Giáo án khối 4 - Tuần 1 - Nguyễn Ngọc

1/Chủ điểm: Kỉ niệm 65 năm CM-8 và Quốc khánh 2-9

2/Mục tiêu:-Giáo dục HS lòng yêu nước,tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc

 -kỉ niệm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam DC Cộng Hòa.

3-Nội dung:

a/Tiến hành lễ chào cờ

b/Công tác tuần 1:

- Củng cố nền nếp lớp (kỉ luật trật tự)

+Ra vào lớp phải xếp hàng ngay ngắn.

+.Thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thông

+Lễ phép với người lớn tuổi.

+Đi thưa về trình,đi đến nơi về đến chốn.Không được la cà dọc đường

c/Sinh hoạt vui chơi:

-Ôn các bài hát

-Chơi trò chơi dân gian

 

doc26 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 1 - Nguyễn Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ai ý,còn để nhóm khác nói tiếp . Kết quả nêu được: Con người cần lấy thức ăn,nước uống , khí thở từ môi trường , và thải ra phân ,nước tiểu , khí các – bô – níc , - Cả lớp bổ sung cho hoàn chỉnh . - Đọc bài ở SGK. -Hoạt động 2 : Họp nhóm,vẽ sơ đồ: CƠ THỂ NGƯỜI LẤY VÀO THẢI RA +Khí ô-xi + Khí các-bô-níc + Thức ăn + Phân + Nước + Nước tiểu, mồ hôi . - Vài HS nhắc lại phần kết luận nêu trên để củng cố kiến thức . RÚT KINH NGHIỆM TOÁN: TIẾT 5: LUYỆN TẬP A.- MỤC TIÊU: Giúp HS: - Luyện tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ . - Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a. B.- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bảng phụ kẻ sẵn 4 bảng bài tập ở bài tập 1 trang 7 SGK. - HS : Kẻ sẵn bảng bài tập 3 trang 7 vào vở . C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 3’ 1’ 30’ 3’ 1’ I.- Oån định tổ chức : II.- Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS : -Nêu ví dụ về biểu thức chứa 1 chữ ? - Cho chữ 2 giá trị số,rồi tính giá trị biểu thức đó ? III.- Day bài mới : 1/Giới thiệu : Nêu đề bài . 2/Thực hành : Bài 1 : Treo bảng phụ đã ghi sẵn 4 bài tập lên bảng . -Gọi 1 HS đọc và nêu cách làm bài mẫu . - Chia lớp thành 4 nhóm,mỗi nhóm làm 1 bài và cử1 đại diện lên làm ở bảng . -Hướng dẫn HS nhận xét ,chữa chung . Bài 2 :-Gọi 1 HS nêu đề bài . -Cho HS tự làm bài tập ở vở,gọi 1 HS làm bài ở bảng lớp . -Hướng dẫn HS nhận xét bài làm ở bảng,thống nhất kết quả chữa chung- Bài 3 :Cho HS tự điền kết quả vào ô trống . -Gọi lần lượt 3 HS,từng em nêu rõ cách tính và kết quả . -GV xác nhận kết quả đúng để HS chữa chung và đánh giá từng em . Bài 4 :Gọi 1 HS nêu đề bài . - Xây dựng công thức tính : - GV nhấn mạnh : Vận dụng cách tinh giá trị biểu thức chứa 1 chữ đẻ tinh chu vi các hình vuông có cạnh là a khi a = 3 cm , a = 5 dm , a = 8 m . - Cho HS tự làm các phần còn lại . - Gọi 2 HS nêu cách giải và kết quả từng bài . IV.-Củng cố : Tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện : V.- Dặn dò,nhận xét : - Dặn HS xem lại bài - Nhận xét tiết học : - Tuyên dương : - Cả lớp thực hiện theo yêu cầu của GV lên bảng con . - Ghi đề bài . -1HS đoc và nêu cách làm bài . - Làm việc cá nhân theo nhóm,mỗi nhóm cử 1 đại diện lên làm ở bảng , -Nêu nhận xét và chữa chung . - 1 HS nêu đề bài . -Tự giải bài tập . -Mở vở bài tập đã chuẩn bị sẵn , tự làm bài tập . - Từng HS nêu rõ cách làm và kết quả . -1 HS nêu đề bài . - Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4 Khi đôï dài cạnh bằng a thì chu vi hình vuông là P = a x 4 . - Thảo luận rồi nêu : Khi a = 3 cm thì chu vi hình vuông là P = a x 4 = 3 x 4 = 12 ( cm ) -Tính P khi a = 5 dm, a = 8 m . -2 HS lần lượt nêu cách giải và kết quả . - Tham gia trò chơi củng cố kiến thức . D.