Giáo án Địa 9 tiết 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

1/ MỤC TIÊU:

* Hoạt động:1

1.1 Kiến thức:

*Học sinh biết:

- Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp cho phù hợp.

 - Học sinh biết được vai trò các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.

*Học sinh hiểu:

- Nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp

 - Học sinh hiểu để phân tích các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.

 - Thấy sự cần thiết bảo vệ, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.

1.2 Kĩ năng:

 - Học sinh thực hiện được kĩ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thiên nhiên.

 - Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế

 - Nhận xét tài nguyên khoáng sản trên bản đồ Địa chất- khoáng sản Việt Nam.

1.3 Thái độ:

 - Thói quen ý thức về việc khai thác, sử dụng hợp lí TNTN nước ta.

 - Tính cách GDNL: Vấn đề khai thác thủy điện, nhiệt điện, khai thác dầu mỏ và khí đốt

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 6680 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa 9 tiết 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T Tuần: 6 Tiết: 11 ND:24/9/2013 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 1/ MỤC TIÊU: * Hoạt động:1 1.1 Kiến thức: *Học sinh biết: - Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp cho phù hợp. - Học sinh biết được vai trò các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta. *Học sinh hiểu: - Nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp - Học sinh hiểu để phân tích các nhân tố tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta. - Thấy sự cần thiết bảo vệ, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp. 1.2 Kĩ năng: - Học sinh thực hiện được kĩ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thiên nhiên. - Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế - Nhận xét tài nguyên khoáng sản trên bản đồ Địa chất- khoáng sản Việt Nam. 1.3 Thái độ: - Thói quen ý thức về việc khai thác, sử dụng hợp lí TNTN nước ta. - Tính cách GDNL: Vấn đề khai thác thủy điện, nhiệt điện, khai thác dầu mỏ và khí đốt * Hoạt động:2 1.1 Kiến thức: *Học sinh biết: - Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp cho phù hợp. - Học sinh biết được vai trò các nhân tố kinh tế – xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta. *Học sinh hiểu: - Nắm được vai trò của các nhân tố kinh tế xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp - Học sinh hiểu để phân tích các nhân tố kinh tế – xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta. - Thấy sự cần thiết bảo vệ, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp. 1.2 Kĩ năng: - Học sinh thực hiện được kĩ năng đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên thiên nhiên. - Học sinh thực hiện thành thạo vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế - Nhận xét tài nguyên khoáng sản trên bản đồ Địa chất- khoáng sản Việt Nam. 1.3 Thái độ: - Thói quen ý thức về việc khai thác, sử dụng hợp lí TNTN nước ta. - Tính cách GDNL: Vấn đề khai thác thủy điện, nhiệt điện, khai thác dầu mỏ và khí đốt 2/ NỘI DUNG HỌC TẬP: - Nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp - Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp cho phù hợp. 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: -Bản đồ tự nhiên Vnam, H11.1 phóng to. 3.2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập bản đồ, tập ghi bài học. + Dựa vào bản đồ địa chất khoáng sản ( Atlat Địa lí VN), nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố 1 số ngành trọng điểm ? + Những điều kiện nào cho thấy dân cư và lao động nước ta tác động mạnh đến sự ptriển công nghiệp? + Cho biết những hạn chế về cơ sở vật chất kĩ thuật của nước ta ? + Nêu những chính sách phát triển công nghiệp của nước ta ? 