Giáo án Kĩ thuật 5 kì 1 - Trường tiểu học Đại Từ

 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KĨ THUẬT

 Bài 1 : Đính khuy hai lỗ (Tiết 1)

I - MỤC TIÊU :

- Biết cách đính khuy hai lỗ.

- Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn.

- Với HS khéo tay: Đính được ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu đính khuy hai lỗ. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

 III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

 

doc36 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 kì 1 - Trường tiểu học Đại Từ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 tháng 12 năm 2009 Lớp : 5B Tuần: 13 tiết: 13 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài 13 :Cắt khâu thêu hoặc nấu ăn tự chọn (Tiết 2) I. Mục tiêu - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II. Đồ dùng dạy học - Một số sản phẩm khâu thêu đã học. - Tranh ảnh của các bài đã học. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ A. Kiểm tra bài cũ - Y/c HS nhắc lại các bước làm sản phẩm tự chọn của nhóm mình. *GV nhận xét. - 2 HS nhắc lại B. Bài mới: 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 20’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 1 : HS thực hành làm sản phẩm tự chọn - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về dụng cụ và nguyên liệu thực hành. - GV hướng dẫn giúp đỡ các nhóm còn lúng túng. - HS thực hành theo nhóm theo nội dung tự chọn. 10’ * HĐ 2 : Đánh giá kết quả thực hành - GV nêu mục đích yêu cầu làm sản phẩm tự chọn. - Y/c HS đọc các tiêu chí đánh giá sản phẩm có trong SGK để đánh giá các sản phẩm đã làm được. - Chia nhóm và phân công vị trí làm việc của các nhóm. - Cho các nhómđánh giá chéo. *GV NX sản phẩm các nhóm đã làm. - Y/c các nhóm ôn lại các bước làm sản phẩm tự chọn của nhóm mình. - HS lắng nghe - Các nhóm HS trình bày đánh giá. 4’ C . Củng cố - Y/c đại diện 2 nhóm lên trình bày các bước làm sản phẩm của nhóm mình. * GV tổng kết. - 2 HS trình bày. 1’ D . Dặn dò - Nhắc HS chuẩn bị cho tiết thực hành. Rút kinh nghiệm: ............ Trường tiểu học đại từ Thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2009 Lớp : 5B Tuần: 14 tiết: 14 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài 14 :Cắt khâu thêu hoặc nấu ăn tự chọn (Tiết 3) I. Mục tiêu - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II. Đồ dùng dạy học - Một số sản phẩm khâu thêu đã học. - Tranh ảnh của các bài đã học. III .Các hoạt động dạy - học chủ yếu TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ A. Kiểm tra bài cũ - Y/c HS nhắc lại các bước làm sản phẩm tự chọn của nhóm mình. *GV nhận xét. - 2 HS nhắc lại B. Bài mới: 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 30’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 1 : HS thực hành làm sản phẩm tự chọn - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về dụng cụ và nguyên liệu thực hành - GV hướng dẫn giúp đõ các nhóm còn lúng túng. - HS thực hành theo nhóm theo ND tự chọn. * HĐ 2 : Đánh giá kết quả thực hành - GV nêu MĐ yêu cầu làm sản phẩm tự chọn. - Y/c HS đọc các tiêu chí đánh giá sản phẩm có trong SGK để đánh giá các sản phẩm đã làm được. - Chia nhóm và phân công vị trí làm việc của các nhóm. - Cho các nhóm đánh giá chéo. - GV NX sản phẩm các nhóm đã làm. - Y/c các nhóm ôn lại các bước làm sản phẩm tự chọn của nhóm mình - HS lắng nghe. - Các nhóm HS trình bày đánh giá. 4’ C . Củng cố - Y/c đại diện 2 nhóm lên trình bày các bước làm sản phẩm của nhóm mình. - GV tổng kết 2 HS trình bày 1’ D . Dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Bài sau : Lợi ích của việc nuôi gà Rút kinh nghiệm: .................................. Trường tiểu học đại từ Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Lớp : 5B Tuần: 15 tiết: 15 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài 15 : Lợi ích của việc nuôi gà I . Mục tiêu - Nêu được lợi ích của việc nuôi gà. - Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II . Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh minh hoạ các lợi ích của việc nuôi gà (làm thực phẩm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm, xuất khẩu, cung cấp phân bón ). - Phiếu học tập - Bảng phụ, bút dạ (chia cho các nhóm để ghi kết quả thảo luận). - Phiếu đánh giá kết quả học tập của HS. III . Các hoạt động dạy - học chủ yếu TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ A. Kiểm tra bài cũ - Y/c HS nêu lại cách rán đậu, luộc rau. - GV nhận xét. - 2 - 3 HS nêu B. Bài mới: 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 30’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 1 : Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà - Y/c HS thảo luận nhóm 4 ghi kết quả ra phiếu học tập (hướng dẫn HS đọc SGK, quan sát tranh ảnh LHTT nuôi gà ở gia đình địa phương ) - NX, bổ sung - Tổng kết + Các sản phẩm của nuôi gà: thịt, trứng, lông. * Lợi ích + Cung cấp thực phẩm + Cung cấp nguyên liệu cho CBTP + Đem lại thu nhập + Tận dụng nguồn thức ăn + Cung cấp phân bón - HS thảo luận ghi ra phiếu học tập. - 3 nhóm đại diện trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. * HĐ2 : Đánh giá kết quả học tập - Y/c HS trả lời câu hỏi ở cuối bài về lợi ích của việc nuôi gà kết hợp đưa