- RÚT KINH NGHIỆM: SINH HOẠT LỚP TUẦN 1 1/Chủ điểm: Kỉ niệm 65 năm CM-8 và Quốc khánh 2-9 2/Mục tiêu:-Giáo dục HS lòng yêu nước,tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc -kỉ niệm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam DCû Cộng Hòa. 3-Nội dung: a/Tổng kết các hoạt động tuần 1 +GVCN nhận xét chung -Khen ngợi các em thực hiện tốt nội qui nhà trường,có thành tích cao trong học tập.... -Phê bình các em thực hiện chưa tốt b/Công tác tuần 2: Củng cố nền nếp lớp (kỉ luật trật tự) +Ra vào lớp phải xếp hàng ngay ngắn. +.Thực hiện tốt ATGT khi tham gia giao thông +Lễ phép với người lớn tuổi. +Đi thưa về trình,đi đến nơi về đến chốn.Không được la cà dọc đường + Tăng cường kiểm tra 15’ đầu giờ c/Sinh hoạt vui chơi: -Ôn các bài hát -Chơi trò chơi dân gian Thứ Bảy ngày 21 tháng 08 năm 2010 Môn : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP A.- MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS có khả năng : 1/Nhận thức được : -Cần phải trung thực trong học tập. -Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng . 2/Biết trung thực trong học tập . 3/Biết đồng tình,ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập . B.-TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN : - SGK Đạo đức 4 . - Các mẩu chuyện,tấm gương về sự trung thực trong học tập . C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2’ 15’ 7’ 8’ I.- Khởi động : : Trong bài học đạo đức đầu tiên của chương trình lớp Bốn,hôm nay các em tìm hiểu về : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP II.- Hoạt động 1 : Xử lí tình huống -Cho HS xem tranh trong SGK và đọc nội dung tình huống . -Hỏi HS : Theo em,bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào? - Tóm tắt thành mấy cách giải quyết chính: -Nếu em là Long,em sẽ chọn cách giải quyết nào ? Vì sao ? - Căn cứ vào số HS giơ tay theo từng cách giải quyết đẻ chia HS vào mỗi nhóm.Cho từng nhóm HS thảo luận và trình bày xem vì sao chọn cách đó . - Tổng kết ý kiến HS,đưa ra kết luận : Cách giải quyết c ) là phù hợp, thể hiện tính trung thực trong học tập . - Vậy thế nào làtrung thực trong học tập?Trung thựctrong học tập có lợi gì? III.-Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân ( bài tập 1) -GV nêu yêu cầu bài tập . Hướng dẫn HS thảo luận,làm bài tập . - GV kết luận :+ Việc làm ( c ) là trung thực trong học tập. IV.- Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm ( bài tập 2, ) - GV nêu từng ý trong bài tập và yêu cầu mỗi HS tự lựa chọn và đứng vào 1 trong 3 vị trí,quy ước theo 3 thái độ : tán thành / phân vân / không tán thành -Cho HS các nhóm có cùng sự lựa chọn thảo luận,giải thích lí do lựa chọn của mình . Hướng dẫn HS cả lớp trao đổi,bổ sung . -GV kết luận: + ý kiến ( b ) , ( c ) là đúng . - Gọi vài HS đọc phần ghi nhớ trong SGK . - Ghi đề bài . -Mở SGK trang 3 . - Xem tranh minh hoạ và đọc tình huống - Liệt kê các cách giải quyết có thể của bạn Long trong tình huống . -Thảo luận nhóm rồi cử đại diện trình bày lí do vì sao chọn cách đó . -Cả lớp trao đổi,bổ sung về mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết. -Vài HS đọc phần ghi nhớ ở SGK . - Mở SGK -HS làm việc cá nhân,trình bày ý kiến,trao đổi,chất vấn lẫn nhau . - Đọc kĩ 3 ý nêu ở bài tập 2 SGK. - Bày tỏ thái độ:tán thành,phân vân,không tán thành . - Từng nhóm cùng quan điểm thảo luận giải thích lí do, cả lớp trao đổi,bổ sung. - HS đọc to phần ghi nhớ 5’ V.