Giáo án các môn lớp 4 (chuẩn kiến thức kĩ năng) - Bài đến bài 29

 I , Mục tiêu

- Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nhà nước này ra đời khoảng 700 trước công nguyên

- Mô tả sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương

- Mô tả được những nét chính về đời sống vật chất của người Lạc Việt

 - Một só tục lệ của người lạc việt còn lưu giữ tới ngày nay mà học sinh biết

 II, Đồ dùng dạy học

 Hình trong SGK –phiếu học tập,lược đồ bắc bộ và bắc trungbộ

III, Các phương pháp dạy học : Đàm thoại ,quan sát, thực hành

IV, Các hoạt động dạy học

 

doc53 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 4 (chuẩn kiến thức kĩ năng) - Bài đến bài 29, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớng Thăng Long -Đạo thứ 2 và 3 do đô đốc Long ,đô đốc Bảo chỉ huy đánh vào tây nam Thăng Long -Đạo thứ 4 do đô đốc chỉ huy tiến ra Hải Dương -Đạo thứ 5 do đô đốc Lộc chỉ huy tiến lên Lạng Giang (Bắc Giang) chặn đường rút lui của địch -Đại diện báo cáo lại diễn biến của trận đánh -KQ: quân Thanh hoảng sợ xin hàng quân giặc chết nhiều vô kể -ở Hà Hồi ,Ngọc Hồi,Đống Đa ta thắng lớn -Quân ta toàn thắng -Vì quân ta đoàn kết một lòng lại có nhà vua sáng suốt chỉ huy Hàng năm cứ đến mùng 5 tết ở gò Đống Đa(HN) nhân dân lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh Thứ 6. . .2006 Tuần 30:Bài 26 những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua quang trung I, Mục tiêu: Học xong bài này H biết -Kể được một số chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung -Tác dụng của các chính sách II, Đồ dùng dạy học. -SGk + giáo án III, Phương pháp: quan sát, đàm thoại, luyện tập, giảng giải IV,Hoạt động dạy học 1, ổn định tổ chức 2,KTBc 3,Bài mới -Giới thiệu- ghi đầu bài. 1, Quang Trung xây dựng đất nước. -Những chính sách về KT, VH của vua Quang Trung? -Chiếu Khuyến nông quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao? -Để mua bán thuận mợi Quang Trung đã cho làm gì? Các hoạt động đó có lợi gì? -Về giáo dục Quang Trung đã có những chính sách gì? và có tác dụng ra sao? -G giải thích: Chiếu là lời viết, mệnh lệnh cảu vua ban ra cho quần thần dân chúng. -G chốt lại- chuyển ý. 2,Vua Quang Trung chú trọng bảo tồn văn hoá dân tộc. -Tai sao Quang Trung lại đề cao chữ Nôm? -Em hiểu câu “ Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” của vua Quang Trung ntn? -G giới thiệu để H biết công việc đang tiến hành thuận lợi thì Quang Trung mất. 4, Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học- cb bài sau. -Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc đại phá quân thanh của Quang Trung? -H đọc nội dung sgk thảo luận nhóm theo nội dung sau: -Chiếu khuyến nông “ lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai thác ruộng hoang -Vài năm sau, mùa màng trở lại xanh tốt, làng xóm lại thanh bình.. -Quang trung cho đúc đồng tiền mới đối với nước ngoài. quang Trung y/c nhà Thanh mở cửa biên giới cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán. -Thúc đẩy các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển. -Hàng háo không bị ứ đọng -Làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân. -Ban hành “ chiếu lập học” -Cho dịch sách chữ dán ra chữ nôm, coi chữ nôm là chữ chính thức của quốc gia. -Có tác dụng khuyến khích nhân dân học tập phát triển dân trí -Bảo tồn văn hoá dân tộc. -Các nhóm báo cáo kết quả. -Đại diện các nhóm nhận xét. -Vì chữ nôm là chữ viết do nhân dân ta sáng tạo từ lâu, đã được đời lý. Trần sử dụng đề cao chữ nôm là đề cao vốn quý của dân tộc, thể hiện ý thức tự cường dân tộc. -Vì học tập giúp con người mở mang KT làm việc tốt hơn, sống tốt hơn. Công cuộc XD đất nước cần người tài. Chỉ học mới thành tài