Giáo án giảng dạy Tuần 1 - Khối 5

Toán: Ôn tập khái niệm về phân số.

I. MỤC TIÊU:

 -Biết đọc ,viết các phân số ;biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số .

- Làm bài tập 1,2,3,4.

-GD HS tính cẩn thận chính xác

II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị 4 tấm bìa

 - Học sinh: Các tấm bìa như hình vẽ trong SGK

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giảng dạy Tuần 1 - Khối 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ểm tra bài cũ: Kiểm tra 2, 3 HS GV nhận xét ghi điểm. 3- Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập 1:Gọi 1 HS đọc yêu cầu . Gọi 2 HS đọc bài Rừng trưa và bài Chiều tối . Tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm cặp đôi tìm hình ảnh các em thích trong mỗi bài . Gọi một số cặp trình bày . GV cùng cả lớp nhận xét , chốt lại: Tuyên dương những HS đã chọn được hình ảnh đẹp . Bài tập 2:Gọi HS đọc yêu cầu . HD cho HS hiểu rõ yêu cầu của đề bài . Gọi HS giới thiệu cảnh em chọn để viết đoạn văn . Yêu cầu HS làm vào vở . 1HS làm vào giấy khổ to . Gọi HS dán bài lên bảng . GV và HS nhận xét –sủa bài gắn trên bảng Gọi một số HS trình bày đoạn văn vừa viết. GV nhận xét ghi điểm . 4. Củng cố GV đọc cho HS nghe những đoạn văn hay . Liên hệ GD HS . Nhận xét tiết học . 5. Dặn dò Dặn HS viết chưa hay về viết lại cho hay hơn . Chuẩn bị tiết sau làm báo cáo thống kê . HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2. 3 em đọc đoạn văn tả cảnh 1 buổi trong ngày về nhà đã viết lại . *Hoạt động cả lớp Học sinh nhắc lại *Hoạt động cá nhân, nhóm: - 2 em nối tiếp nhau đọc . HS trao đổi nhóm đôi . - Phát biểu ý kiến . Lớp nhận xét HS đọc yêu cầu . HS chú ý . HS lần lượt giới thiệu . 1HS làm vào giấy to ,lớp làm vào vở HS gắn bài lên bảng . Lớp nhận xét bổ sung HS lần lượt trình bày đoạn văn vừa viết HS nhận xét HS chú ý lắng nghe . - Về nhà viết lại cho hay hơn LuyƯn tõ vµ c©u: LuyƯn tËp vỊ tõ ®ång nghÜa. I- Mục tiêu: - Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn (BT1);xếp được các từ vào các nhóm từ đồng nghĩa(BT2) . - Viết được đoạn văn tả cảnh khoảng 5câu có sử dụng một số từ đồng nghĩa (BT3) II- Chuẩn bị: GV: Bút dạ , 5 tờ phiếu khổ to HS: Từ điển HS. III- Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định : Hát 2 . Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên kiểm tra - Nhận xét , cho điểm. 3- Bài mới: Giới thiệu bài –ghi tựa bài . Hôm nay , các em sẽ tiếp tục vận dụng những hiểu biết đã có về từ đồng nghĩa để tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đồng nghĩa, viết 1 đoạn văn miêu tả ngắn có sử dụng những từ đồng nghĩa đã học HS nêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc *Hoạt động cả lớp: - Lắng nghe. * Hoạt động nhóm: - 1 em đọc yêu cầu. Cả lớp đọc thầm lại Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1:Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm đôi . Gọi HS trình bày . Nhận xét tuyên dương. Bài tập 2: Xếp các từ thành những nhóm đồng nghĩa: Nêu yêu cầu bài tập - Tổ chức cho HS làm theo nhóm. Nhận xét nhanh ý kiến từng em. Bài tập 3:Viết đoạn văn tả cảnh Yêu cầu học sinh đọc y/c bài tập Tổ chức cho học sinh làm bài Gọi học sinh đọc đoạn văn đã viết Nhận xét chấm điểm . 