Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 17

I. MỤC TIÊU

1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn, phân biệt lời các nhân vật

2. Hiểu nghĩa các từ trong bài.

 Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn.

II - ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

 

doc27 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H Mục tiêu : Giúp HS củng cố các kiến thức về : - Tháp dinh dưỡng cân đối. - Một số tính chất của nước và không khí ; thành phần chính của không khí. - Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV chia nhóm, phát hình vẽ “Tháp dinh dưỡng cân đối” chưa hoàn thiện - Các nhóm thi đua hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối” . Bước 2 : - Gọi các nhóm trình bày sản phẩm. - Các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp. - GV yêu cầu mỗi nhóm cử một đại diện làm giám khảo. GV và ban giám khảo đi chấm, nhóm nào xong trước, trình bày đẹp và đúng là thắng cuộc. Bước 3 : - GV chuẩn bị sẵn một số phiếu ghi các câu hỏi ở trang 69 SGK và yêu cầu đại diện các nhóm lên bốc thăm ngẫu nhiên và trả lời câu hỏi đó. - Đại diện các nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi . - GV nhận xét, cho điểm cá nhân, nếu nhóm nào có nhiều bạn được điểm cao là thắng cuộc. Hoạt động 2 : TRIỂN LÃM Mục tiêu: Giúp HS củng cố các kiến thức về : Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm đưa những tranh ảnh và tư liệu đã sưu tầm được ra lựa chọn để trình bày theo từng chủ đề. - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đưa những tranh ảnh và tư liệu đã sưu tầm được ra lựa chọn để trình bày theo từng chủ đề. - Yêu cầu các thành viên trong nhóm tập thuyết trình, giải thích về sản phẩm của nhóm. - Các thành viên trong nhóm tập thuyết trình, giải thích về sản phẩm của nhóm. - GV thống nhất với ban giám khảo về các tiêu chí đánh giá sản phẩm của các nhóm. Bước 2 : - GV cho cả lớp tham quan khu triển lãm của từng nhóm. - Cả lớp tham quan khu triển lãm của từng nhóm, nghe các thành viên trong nhóm trình bày. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi. - GV đánh giá nhận xét. - Ban giám khảo đánh giá. Hoạt động 3 : VẼ TRANH CỔ ĐỘNG Mục tiêu: HS có khả năng: Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Cách tiến hành : Bước 1 : - Yêu cầu các nhóm hội ý về đề tài và đăng kí với lớp, cố gắng đảm bảo về cả hai chủ đề: bảo vệ môi trường nước và bảo vệ môi trường không khí. - Nghe GV hướng dẫn. Bước 2 : - Yêu cầu HS thực hành. GV đi tới các nhóm kiểm tra va giúp đỡ, đản bảo rằng mọi HS đều tham gia. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc như GV đã hướng dẫn. Bước 3 : - Yêu cầu các trình bày sản phẩm. - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm. Đại diệân các nhóm nêu ý tưởng của bức tranh cổ động do nhóm vẽ. - GV đánh giá nhận xét và cho điểm. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần Bạn cần biết trong SGK. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bị bài mới. ®Þa lÝ «n tËp häc k× I I Mục tiêu: - Hệ thống hóa kiến thức các bài từ tiết 12 à 17. - Nắm được đặc điểm Đồng Bằng Bắc Bộ, người dân ở ĐB Bắc Bộ, những hoạt động sản xuất của người dân ở ĐB Bắc Bộ và đặc điểm của Thủ Đô Hà Nội. - Xác định được vị trí của ĐB Bắc Bộ và Thủ Đô Hà Nội trên bản đồ. - Thêm yêu quê hương, đất nước. