Giáo án: Đạo đức 5 Tuần 22 Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu

I- MỤC TIÊU :

Học xong bài này, HS biết :

- Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác.

- Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Tranh như SGK phóng to.

- Phiếu bài tập.

 

doc16 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 06/11/2014 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án: Đạo đức 5 Tuần 22 Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2- Em làm gì để quê hương ngày càng phát triển ? - 2 HS trả lời. - GV nhận xét, ghi điểm. B- Dạy bài mới : 1- Giới thiệu bài : 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài Hoạt động 1: TÌM HIỂU TRUYỆN “ĐẾN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG “ - Yêu cầu 1 - 2 HS đọc truyện “Đến Ủy ban nhân dân phường, xã” trang 31 SGK. - HS đọc thầm. - Yêu cầu thảo luận, cả lớp trả lời câu hỏi : - HS thảo luận trả lời các câu hỏi của GV. Câu hỏi thảo luận : 1- Bố dẫn Nga đến UBND phường để làm gì ? 1- Làm giấy khai sinh. 2- Ngoài việc cấp giấy khai sinh, UBND phường, xã còn làm những việc gì ? 2- Xác nhận chỗ ở, quản lý việc xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em. 3- Theo em, UBND phường, xã có vai trò như thế nào ? Vì sao ? 3- Vô cùng quan trọng vì UBND phường, xã là cơ quan chính quyền, đại diện cho Nhà nước và pháp luật bảo vệ các quyền lợi của người dân địa phương. 4- Mọi người cần có thái độ như thế nào đối với UBND phường, xã ? 4- Tôn trọng và có trách nhiệm tạo điều kiện và giúp đỡ để UBND phường, xã hoàn thành nhiệm vụ. - GV gọi lần lượt HS trả lời, có thể hỏi mỗi em 1 câu (nối tiếp nhau) - HS trình bày, cả lớp theo dõi. + Treo tranh ảnh UBND 1 phường, xã nào đó (tốt nhất là ảnh UBND địa phương mình và giới thiệu với HS). + HS theo dõi, quan sát. + GV chốt ý. - HS lắng nghe, ghi nhớ. Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND QUA BÀI TẬP SỐ 1 - Yêu cầu HS làm việc cặp đôi : - HS làm việc nhóm như GV hướng dẫn. + Đọc bài tập 1 trang 32, 33 sau đó đánh dấu Đ vào trước các ý nêu các việc cần đến UBND để giải quyết. - GV phát cho mỗi em thẻ Đ, S - HS nhận thẻ. - GV đọc các ý trong bài tập để HS bày tỏ ý kiến. - HS lắng nghe, giơ thẻ Đ, S. + Mặt Đ ý : b, c, d, đ, e, h, i + Mặt S ý : a, g - GV tóm ý. - HS lắng nghe. Hoạt động 3: THẾ NÀO LÀ TÔN TRỌNG UBND PHƯỜNG XÃ ? - Treo bảng phụ gắn băng giấy trong đó ghi các hành động, việc làm có thể có của người dân khi đến UBND xã, phường. - HS quan sát đọc các hành động. - Yêu cầu HS làm việc cặp đôi : thảo luận và sắp xếp các hành động, việc làm sau thành 2 nhóm : hành vi phù hợp và hành vi không phù hợp. - Tiếp tục làm việc cặp đôi, thảo luận để sắp xếp các hành động, việc làm vào đúng nhóm. Phù hợp Không phù hợp Các câu : 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Các câu : 1, 3, 6 - Yêu cầu HS kết luận : + Để tôn trọng UBND phường, xã, chúng ta cần làm gì ? + HS nhắc lại các câu ở cột phù hợp. + GV chốt ý. Dặn dò : - Yêu cầu HS tìm hiểu và ghi chép lại việc sau : 1- Gia đình em đã từng đến UBND phường, xã để làm gì ? Để làm việc đó cần đến gặp ai ? 2- Liệt kê các hoạt động mà UBND phường đã làm cho trẻ em. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM (Tiết 2) I- MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : - Thực hiện các quy định của UBND xã (phường); tham gia các hoạt động do UBND xã (phường) tổ chức. - Tôn trọng UBND xã (phường). II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Tranh ảnh về UBND phường, bảng phụ, các băng giấy. