Giáo án khối 4 - Tuần 21 - Môn Luyện từ vă câu: Câu kể ai thế nào? (tiết 41)

 I-Mục tiêu:

 -Nhận diện được câu kể Ai thế nào?. Xác định được bộ phận CN và VN;

 -Biết viết đoạn văn có dùng các câu kể Ai thế nào?

 -Nói đúng câu kể Ai thế nào?

 II-Đò dùng học tập:

 -2 -3 tờ phiếu khổ to viết đoạn văn bài tập 1 (phần nhận xét )-Viết riêng mỗi câu một dòng.

 - 1 tờ phiếu viết các câu văn ở bài tập1 (phần luyện tập )

 III-Hoạt động dạy và học:

 

doc4 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 21/04/2016 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 21 - Môn Luyện từ vă câu: Câu kể ai thế nào? (tiết 41), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÁU KÃØ AI THÃÚ NAÌO ? (tiãút 41) I-Mục tiêu: -Nhận diện được câu kể Ai thế nào?. Xác định được bộ phận CN và VN; -Biết viết đoạn văn có dùng các câu kể Ai thế nào? -Nói đúng câu kể Ai thế nào? II-Đò dùng học tập: -2 -3 tờ phiếu khổ to viết đoạn văn bài tập 1 (phần nhận xét )-Viết riêng mỗi câu một dòng. - 1 tờ phiếu viết các câu văn ở bài tập1 (phần luyện tập ) III-Hoạt động dạy và học: Thời gian Giáo viên Học sinh 4 phút 1 phút 10 phút 3 phút 10 phút 10 phuït 2 phút 1 -Bài cũ: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ. -Tçm 3 tæì chè nhæîng hoaût âäüng coï låüi cho sæïc khoíe ? - Viãút 3 cáu thaình ngæî thuäüc chuí âãö sæïc khoíe maì em biãút? -Nhận xét , ghi điểm. 2-Bài mới: -Giới thiệu: Bài học hôm nay sẽ giúp các em nhận diện được câu kãøAithế nào?.Các em có thể xác định được bộ phận CN và VN trong câu, biết viết đoạn văn có câu kể Ai thế nào? -Gv ghi đề lên bảng *Hoạt động 1: -Phần nhận xét: - Cho hs đọc y /c bài tập 1 , 2, cả lớp theo dõi sgk. -Gv giao việc:Các em đọc kĩ đoạn văn ,dùng bút chì gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu văn ở đoạn văn. -Hs làm việc cá nhân. -Cho hs trình bày kết quả. -Gv nhận xét ,chốt lại lời giải đúng. +Câu1:Bên đường cây cối xanh um. +Câu2 :Nhà cửa thưa thớt dần. +Câu 4: Chúng thật hiền lành. +Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. -Cho hs đọc bài tập 3 +đọc mẫu: +Gv giao việc:Các em suy nghĩ , đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được. -Gv chỉ trên bảng từng câu văn đã viết trên phiếu ,y/c hs đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được. -Gv nhận xét ,chốt lại lời giải đúng. +Câu 1:Bên đường cây cối như thế nào? +Câu 2:Nhà cửa thế nào? +Câu 4:Chúng (đàn voi )thế nào? +Câu 6:Anh ( người quản tượng) )thế nào? -Gv y/c hs đọc bài tập 4 ,5 -Gv giao việc:Gv đưa lên bảng những câu văn đã chuẩn bị trước trên giấy -Cho hs trình bày. - Gv nhận xét , chốt lại lời giải đúng. Bài tập 4: GV dán pa-nô lên bảng. Những từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả: +Câu 1:Bên đường ,cây cối xanh um. +Câu 2:Nhà cửa thưa thớt dần. +Câu 4;Chúng thật hiền lành. +Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Bài tập 5: Câu1 :Bên đường , cái gì xanh um? Câu 2:Cái gì thưa thớt dần? Câu 4:Những con gì thật hiền lành? Câu 6:Ai trẻ và thật khoẻ mạnh? *Hoạt động2: -Cho hs rút ra ghi nhớ,gv ghi lên bảng. +Câu kể Ai thế nào gồm hai bộ phận. 1-Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi:Ai (cái gì, con gì)? 2-Vị ngữ trả lời cho câu hỏi:Thế nào? -Cho hs phân tích 1 câu kể Ai thế nào? để minh hoạ nội dung cần ghi nhớ. 3-Luyện tập: Bài tập 1: -Cho hs đọc y/c bài. +Gv giao việc: Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu a , b , c. Cách làm: gạch 1 gạch dưới CN,gạch 2 gạch dưới VN. -Hs nêu kết quả. (Gv dán tờ phiếu đã viết sẵn các câu văn, y /c hs lên bảng làm.,lớp làm vào vở.) -Gv thu 1 số vở chấm ,nhận xét ,ghi điểm. -Gv chốt lai và cho lớp sữa bài. Câu Chủ ngữ Vị ngữ 1 2 3 4 5 Rồi những con người Căn nhà Anh Khoa Anh Đức Còn anh Tịnh cũng lớn lên và lần lượt lên đường. trống vắng. hồn nhiên ,xởi lởi. lầm lì , ít nói. thì đĩnh đạc, chu đáo. Bài tập2: -Y/c hs đọc bài tập. -Hs làm bài tập. -Hs trình bày kết quả. -Gv nhận xét ,khen những hs làm bài hay. 4- Củng cố và dặn dò: -3 -5 hs đọc lại ghi nhớ bài. -Nhận xét tiết học. -Về nhà ôn lại bài ,làm bài tập 2/ 24 vào vở ở nhà. -2 hs lên trả bài cũ. -Lớp lắng nghe và bổ sung. -Hs lắng nghe. -Hs mở sgk. -1 hs đọc ,cả lớp đọc thầm theo. -Hs lắng nghe. -Lớp làm bài cá nhân. -1 số hs phát biểu ý kiến. -Lớp nhận xét. -1 hs đọc , lớp theo dõi đọc thầm theo. -Hs lắng nghe, suy nghĩ đặt câu, trả lời miệng. -Lớp nhận xét, bổ sung. -1 hs đọc bài tập 4 ,5 ,lớp thầm theo và suy nghĩ,trả lời câu hỏi. -Hs đọc lại các câu trên bảng. -Hs lần lượt phát biểu, trình bày. -Lớp nhận xét, bổ sung. -Hs đọc y/c bài tập. -Hs lên bảng gạch chân những từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong câu. -Hs đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được. -3 hs đọc phần ghi nhớ. -1 hs phân tích. -1 hs đọc y/c bài tập 1 ,lớp thầm theo. -Hs lắng nghe cách làm bài tập. -5 hs lần lượt lên bảng làm. -Lớp nhận xét ,sửa bài tập. -1 hs đọc y/c bài, lớp đọc thầm . -Hs làm bài cá nhân , ghi nhanh ra giấy nháp. -Hs nối tiếp nhau kể về bạn trong tổ mình. -Lớp nhận xét. - 3 -5 hs đọc ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docCâu kể Ai thế nào (tiet 41 ).doc
Giáo án liên quan