Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 32 đến tuần 35

I.Mục tiêu: - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.

- Ôn nhảy dây tập thể YC thực hiện CB đúng động tác và nâng cao thành tích.

II.Chuẩn bị dụng cụ: Sân tập, Còi, dụng cụ học môn tự chọn.

III.Nội dung giảng dạy:

 

doc45 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 32 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhàng. *********************************************** toán tiết 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng I - Mục tiêu: - Giúp HS rèn kĩ năng giải toán về tìm số trung bình cộng. II - Các hoạt động dạy học: 1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ (3’-5’) 2. HĐ 2 : Luyện tập ( 32’-33’) * Bài 1 : ôn kĩ năng tìm số trung bình cộng của nhiều số cho trước - H đọc đề, làm nháp, đổi nháp, nhận xét : Cách làm, kết quả * Bài 2 : Giải toán đơn về tìm số trung bình cộng - H đọc và ghi phép tính giải trên nháp - H chữa bài, nêu câu giải miệng => Chốt : Thực hiện đúng quy tắc * Bài 3 : Giải toán hợp - H đọc và ghi phép tính giải trên nháp - H chữa bài, nêu câu giải miệng. - G gợi ý để H có thể giải bằng sơ đồ đoạn thẳng, rút ra quy luật chung về số trung bình công của dãy số cách đều. * Bài 4 + 5 : Giải toán - H tự đọc và làm vở ghi - G chấm Đ/S, chấm điểm. - H chữa bài 3.HĐ3. Củng cố – dặn dò (2’-3’) - Yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. - Ôn lại cách tìm trung cộng của nhiều số. * Dự kiến sai lầm. - HS làm sai bài 5 do xác định sai số số hạng. * Rút kinh nghiệm : . ********************************************************************* Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2009 toán tiết 170 : Ôn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó I - Mục tiêu: - Giúp HS rèn kĩ năng giải toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” II - Các hoạt động dạy học: 1. HĐ1. Kiểm tra (3’-5’) - HS làm bảng con: Tìm trung bình cộng của các số: 348; 219; 560 và 752. 2. HĐ2. Luyện tập (32’-33’) * Bài 1 và bài 2 : Luyện cách tính ra hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó - H nêu yêu cầu của bài, đặc điểm của bài - G hướng dẫn cách làm - H làm SGK, đổi sách nhận xét, chữa bài từng cột, G chấm Đ/S - G chốt cách làm chung * Bài 3 : Rèn cách giải bài toán - H đọc đề, ghi các phép tính giải trên nháp. - G kiểm tra, chấm Đ/S - H chữa bài, nêu câu giải miệng => Chốt : Các bước chung khi giải toán * Bài 4 và bài 5 : Rèn kĩ năng giải bài toán - H đọc đề, làm vở ghi - G kiểm tra, chấm Đ/S, giúp đỡ H yếu - H chữa từng bài 3. HĐ3. Củng cố – dặn dò (2’-3’) - Để giải được loại toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta cần xác định được những yếu tố nào? - Ôn lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu. * Dự kiến sai lầm : HS làm sai bài 3 do xác định chu vi là tổng. * Rút kinh nghiệm : ************************************************* khoa học ôn tập : thực vật và động vật ( Đã soạn ngày 25/ 4 ) ********************************************************************* .********************************************************************* tuần 35 Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2009 thể dục bài 69 I.Mục tiêu: - ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2 người, 3 người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Trò chơi: “Trao tín gậy” YC biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động. II.Chuẩn bị dụng cụ: Sân tập, Còi, dụng cụ phục vụ trò chơi. III.Nội dung giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp và tổ chức A. Phần mở đầu: 1)Nhận xét: -ổn định tổ chức lớp. -GV nhận lớp phổ biến ND YC tiết học. 2)Khởi động: B. Phần cơ bản: 1.Bài tập RLTTCB. +Ôn tung và bắt bóng theo nhóm hai, ba người. - GV nhắc lại động tác, GV làm mẫu. -G sửa các hoạt động sai cho H +Ôn tung và bắt bóng theo nhóm hai người. +GV quan sát, nhận xét, đánh giá, biểu dương các tổ và cá nhân thi đua tập tốt. +Ôn tung và bắt bóng theo nhóm ba người. GV điều khiển chuyển đội hình. +Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. 2) Trò chơi: Trao tín gậy. -GV nêu tên trò chơi. -Giải thích cách chơi, luật chơi +GV nhận xét, biểu dương những cá nhân chơi đúng luật nhiệt tình. C. Phần kết thúc: -GV hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả giờ học. 5à 8 ‘ 20à22 ‘ 8-->10’ 3à 5 ‘ -Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo. -HS chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện -Xoay các khớp để khởi động. -Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. - HS tập đồng loạt với đội hình vòng tròn - Từ đội hình 1 vòng tròn HS chuyển thành đội hình 2 vòng tròn để từng cặp 2 người đứng đối diện để tung và bắt bóng. - HS mỗi nhóm 3 người để tung bóng cho nhau bắt. - HS tập theo nhóm 2 người. -HS tập hợp theo đội hình chơi. -1nhóm H chơi mẫu- Lớp quan sát - Cả lớp chơi. -HS tập một số động tác thả lỏng -Đứng tai chỗ hát Vỗ tay nhịp nhàng. *********************************************** toán tiết 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó I - Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán “tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó”. II - Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ. III - Các hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra (3’) - HS làm bảng con: Tìm trung bình cộng của hai số: 1375, 1660. HĐ2. Ôn tập (32’) Bài 