Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 - Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.

- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học

- Nắm được lí lịch phân công lao độnt của trường và buổi sinh hoạt của lớp

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.

- Biết điề khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.

3. Thái độ

- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao

- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.

II. Chuẩn bị lên lớp

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Sổ chủ nhiệm

- Giáo án chủ nhiệm

- Nội dung và kế hoạch tuần tới

- Các tró chơi, bài hát sinh hoạt.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần.

- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 - Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM --góh-- Nguoi soan: Lớp dạy: 7 Tuần dạy: tuần Môn dạy: Sinh Hoạt Chủ Nhiệm Ngày soạn: Mục tiêu Kiến thức: Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả. Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học Nắm được lí lịch phân công lao độnt của trường và buổi sinh hoạt của lớp Kĩ năng: Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập. Biết điề khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá. Thái độ Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài. Chuẩn bị lên lớp Chuẩn bị của giáo viên Sổ chủ nhiệm Giáo án chủ nhiệm Nội dung và kế hoạch tuần tới Các tró chơi, bài hát sinh hoạt. Chuẩn bị của học sinh Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần.. Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới. Phần lên lớp Bước 1: Ổn định lớp (2 phút) Bước 2: Các hoạt động Thời gian Hoạt động của giào viên Hoạt động của học sinh 10 phút 10 phút 8 phút 10 phút Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần ) Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm Nhận xét tình hình hoạt động của lớp tong tuần qua về tất cả các mặt Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém) Phê bình những em vi phạm: + Tìm hiểu lí do khắc phục + Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh. Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau. Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần . Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ, bài tập đầu giờ và bài mới trong tuần . Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giớ vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần . Bốn tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập. Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập. Phương hướng, kế hoạch hoạt động: + Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện + Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài. + Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra. + Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ. Lớp hát tập thể Chơi trò chơi. 3. Dặn dò: (5 phút) - Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém. - Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.

File đính kèm:

  • docGiao an Sinh hoat lop.doc
Giáo án liên quan