Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

 Trách nhiệm của thanh niên:

- Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe.

- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước

 Nhiệm vụ của thanh niên, HS:

- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.

- Xác định lí tưởng sống đúng đắn.

- Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước trong thời kì đổi mới.

 Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân:

- Lao động là quyền vì mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

- Lao động là nghĩa vụ vì mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

- Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân.

 Quy định của Bộ luật Lao động đối việc tuyển dụng lao động:

- Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.

- Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại.

- Cấm lạm dụng, cưỡng bức người lao động. đ

 

doc6 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 26 Tiết: 26 Ngày dạy: / /2014 KIỂM TRA 1 TIẾT 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : - HS biết: Nắm vững và củng cố lại những kiến thức đã học qua các bài GDCD . - HS hiểu: Qua bài kiểm tra đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức của HS qua một số kiến thức cơ bản như trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ lao động.,.. Lợi ích các quyền và nghĩa vụ của cơng dân trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Liên hệ bài học với thực tế. Trình bày bài kiểm tra theo hệ thống câu hỏi. - HS thực hiện thành thạo: Kỹ năng phân tích, đánh giá. 1.3:Thái độ: - HS cĩ thĩi quen: Biết coi trọng những điều đã học. - HS cĩ tính cách: Giáo dục HS tính thật thà, nghiêm túc khi làm bài kiểm tra. 2. Ma trận đề: Tên chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Cộng Nội dung 1: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . - Kiến thức: Trách nhiệm, nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . - Kĩ năng: Hiểu và trình bày được trách nhiệm, nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . - Kiến thức: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . - Kĩ năng: Xây dựng được kế hoạch học tập, rèn luyện trong năm học lớp 9 của bản thân. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:1 Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Số câu: 2 Số điểm: 4 Tỉ lệ:40% Nội dung 2: Quyền và nghĩa vụ lao động. - Kiến thức: Những quy định pháp luật về tuổi lao động. - Kĩ năng: Trình bày được những quy định pháp luật về tuổi lao động. - Kiến thức: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. - Kĩ năng: Hiểu và trình bày được vì sao lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: 0,5 Số điểm: 1 Tỉ lệ:10% Số câu: 0,5 Số điểm: 1 Tỉ lệ:10% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Nội dung 3: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. - Kiến thức: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. - Kĩ năng: Trình bày được những qui định của pháp luật nước ta về tuổi kết hôn và những trường hợp cấm kết hôn. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Nội dung 4: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế . - Kiến thức: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế .- Kĩ năng: Trình bày được Thuế là gì? Trách nhiệm của công dân trong kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Số câu: 2,5 Số điểm: 5 Tỉ lệ:50% Số câu: 1,5 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Số câu: 5 Số điểm: 10 Tỉ lệ:100% 3.Đề kiểm tra và đáp án: 3.1.Đề bài: Câu 1: Cơng dân cĩ trách nhiệm như thế nào trong sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hĩa đất nước? Nhiệm vụ của thanh niên, học sinh là gì? ( 2đ ) Câu 2: Vì sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân ? Hãy trình bày những quy định pháp luật về tuổi lao động? ( 2đ ) Câu 3: Nêu những qui định của pháp luật nước ta về tuổi kết hôn và những trường hợp cấm kết hôn? ( 2đ ) Câu 4: Thuế là gì? Nêu rõ trách nhiệm của công dân trong kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? ( 2đ ) Câu 5: Hãy xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện trong năm học lớp 9 của bản thân. ( 2đ ) 3.2.Đáp án: Câu Nội dung Điểm Câu 1: à Trách nhiệm của thanh niên: - Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất để góp phần thực hiiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước à Nhiệm vụ của thanh niên, HS: - Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện. - Xác định lí tưởng sống đúng đắn. - Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước trong thời kì đổi mới. 1đ 1 đ Câu 2: à Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân: - Lao động là quyền vì mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. - Lao động là nghĩa vụ vì mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. - Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân. à Quy định của Bộ luật Lao động đối việc tuyển dụng lao động: - Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. - Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại. - Cấm lạm dụng, cưỡng bức người lao động. đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 3: Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân: à Tuổi kết hôn: - Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. - Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện, không ép buộc, cưỡng ép hoặc cản trở. à Cấm kết hôn: - Người đang có vợ, có chồng. - Người mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần, mắc bệnh). - Giữa những người cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời. - Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; bốà chồng - con dâu, mẹ vợ với con rể; bố dượng với con riêng của vợ. - Giữa những người cùng giới tính. 1đ 1đ Câu 4: à Thuế: là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp và ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung như an ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường xá, cầu cống à Trách nhiệm của công dân. - Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. - Sử dụng đúng đắng quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu nước, mạnh. - Đấu tranh chóng các hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế. 1đ 1đ Câu 5: Học sinh tự xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện trong năm học lớp 9 của bản thân. 2đ 4.Kết quả: - Thống kê chất lượng: Lớp Số HS Giỏi Khá TB Yếu Kém TB Ư SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 9A1 9A2 K 9 - Đánh giá chất lượng bài làm của học sinh và đề kiểm tra:

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKII tuan 26.doc
Giáo án liên quan