Giáo án Kĩ thuật 5 - Bài 1 đến bài 4

KĨ THUẬT

Bài 1 : Đính khuy hai lỗ.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

HS cần phải:

- Biết đính khuy hai lỗ.

- Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Mẫu đính khuy hai lỗ.

- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

- Một mảnh vải, chỉ khâu, kim, phấn, thước chia vạch , khuy hai lỗ cỡ lớn và nhỏ

III. CÁC HĐ DẠY HỌC.

 

doc11 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 - Bài 1 đến bài 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một mảnh vải, một số khuy bốn lỗ, chỉ khâu, kim, phấn, thước chia vạch. III. Các HĐ dạy học. GV HS 1: Kiểm tra bài cũ: Y/c HS nhắc lại có mấy cách đính khuy bốn lỗ. 2: Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu bài. HĐ1 : Thực hành. - GV nêu yêu cầu, thời gian thực hành hoàn thành sản phẩm. - GV quan sát, uốn nắn hướng dẫn những HS thực hiện còn lúng túng. HĐ 2: Đánh giá sản phẩm. - Y/c HS trưng bầy sản phẩm. - Y/c HS nhắc nội dung đánh giá sản phẩm. - GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của HS và tuyên dương nhóm làm đẹp nhanh chắc chắn. 3. Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài của giờ sau . -2-3 HS nhắc lại. - HS thực hành. - HS thực hành đính khuy bốn lỗ theo hai cách. - Một số nhóm lên trưng bầy sản phẩm. - 2HS đọc cách đánh giá sản phẩm SGK và tự đánh giá sản phẩm của nhau. kĩ thuật Bài 3 : Đính khuy bấm ( t1). I. Mục đích yêu cầu. HS cần phải: - Biết cách đính khuy bấm.Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, tự lập. - Giáo dục HS ham thích lao động và biết làm đẹp II. Đồ dùng dạy học. - GV mẫu đính khuy bấm. - Một số khuy bấm với kích cỡ, màu sắc khác nhau. - GV và HS hai mảnh vải, một số khuy bốn lỗ, chỉ khâu, kim, phấn, thước chia vạch. III. Các HĐ dạy- học. GV HS 1: Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra đồ dùng của HS . 2: Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu bài. HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu. - GV giới thiệu một số khuy bấm.HD quan sát h1a - Em hãy nêu đặc điểm hình dạng của khuy bấm? -GVgiới thiệu khuy bấm đính trên sản phẩm may mặc - Em nhận xét về gì về đường đính khuy, cách đính, khoảng cách giữa các khuy trên nẹp vải ? * GV giảng và tóm tắt nội dung. HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK. - Em hãy nhắc lại cách vạch, đính khuy hai lỗ? - Em hãy nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy trên mảnh vải thứ hai? -Mới 1-2 HS lên bảng thực hiện thao tác vạch dấu để đính khuy bấm. - GV quan sát hướng dẫn HS còn lúng túng. - HS đọc mục 2a, quan sát H4 và nêu cách thực hiện thao tác đính phần lõm của khuy bấm. - GV- HD cách đính lỗ khuy và nút chỉ. - GV nhận xét thao tác, hướng dẫn HS lúng túng. - Y/c HS đọc mục 2b và quan sát H5. - GV nhận xét, hướng dẫn phần đính mặt lồi của khuy bấm. - GV quan sát, uốn lắn HS làm lúng túng. - GV HD lại toàn bộ cách đính khuy bấm. 3. Củng cố dặn dò. - Y/c HS nêu lại quy trình đính khuy bấm. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị giờ sau. - HS quan sát vật mẫu và hình 1a, 1b SGK, trả lời câu hỏi. - HS quan sát sản phẩm và nêu nhận xét. -2HS đọc mục II, lớp đọc thầm. -HS làm việc cá nhân và trả lời. -2 HS trả lời - 2HS thực hiện vạch ,đính khuy bấm. - HS lên bảng thực hiện trên khuy lớn, lớp quan sát. - HS quan sát và nêu lại cách đính khuy và lên bảng thực hiện thao tác đính khuy - HS đọc và trả lời câu hỏi SGK - HS quan sát sau đó lên bảng thực hiện, lớp cùng làm. -Vài em nêu lại. kĩ thuật Bài 3 : Đính khuy bấm ( t2). I. Mục đích yêu cầu. HS cần phải: - Biết cách đính khuy bấm.Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, tự lập. - Giáo dục HS ham thích lao động và biết làm đẹp. II. Đồ dùng dạy học. - GV mẫu đính khuy bấm. - Một số khuy bấm với kích cỡ, màu sắc khác nhau. - GV và HS hai mảnh vải, một số khuy bốn lỗ, chỉ khâu, kim, phấn, thước chia vạch. III. Các HĐ dạy- học. 1: Kiểm tra bài cũ: -Y/c HS nhắc lại cách đính khuy bấm. -GV nhận xét và hệ thống lại quy trình đính khuy bấm. 2: Bài mới: a) Giới thiệu bài nêu nội dung y/c của giờ học. b) giảng bài. HĐ1 : Học sinh thực hành. - Gọi vài em nhắc lại y/c trong giờ thực hành. - GV nêu yêu cầu của sản phẩm, thời gian thực hành. - GVquan sát hướng dẫn những nhóm còn lúng túng. chỉ bảo cho các em đính sao cho chắc chắn không bị xộc xệch. -GV y/c HS nêu lại phần chú ý khi đính khuy bấm. 3. Củng cố dặn dò. - Gv nhận xét qua về việc thực hành của HS. - Nhận xét về sản phẩm để HS rút kinh nghiệm giờ sau. - - 3 em nhắc lại. - HS thực hành theo từng bước đã hướng dẫn: BC 1: Vạch dấu điểm đính khuy bấm. BC 2: Đính mặt lõm của khuy bấm. BC 3: Đính mặt lồi của khuy bấm. - Vài em nêu lại. kĩ thuật Bài 3 : Đính khuy bấm ( t3). I. Mục đích yêu cầu. HS cần phải: - Biết cách đính khuy bấm.Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, tự lập. - Giáo dục HS ham thích lao động và biết làm đẹp. II. Đồ dùng dạy học. - GV mẫu đính khuy bấm. - Một số khuy bấm với kích cỡ, màu sắc khác nhau. - GV và HS hai mảnh vải, một số khuy bốn lỗ, chỉ khâu, kim, phấn, thước chia vạch. III. Các HĐ dạy- học. 1: Kiểm tra bài cũ: -Y/c HS nhắc lại cách đính khuy bấm. -GV nhận xét và hệ thống lại quy trình đính khuy bấm. 2: Bài mới: a) Giới thiệu bài nêu nội dung y/c của giờ học. b) giảng bài. HĐ1 : Học sinh thực hành. Y/c HS tiếp tục thực hành để hoàn thành sản phẩm.. - GVquan sát hướng dẫn những em còn lúng túng. chỉ bảo cho các em đính sao cho chắc chắn không bị xộc xệch. HĐ 4 : Đánh giá sản phẩm. - GV cho các nhóm làm song lên trưng bầy sản phẩm và giới thiệu sản phẩm. - Nêu cách đánh giá sản phẩm. - GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành và tuyên dương nhóm làm đúng đẹp, chắc chắn. 3. Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài giờ sau " Thêu chữ V". - 3 em nhắc lại. - HS tiếp tục thực hành theo từng bước đã hướng dẫn: BC 1: Vạch dấu điểm đính khuy bấm. BC 2: Đính mặt lõm của khuy bấm. BC 3: Đính mặt lồi của khuy bấm. - Nhóm làm song lên trưng bầy sản phẩm. - 2 HS nêu . - 2-3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo yêu cầu trên. kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V ( T1) I. Mục đích yêu cầu: HS cần phải: - Biết cách thêu chữ Vvà ứng dụng của thêu chữ V. Thêu được các mũi thêu chữ V đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện đôi tay khéo léo, tính cẩn thận, kiên trì, óc thẩm mĩ. II. Đồ dùng dạy học. - Mẫu thêu chữ V. - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V. - Một mảnh vải, len, kim, phấn, thước chia vạch, kéo. III. Các HĐ dạy- học. GV HS 1. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại kiểu thêu đã học ở L4. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu bài. HĐ1: Quan sát, nhận xét mẫu. - GVgiới thiệu mẫu thêu chữ V. HD quan sát H1. - Em hãy nêu đặc điểm hình dạng của đường thêu chữa V ở mặt phải, mặt trái của đường thêu? - GVgiới thiệu sản phẩm may mặc có thêu chữ V HS nêu ứng dụng của thêu chữa V. * GV giảng và tóm tắt nội dung. HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. - GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK. - Em hãy nhắc lại cách vạch dấu đường thêu chữ V? - Em so sánh cách vạch dấu thêu đường chữ V với cách vạch dấu thêu đường móc xích, thêu lướt vặn