Giáo án Kĩ thuật 5 kì 1 - Trường PTCS Lê Đình Chinh

Bài 1 : ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tiết 1)

I/ Mục tiêu: HS cần phải :

- Biết cách đính khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

- Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn.

* Với HS khéo tay: Đính được ít nhất hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Mẫu đính khuy hai lỗ.

- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 4.

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ: (1)

Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.

2.Bài mới: 39

 

doc29 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 kì 1 - Trường PTCS Lê Đình Chinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û nước ta. Có ý thức nuôi gà. II/ Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của một số giống gà tốt. Phiếu học tập hoặc câu hỏi thảo luận. Phiếu đánh giá kết quả học tập. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) HS1: Em hãy nêu những lợi ích của việc nuôi gà. HS2: Em hãy nêu lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình em hoặc địa phương em. -GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: 37’ TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 15’ 7’ 2’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương. MT: Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Cách tiến hành: -GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS làm việc cá nhân về các giống gà khác nhau. -GV ghi tên các giống gà theo 3 nhóm: Gà nội, gà nhập nội, gà lai. -GV nhận xét, kết luận. c.Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. MT: Giúp HS hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta, có ý thức nuôi gà. Cách tiến hành: -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, những HS khác theo dõi, bổ sung ý kiến. -GV nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm. -GV kết luận về nội dung bài học. -Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK/53. d.Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. MT:Kiểm tra mức độ tiếp thu bài của HS. Cách tiến hành: -GV dựa vào câu hỏi cuối bài kết hợp với sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. -GV nêu đáp án để HS đối chiếu và tự đánh giá kết quả làm bài tập của mình. -GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. e.Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò -GV nhận xét tinh thần thái độ và ý thức học tập của HS. -Hướng dẫn HS đọc trước bài “Thức ăn nuôi gà”. -HS nhắc lại đề. -HS nêu các giống gà khác nhau. -HS làm việc theo nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. -2 HS. * Rút kinh nghiệm tiết dạy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần : 17 Môn :Kĩ thuật Tiết : 17 Ngày dạy: 18/12/2008 Bài : THỨC ĂN NUÔI GÀ ( tiết 1) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Có nhận thức bước đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà. II/ Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. Một số mẫu thức ăn nuôi gà (lúa, ngô, tấm, đỗ tương, vừng, thức ăn hỗn hợp,) Phiếu học tập và phiếu đánh giá kết quả học tập của học sinh. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) HS1: Vì sao gà ri được nuôi nhiều ở nước ta? HS2: Em hãy kể tên một số giống gà đang được nuôi ở gia đình hoặc ở địa phương em? -GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: 37’ TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 18’ 15’ 3’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. MT: Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Cách tiến hành: -Gọi HS đọc mục 1 SGK/56 và đặt câu hỏi: +Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển? +Các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật được lấy từ đâu? -Gọi HS trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung. -GV chốt lại ý đúng. c.Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà. MT: Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Cách tiến hành: -Gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK/56,57. -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với các câu hỏi sau: +Thức ăn nuôi gà được chia làm mấy loại? +Hãy kể tên các loại thức ăn. -Gọi đại diện nhóm trình bày. -GV nhận xét, chốt lại các ý đúng. d.Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò -Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS đọc thông tin trong SGK. -HS trình bày. -HS đọc SGK. -HS làm việc theo nhóm đôi. -Đại diện HS trình bày. * Rút kinh nghiệm tiết dạy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần : 18 Môn :Kĩ thuật Tiết : 18 Ngày dạy: 25/12/2008 Bài : THỨC ĂN NUÔI GÀ ( tiết 2) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. Có nhận thức bước đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà. II/ Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. Một số mẫu thức ăn nuôi gà (lúa, ngô, tấm, đỗ tương, vừng, thức ăn hỗn hợp,) Phiếu học tập và phiếu đánh giá kết quả học tập của học sinh. III/ Hoạt động dạy – học: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) HS1: Hãy kể tên các loại thức ăn nuôi gà. HS2: Em hãy kể tên các loại thức ăn chứa nhiều bột đường. -GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: 37’ TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 26’ 8’ 2’ a.Giới thiệu bài: GV ghi đề b.Hoạt động 1: Trình bày tác dụng và sử dụng thứac ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vitamin, thức ăn tổng hợp. MT: Củng cố lại các nội dung đã học ở tiết 1.. Cách tiến hành: -Gọi HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1. -Lần lượt HS trình bày kết quả làm việc. -GV nêu tóm tắt nội dung, cách sử dụng từng loại thức ăn theo nội dung trong SGK. -GV nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn hỗn hợp. -GV kết luận, chốt ý. -Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK/60. c.Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập của HS. MT: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài của HS. Cách tiến hành: -GV dựa vào câu hỏi cuối bài kết hợp với sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. -GV nêu đáp án để HS đối chiếu và tự đánh giá kết quả làm bài tập của mình. -GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. d.Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò -Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. -GV nhận xét tiết học. -HS nhắc lại đề. -HS trình bày. -HS lắng nghe. -2 HS. -HS làm việc. -HS trình bày. * Rút kinh nghiệm tiết dạy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docKi thuat 5 hk1.doc
Giáo án liên quan