Giáo án chuẩn kiến thức kĩ năng môn Thể dục 4

- Giới thiệu nội dung chương trình môn học và một số nội qui, yêu cầu tập luyện.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Trò chơi“ Chuyển bóng tiếp sức” và “Chạy tiếp sức” - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4 và một số nội qui trong các giờ học thể dục.

- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi các trò chơi theo yêu cầu của GV.

- Quay phải,quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng và đi đều.

- Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”. - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Thực hiện động tác đi đều (Nhịp 1 bước chân trái, nhịp hai bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay

 

doc4 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án chuẩn kiến thức kĩ năng môn Thể dục 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần Chủ đề nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 1 - Giới thiệu nội dung chương trình môn học và một số nội qui, yêu cầu tập luyện. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Trò chơi“ Chuyển bóng tiếp sức” và “Chạy tiếp sức” - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4 và một số nội qui trong các giờ học thể dục. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Biết cách chơi và tham gia chơi các trò chơi theo yêu cầu của GV. 2 - Quay phải,quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng và đi đều. - Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”. - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Thực hiện động tác đi đều (Nhịp 1 bước chân trái, nhịp hai bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay 3 - Đi đều, đứng lại quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ” và “Bịt mắt bắt dê”. - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quay sau. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. Thực hiện động tác đi đều (Nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), Động tác tay so le với động tác chân. 4 - Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “Bỏ khăn” - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 5 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau. - Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” và “Bỏ khăn” - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, và quay sau cơ bản đúng. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Từ tuần 5 trở đi bỏ nội dung đổi chân khi đi đều sai nhịp. Nơi có nhiều HS khá, giỏi, GV vẫn có thể giới thiệu nội dung này. 6 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi “ Kết bạn” và “ Ném trúng đích” - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 7 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau. - Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Trò chơi “ Kết bạn” và “ Ném trúng đích” - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, và quay sau cơ bản đúng. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 8 - Quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “ Ném trúng đích” và “ Nhanh nên bạn ơi” - Thực hiện được động tác quay sau cơ bản đúng. - Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại và giữ được khoảng cách các hàng trong khi đi. - Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Không còn riêng tiết kiểm tra 9 - Động tác vươn thở, tay và chân, lưng – bụng của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” và “Con cóc là cậu Ông Trời” - Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lưng – bụng của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 10 - Động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời” và “ Nhảy ô tiếp sức” - Thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Bước đầu thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung (Khi liên kết chưa cần nhớ thứ tự các động tác) 11 - Động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” và kết bạn. - Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được . Thực hiện các động tác của bài thể dục, có thể còn chưa có tính nhịp điệu. 12 - Động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân và thăng bằng, nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Mèo đuổi chuột” - Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, toàn thân và bước đầu biết cách thực hiện 2 động tác thăng bằng, nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được . 13 - Bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Chim về tổ” - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được . Khi thực hiện bài thể dục phát triển chung chưa yêu cầu nhớ thứ tự các động tác. 14 - Bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Đua ngựa” - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được . 15 - Bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Thỏ nhảy” và “Lò cò tiếp sức” - Thực hiện cơ bản đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 16 - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và dang ngang. - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Nhảy lướt sóng” - Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và dang ngang. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. Biết cách đi từ chậm đến nhanh dần rồi đi nhanh và chuyển sang chạy một vài bước. 17 - Đi kiễng gót hai tay chống hông. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng . - Đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “ Nhảy lướt sóng” - Thực hiện cơ bản đúng đi kiễng gót hai tay chống hông. - Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. - Biết cách chơi và tham gia chơi được . 18 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng . - Đi nhanh chuyển sang chạy. - Sơ kết học kì I -Trò chơi “ Chạy theo hình tam giác” - Thực hiện tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang - Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy một số bước, kết hợp với động tác đánh tay nhịp nhàng. - Nhắc lại được nhứng nội dung cơ bản đã học trong học kì. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .

File đính kèm:

  • docCKTKN mon the duc lop 4.doc
Giáo án liên quan