Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 15

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

 Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên; bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài. 2. Kĩ năng:

 Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho lứa tuổi nhỏ.( trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Tranh ảnh minh hoạ trong bài đọc .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc40 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 15, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS nêu. - HS lắng nghe và thực hiện. Kỹ thuật cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sử dụng được một số dụng cu, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. 2. Kĩ năng: Vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học để làm ra sản phẩm. 3. Thái độ: HS hứng thú học tập, rèn sự khéo léo. II. Đồ dùng: Kim, chỉ, ., tranh quy trình mẫu khâu, thêu đã học. III. Các hoạt động dạy – học: TG Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5’ 30’ 1. Kiểm tra: -Chấm và nhận xét sp thêu móc xích. 2. Bài mới: a, Giới thiệu bài: b,Hoạt động 1: Ôn tập các bài đã học trong chương trình. Chấm sản phẩm thêu móc xích. - Nhận xét. - GV giới thiệu + ghi bảng. - GV yêu cầu HS nhắc lại các loại mũi khâu, thêu đã học. - 1 số HS mang sp lên chấm. - HS ghi vở. + Khâu thường, khâu đột thưa, khâu đột mau, thêu lướt vặn, thêu móc xích. - Yêu cầu HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu các loại khâu, thêu đã học. - HS nêu - Các HS khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét và bổ sung ý kiến. - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt, khâu, thêu đã học. - Cả lớp nghe để nhớ lại cách khâu, thêu. c,Hoạtđộng 2: - HD HS lựa chọn sp để thực hành. HS tự chọn sản phẩm thực hành làm sản phẩm tự chọn. - GV nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm. - Tuỳ khả năng ý thích, HS có thể cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản nhất. + Cắt, khâu, thêu khăn tay. + Cắt, khâu, thêu túi rút dây để đựng bút. + Cắt, khâu, thêu váy liền áo cho búp bê, gối ôm - GV có thể yêu cầu HS nêu cách cắt, khâu, thêu sản phẩm mà mình chọn. HS nêu cách làm. - Các HS khác nhận xét. 2’ 3. Củng cố Dặn dò: - GV nhận xét, bổ sung. Tổng kết toàn bài. Về nhà tập làm cho quen để giờ sau thực hành. - HS nghe. - HS nghe. Thể dục Bài 30 : *ễn bài thể dục phỏt triển chung *Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức I/ MỤC TIấU: 1. Kieỏn thửực: -ễn bài thể dục phỏt triển chung.Yờu cầu tập thuộc cả bài và thực hiện cỏc động tỏccơ bản đỳng. -Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức.Yờu cầu tham gia vào trũ chơi chủ động,nhiệt tỡnh,đỳng luật. 2. Kú naờng: Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực, chụi ủuựng troứ chụi. 3. Thaựi ủoọ: GDHS coự yự thửực reứn luyeọn thaõn theồ II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sõn trường; Cũi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học HS chạy một vũng trờn sõn tập Giậm chõngiậm Đứng lạiđứng Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xột II/ CƠ BẢN: aễn bài thể dục phỏt triển chung. Mỗi động tỏc thực hiện 2x8 nhịp Nhận xột Kiểm tra bài thể dục phỏt triển chung. *Nội dung kiểm tra : 8 động tỏc thể dục Mỗi lần kiểm tra từ 3-5 học sinh *Cỏch đỏnh giỏ: -Hoàn thành tốt:Thực hiện đỳng động tỏc theo thứ tự -Hoàn thành:Thực hiện cơ bản đỳng động tỏc,cú thể nhầm nhịp hoặc quờn từ 2-3 động tỏc -Chưa hoàn thành:Thực hiện sai từ 4 động tỏc trở lờn b.Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xột III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục đó học 5 25p 17 p 8p 5p t 2lần Đội Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thể dục Bài 31 : *Thể dục rốn luyện tư thế cơ bản *Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức I/ MỤC TIấU: 1. Kieỏn thửực: -ễn đi theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hụng và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yờu cầu thực hiện động tỏc cơ bản đỳng. -Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức.Yờu cầu tham gia vào trũ chơi chủ động,nhiệt tỡnh,đỳng luật. 2. Kú naờng: Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực, chụi ủuựng troứ chụi. 3. Thaựi ủoọ: GDHS coự yự thửực reứn luyeọn thaõn theồ II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sõn trường; Cũi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học HS chạy một vũng trờn sõn tập Khởi động Trũ chơi : Chẵn lẽ Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xột II/ CƠ BẢN: a.Bài