Giáo án Học vần lớp 1 tuần 21 - Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Môn :Học vần

Bài 86: ôp-ơp (Tiết 1)

I/Mục tiêu :

- Đọc được:ôp, ơp, hộp sữa, lớp học ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

-Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học .

 -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

II/Đồ dùng dạy học:

 - Sách tiếng việt 1, tập 2.

 - Bộ ghép chữ tiếng việt.

 - Tranh minh hoạ ( hoặc vật mẫu) các từ ngữ khóa, câu ứng dụng,luyện nói.

 

 

 

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 tuần 21 - Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 1.ỉn ®Þnh 2. Bµi cị: -HS đọc bài ich, êch ( SGK): +HS 1 đọc phần 1,2 của bài +HS 2 đọc phần 3 của bài +HS 3 đọc cả bài. +HS 4 viết : cá chép, đèn xếp -đọc-mời bạn nhận xét..Cả lớp bảng con. -GV nhận xét bảng con.Nhận xét bài cũ. 3. Bµi míi: Giới thiệu bài :Hôm nay, học vần :ip, up Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Dạy vần: ip a. Nhận diện vần - Gv chỉ vào đề bài: Đây là vần gì? - Phân tích vần ip - Yêu cầu hs ghép vần ip vào bảng gắn -GV gắn:ip - Yêu cầu 1 hs đọc đánh vần. -Yêu cầu 1 hs đọc trơn. b. GV hướng dẫn đọc mẫu: ip (i-phờ-ip). - Có vần ip rồi để có tiếng nhịp ta thêm âm gì và dấu gì? c. Ghép tiếng nhịp - GV ghép-Yêu cầu hs phân tích tiếng nhịp -GV đánh vần mẫu: nhịp - Yêu cầu hs đánh vần tiếng nhịp - Yêu cầu hs đọc trơn tiếng :nhịp - Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì? - Em nào đọc được từ: bắt nhịp -GV đọc lại bài trên bảng lớp. - Gọi 5 hs đọc bài trên bảng lớp: a. Nhận diện vần: up - So sánh up với ip -Phân tích,HS ghép, GVghép. *Các bước TT như vần ip ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen *Nghỉ 5 phút Dạy từ ứng dụng - Yêu cầu hs lên tô màu các vần vừa học: - GV (HS) giải nghĩa các từ ngữ: nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ - Yêu cầu hs đọc các từ ứng dụng . Luyện viết: - Hướng dẫn viết vần ,tiếng,tiếng cách tiếng: - Yêu cầu hs nhắc lại cách viết - Viết mẫu - Yêu cầu hs viết vào bảng con - Vần ip - Vần ip gồm có : âm i và âm p -Gắn vần ip vào bảng gắn cá nhân. -i-phờ-ip -ip -5 Cá nhân – nhóm - đồng thanh. - Thêm âm nh và dấu nặng . - Ghép tiếng nhịp vào bảng gắn cá nhân - HS phân tích . -5 HS đánh vần -1 HS đọc trơn- Cả lớp -Bác Hồ bắt nhịp để mọi người cùng hát. - 1hs đọc . -5HS- Tổ đọc- đồng thanh. - Vần up - Giống nhau:Kết thúc bằng p Khác nhau:up bắt đầu âm u - Hs tô màu các chữ có chứa vanà ip, up - Cá nhân – nhóm – đồng thanh - Theo dõi gv hướng dẫn + ip :âm i nối nét âm p. +up : âm u nối nét âm p. +bắt nhịp, búp sen - HS lên bảng viết-Viết vào bảng con. 3.Cđng cè,dỈn dßØ: - Học được vần và từ ngữ gì mới? - Yêu cầu hs đọc toàn bộ bài trên bảng lớp. - Chuẩn bị sang tiết 2: Học câu ứng dụng và luyện nói Bµi 88: ip-up (TiÕt 2) Ho¹t ®éng d¹y häc : 1. Bµi cị: - Vừa học vần, tiếng, từ gì mới? - Hs đọc bài tiết 1 trên bảng lớp, giáo viên chỉ (theo thứ tự , không theo thứ tự) -Nhận xét. 2. Bµi míi: Giới thiệu bài: Luyện tập Hoạt động dạy Luyện đọc a. Đọc đoạn thơ ứng dụng - Trong tranh vẽ gì? -Đó là đoạn thơ ứng dụng hôm nay chúng ta học:GV đọc đoạn