Giáo án khối 4 - Tuần 11

I. Mục tiêu:

 - Biết cách thực hiện phép nhân 1 số tự nhiên với 10, 100, 1000, và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, cho 10, 100, 1000, .

- Thực hiện phép nhân 1 số tự nhiên với 10, 100, 1000, và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, cho 10, 100, 1000, .

- Yêu môn học, cẩn thận, chính xác.

* BTCL : Bài 1a) cột 1,2 , 1b)cột 1,2 ; bài 2 (3dòng đầu)

II. Đồ dùng học tập: Bảng phụ.

III .Hoạt động dạy học chủ yêu

 

doc23 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyện/ em chủ động nói chuyện với anh khi hai anh em đang trò chuyện trong phòng. - Từng cặp HS thực hiện, lần lượt đổi vai cho nhau, nhận xét góp ý để bổ sung hoàn thiện bài trao đổi . - Một vài cặp tiến hành trao đổi trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. -1 em đọc, lớp theo dõi. - Lắng nghe, ghi nhận. - Nghe và ghi bài. Kỉ thuật KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA(T2) I. Mục tiêu: (Như tiết 1 ) II. Đồ dùng học tập: Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu,.của GV và HS III. Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.Kiểm tra: -Gọi hs nhắc lại quy trình và cách khâu đã học ở tiết 1 và đọc lại ghi nhớ -NX,tuyên dương B.Bài mớ: 1 Giới thiệu bài, ghi đề: 2.Hoạt động 1: HS thực hành -Gọi hs nhắc lại ghi nhớ và thực hiện thao tác gấp vải -Nh.xét và chốt lại +Bước 1: gấp vải +Bước 2: Khâu viền -Cho hs thực hành cá nhân -QS giúp đỡ hs 3.Hoạt động 2: (thực hiện ở tuần 12) Đánh giá kết quả học tập của hs -Cho hs trưng bày sản phẩm -Nêu tiêu chí đánh giá +Gấp được mép vải tương đối phẳng, +Khâu viền được đường gấp = mũi khâu đột +Mũi khâu tương đối đều phẳng. +Hoàn thành sản phẩm đùng giờ -Y/c hs dựa vào các tiêu chí trên tự đánh giá -GV NX và đánh giá, tuyên dương 4.Củng cố, dặn dò: -Gọi hs đọc lại ghi nhớ -Dặn dò hs -Nh.xéttiết học, biểu dương -Nhắc lại --Th.dõi, nh.xét- -Nhắc lại và thực hiện thao tác gấp vải - Th.dõi, lắng nghe -Thực hành -Trưng bày -Nghe -Tự đánh giá -NX -Đọc -Th.dâi, thùc hiƯn -Th.dâi, biĨu d­¬ng Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009 Toán MÉT VUÔNG I.Mục tiêu: - Hiểu m2 là đơn vị đo diện tích - Biết m2 là đơn vị đo diện tích ; đọc, viết đựơc “ mét vuông”, “m2”. - Biết được 1m2 = 100dm2 . Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2, cm2. -TĐ: Yêu môn học, cẩn thận,chính xác * BTchuẩn: Bài 1,2(cột 1),3 II. Đồ dùng học tập: Bảng hình vẽ ô vuông có diện tích 1m2 III .Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.Kiểm tra: -Gọi hs làm BT sau : 700 cm2 = ? dm2 ; 1700 cm2 = ? dm2 50 dm2 = ? cm2 ; 97 dm2 = ? cm2 -Nh.xét, điểm B.Bài mới: 1. Giới thiệu bài, ghi đề 2. Giới thiệu mét vuông -Cùng với cm2, dm2 , để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị là mét vuông -Cho hs xem hình vuông cạnh 1 m đã chuẩn bị -Chỉ vào bề mặt hình vuông và nói : Mét vuôg là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 m, đây là m2 -Giới thiệu cách đọc và viết m2 -Y/c hs QS hình vuông cạnh 1 m có cấu tạo ntn?-Y/c hs nêu mối quan hệ giữa m2 và dm2 -Nh.xét, chốt lại 3. Thực hành: Bài 1-Gọi hs đọc y/c -Y/c hs làm bài – H.dẫn nh.xét, b ổ sung -Nh.xét,tuyên dương, điểm Bài 2(cột 1)-Gọi hs đọc y/c -Y/c hs làm bài – H.dẫn nh.xét, b ổ sung *Y/cầu hs khá, giỏi làm thêm cột 2 -Nh.xét,tuyên dương, điểm Bài 3 -Gọi hs đọc y/c -Y/c hs làm bài – H.dẫn nh.xét, b ổ sung -Nh.xét,tuyên dương, điểm *Y/cầu hs khá, giỏi làm thêm BT4 Gọi hs đọc y/c-Hdẫn cách giải -Y/c hs làm bài – H.dẫn nh.xét, b ổ sung -Nh.xét,tuyên dương, điểm Củng cố, dặn dò: 1m2 = ? dm2 Về nhà