Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 25, Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

Để giúp các em hiểu về hợp động lao động , chính sách về lao động, những qui định đối việc tuyển dụng lao động,. tiết học này, cô tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu qua bài: “Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân” (tt).

 Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. ( 25 phút)

 ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải, thảo luận nhóm )

Hs đọc phần đặt vấn đề 2 SGK /48.

Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 5p:

* Nhóm 1: Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc công ti trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không ? Vì sao ?

Hs: Đó là hợp đồng lao động, vì : chị Ba là người lao động và công ty TNHH là người dử dụng lao động, có qui định về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 25, Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:25 Tiết:25 Ngày dạy:18/02/2014 BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN ( TT ) 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : à Hoạt động 1: - HS biết : Những chính sách và những qui định trong việc thực hiện sử quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Những qui định về việc sử dụng đối tượng lao động theo qui định của pháp luật. - HS hiểu: Hiểu nội dung của hợp đồng lao động, trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia kí hợp đồng lao động. à Hoạt động 3: - HS biết: Làm các bài tập nhận biết về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân . 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Các loại hợp đồng lao động. Điều kiện tham gia hợp đồng lao động. - HS thực hiện thành thạo: Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động. 1.3:Thái độ: - HS có thói quen: Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của trường lớp. Biết lao động để có thu nhập chính đáng cho mình, gia đình và xã hội. Biết tố cáo kịp thời những trường hợp tuyển dụng lao động trái với qui định pháp. - HS có tính cách: Giáo dục hs có lòng yêu lao động, tôn trọng người lao động. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng thu thập và xử lý thơng tin về việc thực hiện luật lao động ở địa phương. 2. Nội dung học tập: - Nội dung 2: Nội dung bài học. - Nội dung 3: Bài tập. 3. Chuẩn bị: 3.1: Giáo viên: Văn bản, các loại hợp đồng lao động, những qui định của pháp luật về tuyển dụng lao động. 3.2: Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút) 9A1: 9A2: 4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút) à Câu hỏi kiểm tra bài cũ:  Tại sao nói lao động là là quyền và là nghĩa vụ của công dân ? ( 8đ ) l Đáp án: Lao động là quyền vì mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. ( 3đ ) - Lao động là nghĩa vụ vì mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. ( 2đ ) - Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân. ( 2đ ) à Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học: Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? ( 2đ) l Tìm hiểu các nội dung của phần bài học... ĩ Nhận xét, chấm điểm. 4.3:Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học à Vào bài: (1 phút) Để giúp các em hiểu về hợp động lao động , chính sách về lao động, những qui định đối việc tuyển dụng lao động,.. tiết học này, cô tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu qua bài: “Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân” (tt). à Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. ( 25 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải, thảo luận nhóm ) 1Hs đọc phần đặt vấn đề 2 SGK /48. 1Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 5p: * Nhóm 1: Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc công ti trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không ? Vì sao ? 1Hs: Đó là hợp đồng lao động, vì : chị Ba là người lao động và công ty TNHH là người dử dụng lao động, có qui định về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác. * Nhóm 2: Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không ? Như vậy có phải là vi phạm hợp đồng không ? Vì sao ? 1Hs: Chị Ba không được tự ý thôi việc vì chị đã kí hợp đồng lao động, nếu chị nghỉ trong thời gian hợp đồng lao động chưa hết thì sẽ làm thiệt hại cho công tynhư thế là vi phạm hợp đồng. * Nhóm 3: Theo em, nếu chị Ba tự ý nghỉ việc thì công ty Hoàng Long có quyền gì ? Nếu công ty Hoàng Long ngang nhiên cho chị Ba thôi việc không lí do, chị Ba có quyền gì ? 