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện Kiểm tra sĩ số lớp Lớp 9A1 9A2 Sỉ số 40/ 35/ 1.2. Kiểm tra miệng (4’) Không 4.3 Tiến trình bài học: (33’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1 GDMT, THNL(17’) ** Trực quan. + Nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta như thế nào? TL: - Đa dạng và phong phú. + Là điều kiện để phát triển những ngành gì? TL: - Để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành + Muốn phát triển ngành công nghịêp trọng điểm cần dựa vào đâu? TL: -Nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn. -Tài nguyên không phải là vô tận theo em chung ta cần phải làm gì để bảo vệ ? - Quan sát H11.1 ( vai trò nguồn tài nguyên thiên nhiên). + Hãy đọc tên nguồn tài nguyên khoáng sản phù hợp với các ngành công nghiệp? TL: -.Học sinh đọc. - Giáo viên; Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của vùng. . GV Tích hợp Vấn đề khai thác thủy điện, nhiệt điện, khai thác dầu mỏ và khí đốt hiện nay. GV.Nêu ưu nhược điểm của các nguồn tài nguyên và hướng giải quyết. Chuyển ý. Hoạt động 2(16’) ** Hoạt động nhóm. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh họat động. Đại diện nhóm trình bày bổ sung ,giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Nhân tố dân cư và lao động tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho công nghiệp khai thác thế mạnh đó để phát triển? TL: # Giáo viên: - Dân cư đông - Nguồn lao động lớn * Nhóm 2: Cơ sở vật chất kỉ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho phát triển công nghiệp? TL: + Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp? TL: - Nối liền các ngành, các vùng sản xuất; giữa sản xuất với tiêu dùng. - Thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và hợp tác kinh tế công nghiệp. *Nhóm 3: Giai đọan hiện nay chính sách phát triển cộng nghiệp nước ta có định hướng lớn như thế nào? TL: * Nhóm 4: Thị trướng có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển công nghịêp? Sản phẩm công nghiệp nước ta đang phải đối đầu với những thách thức gì khi chiếm lĩnh được thị trường? TL: # Giáo viên: - Qui luật cung cầu giúp công nghiệp điều tiết sản xuất, thúc đẩy chuyên môn hóa theo chiều sâu - Tạo môi trường cạnh tranh, giúp các ngành cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm. + Vai trò của các nhân tố kinh tế xã hội với ngành công nghiệp? TL: - Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế xã hội. I. Các nhân tố tự nhiên: - Dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền công nghiệp có cơ cấu đa ngành. - Nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm -Tài nguyên phân bố khác nhau tạo thế mạnh khác nhau của từng vùng II. Các nhân tố kinh tế xã hội: 1. Dân cư và lao động: -Thị trường trong nước rộng lớn và quan trọng, thuận lợi cho nhiều ngành công nghiệp cần lao động nhiều, rẻ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 2. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong cộng nghiệp và cơ sở hạ tầng: -Trình độ công nghiệp còn thấp, chưa đồng bộ, phân bố tập trung ở một số vùng - Cơ sở hạ tầng được cải thiện. 3. Chính sách phát triển công nghiệp: - Chính sách công nghiệp hóa và đầu tư - Chính sách phát triền kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác. 4. Thị trường: - Sức cạnh tranh hàng ngoại nhập - Sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu 5.Tổng kết và hướng dẫn học tập: 5.1.Tổng kết:(4’) -Hướng dẫn làm tập bản đồ. Câu 1 +Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến phân bố và phát triển công nghiệp như thế nào? Đáp án câu 1 -Tài nguyên thiên nhiên đa dạng là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. -Nguồn tài nguyên trữ lượng lớn là cơ sở phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. -Phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo các thế mạnh khác nhau của từng vùng. Câu 2 +Hãy chọn ý đúng: Sự phát triển và phân bố cộng nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào: a.Các nhân tố tự nhiên. b.Các nhân tố kinh tế xã hội Đáp án câu 2ab 5.2. Hướng dẫn học tập: 3’ + Đối với bài học tiết học này -Tiếp tục làm tập bản đồ. - Dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền công nghiệp có cơ cấu đa ngành. - Nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm + Đối với bài học ở tiết học tiếp theo - Chuẩn bị bài mới: Sự phát triển và phân bố công nghiệp. - Chuẩn bị theo nội dung câu hỏi sgk. + Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta phân ra như thế nào? Cho biết vai trò của ngành công nghiệp trọng điểm trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp? 6. PHỤ LỤC: ...........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctuan 6 tiet 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiep.doc