Giáo án Khoa học 5 - Tiết 24: Đồng và hợp kim của đồng

- Nhận biết một số tính chất của đồng.

- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng.

- Quan sát , nhận biết một số đồ dùng làm từ đồng và nờu cỏch bảo quản chỳng.

* GDBVMT: Nêu được đồng là những nguyên liệu quý và có hạn nên khai thác phải hợp lí và biết kết hợp bảo vệ môi trường.

II.Chuẩn bị

- Hỡnh minh hoạ trang 50, 51 SGK.

- Vài sợi dây đồng ngắn.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 5 - Tiết 24: Đồng và hợp kim của đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2010 khoa học (24) 5A,B đồng và hợp kim của đồng I. Mục tiờu: Giỳp HS: - Nhận biết một số tớnh chất của đồng. - Nờu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng. - Quan sỏt , nhận biết một số đồ dựng làm từ đồng và nờu cỏch bảo quản chỳng. * GDBVMT: Nêu được đồng là những nguyên liệu quý và có hạn nên khai thác phải hợp lí và biết kết hợp bảo vệ môi trường. II.Chuẩn bị - Hỡnh minh hoạ trang 50, 51 SGK. - Vài sợi dõy đồng ngắn. III. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A-Kiểm tra bài cũ: GV gọi HS lờn bảng trả lời cõu hỏi về nội dung bài trước, sau đú nhận xột cho điểm từng HS. -GV n/x và cho điểm. B-Bài mói: 1Giới thiệu bài: 2-HD nội dung bài học. + Kể tờn một số đồ dựng làm bằng sắt, gang, thộp? + Nờu tớnh chất của sắt, gang, thộp? + Nờu cỏch bảo quản một số đồ dựng bằng sắt, gang, thộp. *Hoạt động 1:Tính chất của đồng. - Tổ chức cho HS hoạt động trong nhúm. + Yờu cầu HS quan sỏt và cho biết: - 4 HS ngồi 2 bàn trờn dưới tạo thành 1 nhúm, cựng quan sỏt dõy đồng và nờu ý kiến của mỡnh sau đú thống nhất và ghi vào phiếu của nhúm... -Màu sắc của sợi dõy? - 1 nhúm phỏt biểu ý kiến, cỏc nhúm khỏc bổ -Tớnh cứng và dẻo của sợi dõy? -Độ sỏng của sợi dõy? sung và đi đến thống nhất. Hoạt động 2:Nguồn gốc tính chất của đồng và hợp kim của đồng. - Chia HS thành nhúm mỗi nhúm 4 HS. - Phỏt phiếu học tập cho từng nhúm. - Yờu cầu HS đọc bảng thụng tin ở trang 50 SGK và hoàn thành phiếu so sỏnh về tớnh chất giữa đồng và hợp kim của đồng. - Gọi 1 nhúm xong đầu tiờn dỏn phiếu lờn bảng, đọc phiếu yờu cầu cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung (nếu cú). - Hoạt động trong nhúm, cựng đọc SGK và hoàn thành bảng so sỏnh. - Gọi 1 nhúm xong đầu tiờn dỏn phiếu lờn bảng, đọc phiếu yờu cầu cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung (nếu cú). - Nhận xột, nhỡn vào phiếu của HS và kết luận. - Hỏi: Theo em đồng cú ở đõu? - Trao đổi và trả lời: Đồng cú ở trong tự nhiờn và cú trong quặng đồng. Hoạt động 3:Một số đồ dùng được làm từ đồng và hợp kim của đồng và các cách bảo quản. HS thảo luận cặp đụi như sau: - 2 HS ngồi cựng bàn trao đổi, thảo luận. * Tờn đồ dựng đú là gỡ? * Đồ dựng đú được làm bằng vật liệu gỡ? Chỳng thường cú ở đõu? - 5 HS nối tiếp nhau trỡnh bày. - GV hỏi: Em cũn biết những sản phẩm nào khỏc được làm từ đồng và hợp kim của đồng? - Tiếp nối nhau phỏt biểu. Trống đồng, dõy quấn động cơ, thau đồng, chậu đồng, vũ khớ, nụng cụ lao động,... - Nhận xột, khen ngợi những HS cú hiểu biết thực tế. - GV nờu vấn đề: Ở gia đỡnh em cú những đồ dựng nào làm bằng đồng? Em thường thấy người ta làm như thế nào để bảo quản cỏc đồ dựng bằng đồng? - Tiếp nối nhau trả lời. Vớ dụ: + Ở nhà thờ họ quờ em cú mấy cỏi lư đồng. Em thấy bỏc trưởng họ hay dựng giẻ ẩm để lau, chựi,... 3-CỦNG CỐ, DẶN Dề - Nhận xột tiết học. - Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết, tỡm hiểu tớnh chất của những đồ dựng bằng nhụm trong gia đỡnh.

File đính kèm:

  • docKH (24).doc
Giáo án liên quan