thơ ứng dụng: Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. - Yêu cầu 1 hs giỏi đọc câu ứng dụng - Trong câu ứng dụng có tiếng nào có âm vừa học? Phân tích, đánh vần , đọc trơn tiếng vừa tìm. -Đọc từ-cụm từ; từng câu. - Yêu cầu 3 hs đọc câu ứng dụng. - Đọc bài trong sách giáo khoa- Gv đọc mẫu SGK - Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách *5 phút b.Luyện nói : - Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là gì? -Tìm tiếng có vần vừa học-Đọc trơn. Gv trình bày tranh, đặt câu hỏi gợi ý: - Quan sát tranh vẽ gì?Thảo luận nhóm: Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ c. Luyện viết - Hôm nay, chúng ta sẽ viết những chữ gì? - HS nhắc lại cách viết các vần, tiếng và từ khoá trong bài này chúng ta phải lưu ý điều gì?. - Yêu cầu hs nhắc lại tư thế ngồi viết bài. - Theo dõi uốn nắn và sữa sai cho học sinh. - Chấm vở nhận xét bài. d. Trò chơi: Hái hoa đọc từ Yêu cầu hs đọc tiếng vừa tìm. Hoạt động học -HSTL - Cá nhân đọc -nhịp: phân tích -đánh vần- đọc trơn., - Cá nhân – nhóm – đồng thanh -3 HS đọc-đồng thanh -Theo dõi gv đọc bài -NHÓM ĐÔI - Cá nhân ( 3 HS)-Nhận xét bạn đocï. Đọc tiếp sức. - Đọc tên bài luyện nói:Giúp đỡ cha mẹ -HS phát triển lời nói tự nhiên theo câu hỏi gợi ý của GV - ip, up, bắt nhịp, búp sen -Các nét nối và dấu.(Tiết 1) - Hs viết bài theo sự hướng dẫn của gv. - Chấm vở một vài em viết xong trước -HS tìm tiếng có vần vừa học. 3.Cđng cè,dỈn dßØ: - Tiếng việt học vần, tiếng, từ gì? - Câu ứng dụng gì? - Luyện nói chủ đề gì? Hướng dẫn bài về nhà - Đọc bài trong sách . - Chuẩn bị bài: iêp, ươp. M«n :Häc vÇn Bµi 89: iªp-­¬p (TiÕt 1) I/Mơc tiªu : - Đọc được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp ; từ và đoạn thơ ứng dụng. -Viết được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp . -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ. II/§å dïng d¹y häc: - Sách tiếng việt 1, tập 2. - Bộ ghép chữ tiếng việt. - Tranh minh hoạ ( hoặc vật mẫu) các từ ngữ khóa, câu ứng dụng,luyện nói. III/Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.ỉn ®Þnh 2. Bµi cị: -HS đọc bài ich, êch ( SGK): +HS 1 đọc phần 1,2 của bài +HS 2 đọc phần 3 của bài +HS 3 đọc cả bài. +HS 4 viết : bắt nhịp, búp sen -đọc-mời bạn nhận xét..Cả lớp bảng con. -GV nhận xét bảng con.Nhận xét bài cũ. 3. Bµi míi: Giới thiệu bài :Hôm nay, học vần: iêp, ươp Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Dạy vần: iêp a. Nhận diện vần - Gv chỉ vào đề bài: Đây là vần gì? - Phân tích vần iêp - Yêu cầu hs ghép vần iêp vào bảng gắn -GV gắn:iêp - Yêu cầu 1 hs đọc đánh vần. -Yêu cầu 1 hs đọc trơn. b. GV hướng dẫn đọc mẫu: iêp(i- ê-phờ-iêp). - Có vần iêp rồi để có tiếng liếp ta thêm âm gì và dấu gì? c. Ghép tiếng liếp - GV ghép-Yêu cầu hs phân tích tiếng liếp -GV đánh vần mẫu: liếp - Yêu cầu hs đánh vần tiếng liếp - Yêu cầu hs đọc trơn tiếng :liếp - Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì? - Em nào đọc được từ: tấm liếp -GV đọc lại bài trên bảng lớp. - Gọi 5 hs đọc bài trên bảng lớp: a. Nhận diện vần: ươp - So sánh ươp với iêp -Phân tích,HS ghép, GVghép. *Các bước TT như vần ươp iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp *Nghỉ 5 phút Dạy từ ứng dụng - Yêu cầu hs lên tô màu các vần vừa học: - GV (HS) giải nghĩa các từ ngữ: rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp - Yêu cầu hs đọc các từ ứng dụng . Luyện viết: - Hướng dẫn viết vần ,tiếng,tiếng cách tiếng: - Yêu cầu hs nhắc lại cách viết - Viết mẫu - Yêu cầu hs viết vào bảng con - Vần iêp - Vần iêp gồm có : âm đôi iê và âm p -Gắn vần iêp vào bảng gắn cá nhân. -i-ê-phờ-iêp -iêp -5 Cá nhân – nhóm - đồng thanh. - Thêm âm l và dấu sắc . - Ghép tiếng liếp vào bảng gắn cá nhân - HS phân tích . -5 HS đánh vần -1 HS đọc trơn- Cả lớp -Tấm liếp. - 1hs đọc . -5HS- Tổ đọc- đồng thanh. - Vần ươp - Giống nhau:Kết thúc bằng p Khác nhau: ươp bắt đầu âm đôi ươ - Hs tô màu các chữ có chứa vanà iêp, ươp - Cá nhân – nhóm – đồng thanh - Theo dõi gv hướng dẫn + iêp :âm iê nối nét âm p. +ươp : âm ươ nối nét âm p. +tấm liếp, giàn mướp - HS lên bảng viết-Viết vào bảng con. 3.Cđng cè,dỈn dßØ: - Học được vần và từ ngữ gì mới? - Yêu cầu hs đọc toàn bộ bài trên bảng lớp. - Chuẩn bị sang tiết 2: Học câu ứng dụng và luyện nói Bµi 89: iªp-­¬p (TiÕt 2) Ho¹t ®éng d¹y häc : 1. Bµi cị: - Vừa học vần, tiếng, từ gì mới? - Hs đọc bài tiết 1 trên bảng lớp, giáo viên chỉ (theo thứ tự , không theo thứ tự) -Nhận xét. 2. Bµi míi: Giới thiệu bài: Luyện tập Hoạt động dạy Luyện đọc a. Đọc đoạn thơ ứng dụng - Trong tranh vẽ gì? -Đó là đoạn thơ ứng dụng hôm nay chúng ta học:GV đọc đoạn thơ ứng dụng: Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy. - Yêu cầu 1 hs giỏi đọc câu ứng dụng - Trong câu ứng dụng có tiếng nào có âm vừa học? Phân tích, đánh vần , đọc trơn tiếng vừa tìm. -Đọc từ-cụm từ; từng câu. - Yêu cầu 3 hs đọc câu ứng dụng. - Đọc bài trong sách giáo khoa- Gv đọc mẫu SGK - Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách *5 phút b.Luyện nói : - Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là gì? -Tìm tiếng có vần vừa học-Đọc trơn. Gv trình bày tranh, đặt câu hỏi gợi ý: - Quan sát tranh vẽ gì? Nghề nghiệp các bác trong tranh vẽ. -Giới thiệu nghề nghiệp của bố mẹ. c. Luyện viết - Hôm nay, chúng ta sẽ viết những chữ gì? - HS nhắc lại cách viết các vần, tiếng và từ khoá trong bài này chúng ta phải lưu ý điều gì?. - Yêu cầu hs nhắc lại tư thế ngồi viết bài. - Theo dõi uốn nắn và sữa sai cho học sinh. - Chấm vở nhận xét bài. d. Trò chơi: Hái hoa đọc từ Yêu cầu hs đọc tiếng vừa tìm. Hoạt động học -HSTL - Cá nhân đọc -cướp: phân tích -đánh vần- đọc trơn., - Cá nhân – nhóm – đồng thanh -3 HS đọc-đồng thanh -Theo dõi gv đọc bài -NHÓM ĐÔI - Cá nhân ( 3 HS)-Nhận xét bạn đocï. Đọc tiếp sức. - Đọc tên bài luyện nói:Nghề nghiệp của cha mẹ. -HS phát triển lời nói tự nhiên theo câu hỏi gợi ý của GV - iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp -Các nét nối và dấu.(Tiết 1) - Hs viết bài theo sự hướng dẫn của gv. - Chấm vở một vài em viết xong trước -HS tìm tiếng có vần vừa học. 3.Cđng cè,dỈn dßØ: - Tiếng việt học vần, tiếng, từ gì? - Câu ứng dụng gì? - Luyện nói chủ đề gì? Hướng dẫn bài về nhà - Đọc bài trong sách . - Chuẩn bị bài: Ôn tập.

File đính kèm:

  • docHoc van tuan 21 CKTKN.doc
Giáo án liên quan