Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Sau bài học, HS biết :

1. Kiến thức: Nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

2. Kĩ năng: Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương.

3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác bảo vệ môi trường không khí và nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Hình trang 138,139 SGK.

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học Bài 67 : Tác động của con người đến môi trường không khí và nước I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS biết : 1. Kiến thức: Nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. 2. Kĩ năng: Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương. 3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác bảo vệ môi trường không khí và nước. II. Đồ dùng dạy - học - Hình trang 138,139 SGK. III. Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp? 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. HĐ2 . Quan sát và thảo luận: * Mục tiêu: HS biết nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. * Cách tiến hành.: Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Các nhóm quan sát H1, 2 ,3,4,5 trang 138- 139 SGK và thảo luận câu hỏi: + Nêu nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. - Quan sát H3,4,5 trang 139 SGK và thảo luận các câu hỏi: + Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đẵm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ? + Tại sao 1 số cây trong H5- 139 SGK bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường đất và nước ? Bước 2 : Làm việc cả lớp. Mời các nhóm đại diện trình bày kết quả thảo luận. * GV kết luận nội dung trên. HĐ3:Thảo luận *Mục tiêu: Giúp HS: + Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương. + Nêu được tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. * Cách tiến hành: Bước 1. Làm việc theo nhóm đôi. GV nêu câu hỏi cho các nhóm thảo luận: + Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nước và không khí. + Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. Bước 3: Làm việc cả lớp. - Mời đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận GV đưa ra kết luận về tác hại của những việc làm trên. 3. Củng cố, dặn dò. - liên hệ nhắc nhở HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường nước và không khí.- Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Một số HS nêu. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc. - Đại diện các nhóm báo cáo kq thảo luận Nhóm khác nx, bs - HS thảo luận . Khoa học Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS biết : 1. Kiến thức: Xác định được một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng và gia đình. 2. Kĩ năng: Trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường 3. Thái độ: Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường . II. Đồ dùng dạy - học Hình và thông tin trang 140,1419 SGK. Sưu tầm 1 số hình ảnh và thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. Giấy khổ to, băng dính III. Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. HĐ2 . Quan sát : * Mục tiêu: Giúp HS: + Xác định được một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở mức độquốc gia. + Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần giữ vệ sinh môi trường . * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân - Y/c HS quan sát các hình và đọc ghi chú, tìm xem mỗi ghi chú ứng với hình nào. Bước 2 : Làm việc cả lớp. - ứng với mỗi hình, GV gọi 1 HS trình bày. - Y/C thảo luận xem mỗi biện pháp bảo vệ môi trường nói trên ứng với khả năng thực hiện ở cácp độ nào sau đây: Quốc gia, cộng đồng, gia đình. - GV cho HS thảo luận tiếp: Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ? * GV kết luận chung nội dung trên. HĐ3:Triển lãm *Mục tiêu: Rèn luyện cho HS trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường. * Cách tiến hành: Bước 1. Làm việc theo nhóm . -GV y/c các nhóm sắp xếp các hình ảnh và các thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường( đã chuẩn bị ) trên giấy khổ to Bước 2: Làm việc cả lớp. - Tổ chức cho các nhóm treo SP và cử người lên thuyết trình trước lớp. -GV đánh giá kq làm việc của mỗi nhóm, tuyên dương nhóm làm tốt. 3. Củng cố, dặn dò. - - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Một số HS nêu. - HS làm việc cá nhân - HS làm việc cả lớp. -1số HS trình bày - HS thảo luận và trình bày. -Nhóm trưởng đ. khiển - Từng cá nhân trong nhóm tập thuyết trình các v.đề nhóm tr.bày - HS thực hành.

File đính kèm:

  • docKHOA TUAN 34.doc