Giáo án Khoa học khối 5, kì I - Tiết 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

A. MỤC TIÊU :

Sau bài học này , học sinh có biết :

- Nói về sự thụ phấn , sự thụ tinh ,sự hình thành hạt và quả .

- Phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn trùng , hoa thụ phấn nhờ gió .

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Hình trang và thông tin trang 106 ,107 sách giáo khoa .

- Sưu tầm hoa thật hoặc tranh , ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió .

- Sơ đò thụ phấn của hoa lưỡng tính và các thẻ từ có ghi sẵn chú thích .

C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

I. Kiểm tra bài cũ : 5’.

- Phân biệt nhụy và nhị , hoa đực , hoa cái .

- Nói tên các bộ phận chính của hoa ?

- Nhận xét , đánh giá .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học khối 5, kì I - Tiết 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 52 Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA §]¦ A. MỤC TIÊU : Sau bài học này , học sinh có biết : Nói về sự thụ phấn , sự thụ tinh ,sự hình thành hạt và quả . Phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn trùng , hoa thụ phấn nhờ gió . B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Hình trang và thông tin trang 106 ,107 sách giáo khoa . Sưu tầm hoa thật hoặc tranh , ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió . Sơ đò thụ phấn của hoa lưỡng tính và các thẻ từ có ghi sẵn chú thích . C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : I. Kiểm tra bài cũ : 5’. Phân biệt nhụy và nhị , hoa đực , hoa cái . Nói tên các bộ phận chính của hoa ? Nhận xét , đánh giá . II . Bài mới : 27’. 1. Giới thiệu. 2. Hoạt động 1 : THỰC HÀNH LÀM BÀI TẬP XỬ LÍ THÔNG TIN TRONG SGK 2.1. Mục tiêu : Học sinh nói được về sự thụ phấn , sự thụ tinh ,sự hình thành hạt và quả . 2.2. Cách tiến hành : – Bước 1 : Làm việc theo cặp : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trang 106 sách giáo khoa và : Chỉ vào hình vẽ để nói với nhau về : Sự thụ phấn , sự thụ tinh ,sự hình thành hạt và quả . – Bước 2 : Làm việc cả lớp . Đại diện một só học sinh trình bày kết quả làm việc theo cặp trước lớp ,một số học sinh khác nhận xét ,bổ sung . Giáo viên giảng lại nếu cần . – Bước 3 : Làm việc cá nhân . Giáo viên yêu cầu học sinh làm các bài tập trang 106 sách giáo khoa . Tiếp theo giọ một số học sinh chữa bài tập . Dưới đây là một số đáp án : 1 - a ; 2 – b ; 3 – b ; 4 – a ; 5 – b . 3. Hoạt động 2 : TRÒ CHƠI “ GHÉP CHỮ VÀO HÌNH ” 3.1 Mục tiêu : Củng cố cho học sinh kiến thức về sự thụ phấn ,thụ tinh của thực vật có hoa . 3.2. Cách tiến hành : – Bước 1 : Học sinh chơi ghép chữ vào hình cho phù hợp theo nhóm . Giáo viên phát cho các nhóm sơ đồ thụ phấn của hoa lưỡng tính ( H.3 trang 106 sách giáo khoa ) và các thẻ từ ghi sẵnchú thích . Học sinh các nhóm thi đua gắn các chú thích vào hình cho phù hợp . Nhóm nào xong thì gắn bài của nhóm mình lên bảng lớp . – Bước 2 : Làm việc cả lớp . Từng nhóm giới thiệu sơ đồ có gắn chú thích của nhóm mình . Giáo viên nhận xét và khen ngợi nhóm nào làm nhanh và đúng . 4. Hoạt động 3 : THẢO LUẬN 4.1. Mục tiêu : Học sinh phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió . 4.2. Cách tiến hành : – Bước 1 : Làm việc theo nhóm : Các nhóm thảo luận câu hỏi trang 107 sách giáo khoa : Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết . Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió . Tiếp theo ,nhóm trưởng điều kiển nhóm mình quan sát các hình trang 107 sách giáo khoa và ca hoa thật hoặc tranh ,ảnh các hoa sưu tầm được ,đồng thời chỉ ra hoa nào thụ phấn nhờ gió ,hoa nào thụ phấn nhờ côn trùng . Thư kí ghi biên bản theo mẫu sau : Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa thụ phấn nhờ gió Đặc điểm Tên cây – Bước 2 : Làm việc cả lớp . Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình . Các nhóm khác góp ý ,bổ sung . Dưới đây là đáp án : Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa thụ phấn nhờ gió Đặc điểm Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt ,..hấp dẫn côn trùng . Không có màu sắc đẹp ,cánh nhỏ ,đìa hoa thường nhỏ hoặc không có . Tên cây Dong riềng , phượng ,bưởi ,chanh ,cam,mướp ,bầu ,bí Sửa chữa lại cây cỏ ,lúa , ngô ,. III . Củng cố dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học . Dặn học sinh nếu có điều kiện về nhà tiếp tục sưu tầm một số tranh ,ảnh hay vật thật về hoa thụ phấn nhờ gió hoặc hoa thụ phấn nhờ côn trùng . Chuẩn bị bài sau.

File đính kèm:

  • docB¢i 52 Khoa học- Sự sinh sản của thực vật c￳ hoa.doc
Giáo án liên quan