để giúp nước. Tuần 31:Bài 27 buổi đầu thời nguyễn (từ 1802-1858) Nhà nguyễn thành lập I, Mục tiêu: Học xong bài này H biết -Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào, kinh đô đóng ở đâu và 1 số ông vua thời đầu Nguyễn. -Nhà Nguyễn Thiết lập một chế độ quân chủ hà khắc và chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình. II, Đồ dùng dạy học. -SGk + giáo án III, Phương pháp: đàm thoại, luyện tập, giảng giải IV,Hoạt động dạy học 1,ổn định tổ chức 2,KTBC 3,Bài mới -Giới thiệu- ghi đầu bài 1, Hoàn cảnh ra dời của nhà Nguyễn. -Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? -G giới thiệu thêm về Nguyễn ánh. -Sau khi lên ngôi hoàng đế Nguyễn ánh đã làm gì? Từ 1802-1858 triều Nguyễn đã trải qua bao nhiêu đời vua? -G giảng- chuyển ý. 2, Sự thống trị của nhà Nguyễn. -Những sự kiện nào chứng tỏ các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai? -Tổ chức quân đội nhà nguyễn ntn? -Để cai trị đất nước nhà Nguyễn ra thảo ra bộ luật gì? -Nêu 1 số nội dung trong bộ luật nói trên? -Một số điều luật trong bộ luật nói lên điều gì? -Với cách thống trị của nhà Nguyễn như vậy cuộc sống của nhân dân ta sẽ ra sao? -G giới thiệu thêm cuộc sống của người dân dưới thời Nguyễn. -Bài học 4, Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học- cb bài sau -Quang Trung đã có những chính sách gì để nhằm phát triển KT và văn hoá? -1 H đọc từ đầu- Tự Đức cả lớp đọc thầm và trả lời. -Sau khi vua Quang Trung mất, triều TS suy yếu. Lợi dụng hoàn cảnh đó, Nguyên ánh đã đem quân tấn công lật đổ nhà TS và lập ra nhà Nguyễn. -Năm 1802 Nguyễn ánh lên ngôi hoàng đế nhọn Phú Xuân (Hu) làm nơi đóng đô và lấy niên hiệu là Gia Long. Từ năm 1802-1858 Nhá Nguyễn đã trải qua các đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. -H đọc phần còn lại -Các vua triều Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu. -Bỏ chức tể tướng tự mình điều hành, mọi việc hệ trọng từ trung ương đến địa phương -Mọi việc đều do vua quyết định. -Gồm nhiều thứ quân là: bộ binh, thuỷ binh, tượng binh -Nhà Nguyễn cho XD Các trạm ngựa nối liền từ cực bắc đến cực nam của đất nước. -Để cai trị đất nước nhà Nguyễn đã ban hành bộ luật Gia Long với những điều luật hết sức hà khắc. -Không được tự tiện vào thành, qua cửa phải xuống ngựa, Không được phóng ten ném đá vào thành -Nếu vua không cho phép khi gặp riêng vua phải bịt mắt bằng băng đen. -Ai vi phạm các điều luật phải chịu những hình phạt rất tàn bạo xẻo thịt cho chết dần, chém cổ bêu đầu hoặc đánh bằng roi. -Nói lên sự cai trị hà khắc cảu nhà Nguyễn. Và để bảo vệ ngai vàng của mình -Cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ. -H đọc bài học. Tuần 32:Bài 28 Kinh thành huế I, Mục tiêu: H biết -Sơ lược về quá trình xây dựng: Sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành và lăng tẩm ở Huế -Tự hào vì Huế được công nhận là một di sản văn hoá thế giới. II, Đồ dùng dạy học. -SGk + giáo án- sưu tầm tranh ảnh lăng tẩm cung điện ở Huế. III, Phương pháp: đàm thoại, quan sát, giảng giải IV,Hoạt động dạy học 1,ổn định tổ chức 2,KTBC 3,Bài mới -Giới thiệu- ghi đầu bài. 1, Qúa trình xây dựng hình thành Huế. -hãy mô tả qúa trình XD kình thành Huế. -G giảng- chốt lại. -Chuyển ý. 2, Vẻ đẹp của kinh thành Huế -Hãy mô tả lại vẻ đẹp cảu kinh thành Huế? -G giảng. -Ngày nay Huế có gì khác so với thời xưa? -G chốt lại 4, Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học- cb bài sau -Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? -Những sự kiện nào chứng tỏ các vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành? -1 H đọc từ đầu- đẹp nhất nước ta thời đó. Cả lớp đọc thầm. -H thảo luận và mô tả -Đại diện các nhóm mô tả. -H nhận xét. -Nhà Nguyễn