- Hoạt động tiếp nối : - Dặn HS sưu tầm các mẩu chuyện,tấm gương về trung thực trong học tập - Bốn nhóm,mỗi nhóm chuẩn bị 1 tiểu phẩm theo chủ đề bài học( bài tập 5) - Nhận xét tiết học và tuyên dương nhắc nhở. D.-RÚT KINH NGHIỆM: KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH HỒ BA BỂ A.-MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU : 1/ Rèn kĩ năng nói: -Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ,HS kể lại được câu chuyện đã nghe,có thể phối hợp lời kể với điệu bộ,nét mặt một cách tự nhiên. -Hiểu truyện,biết trao đỏi với bạn về ý nghĩa câu chuyện:Ngoài việc giải thích sự hình thànhhồ Ba Bể ,câu chuyên còn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái,khẳng định người giàu lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng. 2/Rèn kĩ năng nghe : -Có khả năng tập trung nghe thầy giáo kể chuyện,nhớ chuyện. -Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện>Nhận xét,đánh giá đúng lời kể của bạn;kể tiếp được lời bạn. 3/Qua đó,giáo dục lòng nhân ái cho học sinh . B.-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh minh hoạ truyện trong SGK. -Tranh,ảnh về hồ Ba Bể. C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1’ 10’ 20’ I.-ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC : II.-BÀI MỚI : 1/Giới thiệu truyện : 2/GV kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể (2 lần) -Kể lần 1 kết hợp giải nghĩa một số từ khó chú thích sau truyện. -Kể lần 2 có dùng tranh minh hoạ 3/Hướng dẫn HS kể chuyện,trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: -Cho HS đoc lần lượt yêu cầu của từng bài tập. -Nhắc nhở HS trước khi các em kể chuyện: + Chỉ cần kể đúng cốt truyện,không cần lặp lại nguyên văn. + Kể xong cần trao đổi cùng các bạn về nội dung,ý nghĩa câu chuyện. -Tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm. -Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp: -GV chốt lại:Câu chuyện ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái (như hai mẹ con bà nông dân);khẳng định người giàu lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng. -Nghe giới thiệu -Nghe kể chuyện. -Theo dõi truyện kết hợp quan sát tranh. -Cả lớp đọc thầm yêu cầu từng bài tập -Từng nhóm 4 em họp nhau kể chuyện,mỗi em kể theo 1 tranh .Sau đó ,1em kể toàn bộ câu chuyện 1 lần -Một vài tốp HS thi kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. -Mộtvài HS thi kể toàn bộ câu chuyện -Cùng trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện -Cả lớp nhận xét 3’ III.-CỦNG CỐ,DẶN DÒ : -Trong câu chuyện này,em thích nhân vật nào nhất? Vì sao ? -Câu chuyện đề cao đức tính,tình cảm gì? -Nhận xét tiết học,tuyên dương những HS nghe bạn kể chuyện chăm chú,nêu nhận xét chính xác;nhắc nhở các em học tập còn lơ là. -Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe và xem trước nội dung tiết kể chuyện tuần 2 D.-RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao an 4(2).doc