ở lớp 4? - GV HD cách vạch dấu đường thêu chữ V. - GV quan sát hướng dẫn HS còn lúng túng. - HS quan sát H3,4 và nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi chữ V - GV- HD cách thêu chữ V trên khung thêu. - GV nhận xét thao tác, hướng dẫn HS lúng túng. - GV HD lại toàn bộ cách thêu chữ V. HĐ3. Y/c HS thêu chữ V trên giấy kẻ ô li. 3 Củng cố dặn dò. - Y/c HS nhắc lại cách vạch đường dấu thêu chữ V. - Nêu cách bắt đầu thêu, và mũi thêu chữ V. - Gv nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị cho giờ sau - HS nêu lại. - HS quan sát vật mẫu và H1 SGK, trả lời câu hỏi. - HS quan sát và nêu. -2HS đọc mục II, lớp đọc thầm. - 3 HS trả lời. - 2HS thực hiện vạch đường dấu thêu chữ V. - HS quan sát và nêu. - HS quan sát và thực hiện thêu - HS nêu lại cách thêu chữ V. - HS thực hành trên giấy để nắm vững cách thêu. - Vài em nhắc lại. kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V ( T2) I. Mục đích yêu cầu: HS cần phải: -. Thêu được các mũi thêu chữ V đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện đôi tay khéo léo, tính cẩn thận, kiên trì, óc thẩm mĩ. II. Đồ dùng dạy học. - Mẫu thêu chữ V. - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V. - Một mảnh vải, len, kim, phấn, thước chia vạch, kéo. III. Các HĐ dạy- học. GV HS 1. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại cách thêu chữ V. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu bài. HĐ1 : Học sinh thực hành. - GV gọi 1, 2 em lên thực hiện lại cách thêu chữ V trên giấy cho cả lớp quan sát. - GV giới thiệu thêm một số thao tác trong những điểm cần lưu ý khi thêu chữa V. - HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. - GV nêu thời gian thực hành và quan sát hướng dẫn những nhóm còn lúng túng trong thực hành. 3. Củng cố - dặn dò. - GV nhận xét giờ học. - dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài giờ sau"Thêu chữ V tiếp". - 3 HS nêu lại. - 2 HS thực hiện trên giấy để làm mẫu. - 2 HS nêu lại. - HS thực hành thêu chữ V trên vải. kĩ thuật Bài 4: Thêu chữ V ( T3) I. Mục đích yêu cầu: HS cần phải: -. Thêu được các mũi thêu chữ V đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn luyện đôi tay khéo léo, tính cẩn thận, kiên trì, óc thẩm mĩ.Biết nhận xét đánh giá sản phẩm. II. Đồ dùng dạy học. - Mẫu thêu chữ V. - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V. - Một mảnh vải, len, kim, phấn, thước chia vạch, kéo. III. Các HĐ dạy- học. GV HS 1. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại cách thêu chữ V. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu bài. HĐ1 : Học sinhtiếp tục thực hành. - GV giới thiệu thêm một số thao tác trong những điểm cần lưu ý khi thêu chữa V và y/c HS tiếp tục thêu chữ V cho hoàn chỉnh. - HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm để các em hoàn thành theo đúng y/c. - GV nêu thời gian thực hành và quan sát hướng dẫn những nhóm còn lúng túng trong thực hành. HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm. - GV cho các em làm song lên trưng bầy sản phẩm và giới thiệu sản phẩm. - Nêu cách đánh giá sản phẩm. - GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành và tuyên dương HS thêu đúng đẹp, chắc chắn, đạt y/c theo 2 mức: + Hoàn thành và chưa hoàn thành. 3. Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học. - dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài giờ sau"Thêu dấu nhân". - 3 HS nêu lại. - HS tiếp tục thực hành thêu chữ V trên vải. -HS làm xong lên trưng bầy sản phẩm. - 2 HS nêu . - 2-3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo yêu cầu trên.

File đính kèm:

  • docbai 1 den bai 4..doc
Giáo án liên quan