tập RLTTCB : *ễn:Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hụng và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS thực hiện Nhận xột *Cỏc tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang,dúng hàng,điểm số và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hụng và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Giỏo viờn và HS tham gia nhận xột gúp ý b.Trũ chơi : Lũ cũ tiếp sức Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xột III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 8p 5p 2lần Đội Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thể dục Bài 32 : *Thể dục rốn luyện tư thế cơ bản *Trũ chơi : Nhảy lướt súng I/ MỤC TIấU: 1. Kieỏn thửực: -Thực hiện cơ bản đỳng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hụng và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. -Trũ chơi : Nhảy lướt súng.Yờu cầu HS biết cỏch chơi và chơi tương đối chủ động. 2. Kú naờng: Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực, chụi ủuựng troứ chụi. 3. Thaựi ủoọ: GDHS coự yự thửực reứn luyeọn thaõn theồ II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sõn trường; Cũi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học HS chạy một vũng trờn sõn tập Khởi động Trũ chơi : Tỡm người chỉ huy Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xột II/ CƠ BẢN: a.Bài tập RLTTCB : *ễn:Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hụng . Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS thực hiện Nhận xột *Cỏc tổ tổ chức thi đua luyện tập Giỏo viờn quan sỏt gúp ý sửa sai Nhận xột *Cỏc tổ thi đua biểu diễn Nhận xột gúp ý Tuyờn dương b.Trũ chơi : Nhảy lướt súng Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xột III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 8p 5p 2lần Đội Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thể dục Bài 33 : *Thể dục rốn luyện tư thế cơ bản *Trũ chơi : Nhảy lướt súng I/ MỤC TIấU: 1. Kieỏn thửực: -Tiếp tục ụn tập đi kiểng gút hai tay chống hụng.Yờu cầu HS thực hiện được động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc . -Trũ chơi : Nhảy lướt súng.Yờu cầu HS biết cỏch chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. 2. Kú naờng: Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực, chụi ủuựng troứ chụi. 3. Thaựi ủoọ: GDHS coự yự thửực reứn luyeọn thaõn theồ II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sõn trường; Cũi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TG SL I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học HS chạy một vũng trờn sõn tập Luyện tập bài thể dục phỏt triển chung 8 động tỏc Trũ chơi : Làm theo hiệu lệnh Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xột II/ CƠ BẢN: a.Bài tập RLTTCB : *ễn:Đi kiểng gút hai tay chống hụng . Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS thực hiện Nhận xột *Cỏc tổ tổ chức luyện tập Giỏo viờn quan sỏt gúp ý sửa sai Nhận xột *Cỏc tổ biểu diễn đi kiểng gút hai tay chống hụng Giỏo viờn và HS tham gia nhận xột gúp ý b.Trũ chơi : Nhảy lướt súng Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xột III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 8p 5p 1-2lần 1lần /tổ Đội Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Mụn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 29 : *ễn bài thể dục phỏt triển chung *Trũ chơi : Thỏ nhảy I/ MỤC TIấU: 1. Kieỏn thửực: -Hoàn thiện bài thể dục phỏt triển chung.Yờu cầu tập thuộc cả bài và thực hiện cỏc động tỏccơ bản đỳng. -Trũ chơi : Thỏ nhảy.Yờu cầu tham gia vào trũ chơi chủ động,nhiệt tỡnh,sụi nổi. 2. Kú naờng: Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực, chụi ủuựng troứ chụi. 3. Thaựi ủoọ: GDHS coự yự thửực reứn luyeọn thaõn theồ II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sõn trường; Cũi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học HS chạy một vũng trờn sõn tập Khởi động Trũ chơi: Kết bạn Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xột II/ CƠ BẢN: aễn bài thể dục phỏt triển chung. Mỗi động tỏc thực hiện 2x8 nhịp Nhận xột *Cỏn sự hướng dẫn cả lớp luyện tập Giỏo viờn theo dừi gúp ý Nhận xột *Cỏc tổ thi đua biểu diễn bài thể dục Giỏo viờn và HS tham gia gúp ý Nhận xột b.Trũ chơi : Thỏ nhảy Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xột III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục đó học 5p 25p 17 p 8p 5p 1-2lần 1lần /tổ Đội Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hỡnh tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hỡnh xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • doctuan 15 - phuong.doc
Giáo án liên quan