1/175( Sách) - Bài yêu cầu gì? - HS làm SGK. à Chốt: Cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Bài 2/175 ( sách) - HS đọc đề bài. - HS giải SGK à Chốt: Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số. Bài 3/175 ( nháp ) - HS đọc đề bài và xác định yêu cầu. - HS giải nháp. à Chốt: Để giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, ta cần xác định được những yếu tố nào? Bài 4/ 175 ( vở ) - HS đọc đề bài xác định yêu cầu bài toán. - HS giải vở. à Chốt: Cách xác định tổng, tỉ số của hai số. Bài 5/175 (vở ) - HS đọc đề bài và xác định yêu cầu. - HS giải vở. à Chốt: Nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số. HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 5’) - HS nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số. - Ôn lại cách giải loại toán này. ********************************************************************* Thứ ba ngày tháng 5 năm 2009 toán tiết 172 : Luyện tập chung I - Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về: Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn. Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm một thành phần chưa biết của phép tính. Giải bài toán liên quan đến tìm hai số biét tổng và hiệu hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. II - Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ. III - Các hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra (3’) HS làm bảng con: Hiệu của hai số là 72 tỉ số của hai số là . HĐ2. Ôn tập (32’) Bài 1/176 (miệng) - HS đọc các số liệu có trong bảng và trả lời các câu hỏi SGK. à Chốt: Để sắp xếp các số liệu theo một thứ tự em phải làm gì? Bài 2/177 (bảng ) - Bài yêu cầu gì? - HS làm bảng con. à Chốt: Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số. Bài 3/177(vở) - Bài yêu cầu gì? - HS làm vở. à Chốt: Cách tìm số bị trừ, số bị chia chưa biết. Bài 4/176 (nháp) - HS đọc đề bài và làm nháp. à Chốt: Cách tìm ba số khi tổng và hiệu của hai số. Bài 5/ 176 (vở) - HS đọc đề bài và xác định yêu cầu. - HS giải vở. à Chốt: HS nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số. HĐ3. Củng cố dặn dò (5’) - Yêu cầu HS nêu lại cách cộng trừ nhân chia phân số. Các bước giải bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số” *********************************************** Khoa học ôn tập học kì II ********************************************************************* Thứ tư ngày tháng 5 năm 2009 toán tiết 173 : Luyện tập chung I - Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về: - Đọc số, xác định giá trị của cbnữ số theo vị trí của chữ số đó trong mỗi số. - Thực hiện các phép tính vơi số tự nhiên. - So sánh hai phân số. - Giải bài toán liên quan tới tính diện tích hình chữ nhật và các số đo khối lượng. II - Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ III - Các hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra (3’) - HS làm bảng con: Tính: HĐ2. Ôn tập (32’) Bài 1/177( miệng) - HS đọc các số theo N2. - HS đọc số và nêu giá trị của chữ số 9 trong mỗi số theo dãy. à Chốt: Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong mỗi số. Bài 2/177( vở) - Bài yêuc ầu gì? - HS làm bảng con. à Chốt: Cách cộng, trừ, nhân chia các số có nhiều chữ số. Bài 3/ 177 ( vở ) - HS đọc bài toán và xác định yêu cầu. - HS giải vở. à Chốt: HS nêu cách tính diện tích hình chữ nhật. Bài 4/177 (vở ) - HS đọc yêu cầu và làm bảng con. à Chốt: Cách cộng trừ hai số tự nhiên. HĐ3. Củng cố- dặn dò (5’) - HS nêu cách cộng trừ nhân chia số tự nhiên. - Về ôn tập cách cộng trừ nhân chia số tự nhiên. *********************************************** kĩ thuật lắp ghép mô hình tự chọn ( t3) ( Đã soạn ở tuần 33) ********************************************************************* Thứ năm ngày tháng 5 năm 2009 thể dục bài 70 tổng kết môn học *********************************************** toán tiết 174 : Luyện tập chung I - Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố: - Viết số. - Chuyển đổi các số đo khối lượng. - Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. - Giải bài toán liên quan đến tìm một trong hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. - Mối quan hệ giữa hình vuôngvà hình chữ nhật và hình bình hành. II - Các hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra (3’) - HS làm bảng con: Tính: 52794 + 34687 401859 : 287 HĐ2. Ôn tập (32’) Bài 1/178 ( bảng con) - HS đọc yêu cầu và viết số bảng con. à Chốt: Cách viết đọc số tự nhiên. Bài 2/178 (Sách) - HS đọc yêu cầu và làm SGK. à Chốt: Mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng Bài 3/178 ( vở) - Bài yêu cầu và làm vở. à Chốt: Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số. Bài 4/178 (vở ) - HS đọc đề bài và xác định yêu cầu - HS giải vở. à Chốt: HS nêu cách giải loại toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu số. Bài 5/178 (miệng ) - HS đọc đề bài và trả lời câu hỏi. à Chốt: Đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành. HĐ3. Củng cố - dặn dò (5’) - Hai đơn vị đo khối lượng liền kề hơn kém bao nhiêu lần? - Dặn dò ôn lại các kiến thức đã học để kiểm tra học kì. ********************************************************************* Thứ sáu ngày tháng 5 năm 2009 toán tiết 175 : kiểm tra học kì II *********************************************** khoa học kiểm tra học kì II *********************************************************************

File đính kèm:

  • docTUAN 3235.doc