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A- Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi. 1- Em cho biết các hoạt động mà UBND phường đã làm cho trẻ em. 2- Đối với những công việc chung công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng do UBND phường tổ chức, em phải có thái độ như thế nào ? - 2 HS trả lời. - GV nhận xét, ghi điểm. B- Dạy bài mới : 1- Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. - HS nghe. 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài Hoạt động 1: NHỮNG VIỆC LÀM Ở UBND PHƯỜNG, XÃ - Yêu cầu HS báo cáo kết quả tìm hiểu, thực hành ở nhà. - HS đưa ra kết quả : mỗi HS nêu 1 ý kiến, HS khác nhận xét góp ý. - Yêu cầu HS nhắc lại các công việc đến UBND phường, xã để thực hiện, giải quyết. - HS nhắc lại các ý đúng trên bảng. Hoạt động 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG - GV treo bảng phụ ghi hình 3 tình huống trong bài tập 2 trang 33 SGK. - HS đọc các tình huống. - Yêu cầu HS làm việc cặp đôi để thảo luận tìm cách giải quyết các tình huống đó. - Tổ chức cho HS trình bày kết quả. - 1 HS trình bày, HS khác bổ sung ý kiến phù hợp. - GV hỏi : + Đối với những công việc chung, công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng do UBND phường, xã em phải có thái độ như thế nào ? + Em cần tích cực tham gia các hoạt động và động viên các bạn cùng tham gia. - GV chốt ý. Hoạt động 3: EM BÀY TÔ MONG MUỐN VỚI UBND PHƯỜNG, XÃ - Yêu cầu HS báo cáo những kết quả làm việc ở nhà. - HS nêu. - Yêu cầu HS nhắc lại. - HS nhắc lại kết quả GV ghi trên bảng. - Yêu cầu HS làm việc nhóm 4. - HS làm việc theo nhóm 4. + Yêu cầu : Mỗi nhóm nêu ra những mong muốn đề nghị UBND phường, xã thực hiện cho trẻ em ở địa phương để trẻ em học tập, vui chơi, đi lại được tốt hơn. + Các HS bàn bạc thảo luận viết ra. - Yêu cầu HS trình bày. - GV giúp HS xác định những công việc mà UBND phường, xã có thể thực hiện. + Các nhóm dán kết quả làm việc lên trước lớp. + Đại diện của mỗi nhóm lên bảng trình bày những mong muốn của nhóm mình. - GV nhận xét, chốt ý. - HS lắng nghe. Củng cố - dặn dò : - GV tổng kết bài. - HS lắng nghe. - GV nhận xét tiết học, - Dặn dò : Thực hiện tốt điều đã học. Chuẩn bị bài sau : Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Thứ ........ ngày ...... tháng ..... năm 20..... Tuần : ......... MÔN : ĐẠO ĐỨC Tiết : ......... EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 1) I- MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : - Tổ quốc của em là Việt Nam; Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. - Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ Việt Nam, tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp ở Việt Nam. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học A- Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi. 1- Em biết những gì về Tổ quốc của chúng ta ? 2- Em cho biết những mốc thời gian và những sự kiện về đất nước Việt Nam ta. - 2 HS trả lời. - GV nhận xét, ghi điểm. B- Dạy bài mới : 1- Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. - HS nghe. 2- Hướng dẫn tìm hiểu bài Hoạt động 1 TÌM HIỂU VỀ TỔ QUỐC VIỆT NAM - GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK. Mời một HS đọc to. - Một HS đọc 1 thông tin trang 34 SGK. Cả lớp theo dõi SGK và lắng nghe. - Hỏi HS : Từ các thông tin đó, em suy nghĩ gì về đất nước và con người Việt Nam ? - HS trả lời : Đất nước Việt Nam đang phát triển. - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Thảo luận để trả lời câu hỏi : Em còn biết những gì về Tổ quốc của chúng ta ? Hãy kể : - HS thảo luận theo nhóm, bàn bạc nhau để hoàn thành yêu cầu : Nhóm 1, 2, 3 thảo luận ý 1, 2, 3. Nhóm 4, 5, 6 thảo luận ý 4, 5, 6. 