Giáo án Khoa học lớp 5 bài 13, 14

Khoa häc

Bài 13: PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Sau bài học, HS biết:

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

- Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết.

- Thực hiện các cách diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt.

- Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

II. Đồ dùng dạy học:

- Thông tin và hình trang 28, 29 SGK

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học lớp 5 bài 13, 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa häc Bài 13: PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết. - Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. - Thực hiện các cách diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người. II. Đồ dùng dạy học: - Thông tin và hình trang 28, 29 SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Cñng cè kiÕn thøc vÒ bÖnh sèt rÐt (4') HS nªu t¸c nh©n, ®­êng l©y truyÒn vµ c¸ch ®Ò phßng bÖnh sèt rÐt. GV NX, ghi ®iÓm Hoạt động 2: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 3: T×m hiÓu t¸c nh©n, ®­êng l©y truyÒn vµ sù nguy hiÓm cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt (18 ') - HS nhận ra được sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. Cách tiến hành: - Cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày kết quả. - HS đọc kĩ đọc kĩ các thông tin và làm các bài tập trang 28 SGK. - Cả lớp nhận xét. Kết luận: (SGV) Hoạt động 3: T×m hiÓu c¸ch ®Ò phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt (15 ') Cách tiến hành: - Cho HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 29 SGK và trả lời các câu hỏi. HS th¶o luËn vµ TLCH - Cho HS thảo luận. Kết luận: (SGK) H§ tiÕp nèi: D¨n CB bµi sau (2') Bài 14: PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm não. - Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm não. - Thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 30, 31 SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt (4') HS nªu. Líp NX GV NX, ghi ®iÓm Hoạt động 2: Giới thiệu bài. (1') H§ 3: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?” Mục tiêu: (15') - HS nêu được tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm não. - HS nhận ra được sự nguy hiểm của bệnh viêm não. Chuẩn bị: một bảng con, phấn (hoặc bút viết bảng), một cái chuông. Cách tiến hành: - GV phổ biến cách chơi và luật chơi. - HS lắng nghe. - Cho HS làm việc. - HS làm việc theo nhóm. - Cho trình bày kết quả. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận. (20') Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không để muỗi đôt. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người. Cách tiến hành: - Cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 SGK và trả lời các câu hỏi. - HS làm việc cá nhân vµ TLCH - Cho HS thảo luận câu hỏi. Kết luận: (SGK)

File đính kèm:

  • docKhoa hoc tuan 7.doc
Giáo án liên quan