Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 20: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến

 Vào bài: ( 1 phút)

Thanh nin l lực lượng nịng cốt trong x hội ở mọi thời đại. Vì vậy, trch nhiệm của thanh nin đối với đất nước cũng rất nặng nề. Các em sẽ hiểu hơn về điều đó qua tiết học này.

 Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. (tt) ( 25 phút)

 ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải)

? Nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

HS trình bày.

GV nhận xét, kết luận.

 Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hóa đất nước.

? Hãy cho biết phương hướng phấn đấu của lớp và bản thân em?

HS trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung.

GV gợi ý cho HS đánh giá ưu, nhược điểm chung của lớp. Phân tích những biểu hiện tiêu cực, những thành tích tốt của lớp, những biểu hiện chưa tốt, tìm nguyên nhân, nêu phương hướng rèn luyện.

GV nhận xét, chốt ý.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Tiết 20: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (TT) - Năm học 2013-2014 - Mai Thị Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:20 Tiết:20 Ngày dạy: 30 /12/2013 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (TT) 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : à Hoạt động 1: - HS biết: Xác định được nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - HS hiểu: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. à Hoạt động 2: - HS biết: Làm các bài tập nhận biết về vai trị và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 1.2:Kĩ năng: - HS thực hiện được: Góp phần tham gia sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước . - HS thực hiện thành thạo: Lập kế hoạch học tập, tu dưỡng của bản thân để có đủ khả năng tham gia sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong tương lai. 1.3:Thái độ: - HS có thói quen: tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - HS có tính cách: Giáo dục học sinh về trách nhiệm đối với đất nước. - Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: + Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin về các đĩng gĩp của thanh niên trong sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. - Kỹ năng đặt mục tiêu lập kế hoạch học tập, rèn luyện để sau này cĩ thể gĩp phần thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. 2. Nội dung học tập: - Nội dung 2: Nội dung bài học. Nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. - Nội dung 3: Bài tập. 3. Chuẩn bị: 3.1: Giáo viên: Một số tấm gương thanh niên tiêu biểu. 3.2: Học sinh: nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1:Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút) 9A1: 9A2: 4.2:Kiểm tra miệng: ( 5 phút) à Câu hỏi kiểm tra bài cũ:  Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là gì ?( 8 đ) l Đáp án: - Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. - Tích cự tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, lao động sản xuất để góp phầnthực hiiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước à Câu hỏi kiểm tra nội dung tự học: Em đã chuẩn bị những gì cho bài học hôm nay? ( 2đ) l Đọc phần đặt vấn đề, tìm hiểu nội dung bài học và bài tập. ĩ Nhận xét, chấm điểm. 4.3:Tiến trình bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học à Vào bài: ( 1 phút) Thanh niên là lực lượng nịng cốt trong xã hội ở mọi thời đại. Vì vậy, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước cũng rất nặng nề. Các em sẽ hiểu hơn về điều đĩ qua tiết học này. à Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phần nội dung bài học. (tt) ( 25 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, Giảng giải) ? Nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? 1HS trình bày. 1GV nhận xét, kết luận. ĩTích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào các phong trào thanh niên tình nguyện vì sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. ? Hãy cho biết phương hướng phấn đấu của lớp và bản thân em? 1HS trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung. 1GV gợi ý cho HS đánh giá ưu, nhược điểm chung của lớp. Phân tích những biểu hiện tiêu cực, những thành tích tốt của lớp, những biểu hiện chưa tốt, tìm nguyên nhân, nêu phương hướng rèn luyện. 1GV nhận xét, chốt ý. ĩ Tích hợp giáo dục kĩ năng sống: Kỹ năng đặt mục tiêu lập kế hoạch học tập, rèn luyện để sau này cĩ thể gĩp phần thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước. à Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu phần bài tập. ( 5 phút) ( Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, trắc nghiệm ) 1Gv: Giao bài tập cho các nhóm. - Nhóm 1: bài 1 - Nhóm 1: bài 3 - Nhóm 1: bài 4 - Nhóm 1: bài 5 1Hs: Làm bài, nhận xét, bổ sung. II/ Nội dung bài học. 3/ Nhiệm vụ của thanh niên, Hs: - Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện. - Xác định lí tưởng sống đúng đắn. - Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước trong thời kì đổi mới. III/ Bài tập. Bài 6: - Biểu hiện có trách nhiệm: a,b,d,đ,g,h. - Biểu hiện thiếu trách nhiệm: c,e,i,k. 4.4:Tôûng kết: ( 5 phút)  Nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? l Đáp án: - Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện. - Xác định lí tưởng sống đúng đắn. - Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước trong thời kì đổi mới. 1Gv nhận xét và kết luận chốt lại vấn đề cần nắm. 4.5:Hướng dẫn học tập: ( 3phút) à Đối với bài học tiết này: Học thuộc bài, xem kĩ nội dung SGK. Hoàn thành các bài tập còn lại ở SGK, STH. à Đối với bài học tiết sau: Xem trước bài 12 “ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân “/40 . Đọc và trả lời trước các câu hỏi trong phần Đặt vấn đề. 5. Phụ lục: Tài liệu: Thông tin phản hồi: -Tài liệu: + SGK, SGV GDCD 9. + Bài tập GDCD 9.

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 HKII tuan 20.doc
Giáo án liên quan