huy động hàng vạn dân và lính phục vụ XD kinh thành Huế. Các vật liệu như đá, vôi, gạch ngói từ mọi miền đất nước được đưa về đây. Sau 33 năm XD và tu bổ nhiều lần. Một toà thành rộng lớn, dài hơn 2 km đã mọc lên bên bờ sông Hương. Đây là 1 toà thành đẹp nhất nước ta thời đó. -H đọc phần còn lại kết hợp với tranh ảnh. -Thành có 10 cửa chnh. Bên trái cửa thành xây các vọng gác có mái cuốn cong hình chim phượng -Nằm giữa kinh thành Huế là hoàng thành. Cửa chính vào Hoàng Thành gọi là Ngọ Môn. Tiếp đến là hồ sen, ven hồ là hàng cây đại. Một chiếc cầu tráy bắc qua hồ dần đến điện thái hoà nguy nga tráng lệ. -Ngoài ra các vua Nguyễn còn cho xây dựng rất nhiều lăng tẩm. Đó là những khuân viên rộng cây cối xanh tươi bao quanh các công trình kiến trúc. -Kinh thành Húê ngày nay không còn được nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn còn những dấu tích cảu 1 công trình sáng tạo và tài hao của nhân dân ta. -Ngày 11-12-1993 quần thể di tích cố đô Huế được UNES CO công nhận là di sản VH thế giới. -H đọc bài học. Tuần 33:Bài 29 tổng kết I, Mục tiêu: Học xong bài này H biết -Hệ thống được quá trình phát triển của ls nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa TK Xĩ -Nhớ được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật ls tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước. Của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. -Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. II, Đồ dùng dạy học. -phiếu học tập. -Băng thời gian biểu thị các thời kì lịch sử. III, Phương pháp: Luyện tập. IV,Hoạt động dạy học 1,ổn định tổ chức 2,KTBC 3,Bài mới -Giới thiệu- ghi đầu bài. 1, Thống kê lịch sử -Giai đoạn đầu tiên chúng ta được học trong ls nước nhà là giai đoạn nào? -Giai đoạn này bắt đầu từ bao giờ kéo dài đến khi nào? -Giai đoạn này chiều đại nào trị vì đất nước ta? -Nội dung cơ bản của giai đoạn lịch sử này là gì? -G đưa ra 1 danh sách các nhân vật lịch sử +Hùng Vương +An Dương Vương +Hai Bà Trưng +Ngô Quyền +Đinh Bộ Lĩnh +Lê Hoàn +Lý Thường Kiệt +Trần Hưng Đạo +Lê Thánh Tông +Nguyễn Trãi +Nguyễn Huệ 4, Củng cố dặn dò. Nhận xét tiết học- cb bài sau. ôn tập để kiểm tra học kỳ II -Buổi đầu dựng nước và giữ nước -Bắt đầu từ khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN -Các vua Hùng sau đó là An Dương Vương -Hình thành đất nước với phong tục tập quán riêng. Nền văn minh Sông Hồng ra đời. -H ghi tóm tắt công lao các nhân vật lịch sử trên. -Hùng Vương đã có công dựng nước -Xây thành Cổ Loa và chế được nỏ thần -Năm 40 đã phất cờ khởi nghĩa chống quân Nam Hán. -Năm 928 đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. -Đã tập hợp nhân dân dẹp oạn 12 xứ quân thống nhất lại đất nước năm 968. -Thay nhà Đinh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống Xl lần thứ nhất năm 981 -Bằng tài trí thông minh và lòng dũng cảm đã lãnh đạo nhân dân bảo vệ được nền độc lập cảu đất nước trước sự xâm lược của Nhà Tống (Cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ hai 1075-1077) -Là người chỉ huy tối cao của cuộc K/C chống quân Mông- Nguyên xâm lược đã viết hịch tướng sí trong đó có câu: “ Dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ. Nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng”. Lời kịch đã khích lệ tướng sĩ giết giặc Nguyên. -Đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức đây là bản đồ, bộ luật đầu tiên của đất nước ta -Là nhà văn học, khoa học tiêu biểu cho giai đoạn này. -Năm 1786 Nguyễn Hụê kéo quân ra Bắc đánh bại quân xâm lược Xiêm và lật đổ họ Trịnh thống nhất Giang Sơn. -Năm 1778 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh -H nhận xét.

File đính kèm:

  • docGiao an mon Lich su 4 ca nam.doc