/c : d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp. -GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp xe ben. -Nhận xét tiết học. -HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời. -Cần lắp 5 bộ phận : khung sàn xe và các giá đỡ, sàn ca bin và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau,trục bánh xe trước, ca bin. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp. -1 HS lên lắp khung sàn xe. -HS chọn chi tiết và lắp. -HS qs hình , 2 HS lên lắp -1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung. - HS lên bảng lắp 1-2 bước. -Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK. Tuần : 26 Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP XE BEN (tiết 3) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. -Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu xe ben đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben. a) Chọn các chi tiết -Y/c : b) Lắp từng bộ phận -Trước khi thực hành, y/c : -Trong khi HS thực hành lắp từng bộ phận, GV qs, giúp đỡ HS còn lúng túng. c) Lắp ráp xe ben (H.1-SGK) -GV y/c :. 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm. -GV y/c : -GV nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Lắp máy bay trực thăng. -Nhận xét tiết học. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -1 HS đọc ghi nhớ trong SGK. -HS qs kĩ các hình trong SGK và đọc nd của từng bước lắp trong SGK. -HS thực hành lắp từng bộ phận. -HS lắp ráp xe ben theo các bước trong SGK. -HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. -HS tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. Tuần : 27 Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. -Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. -GV cho HS qs mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. . Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ? 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật. a) H/dẫn chọn các chi tiết -Y/c : b) Lắp từng bộ phận +Lắp thân và đuôi máy bay (H 2-SGK) -Y/c : +Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3-SGK) -Y/c : +Lắp ca bin (H.4-SGK) -Y/c : + Lắp cánh quạt (H.5-SGK) -GV y/c : +Lắp càng máy bay (H.6-SGK) c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK) -GV tiến hành lắp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK. -Y/c : d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp. -GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng. -Nhận xét tiết học. -HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời. -Cần lắp 5 bộ phận : thân và đuôi máy bay, sàn ca bin và giá đỡ, ca bin, cánh quạt, càng máy bay. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp. -1 HS lên lắp. -1HS lên chọn chi tiết và lắp ca bin. -HS qs hình , 2 HS lên lắp -1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung. - HS lên bảng lắp 1-2 bước. -HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp. -Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK. Tuần : 28 Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. -Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp máy bay trực thăng. a) Chọn chi tiết -Y/c : -GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận Trước khi HS thực hành, y/c : -Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng. c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK) -GV y/c : 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm -GV y/c : -Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng. -Nhận xét tiết học. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp máy bay trực thăng. -QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK -HS thực hành lắp các bộ phận của máy bay trực thăng. -HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK. -HS trưng bày sản phẩm. -HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. Tuần : 29 Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (tiết 3) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. -Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp máy bay trực thăng. a) Chọn chi tiết -Y/c : -GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận Trước khi HS thực hành, y/c : -Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng. c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK) -GV y/c : 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm -GV y/c : -Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp máy bay trực thăng. -Nhận xét tiết học. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp máy bay trực thăng. -QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK -HS thực hành lắp các bộ phận của máy bay trực thăng. -HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK. -HS trưng bày sản phẩm. -HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. Tuần : 30 Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. -Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. -GV cho HS qs mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. . Để lắp được rô-bốt, theo em cần phải lắp mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ? 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật. a) H/dẫn chọn các chi tiết -Y/c : b) Lắp từng bộ phận +Lắp chân rô-bốt (H 2-SGK) -Y/c : +Lắp thân rô-bốt (H.3-SGK) -Y/c : +Lắp đầu rô-bốt (H.4-SGK) -Y/c : + Lắp tay rô-bốt (H.5a-SGK) -GV y/c : +Lắp ăng ten (H.5b-SGK) +Lắp trục bánh xe (H.5c-SGK) c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK) -GV lắp rô-bốt theo các bước trong SGK. d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp. -GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt. -Nhận xét tiết học. -HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời. -Cần lắp 6 bộ phận : chân rô-bốt, thân rô-bốt, đầu rô-bốt, tay rô-bốt, ăng ten, trục bánh xe. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -HS qs H.2a, 2b (SGK) và chọn các chi tiết để lắp. -HS qs hình 3 và 1 HS lên lắp. -HS qs hình 4, 1HS lên chọn chi tiết và lắp -HS qs hình 5a, 2 HS lên lắp -HS qs hình 5b và 1 HS lên bảng lắp -HS qs hình 5c và 1 HS lên lắp. -HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp. -Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK. Tuần : 31 Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2009 Kĩ thuật : Lớp 5 LẮP RÔ-BỐT (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. -Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình. -Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp rô-bốt. a) Chọn chi tiết -Y/c : -GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận Trước khi HS thực hành, y/c : -Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng. c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK) -GV y/c : -GV nhắc HS kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của tay rô-bốt. 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm -GV y/c : -Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : -GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt (tt) -Nhận xét tiết học. -HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. -1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp rô-bốt. -QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK -HS thực hành lắp các bộ phận của rô-bốt. -HS lắp ráp rô-bốt theo các bước trong SGK. -HS trưng bày sản phẩm. -HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. -HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.

File đính kèm:

  • docGiao an ky thuat lop 5.doc