Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 28, Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (tt) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

/ Nội dung bài học.

 2/ Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí là:

- Trừng phạt, ngăn chặn, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật.

- Gíao dục ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

- Răn đe mọi người không vi phạm pháp luật.

- Hình thành, bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.

- Ngăn chặn, xóa bỏ, hạn chế các vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống.

3/ Trách nhiệm của công dân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhà nước.

- Tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

III/ Bài tập.

* Bài tập 2: trường hợp không chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình là trường hợp b, vì bé 5 tuổi chưa nhận thức được hành vi của mình làm là sai.

* Bài tập 4: Tú vi phạm luật an toàn giao thông vì chưa đến tuổi được pháp lái xe gắng máy, vượt đèn đỏ.

* Bài tập 5: ý kiến đúng: c,d,e.

doc4 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 28, Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (tt) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:28 Tiết:28 Ngày dạy: / /2014 BÀI 15 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN ( tt ) 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : à Hoạt động 2: - HS biết: Trách nhiệm của công dân. - HS hiểu: Hiểu ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí và trách nhiệm của công dân à Hoạt động 3: - HS biết: Làm các bài tập nhận biết về trách nhiệm pháp lí và trách nhiệm của công dân. 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật, có thái độ và cách xử sự phù hợp. - HS thực hiện thành thạo: Biết xử sự đúng với qui định của pháp luật. 1.3:Thái độ: - HS có thói quen: Tích cực ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. - HS có tính cách: Giáo dục hs có ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành tốt những qui định của pháp luật. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng tư duy phê phán và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, đồng tình ủng hộ các biện pháp xử lý của nhà nước đối với những hành vi vi phạm pháp luật. + Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về một số hiện tượng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên ở địa phương. + Kỹ năng kiên định khơng tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. 2. Nội dung học tập: - Nội dung 2: Nội dung bài học. - Nội dung 3: Bài tập. 3. Chuẩn bị: 3.1: Giáo viên: Hình ảnh, tin tức về hành vi vi phạm pháp luật. 3.2: Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút) 9A1: 9A2: 4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút) à Câu hỏi kiểm tra bài cũ:  Em hiểu như thế nào về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí ?có những loại vi phạm pháp luật nào ? Cho ví dụ ? ( 8đ ) l Đáp án: a/ Vi phạm pháp luật: là hành vi trái pháp luật, có lỗi do ngườøi có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. b/ Trách nhiệm pháp lí: là nghĩa vụ đặc biệt mà cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buột do nhà nước quy định. - Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí. Có các loại vi phạm pháp luật sau: + Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm ) + Vi phạm pháp luật hành chính. + Vi phạm pháp luật dân sự. + Vi phạm kỉ luật HS: cho ví dụ đúng à Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học: Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? ( 2đ) l Tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. ĩ Nhận xét, chấm điểm. 4.3:Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học à Vào bài: ( 3 phút) Để giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí và trách nhiệm của công dân, tiết học này, cô tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu bài: “ Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân” (tt) à Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. ( 23 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải, thảo luận nhóm ) * Tổ chức thảo luận 2p: ? Em hãy cho biết ý nghĩa của những qui định pháp luật về trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật? 1Hs: Trình bày theo nhóm. 1Gv: Nhận xét và kết luận. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng tư duy phê phán và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, đồng tình ủng hộ các biện pháp xử lý của nhà nước đối với những hành vi vi phạm pháp luật. ? Trách nhiệm của công trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình là gì ? 1Hs: Trình bày. l - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhà nước. - Tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp luật. 1Gv: nhận xét và kết luận chốt ý. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng kiên định khơng tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật. à Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu phần bài tập. ( 5 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề ) 1Gv: Cho hs làm bài tập theo nhóm. + Nhóm 1-2: bài tập 2 + Nhóm 3: bài tập 4 + Nhóm 4: bài tập 5 1Hs: Nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung. 1Gv: Nhận xét và kết luận. II/ Nội dung bài học. 2/ Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí là: - Trừng phạt, ngăn chặn, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật. - Gíao dục ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. - Răn đe mọi người không vi phạm pháp luật. - Hình thành, bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. - Ngăn chặn, xóa bỏ, hạn chế các vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống. 3/ Trách nhiệm của công dân: - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật nhà nước. - Tích cực đấu tranh với các hành vi, các việc làm vi phạm Hiến pháp và pháp luật. III/ Bài tập. * Bài tập 2: trường hợp không chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình là trường hợp b, vì bé 5 tuổi chưa nhận thức được hành vi của mình làm là sai. * Bài tập 4: Tú vi phạm luật an toàn giao thông vì chưa đến tuổi được pháp lái xe gắng máy, vượt đèn đỏ. * Bài tập 5: ý kiến đúng: c,d,e. 4.4:Tôûng kết: ( 5 phút) (Trắc nghiệm khách quan ) 1Gv: Dùng bảng phụ ghi sẵn bài tập, gọi hs lên bảng trả lời. 1Hs: Trình bày, nhận xét, bổ sung. 1Gv nhận xét và kết luận chốt lại vấn đề cần nắm. 4.5:Hướng dẫn học tập: ( 3phút) à Đối với bài học tiết này: Học thuộc bài, xem kĩ nội dung SGK. Hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK, STH. à Đối với bài học tiết sau: Xem trước bài16 “ Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân “/57 Đọc và trả lời trước các câu hỏi phần đặt vấn đề . Sưu tầm tranh ảnh nói về Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân . ( Tranh bầu cử..) 5. Phụ lục: Tài liệu: Thông tin phản hồi: -Tài liệu: + SGK, SGV GDCD 9. + Bài tập GDCD 9.

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKII tuan 28.doc
Giáo án liên quan