ra câu hỏi trắc nghiệm. - 2 HS trả lời 4’ C . Củng cố - Y/c HS nêu lại sản phẩm và lợi ích của việc nuôi gà. 3 HS nêu 1’ D . Dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Bài sau : Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta Rút kinh nghiệm: .................................. Trường tiểu học đại từ Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 Lớp : 5B Tuần: 16 tiết: 16 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài 16 : Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta I . Mục tiêu - Kể được tên và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II . Đồ dùng dạy học -Tranh ảnh minh hoạ đặc điểm của một số giống gà tốt. -Phiếu học tập hoặc câu hỏi thảo luận III . Các hoạt động dạy - học chủ yếu TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3’ A. Kiểm tra bài cũ - Y/c HS nêu lại lợi ích việc nuôi gà. - GV nhận xét. - 2 - 3 HS nêu B. Bài mới: 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 30 ’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 1 : Tìm hiểu 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta - Y/c HS liên hệ thực tế nêu tên 1 số giống gà. - GV ghi bảng , các giống gà theo 3 nhóm : + Gà nội : gà ri, đông tảo, gà ác... + Gà nhập nội: Tam hoàng, gà lơ go.. + Gà lai: gà Rốt ri - 4 HS nêu * HĐ2 : Tìm hiểu đặc điểm của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta - Y/c HS thảo luận nhóm , quan sát tranh , đọc SGK nêu đặc điểm 1 số giống gà được nuôi nhiều + Tên giống gà ... + Đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm. - HS thảo luận. Mỗi nhóm giới thiệu về 1 giống gà theo sự phân công. 4’ C . Củng cố - Y/c HS nhắc lại tên 1 số giống gà - GV nhận xét. 1’ D . Dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Bài sau : Thức ăn nuôi gà Rút kinh nghiệm: .................................. Trường tiểu học đại từ Thứ sáu ngày 1 tháng 1năm 2010 Lớp : 5B Tuần: 17 tiết: 17 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài : Thức ăn nuôi gà I. Mục tiêu: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà. - Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II. Thiết bị và đồ dùng dạy học: Tranh ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. Một số mẫu thức ăn nuôi gà. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1.Kiểm tra bài cũ : - Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Gv nhận xét, đánh giá. - 2 học sinh trả lời. 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 30 ’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 1 : Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. - Y/c HS đọc mục 1 ( SGK) và trả lời câu hỏi : + Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển ? + Các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đâu ? + Nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà. * GV kết luận. - 2 HS đọc. - HS nối tiếp nhau trình bày. * HĐ2 : Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà - Y/c HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà. * GV kết luận, ghi bảng theo nhóm thức ăn. - HS nối tiếp nhau kể. * HĐ 3 : Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà - Y/c HS đọc mục 1 ( SGK) và trả lời câu hỏi : + Thức ăn nuôi gà được chia làm mấy loại ? Hãy kể tên các loại thức ăn. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm về tác dụng và sử dụng các loại thức ăn. - 1 HS đọc. - HS trình bày. - HS thảo luận nhóm 4, đại diện nhóm trình bày. 4’ C . Củng cố - Y/c HS nhắc lại tên một số loại thức ăn nuôi gà. - GV nhận xét. 1’ D . Dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Bài sau : Thức ăn nuôi gà( tiếp theo) Rút kinh nghiệm: ........... Trường tiểu học đại từ Thứ sáu ngày 8 tháng 1năm 2010 Lớp : 5B Tuần: 18 tiết: 18 Kế hoạch dạy học môn kĩ thuật Bài : Thức ăn nuôi gà (tiếp) I. Mục tiêu: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà. - Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II. Thiết bị và đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. - Một số mẫu thức ăn nuôi gà. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1.Kiểm tra bài cũ : - Kể tên một số loại thức ăn nuôi gà và tác dụng của nó. - GV nhận xét, đánh giá. - 2 học sinh trả lời. 2’ 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục đích - y/c của tiết học. - HS ghi vở 30 ’ 2. Tìm hiểu bài: * HĐ 4 : Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi – ta – min, thức ăn tổng hợp. - Y/c các nhóm lần lượt lên trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi – ta – min , thức ăn tổng hợp. * GV kết luận. - Gv cho HS liên hệ thực tế. - GV yêu cầu HS nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn tổng hợp. - Đại diện các nhóm trình bày. - HS nêu. * HĐ5 : Đánh giá kết quả học tập. - Y/c HS trả lời các câu hỏi sau : + Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà ? + Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp gà khỏe mạnh, lớn nhanh, để trứng to và nhiều ? * GV kết luận, đánh giá. - HS nối tiếp nhau trả lời. 4’ C . Củng cố - Y/c HS nhắc lại tên một số loại thức ăn nuôi gà. - GV nhận xét. 1’ D . Dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Bài sau : Nuôi dưỡng gà Rút kinh nghiệm: ...........

File đính kèm:

  • docGA KI THUAT KH I.doc
Giáo án liên quan