Giáo án Chính tả 5 - Học kì 2

Tuần 1

Tiết 1

Nghe – viết

Việt Nam thân yêu

I. Mục đích, yêu cầu

 1. Nghe - viết đúng bài chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức thơ lục bát.

 2. Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu BT2, thực hiện đúng BT3.

 3. Yêu quí đất nước Việt Nam

II. Đồ dùng dạy học

 - SGK Tiếng Việt, tập một

 - Bảng phụ viết từ ngữ, cụm từ hoặc câu có tiếng cần điền vào ô trống ở BT 2.

 - Bảng nhóm kẻ bảng nội dung BT 3.

III. Hoạt động dạy học

 

doc71 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Chính tả 5 - Học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp đọc thầm. + Chú ý. + Thực hiện theo yêu cầu. + HS làm bảng nhóm treo lên và tiếp nối nhau trình bày. + Nhận xét, bổ sung. + HS đọc to, lớp đọc thầm. + Thực hiện theo yêu cầu. + Chia nhóm, các nhóm tham gia thi tiếp sức. + Nhận xét, bình chọn. + lắng nghe Tuần 32 Tiết 32 Nhớ – viết Bầm ơi ***** I/ Mục đích, yêu cầu 1. Nhớ và viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát. 2. Làm được BT2, 3. 3. Giáo dục học sinh biết khắc ghi thầyng lao to lớn của người mẹ II/ Đồ dùng dạy học - Tiếng Việt, tập hai. - Bảng nhóm kẻ bảng phân loại. - Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Bảng lớp viết tên các cơ quan, đơn vị ở BT 3. III/ Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định 2/ Kiểm tra bài cũ - Đọc tên các danh hiệu, giải thưởng và huân chương, yêu cầu HS viết bảng. - Nhận xét, ghi điểm. 3/ Bài mới - Giới thiệu: Các em sẽ nhớ để viết đúng 14 dòng đầu trong bài thơ Bầm ơi và tiếp tục luyện viết hoa đúng tên các đơn vị, cơ quan. - Ghi bảng tựa bài. * Hướng dẫn nhớ - viết - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu đọc 14 dòng đầu trong bài thơ Đất nước. - Yêu cầu đọc thuộc lòng 14 dòng đầu trong bài thơ Đất nước. - Yêu cầu chú ý cách trình bày thể thơ lục bát và những chữ dễ viết sai. - HS gấp SGK, nhớ lại bài thơ và viết vào vở. - Hết thời gian quy định, yêu cầu HS tự soát và chữa lỗi. - Chấm chữa 6 bài và yêu cầu soát lỗi theo cặp. - Nêu nhận xét chung. * Hướng dẫn làm bài tập - Bài tập 2 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2. + Yêu cầu làm vào VBT, phát bảng nhóm cho 2 HS thực hiện. + Yêu cầu trình bày ý kiến. + Nhận xét, chốt lại ý đúng và treo bảng phụ ghi cách viết tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Bài tập 3 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3. + Yêu cầu đọc và chữa lại vào VBT cho đúng. + Yêu cầu trình bày kết quả. + Nhận xét và chốt lại lời giải đúng: a) Nhà hát Tuổi trẻ. b) Nhà xuất bản Giáo dục. c) Trường Mầm non Sao Mai. 4/ Củng cố - Yêu cầu nhắc lại cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức. - Vận dụng kiến thức vừa học, các em viết đúng tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi viết văn bản. Giáo dục học sinh biết khắc ghi công lao to lớn của người mẹ Giáo dục học sinh biết khắc ghi công lao to lớn của người mẹ 5/ Dặn dò - Nhận xét tiết học. - Viết lại nhiều lần cho đúng những từ đã viết sai . - Chuẩn bị Nghe – viết: Trong lời mẹ hát. - Hát vui. - HS được chỉ định thực hiện. - Nhắc tựa bài. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Tiếp nối nhau đọc. - Xung phong đọc, lớp nhận xét. - Chú ý. - Gấp sách và nhớ viết vào vở theo tốc độ quy định. - Soát bài, tự phát hiện và sửa lỗi. - Hai bạn ngồi cạnh đổi vở cho nhau, đối chiếu SGK để sửa lỗi. - Chú ý. + Vài HS đọc, lớp đọc thầm. + Thực hiện theo yêu cầu. + HS làm bảng nhóm treo lên và tiếp nối nhau trình bày. + Nhận xét, bổ sung và tiếp nối nhau đọc. + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lớp phát biểu ý kiến, 1 HS chữa trên bảng. + Nhận xét, bổ sung. - Tiếp nối nhau đọc. + lắng nghe Tuần 33 Tiết 33 Nghe – viết Trong lời mẹ hát I/ Mục đích, yêu cầu 1. Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng. 2. Viết hoa đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn ở BT2. 3. Giáo dục học sinh biết tuyên truyền mọi người phải tôn trọng quyền của trẻ em. II/ Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm viết tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Thầyng ước về quyền trẻ em để làm BT 2. - Bảng nhóm viết ghi nhớ cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị. III/ Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định 2/ Kiểm tra bài cũ - Đọc tên các cơ quan, đơn vị trong BT 2, 3 tiết trước, yêu cầu 3 HS viết trên bảng. - Nhận xét, ghi điểm. 3/ Bài mới - Giới thiệu: Các em sẽ nghe để viết đúng chính tả bài Trong lời mẹ hát, đồng thời tiếp tục luyện tập viết hoa tên các cơ quan, tổ chức. - Ghi bảng tựa bài. * Hướng dẫn nghe - viết - Đọc bài chính tả Trong lời mẹ hát.. - Yêu cầu đọc thầm bài chính tả và cho biết: Nội dung bài thơ nói điều gì ? - Yêu cầu đọc thầm bài chính tả, chú ý những từ ngữ dễ viết sai. - HS gấp SGK. GV đọc từng câu, từng cụm từ. - Đọc lại bài chính tả. - Chấm chữa 6 bài và yêu cầu soát lỗi theo cặp. - Nêu nhận xét chung. * Hướng dẫn làm bài tập - Bài tập 2 + Gọi HS đọc nội dung bài tập và chú giải. + Yêu cầu đọc thầm đoạn văn Thầyng ước về quyền trẻ em và trả lời câu hỏi: Đoạn văn nói lên điều gì ? + Nhận xét, chốt ý: công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em. Quá trình soạn thảo Thầyng ước diễn ra 10 năm. Thầyng ước có hiệu lực, trở thành luật quốc tế vào năm 1990. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. + Yêu cầu đọc lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn Thầyng ước về quyền trẻ em. + Yêu cầu nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức. + Treo bảng phụ viết nội dung ghi nhớ. + Hướng dẫn: Chép vào vở tên các cơ quan, tổ chức; sau đó dùng gạch chéo phân tích từng tên thành nhiều bộ phận rồi nhận xét cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức. + Yêu cầu thực hiện vào vở, phát bảng nhóm cho 3 HS thực hiện. + Yêu cầu trình bày. + Nhận xét, sửa chữa. 4/ Củng cố - Yêu cầu nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức. - Nắm vững cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các em sẽ viết đúng chính tả cũng như vận dụng vào viết văn bản. Giáo dục học sinh biết tuyên truyền mọi người phải tôn trọng quyền của trẻ em. 5/ Dặn dò - Nhận xét tiết học. -Viết lại nhiều lần cho đúng những từ đã viết sai . - Chuẩn bị Nhớ- viết: Sang năm con lên bảy. - Hát vui. - HS được chỉ định thực hiện. - Nhắc tựa bài. - Theo dõi SGK. - Ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa trẻ. - Chú ý và viết nháp những chữ dễ viết sai. - Gấp sách và nghe để viết vào vở theo tốc độ quy định. - Soát bài, tự phát hiện và sửa lỗi - Hai bạn ngồi cạnh đổi vở cho nhau, đối chiếu SGK để sửa lỗi. - Chú ý. + HS đọc to, lớp đọc thầm. + Phát biểu ý kiến. + Tiếp nối nhau phát biểu. + Tiếp nối nhau nêu. + Tiếp nối nhau phát biểu. + Vài HS đọc lại. + Chú ý. + Thực hiện theo yêu cầu. + HS làm bảng nhóm treo lên và tiếp nối nhau trình bày. + Nhận xét, bổ sung. - HS đọc to, lớp đọc thầm. - lắng nghe Tuần 34 Tiết 34 Nhớ – viết Sang năm con lên bảy ***** I/ Mục đích, yêu cầu 1. Nhớ và viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng. 2. Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó (BT2); viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, thầyng ti,... ở địa phương (BT3). II/ Đồ dùng dạy học - Tiếng Việt, tập hai. - Bảng nhóm viết tên các cơ quan, đơn vị ở BT 1. III/ Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1/ Ổn định 2/ Kiểm tra bài cũ - Đọc tên các cơ quan, tổ chức; yêu cầu HS viết bảng. - Nhận xét, ghi điểm. 3/ Bài mới - Giới thiệu: Các em sẽ nhớ để viết đúng khổ thơ 2, 3 trong bài thơ Sang năm con lên bảy và tiếp tục luyện viết hoa đúng tên các cơ quan, tổ chức. - Ghi bảng tựa bài. * Hướng dẫn nhớ - viết - Nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu đọc khổ 2, 3 trong bài thơ Sang năm con lên bảy. - Yêu cầu đọc thuộc lòng 2 khổ trong bài thơ Sang năm con lên bảy. - Yêu cầu chú ý cách trình bày các khổ thơ 5 chữ và những chữ dễ viết sai. - HS gấp SGK, nhớ lại bài thơ và viết vào vở. - Hết thời gian quy định, yêu cầu HS tự soát và chữa lỗi. - Chấm chữa 6 bài và yêu cầu soát lỗi theo cặp. - Nêu nhận xét chung. * Hướng dẫn làm bài tập - Bài tập 2 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2. + Nhắc HS chú ý 2 yêu cầu: . Tìm tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. . Viết lại các tên ấy cho đúng chính tả. + Yêu cầu làm vào vở, phát bảng nhóm cho 2 HS thực hiện. + Yêu cầu trình bày ý kiến. + Nhận xét, chốt lại ý đúng. - Bài tập 3 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3. + Yêu cầu phân tích cách viết hoa tên mẫu. + Yêu cầu tìm và viết tên cơ quan, xí nghiệp, ở địa phương vào vở. + Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử 5 bạn tiếp sức ghi tên các cơ quan, , ở địa phương. + Nhận xét và tuyên dương nhóm viết nhiều và đúng. 4/ Củng cố - Yêu cầu nhắc lại cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức. - Vận dụng kiến thức vừa học, các em viết đúng tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi viết văn bản. 5/ Dặn dò - Nhận xét tiết học. - Viết lại nhiều lần cho đúng những từ đã viết sai . - Chuẩn bị-kiểm tra cuối học kì II. - Hát vui. - HS được chỉ định thực hiện. - Nhắc tựa bài. - Xác định yêu cầu. - Tiếp nối nhau đọc. - Xung phong đọc, lớp nhận xét. - Chú ý. - Gấp sách và nhớ viết vào vở theo tốc độ quy định. - Soát bài, tự phát hiện và sửa lỗi - Hai bạn ngồi cạnh đổi vở cho nhau, đối chiếu SGK để sửa lỗi. - Chú ý. + Vài HS đọc, lớp đọc thầm. + Chú ý. + Thực hiện theo yêu cầu. + HS làm bảng nhóm treo lên và tiếp nối nhau trình bày. + Nhận xét, bổ sung. + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Tiếp nối nhau phát biểu. + Chia nhóm, cử bạn và tham gia thi tiếp sức. + Nhận xét, bình chọn. - Tiếp nối nhau đọc. + Lắng nghe Tuần 35 Tiết 35 kiểm tra cuối học kì 2 I Mục tiêu: -Học sinh viết đúng chính tả. II.Chuẩn bị : -Các dụng cụ học tập. III. Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1-Ổn định: 2-Kiểm tra bài cũ: -Dụng cụ học tập của học sinh. 3.Bài mới: -Giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được kiểm tra chất lượng cuối học kì 2. -Ghi tựa bài lên bảng. -Phát giấy kiểm tra cho học sinh. -Nhắc nhở học sinh ghi đầy đủ các thông tin vào giấy kiểm tra. -Đọc bài cho học sinh ghi. -Theo dõi học sinh viết bài. 4.Củng cố: -Nhắc nhở học sinh xem lại bài làm. -Thu bài làm của học sinh. 5.Dặn dò: .-Về nhà xem trước bài học kế tiếp. -Ổn định chỗ ngồi. Kiểm tra lại dụng cụ học tập. -Chú ý nghe. -Nhận giấy kiểm tra. -Ghi các thông tin vào bái kiểm tra. -Viết bài. -Rà soát lại bài làm. -Nộp bài.

File đính kèm:

  • docCHINHTA.37..64 X 2.doc
Giáo án liên quan