Giáo án: Chính tả 5 - Trường TH An Đức

I. Mục tiêu:

- Nghe – viết đúng bài chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức thơ lục bát.

- Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài tập (BT) 2 ; thực hiện đúng BT 3.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

 

doc39 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án: Chính tả 5 - Trường TH An Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Củng cố. Phương pháp: Thi đua, trò chơi. Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Về nhà làm bài 2 vào vở. Chuẩn bị: “Chuỗi ngọc lam”. Hát 2 học sinh lên bảng viết 1 số từ ngữ chúa các tiếng có âm đầu s/ x hoặc âm cuối t/ c đã học. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh lần lượt đọc lại bài thơ rõ ràng – dấu câu – phát âm (10 dòng đầu). Học sinh trả lời (2). Lục bát. Nêu cách trình bày thể thơ lục bát. Nguyễn Đức Mậu. Học sinh nhớ và viết bài. Từng cặp học sinh bắt chéo, đổi tập soát lỗi chính tả. Hoạt động lớp, cá nhân. 1 học sinh đọc yêu cầu. Tổ chức nhóm: Tìm những tiếng có phụ âm tr – ch. Ghi vào giấy – Đại diện nhóm lên bảng dán và đọc kết quả của nhóm mình. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc thầm. Học sinh làm bài cá nhân – Điền vào ô trống hoàn chỉnh mẫu tin. Học sinh sửa bài (nhanh – đúng). Học sinh đọc lại mẫu tin. Hoạt động lớp. Thi tìm từ láy có âm đầu s/ x. Ngày dạy: Tiết 14 : Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam I. Mục tiêu: - Nghe - viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3; làm được BT (2) a / b, hoặc BT (3) a / b, hoặc BT CT phương ngữ do GV chọn. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ, từ điển. + HS: SGK, Vở. III. Các hoạt động: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 15’ 10’ 5’ 1’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - GV cho HS ghi lại các từ còn sai ở tiết trước . - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chính tả. Phương pháp: Thực hành. Giáo viên đọc một lượt bài chính tả. Đọc cho học sinh viết. Đọc lại học sinh soát lỗi. Giáo viên chấm 1 số bài. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài. Phương pháp: Luyện tập. * Bài 2: Yêu cầu đọc bài 2. • Giáo viên nhận xét. * Bài 3: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. • Giáo viên nhận xét. v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thi đua. Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Học sinh làm bài vào vở. - Chuẩn bị: Nghe – viết: Buồn Chư Lênh đón cô giáo. Hát Học sinh ghi: sướng quá, xương xướng, sương mù, việc làm, Việt Bắc, lần lượt, lũ lượt. Hoạt động cá nhân. Học sinh nghe. 1 học sinh nêu nội dung. Học sinh viết bài. Học sinh tự soát bài, sửa lỗi. Hoạt động nhóm, cá nhân. 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2a. Nhóm: tìm những tiếng có phụ âm đầu tr – ch. Ghi vào giấy, đại nhiện dấn lên bảng – đọc kết quả của nhóm mình. Cả lớp nhận xét. 1 học sinh đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm. Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh mẫu tin. Học sinh sửa bài nhanh đúng. Học sinh đọc lại mẫu tin. Hoạt động nhóm đôi. Thi tìm từ láy có âm đầu ch/tr. Ngày dạy: Tiết 15 : Chính tả Nghe – viết: Buồn Chư Lênh đón cô giáo I. Mục tiêu: - Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Làm được BT (2) a / b, hoặc BT (3) a / b, hoặc BT CT phương ngữ do GV chọn. II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to thi tìm nhanh theo yêu cầu bài 3. + HS: Bảng con, bài soạn từ khó. III. Các hoạt động: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 15’ 10’ 5’ 1’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. Giáo viên đọc lần 1 đoạn văn viết chính tả. Yêu cầu học sinh nêu một số từ khó viết. Giáo viên đọc cho học sinh viết. Hướng dẫn học sinh sửa bài. Giáo viên chấm chữa bài. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm luyện tập. Phương pháp: Luyện tập, giảng giải. *Bài 2: Yêu cầu đọc bài 2a. • Giáo viên chốt lại. * Bài 3: Yêu cầu đọc bài 3. · Giáo viên chốt lại, khen nhóm đạt yêu cầu. v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thi đua “Ai nhanh hơn. Nhận xét – Tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Về nhà làm bài tập 2 vào vở. Chuẩn bị: “Về ngôi nhà đang xây”. Hát Học sinh sửa bài tập 2a. Học sinh nhận xét. Hoạt động cá nhân. 1, 2 Học sinh đọc bài chính tả – Nêu nội dung. HS nêu Học sinh nêu cách trình bày (chú ý chỗ xuống dòng). Học sinh viết bài. Học sinh đổi tập để sửa bài. Hoạt động cá nhân, nhóm. 1 học sinh đọc yêu cầu. Cả lớp đọc thầm. Học sinh đọc lại bài 2a – Từng nhóm làm bài 2a. Học sinh sửa bài – Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét. 1 học sinh đọc yêu cầu bài 3a. Học sinh làm bài cá nhân. Tìm tiếng có phụ âm đầu tr – ch. Lần lượt học sinh nêu. Cả lớp nhận xét. Hoạt động nhóm bàn. Tìm từ láy có âm đầu ch hoặc tr. Ngày dạy: Tiết 16 : Chính tả Nhớ – viết: Về ngôi nhà đang xây I. Mục tiêu: - Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu của bài thơ Về ngôi nhà đang xây. - Làm được BT (2) a / b; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3). II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ A 4 làm bài tập. + HS: III. Các hoạt động: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 15’ 10’ 5’ 1’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại. Hướng dẫn học sinh nhớ viết. Giáo viên cho học sinh nhớ và viết lại cho đúng. Giáo viên đọc lại cho học sinh dò bài. Giáo viên chữa lỗi và chấm 1 số vở. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Phương pháp: Luyện tập, động não. * Bài 2: Yêu cầu đọc bài 2. * Bài 3: Giáo viên nêu yêu cầu bài. Lưu ý những ô đánh số 1 chứa tiếng bắt đầu r hay gi – Những ô đánh 2 chứa tiếng v – d. Giáo viên chốt lại. v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thi đua. Nhận xét – Tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: Học sinh làm bài vào vở bài 3. Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con. Hát Học sinh lần lượt đọc bài tập 2a. Học sinh nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. 1, 2 Học sinh đọc bài chính tả. 2, 3 học sinh đọc thuộc lòng bài chính tả. Cả lớp nhận xét. Học sinh giỏi đọc lại 2 khổ thơ. Học sinh nhớ và viết nắn nót. Rèn tư thế. Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi. Hoạt động nhóm. - Học sinh chọn bài a. Học sinh đọc bài a. Cả lớp đọc thầm. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. + Học sinh 1: giá rẻ + Học sinh 2 : hạt dẻ + Học sinh 3: gỉe lau Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc yêu cầu bài 3. Học sinh làm bài cá nhân. Học sinh sửa bài. Đặt câu với từ vừa tìm. Ngày dạy: Tiết 17 : Chính tả Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con I. Mục tiêu: - Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi (BT1). - Làm được BT. II. Chuẩn bị: + GV: SGK. + HS: Vở chính tả. III. Các hoạt động: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 10’ 15’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - GV cho HS ghi lại các từ còn sai 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Học sinh nghe – viết bài. Phương pháp: Thực hành, giảng giải. Giáo viên nêu yêu cầu của bài. Giáo viên đọc toàn bài Chính tả. Giáo viên giải thích từ Ta – sken. Giáo viên đọc cho học sinh nghe – viết. Giáo viên chấm chữa bài. vHoạt động 2 : Thực hành làm BT * Bài 2 : + Câu a : - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của BT + Câu b : - GV chốt lại : Tiếng xôi bắt vần với tiếng đôi v Hoạt động 3: Củng cố. Nhận xét bài làm. 5. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: “Tiết 4”. Hát - HS viết bảng con và sửa BT Hoạt động cá nhân, lớp Học sinh chú ý lắng nghe. Cả lớp nghe – viết. - HS làm bài - HS báo cáo kết quả - Cả lớp sửa bài Ngày dạy: Tiết 18 : Chính tả Ôân tập cuối kì 1 Tiết 4 I. Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài CT, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài Chợ Ta – sken, tốc độ viết khoảng 95 chữ / 15 phút. II. Chuẩn bị: + GV: SGK. + HS: Vở chính tả. III. Các hoạt động: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 4’ 1’ 10’ 15’ 5’ 2’ 1. Ổn định: 2. Bài cũ: 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng. Phương pháp: Đàm thoại. Giáo viên kiểm tra kỹ năng học thuộc lòng của học sinh. Giáo viên nhận xét cho điểm. v Hoạt động 2: Học sinh nghe – viết bài. Phương pháp: Thực hành, giảng giải. Giáo viên nêu yêu cầu của bài. Giáo viên đọc toàn bài Chính tả. Giáo viên giải thích từ Ta – sken. Giáo viên đọc cho học sinh nghe – viết. Giáo viên chấm chữa bài. v Hoạt động 3: Củng cố. Nhận xét bài làm. 5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Hát Hoạt động cá nhân. Học sinh lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, khổ thơ, bài thơ khác nhau. Hoạt động lớp, cá nhân. Học sinh chú ý lắng nghe. Cả lớp nghe – viết.

File đính kèm:

  • docchinh fa 5 HK1.doc
Giáo án liên quan