1- Về diện tích, vị trí địa lý. 1- 1 HS nêu. 2- Kể tên các danh lam thắng cảnh. 2- 2 HS nêu 3- Kể một số phong tục truyền thống trong cách ăn mặc, ăn uống, cách giao tiếp. 3- + Người miền Nam mặc áo bà ba, các cô gái Việt Nam có tà áo dài truyền thống. + Mỗi vùng lại có 1 sản vật ăn uống đặc trưng. + Người Việt Nam có phong tục : miếng trầu là đầu câu chuyện, lời chào cao hơn mâm cỗ. 4- Kể thêm công trình xây dựng lớn của đất nước. 4- Thủy điện Sơn La, đường mòn Hồ Chí Minh ... 5- Kể thêm truyền thống dựng nước và giữ nước. 5- Các cuộc khởi nghĩa của Bà Trưng, Bà Triệu; 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông (thời Trần); đánh ta thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. 6- Kể thêm thành tựu khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt. 6- Sản xuất được nhiều phần mềm điện tử, sản xuất được nhiều lúa gạo, cà phê, bông, mía ... - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận (GV có thể ghi ra bảng theo các cột nội dung phù hợp một cách ngắn gọn, rõ ý) - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, bổ sung ý kiến. - Cho HS đọc ghi nhớ trong SGK. - 3 - 4 HS đọc ghi nhớ trong SGK Hoạt động 2 TÌM HIỂU NHỮNG ĐỊA DANH VÀ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - Tổ chức trò chơi : Thi hướng dẫn viên du lịch. - GV treo bảng phụ ghi các thông tin và nêu tình huống cho HS cả lớp. 1- Ngày 2/9/1945. 2- Ngày 7/5/1954 3- Ngày 30/4/1975 4- Sông Bạch Đằng. 5- Bến Nhà Rồng. 6- Cây đa Tân Trào. 7- Đảng Cộng sản Việt Nam. 8- Anh Kim Đồng. 9- Hồ Gươm. - HS lắng nghe, quan sát trên bảng phụ. - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi : lần lượt từng HS giới thiệu với nhau về sự kiện, địa danh nêu trên. - Cho một vài HS thi đua lên giới thiệu trên bảng. Hoạt động 3 NHỮNG HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm : + HS trong nhóm thảo luận với nhau, chọn ra trong số các hình ảnh trong SGK những hình ảnh về Việt Nam. - HS chia nhóm làm việc : + Chọn ra các bức ảnh : cờ đỏ sao vàng, Bác Hồ, bản đồ Việt Nam, áo dài Việt Nam, Văn miếu - Quốc tử giám. + Nhóm trao đổi để viết lời giới thiệu về các bức tranh đó. + Viết lời giới thiệu. - Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm việc. - Đại diện từng nhóm lên bảng trình bày bài giới thiệu về tranh. Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét. - GV tóm ý. Hoạt động 4 NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐẤT NƯỚC TA - GV : Việt Nam đang trên đà đổi mới và phát triển, do đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. - HS lắng nghe. - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, thảo luận và hoàn thành bảng sau : - HS chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bảng. Những khó khăn đất nước ta còn gặp phải Bạn có thể làm gì để góp phần khắc phục .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. - GV cho các nhóm lần lượt trình bày những khó khăn mà các nhóm tìm được. GV ghi lại các ý kiến hợp lý lên bảng - Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. - GV chốt ý. - HS lắng nghe. 3- Củng cố - dặn dò : - Yêu cầu HS về nhà sưu tầm các nội dung sau : + Một số câu ca dao, tục ngữ về đất nước, con người Việt Nam. + Một số tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam. + Thông tin về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, học tập ... của đất nước Việt Nam thời gian gần đây.

File đính kèm:

  • docGiao an 5 DAO DUC.doc
Giáo án liên quan