1Hs: Nếu chị Ba tự ý nghỉ việc thì công ty Hoàng Long có quyền buộc chị phải bồi thường theo qui định trong luật lao động. - Nếu công ty Hoàng Long ngang nhiên cho chị Ba thôi việc không lí do, chị Ba có quyền: khiếu nại và buột công ty phải nêu rõ lí do chính đáng và bồi thường thiệt hại cho chị trong thời gian bị nghỉ việc không rõ lí do. * Nhóm 4: Trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia hợp đồng lao động là gì ( giữa người sử dụng lao động và người lao động và ngược lại ) ? 1Hs: Thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng 1Hs: Cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 1Gv: Nhận xét , chốt ý. ? Qua phần tìm hiểu ở trên, em hiểu như thế nào là hợp động lao động ? ? Hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc nào ? nội dung hợp đồng lao động? 1Hs: Trình bày . 1Gv: Kết luận và chốt ý. ? Nhà nước ta có những chính sách gì về lao động ? 1Hs: Trình bày. 1Gv: Kết luận và chốt ý. ? Em biết gì những chính sách về lao động của nhà nước tại địa phương em ? 1Hs: Trình bày hiểu biết cá nhân. 1Gv: Cho hs nắm một số chính sách của nhà nướùc ta. ? Luật lao động có những qui định gì đối việc tuyển dụng lao động ? 1Hs: Trình bày. 1Gv: Kết luận và chốt ý. 1Gv: Cho hs nắm một số qui định của pháp luật, điều 13, 14, 20, 25 Bộ luật lao động năm 2002. ? Công dân có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động ? 1Hs: Trình bày. 1Gv: Kết luận và chốt ý. ? Bản thân em, qua bài học này em hiểu được những gì ? ? Em có nhận xét gì về tình hình sử dụng lao động tại địa phương em ? 1Hs: trình bày 1Gv: kết luận và chốt ý. ĩ Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng thu thập và xử lý thơng tin về việc thực hiện luật lao động ở địa phương. à Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu phần bài tập. ( 5 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề ) 1Gv: cho hs làm bài tập1, 3, 6. 1Hs: trình bày cá nhân, nhận xét, bổ sung. 1Gv: nhận xét và kết luận. II/ Nội dung bài học. ( tt ) 3. Hợp đồng lao động: a) Hợp đồng lao động: - Là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. b/ Nguyên tắc: Thoả thuận tự nguyện, bình đẳng. c/ Nội dung: - Công việc phải làm, thời gian, địa điểm. - Tiền lương, tiền công, phụ cấp. - Các điều kiện bảo hiểm lao động, bảo hộ lao động. 4/ Những chính sách của nhà nướùc về lao động: - Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm cả người Viêt Nam định cư ở nươcù ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm cho người lao động. - Các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo ra việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ. 5/ Quy định của Bộ luật Lao động đối việc tuyển dụng lao động. - Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. - Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại. - Cấm lạm dụng, cưỡng bức người lao động. 6/ Trách nhiệm của công dân: - Tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân. - Góp phần đấu tranh những hiện tượng sai trái, trái pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân. III/ Bài tập: * Bài tập 1 (trang 50) - Đáp án đúng: (a), (b), (d), (e). * Bài tập 3 (trang 50) - Đáp án đúng: (c), (d), (e) * Bài tập 3 (trang 51) 4.4:Tôûng kết: ( 5 phút) (nêu và giải quyết vấn đề ) 1Gv: dùng bảng phụ ghi sẵn bài tập gọi hs lên củng cố: * Tình huống 1: Hà (14 tuổi) học dở dang lớp 9, vì gia đình khó khăn nên em xin đi làm ở một xí nghiệp nhà nước.? Hà có được tuyển vào làm việc không? Vì sao ? * Tình huống 2: Nhà trường phân công lớp 9A lao động vệ sinh bàn ghế trong lớp. Một số bạn bè đề nghị lấy quỹ lớp thuê người làm. ? Em có đồng tình với ý kiến của các bạn đó không? ? Em có thể đóng góp những giải pháp nào? 1Hs: Trình bày cá nhân, nhận xét, bổ sung. 1Gv nhận xét và kết luận chốt lại vấn đề cần nắm. 4.5:Hướng dẫn học tập: ( 3phút) à Đối với bài học tiết này: Học thuộc bài, xem kĩ nội dung SGK. Hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK, STH. à Đối với bài học tiết sau: Xem lại các nội dung bài đã học tiết sau: Kiểm tra 1 tiết. 5. Phụ lục: Tài liệu: Thông tin phản hồi: -Tài liệu: + SGK, SGV GDCD 9. + Bài tập GDCD 9. BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN ( TT )

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKIItuan 25.doc
Giáo án liên quan