làm bài tập còn lại và chuẩn bị tốt bài học sau. - Vài hs làm bảng- lớpth.dõi, nh.xét - Th/dõi, nghe -Qsát và đo cạnh hình vuông đúng 1 m -Qsát và nghe -Nghe và đọc lại -Được xếp đầy bởi 100 hình vuông nhỏ ( diện tích mỗihình vuông nhỏ 1 dm2 ) - 1 m2 = 100 dm2 và ngược lại -Đọc yêu cầu BT - Vài hs làm bảng- lớp làm vở -Nh.xét, bố sung -Đọc yêu cầu BT - Vài hs làm bảng- lớp làm vở *HS khá, giỏi làm thêm cột 2 -Nh.xét, bố sung Đọc yêu cầu BT - Vài hs làm bảng- lớp làm vở -Nh.xét, bố sung *HS khá, giỏi làm thêm BT4 Đọc yêu cầu BT - Vài hs làm bảng- lớp làm vở -Nh.xét, bố sung -1m2 = 100 dm2 -Theo giỏi, thực hiện. Luyện từ và câu TÍNH TỪ I.Mục tiêu: - Hiểu được tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật , hoạt động , trạng thái,(ND Ghi nhớ ). - Nhận biết được tính từ trong đoạn văn ngắn ( đoạn ahoặc đoạn b,BT1,mụcIII), đặt được câu có dùng tính từ (BT2). - Yêu môn học sử dụng thành thạo T.Việt II Đồ dùng học tập: Bảng phụ BT1,2,3; BT III1 III .Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Kiểm tra: -Gọi hs đặt câu có các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ -Nh.xét, điểm B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài,ghi đề 2.Nhận xét: Bài 1, 2-Gọi hs đọc BT 1, 2 -Y/c hs suy nghĩ làm bài nhóm đôi -Gọi hs nêu kết quả+ h.dẫn nh.xét,bổ sung -Nh.xét, điểm Bài 3-Gọi hs đọc y/c -Gọi hs nêu kết quả -Hdẫn nh.xét, bổ sung - Nh.xét, điểm -KL :... bổ sung ý nghĩa cho từ đi lại -Ghi nhớ:-Gọi hs đọc ghi nhớ -Yêu cầu + nh.xét, biểu dương 3.Luyện tập: Bài 1-Gọi hs đọc BT 1 -Y/c hs suy nghĩ làm bài nhóm 2 -Gọi hs nêu kết quả-Hdẫn nh.xét, bổ sung - Nh.xét, điểm Bài 2 -Gọi hs đọc BT 2 -Y/c hs suy nghĩ làm bài -Gọi hs nêu kết quả-Hdẫn nh.xét, bổ sung -NX-tuyên dương Củng cố, dặn dò: -Gọi hs đọc lại ghi nhớ - Về nhà học bài và chuẩn bị tốt bài học sau. -Đặt câu có các từ : đã, sắp , đang,. -Th.dõi, nh.xét -Đọc yêu cầuBT 1, 2 -Làm bài nhóm đôi(2’) -1 hs làm bảng (a)Chăm chỉ, giỏi ; (b)Cầu trắng phau và tóc xám -Th.dõi, nh.xét, biểu dương -Đọc yêu cầuBT -Vài hs làm bảng-lớp vơ +ûnh.xét, bổ sung (c)Thị trấn : nhỏ ; Vườn nho : con con ; Những ngôi nhà : nhỏ bé, cổ kính ; Dòng sông : hiền hoà ; Da của thầy Rơ-nê : nhăn nheo -Vài hs đọc ghi nhớ-lớp nhẩm+HTL -Vài hs đọc thuộc lòng- lớp nh.xét, b.dương -Đọc yêu cầu BT 1 -Làm bài nhóm đôi(2’) -1 hs làm bảng -Lớp nh.xét, bổ sung: (a) Gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trắng, nhanh nhẹn, điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. -Đọc yêu cầu BT -Vài hs làm bảng-lớp vở -Lớp nh.xét, bổ sung: (b) Quang, sạch bóng, xám, trắng, xanh, dài, hồng, to tướng, dài, thanh mảnh -1-2 hs đọc lại ghi nhớ Tập làm văn MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ TRUYỆN I.Mục tiêu: - Nắm được hai cách mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn kể chuyện (ND Ghi nhớ). - Nhận biết được mở bài theo cách đã học ( BT1, BT2, mục III) ; bước đầu viết được đoạn mở bài theo cách gián tiếp (BT3, mục III). - Yêu môn học sử dụng thành thạo T.Việt II. Đồ dùng học tập: Bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ III .Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.Kiểm tra: -Gọi hs thực hành trao đổi ý kiến với người thân về 1 người có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống -Nh.xét, điểm B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài, ghi đề Bài 1, 2: -Gọi hs đọc BT 1, 2 -Y/c hs suy nghĩ làm bài nhóm đôi -Gọi hs nêu kết quả+ h.dẫn nh.xét, bổ sung -Nh.xét +KL : Đoạn mở bài là : “Trời mùa thu mát..cố sức tập chạy” Bài 3-Gọi hs đọc y/c -Y/c hs làm việc -Gọi hs nêu kết quả -H.dẫn nh.xét, bổ sung - Nh.xét +KL : Đó là 2 cách mở bài cho bài văn kể chuyện : mở bài trực tiếp và gián tiếp 3.Ghi nhớ -Gọi hs đọc ghi nhớ 4.Luyện tập: Bài 1-Gọi hs đọc BT 1 -Gọi hs nêu kết quả -Nh.xét-tuyên dương-KL :(a) Trực tiếp -Gọi hs kể lại các cách mở bài trên Bài 2-Gọi hs đọc BT 2 -Y/c hs suy nghĩ làm bài-Gọi hs nêu kết quả -Nh.xét, điểm, tuyên dương Bài 3-Gọi hs đọc BT 2 -Có thể kể mở bài cho truyện bằng lời của ai -Y/c hs suy nghĩ làm bài-Gọi hs nêu kết quả - Nh.xét, điểm, tuyên dương 2. Củng cố, dặn dò: Hỏi +chốt lại bài- Gọi hs đọc lại ghi nhớ. - Về nhà học bài và chuẩn bị bài học sau: (...) -2 hs thực hiện -Đọc yêu cầu BT 1, 2 -Làm việc nhóm đôi(4’) -Nêukết quả-lớp nh.xét, bổ sung -Th.dõi, nhắc lại -Đọcyêu cầu BT 3 -Làm việc nhóm đôi(4’) -Nêukết quả-lớp nh.xét, bổ sung -Th.dõi, nhắc lại -Đọcghi nhớ –Lớp thầm -Nêu yêu cầu BT -Làm việc nhóm đôi(4’) -Nêukết quả-lớp nh.xét, bổ sung -Th.dõi, nhắc lại :(b) , (c), (d) Gián tiếp -Đọc yêu cầu BT -Làm bài –vài hs đọc -lớp nh.xét, bổ sung - Mở bài theo cách trực tiếp -lớp nh.xét, bổ sung -Đọc yêu cầu BT -Lời của người kể hoặc lời của Lê -Làm nháp- nối tiếp đọc mở bài -Th.dõi, trả lời- Vài hs đọc lại ghi nhớ Mĩ thuật TTMT: XEM TRANH CỦA HỌA SĨ I. Mục tiêu: - HS bước đầu hiểu được nội dung của các bức tranh giới thiệu trong bài thông qua bố cục, hình ảnh và màu sắc. - HS làm quen với chất liệu và kĩ thuật làm tranh. - HS yêu thích vẻ đẹp của các bức tranh. II. Đồ dùng học tập: Như SGV III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Giới thiệu bài mới: 2. Các hoạt động: v Hoạt động 1: Xem tranh - GV cho HS xem tranh ở trang 28 SGK và đặt câu hỏi gợi ý tìm hiểu nội dung tranh: + Tranh vẽ về đề tài gì? + Trong bức tranh có những hình ảnh nào? + Bố cục không cân đối với tờ giấy không? + Màu sắc bức tranh thế nào?... - Dựa vào nhữg ý trả lời của HS GV bổ sung làm rõ nội dung bức tranh: SGV v Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá - GV nhận xét tiết học. - GV khen một số em có ý kiến xây dựng bài tốt Dặn dò: - Về nhà quan sát các loại quả có dạng hình cầu chuẩn bị cho tiết sau. - Quan sát theo nhóm và nhận xét. - HS tiếp nối trình bày ý kiến về nội dung của bức tranh. - HS khác nhận xét, bổ sung - HS nhận xét đánh giá theo cảm nhận Sinh hoạt LỚP I/ Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động của lớp tuần qua, đề ra phương hướng hoạt động tuần tới. - Giáo dục HS tinh thần phê và tự phê. II/ Hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Đánh giá các hoạt động tuần qua : + Yêu cầu lớp trưởng lên nhận xét các hoạt động trong tuần qua. Sau đó điều khiển lớp phê bình và tự phê bình. + GV đánh giá chung: * Ưu điểm: - Do điều kiện thời tiết mưa lụt nên các em đi học không đều, song đã có cố gắng vươn lên trong học tập. - Biết đoàn kết giúp đỡ nhau. - Thực hiện tương đối tốt các nề nếp của trường, lớp. * Nhược điểm: - Một số em còn nói chuyện riêng trong giờ học. - Phát biểu xây dựng bài còn hạn chế, lớp học trầm. - 1 số em về nhà chưa học bài và làm BT ở nhà: Quyên, Thành, Na, Thảo, Nhân, Thắng. 2/ Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc: 3/Phương hướng tuần tới: - Thi đua học tập, dành nhiều điểm tốt dâng lên ngày 20/11. - Hoàn thành làm báo tường và tập văn nghệ. - Tham gia thi báo tường và văn nghệ vào chiều ngày 18 tháng 11 năm 2009 do Liên đội và nhà trường tổ chức thi nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Lớp trưởng nhận xét . - Cả lớp phát biểu ý kiến.

File đính kèm:

  • docGIAO AN 4 TUAN 11 CKTKN MOI.doc
Giáo án liên quan