4. Củng cố, dặn dò: -GV đọc một số đoạn của HS viết hay cho HS nghe . - Nhận xét tiết học - Dặn HS về làm bài tập -Chuẩn bị bài sau - Trao đổi nhóm đôi - Đại diện một số cặp trình bày . Lớp nhận xét bổ sung - 1 em đọc yêu cầu. Cả lớp đọc thầm - Trao đổi nhóm, xếp nhanh các từ đã cho thành những nhóm từ đồng nghĩa. - Đại diện nhóm trình bày kết quả *Hoạt động cá nhân : -1em đọc yêu cầu. -Từng em viết đoạn văn của mình -Lần lượt đọc đoạn văn của mình trước lớp -Lớp nhận xét ., Thø s¸u ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2012 TËp lµm v¨n: LuyƯn tËp lµm b¸o c¸o thèng kª. I- Mục tiêu: - Nhận biết được bảng số liệu thống kê ,hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức :nêu số liệu và trình bày bảng ( BT1 ). - HS biết vận dụng để hoàn thành BT2 - Thống kê được số HS trong lớp theo mẫu (BT2 ) - Biết thống kê các số liệu đơn giản, trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng. II- Chuẩn bị: GV: Bút dạ+ 1 số tờ phiếu Bảng phụ viết sẵn lời giải các bài tập 2, 3 HS: Xem trước bài và các số liệu thống kê. III- Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1- Ổn định : Hát 2- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2, 3 HS 3- Bài mới: Giới thiệu bài – ghi tựa Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập 1:yêu cầu HS đọc lại bài Nghìn năm văn hiến . 2. 3 em đọc đoạn văn tả cảnh 1 buổi trong ngày về nhà đã viết . *Hoạt động cả lớp Học sinh lắng nghe *Hoạt động cá nhân, nhóm: - 3 em nối tiếp nhau đọc to, rõ yêu cầu bài tập Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến . + Số khoa thi . + Số tiến sĩ . + Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia . b/ Các số liệu thống kê được trình bày dưới 2 hình thức: + Nêu số liệu . + Trình bày bảng số liệu . Bài tập 2:gọi HS đọc bài tập –yêu cầu HS làm theo nhóm . - Nhắc HS chú ý thống kê từng tổ trong lớp theo các yêu cầu đã nêu ở các mục 2. a, b, c, d. Trình bày kết quả đã nêu bằng 1 biểu bảng giống bài Nghìn năm văn hiến - Phát phiếu làm việc cho các nhóm . - Cùng cả lớp nhận xét, biểu dương . 4. Củng cố : GV choHS một số thông tin sau yêu cầu HS nêu nhanh cách lập bảng thống kê . Khối 5 gồm A1 đến A5 tổng số HS / nữ mỗi lớp là :30/15,29/14,29/16 ,28/13,26 /12 Tuyên dương nhóm làm đúng nhanh . - Nhận xét tiết học - Dặn HS về làm BT - Chuẩn bị bài sau . - Làm việc cá nhân: nhìn bảng thống kê trong bài Nghìn Năm Văn Hiến , trả lời lần lượt từng câu hỏi. - Phát biểu ý kiến - 1 em đọc yêu cầu BT 2. Cả lớp đọc thầm - Từng nhóm làm việc rồi dán nhanh các bài lên bảng lớp - Đại diện nhóm trình bày kết quả Lớp nhận xét . HS thi đua lập nhanh bảng thống kê . - Về nhà trình bày lại vào vở: bảng thống kê( BT ). .. To¸n: Hçn sè. I- Mục tiêu: - Biết chuyển một hỗn số thành một phân số và vận dụng các phép tính cộng, trừ .nhân. chia hai phân số để làm các bài tập . - HS biết vận dụng và làm các bài tập : Bài 1( 3hỗn số đầu ), Bài 2( a,c ), Bài 3(a,c ) . * Bài 1 (2 hỗn số sau ),Bài 2b ,Bài 3b dành cho HS khá ,giỏi . II- Chuẩn bị: Các tấm bìa cắt và vẽ như SGK. III- Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1- Ổn định : Hát 2- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em lên kiểm tra nêu : hỗn số gồm có mấy phần? Phân số của hỗn số có đặc điểm gì ? 3- Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn cách chuyển 1 hỗn số thành phân số - Giúp HS tự phát hiện vấn đề dựa vào hình ảnh trực quan( hình vẽ SGK) - Hướng dẫn tự giải quyết vấn đề - GV nhận xét –chốt lại cách thực hiện. -Yêu cầu HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số . Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1:Cho HS nêu lại cách chuyển 1 hỗn số thành phân số .Yêu cầu HS làm theo nhóm cặp đôi . Bài tập 2:yêu cầu HS làm bảng con - Nêu vấn đề: Muốn cộng 2 hỗn số ta làm thế nào? - Làm mẫu: = Bài 3 GV HD mẫu cho HS rồi yêu cầu làm vào vở . Bài 3b dành cho HS kha ,giỏi GV chấm điểm nhận xét . 4.Củng cố , dặn dò - Gọi HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số . - Nhận xét tiết học - Dặn HS về xem lại bài . HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS trả lời *Hoạt động cả lớp: - Nêu vấn đề: 2 = ? - Tự viết để có: 2 = 2+ = - Tự nêu cách chuyển 2 thành rồi nêu cách chuyển 1 hỗn số thành phân số *Hoạt động cá nhân ,cả lớp: HS làm theo nhóm đôi . 1 cặp trình bày lên bảng - HS sửa bài HS làm bảng con . + Chuyển từng hỗn số thành phân số. + Thực hiện phép cộng các phân số mới tìm được . - Tự làm rồi sữa - Nêu : Muốn cộng ( trừ, nhân, chia) 2 hỗn số , ta chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính với 2 phân số tìm được HS nhắc lại . §¹o ®øc: Em lµ häc sinh líp 5. I. Mơc tiªu -LuyƯn tËp thùc hµnh ®Ĩ rÌn kü n¨ng , cã th¸i ®é tÝch cùc phÊn ®Êu ®Ĩ trë thµnh mét HS líp 5 tèt - Gi¸o dơc t×nh yªu vµ tr¸ch nhiƯm ®èi víi tr­êng líp II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A KiĨm tra bµi cị -Häc sinh líp 5 cã vÞ thÕ nh­ thÕ nµo? em ph¶i lµm g× ®Ĩ xøng ®¸ng lµ häc sinh líp 5? B D¹y bµi míi 1, giíi thiƯu bµi 2, C¸c ho¹t ®éng thùc hµnh * Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn kÕ ho¹ch phÊn ®Êu a)Mơc tiªu :rÌn kü n¨ng ®Ỉt mơc tiªu, cã ý thøc v­¬n lªn vỊ mäi mỈt b)C¸ch tiÕn hµnh - Gäi HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy kÕ hoạch trong n¨m häc ®· chuÈn bÞ ë nhµ * GV KÕt luận chung Ho¹t ®éng 2: KĨ chuyƯn vỊ c¸c tÊm g­¬ng HS g­¬ng mÉu -Tỉ chøc cho HS lÇn l­ỵt kĨ vỊ c¸c tÊm g­¬ng HS líp 5 g­¬ng mÉu trong tr­êng , líp, hoỈc qua ®µi b¸o , ti vi - Em häc tËp ®­ỵc ®iỊu g× ë b¹n trong c©u chuyƯn ®ã? -Giáo viên giới thiệu mét sè tÊm g­¬ng kh¸c -GV kÕt luËn :Trong thùc tÕ cã nhiỊu tÊm g­¬ng tèt để c¸c em häc tËp Ho¹t ®éng 3: H¸t , mĩa ,vÏ tranh vỊ ®Ị tµi Tr­êng em *Mơc tiªu : Giáo dục t×nh yªu vµ tr¸ch nhiƯm ®èi víi tr­êng líp * C¸ch tiÕn hµnh - CHo HS xung phong h¸t , mĩa, ®äc th¬ vỊ ®Ì tµi tr­êng líp *GV nhËn xÐt – tuyªn d­¬ng HS 3. Cđng cè dỈn dß -NhËn xÐt giê häc -Học phần ghi nhớ,chuÈn bÞ bµi sau - 2 HS nªu phÇn ghi nhớ, cả lớp nhËn xÐt - 5-6 HS tr×nh bµy -HS kh¸c ®Ỉt c©u hái chÊt vÊn vỊ b¶n kÕ ho¹ch cđa b¹n -HS cã b¶n kÕ ho¹ch tr¶ lêi - 5-6 em kĨ - Th¶o luËn ®Ĩ nhËn xÐt xem m×nh cã thĨ häc tËp ®­ỵc ®iỊu g× vỊ tÊm g­¬ng ®ã - HS nªu - Học sinh lên bảng trình bày bài hát, múa, đọc thơ Ký duyƯt cđa BGH

File đính kèm:

  • docGA lop 5(1).doc
Giáo án liên quan