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ, phiếu BT. - HS: Sgk. III. Hoạt động dạy - học: 1. Ổn định tổ chức: Hát 1 bài. 2.Kiểm tra bài cũ: Thủ đô Hà Nội. a) Chỉ vị trí Hà Nội trên bản đồ và cho biết vì sao nói Hà Nội là thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ? b) Vì sao Hà Nội là Thủ đô của nước ta? 3.Bài mới: Giới thiệu bài ôn tập. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Mục tiêu: Nêu được đặc điểm của Đồng Bằng Bắc Bộ. Cách tiến hành: - Phát phiếu BT cho HS. - Chia nhóm, giao nhiệm vụ (2’) * Chỉ vào bản đồ xác định vị trí đồng bằng Bắc Bộ. * Nêu đặc điểm của ĐB Bắc Bộ? à GV treo bản đồ, Kết luận. Hoạt động 2: - Mục tiêu: Nắm được đặc điểm nhà ở, lễ hội, trang phục của người dân ở ĐB Bắc Bộ. Cách tiến hành: * GV nêu câu hỏi: - Nhà ở cử người dân ở ĐB Bắc Bộ có đặc điểm gì? - Kể tên vài lễ hội nổi tiếng ở ĐB Bắc Bộ? - Trang phục của người dân ở ĐB Bắc Bộ có đặc điểm gì? Hoạt động 3: - Mục tiêu: Nắm được các hoạt động sản xuất cơ bvản của người dân ở ĐB Bắc Bộ. - Cách tiến hành: Làm việc cá nhân. + Phát phiếu BT. - Vì sao nói ĐB Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ 2 của nước ta? - Kể những làng nghề nổi tiếng ở ĐB Bắc Bộ. à GV kết luận Hoạt động 4: Hiểu vì sao Hà Nội là Thủ Đô nước ta. - Mục tiêu: - Cách tiến hành: + Nêu câu hỏi HS thảo luận nhóm đôi (2’). Trả lời câu hỏi. - Hà Nội nằm ở đâu trên ĐBVN? - Vì sao Hà Nội trở thanh Thủ Đô của nước ta? à GV kết luận. * Nêu các câu hỏi để HS ôn thi HKI (Câu hỏi đề cương ôn tập) - Thảo luận nhóm bốn (2’) - Đại diện nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét. - HS trả lời. - 1 vài em nêu. - Cả lớp nhận xét. - HS làm bài vào phiếu. - 1 số em nêu miệng. - Cả lớp nhận xét. - HS thảo luận nhóm đôi (2’) - Đại diện nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét. - Đọc câu hỏi đề cương ôn tập. 4. Củng cố và dặn dò: Nhận xét tiết học Thø 6/26/12/2008 tËp lµm v¨n luyƯn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ I. Mơc tiªu 1. HS tiÕp tơc t×m hiĨu vỊ ®o¹n v¨n: biÕt x¸c ®Þnh mçi ®o¹n v¨n thuéc phÇn nµo trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt, n«i dung miªu t¶, dÊu hiƯu më ®Çu ®o¹n v¨n. 2. BiÕt viÕt c¸c ®o¹n v¨n trong mét bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt . II - §å dïng d¹y – häc Mét sè kiĨu mÉu cỈp s¸ch häc sinh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc d¹y häc t­¬ng øng A. KiĨm tra bµi cị: Nªu néi dung cÇn ghi nhí cđa bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. - §äc ®o¹n v¨n t¶ bao qu¸t chiÕc bĩt cđa em. B. Bµi míi: 1.Giíi thiƯu bµi 2- H­íng dÉn häc sinh luyƯn tËp. Bµi tËp 1 a) C¸c ®o¹n v¨n trªn thuéc phÇn nµo trong bµi v¨n miªu t¶? ( phÇn th©n bµi) b) X¸c ®Þnh néi dung miªu t¶ cđa tõng ®o¹n v¨n. (®o¹n 1 : T¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cđa chiÕc cỈp. ®o¹n 2: T¶ quai cỈp vµ d©y ®eo. ®o¹n 3; T¶ cÊu t¹o bªn trong) c) Néi dung miªu t¶ cđa nçi ®o¹n ®­ỵc b¸o hiƯu ë c©u më ®o¹n b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo? (®o¹n 1 : mµu ®á t­¬i ®o¹n 2: Quai cỈp. ®o¹n 3 Më cỈp ra.) Bµi 2: Chĩ ý: + ChØ viÕt 1 ®o¹n t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi chiÕc cỈp cđa em hoỈc cđa b¹n em. + CÇn chĩ ý miªu t¶ nh÷ng ®Ỉc ®iĨm riªng cđa c¸i cỈp. Bµi 3: + ChØ viÕt 1 ®o¹n t¶ h×nh d¸ng bªn trong chiÕc cỈp cđa em hoỈc cđa b¹n em. 3. Cđng cè, dỈn dß Yªu cÇu HS vỊ nhµ hoµn chØnh, viÕt l¹i 2 ®o¹n v¨n. * PP kiĨm tra ®¸nh gi¸ - GV kiĨm tra 2 HS. - HS nhËn xÐt - GV ®¸nh gi¸, cho ®iĨm GV giíi thiƯu yªu cÇu cđa tiÕt häc * Ph­¬ng ph¸p luyƯn tËp thùc hµnh: - Mét HS ®äc YC cđa bµi. C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n t¶ c¸i cỈp, lµm bµi c¸ nh©n. - Häc sinh ph¸t biĨu ý kiÕn(mçi häc sinh cã thĨ tr¶ lêi 3 c©u). - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. HS ®äc yªu cÇu cđa BT 2. - Häc sinh ®Ỉt tr­íc mỈt cỈp s¸ch ®Ĩ quan s¸t vµ tËp viÕt ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cđa c¸i cỈp theo gỵi ý trong SGK. - Mét sè HS nèi tiÕp nhau ®äc - Häc sinh , gi¸o viªn nhËn xÐt - Gi¸o viªn chÊm ®iĨm 1-3 bµi tèt. HS ®äc yªu cÇu cđa BT 3 vµ c¸c gỵi ý. C¸ch thùc hiƯn nh­ bµi 2. GV nhËn xÐt tiÕt häc. to¸n luyƯn tËp I. Mơc tiªu Giĩp HS: - Cđng cè dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, kÕt hỵp chia hÕt cho 5. - BiÕt kÕt hỵp 2 dÊu hiƯu ®Ĩ nhËn biÕt c¸c sè võa chia hÕt cho 2, võa chia hÕt cho 5. II. §å dïng d¹y häc - PhÊn mµu. III. Ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tỉ chøc d¹y häc t­¬ng øng A. KiĨm tra bµi cị: DÊu hiƯu chia hÕt cho 2; 5 B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi : Trong c¸c tiÕt häc tr­íc c¸c con ®· t×m hiĨu vỊ dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, dÊu hiƯu chia hÕt cho 5. Trong tiÕt häc nµy c¸c con sÏ cïng luyƯn tËp vỊ 2 dÊu hiƯu nµy. 2. Thùc hµnh. Bµi1: Trong c¸c sè 3457 ; 4568 ; 66814 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 900; 2355 C¸c sè chia hÕt cho 2 lµ: 4568 ; 2050 ; 3576, 66814; 900 C¸c sè chia hÕt cho 5 lµ: 2050; 900; 2355 Bµi 2:ViÕt ba sè cã ba ch÷ sè vµ chia Õt cho 2: VD: 580; 892; 646 ViÕt ba sè cã ba ch÷ sè vµ chia hÕt cho 5: VD: 590; 635; 840 Bµi 3: Trong c¸c sè 345 ; 480 ; 296 ; 341 ; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 324 : a. C¸c sè chia hÕt cho 5 vµ chia hÕt cho 2 lµ : 480 ; 2000; 9010. b. C¸c sè chia hÕt cho 2 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 5 lµ : 296 ; 324. c. C¸c sè chia hÕt cho 5 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 2 lµ : 345 ; 3995. Bµi 4; Sè võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5 th× cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè nµo? ( lµ ch÷ sè 0 ) Bµi 5: Loan cã Ýt h¬n 20 qu¶ t¸o. BiÕt r»ng, nÕu Loan ®em sè t¸o ®ã chia ®Ịu cho 5 b¹n hoỈc chia ®Ịu cho 2 b¹n th× cịng võa hÕt. Hái Loan cã bao nhiªu qu¶ t¸o? Sè nhá h¬n 20 mµ chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ 10. vËy Loan cã 10 qu¶ t¸o. C.Cđng cè, dỈn dß: */ Ph­¬ng ph¸p KiĨm tra - §¸nh gi¸ - Gäi 1 HS lªn b¶ng nªu dÊu hiƯu chia hÕt cho 5 vµ 2. */ Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh:. - Gv ghi tªn bµi. */ Ph­¬ng ph¸p luyƯn tËp thùc hµnh: - HS lµm viƯc c¸ nh©n: GV cho HS chän ra c¸c sè chia hÕt cho 2 vµ ®iỊn vµo dßng thÝch hỵp - GV cho 1 HS ®äc bµi lµm cđa m×nh. - HS nhËn xÐt. - HS tù lµm bµi. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi. - HS ®ỉi vë kiĨm tra chÐo. - HS tù lµm bµi 3 vµo vë. - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi - Hs nhËn xÐt . L­u ý : cÇn dùa vµo dÊu hiƯu chia hÕt cho 2 vµ chia hÕt cho 5. - GV cho HS tù lµm, sau ®ã cho mét vµi HS ch÷a trªn b¶ng. - HS nhËn xÐt bµi cđa b¹n. - Gv nhËn xÐt . - GVcho HS nh¾c l¹i dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 5. khoa häc kiĨm tra ®Þnh k× ( ®Ị tr­êng ) sinh ho¹t tuÇn 17:

File đính kèm:

  • docTuan 17.doc