Giáo án buổi 2 lớp 5 tuần 16

Toán (Rkn)

Luyện tập

I/ Mục tiêu.

- Củng cố 4 phép tính với số thập phân.

- Vận dụng vào làm bài đúng, nhanh.

- Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.

II/ Đồ dùng dạy học.

 - Giáo viên: nội dung bài.

 - Học sinh: sách, vở bài tập, bảng con.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

doc10 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án buổi 2 lớp 5 tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiều dài là 12,4 m. Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi của mảnh đất HCN đó. Tính diện tích mảnh đất hình vuông. - HD làm cá nhân vào vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm chữa bài. 2. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn Hs ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào bảng con- 2 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 2 Hs chữa bài, nêu cách làm. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 2 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. - Nối tiếp trả lời. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu. - Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. _________________________________________ Toán(Rkn ) Luyện tập I/ Mục tiêu. - Củng cố cách giải toán về tỉ số phần trăm. - Vận dụng vào làm bài đúng, nhanh. - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài. - Học sinh: sách, vở bài tập, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * HD Hs làm bài tập- VBT ( T(90-91).. *Bài 1Viết tỉ số phần trăm. - HD làm vở bài tập. - Nhận xét đánh giá. *Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm. - HD làm cá nhân ra bảng con. - Nhận xét đánh giá. - Lưu ý phải đưa về phân số thập phân có mẫu là 100. *Bài 3: Viết thành phân số tối giản. - HD làm cá nhân vào vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm, chữa nhận xét. - Lưu ý phải đưa tỉ số phần trăm về phân số thập phân có mẫu là 100 rôi mới đưa về phân số tối giản . *Bài 4: Tính tỉ số phần trăm của 2 số. - HD làm cá nhân vào vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm, chữa nhận xét. 2. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn Hs ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 2 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân ra bảng con - 2 Hs chữa bài, nêu cách làm. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài, nêu cách làm. - Nhận xét bổ sung. _________________________________________ Tiếng Việt ( Rkn) Luyện từ và câu: Ôn tập I/ Mục tiêu. - Hệ thống hoá kiến thức đã học về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, các từ loại. - Nhớ và làm tốt các bài tập. - Giáo dục các em ý thức học tốt bộ môn . II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài. - Học sinh: sách, vở , bảng nhóm. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * Bài 1: Cho các từ: chạy, ăn, đi, đánh. Đặt câu để chỉ ra nghĩa gốc, 3 nghĩa chuyển của mỗi từ trên. - HD làm việc cá nhân. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Nhận xét, chốt lại ý đúng. *Bài 2: Những từ nào chứa tiếng hợp có nghĩa là “gộp lại”? a/ hợp nhất b/ hợp lí c/ phù hợp d/ hợp tác e/ liên hợp g/ hợp lực h/ tổ hợp i/ hợp doanh - HD làm cá nhân vào vở. - Gọi Hs đọc bài. - Nhận xét đánh giá. *Bài 3: Đặt câu. a/ có đại từ làm chủ ngữ. b/ có danh từ làm chủ ngữ. c/ có động từ chỉ hoạt động. d/ có tính từ chỉ màu sắc. e/ có cặp quan hệ từ: dù.....nhưng. - HD làm cá nhân vào vở. - Chấm chữa. - Nhận xét đánh giá. 2.Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc Hs chuẩn bị giờ sau. * Đọc yêu cầu của bài. - Làm vở, 4 em làm bảng nhóm. - Trình bày trước lớp. - Nhận xét, bổ sung. * Đọc yêu cầu của bài. - Làm vở, 1 em làm bảng phụ gắn bảng. - Nhận xét, bổ sung. * Đọc yêu cầu của đề bài. - Làm vở- 2 Hs làm bảng lớp. - Nhận xét, bổ sung. Tiếng Việt ( Rkn) Luyện tập tả người Đề bài: Viết một đoạn văn tả hoạt động của một người lao động mà em yêu mến. I/ Mục tiêu. - Viết được đoạn văn theo đúng yêu cầu, nêu được đặc điểm tiêu biểu về hoạt động. - Rèn kĩ năng quan sát, dùng từ ,viết câu, viết đoạn. - Giáo dục ý thức tự giác học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ. - Học sinh: sách, vở. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * HD tìm ý - Gọi 2 Hs nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người. - Gọi Hs đọc đề bài. - Yêu cầu Hs thảo luận trong bàn nêu các đặc điểm cần tả hoạt động của một người lao động mà em yêu mến, cách sắp xếp các đặc điểm theo nhóm đôi. - Gọi các nhóm trình bày. - Nhận xét, đánh giá. *HD viết đoạn văn: HD làm vở - Gợi ý để Hs thấy được cách mở đoạn, các nội dung cần có ở đoạn văn, cách kết đoạn. - Gọi Hs đọc bài viết của mình - Gv đánh giá. 2.Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung. - Về nhà viết hoàn thiện bài. * Nêu cấu tạo của bài văn tả người. - Nhận xét, bổ sung. - Hs đọc đề bài nêu yêu cầu. - Hs thảo luận trong bàn theo yêu cầu - ghi kết quả ra nháp. - Nối tiếp nhau trình bày kết quả. - Nhận xét, bổ sung. * Hs thực hành viết đoạn văn vào vở. - Hs nối tiếp nhau đọc bài. - Sửa, bổ sung vào bài. ____________________________________________________________________ Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010 Toán (Rkn) Luyện tập I/ Mục tiêu. - Củng cố cách giải toán về tỉ số phần trăm, thực hiện các phép tính về tỉ số phần trăm. - Vận dụng vào làm bài đúng, nhanh. - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài. - Học sinh: sách, vở bài tập, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * HD Hs làm bài tập- VBT(T92-93). *Bài 1: Tính: - HD làm bảng con. - Nhận xét đánh giá. - Lưu ý cách cách thực hiện các phép tính về tỉ số phần trăm. *Bài 2: Giải toán: - HD làm cá nhân vào vở. - Nhận xét đánh giá. *Bài 3: Giải toán: - HD làm cá nhân vào vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm, chữa nhận xét. - Nhận xét đánh giá. - Lưu ý cách tìm tiền bán so với tiền vốn, tìm tiền lãi. *Bài 4: Giải toán: - HD làm cá nhân vào vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm, chữa nhận xét. 2.Củng cố - dặn dò. - Nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn Hs ôn bài, chuẩn bị bài giờ sau. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân ra bảng con - 2 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài, nêu cách làm. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu, làm cá nhân vào vở- 1 Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. ______________________________________ Tiếng Việt ( Rkn) Luyện tập tả người Đề bài: Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi. I/ Mục tiêu. - Viết được bài văn theo đúng yêu cầu, đúng thể loại. - Rèn kĩ năng quan sát, dùng từ ,viết câu, viết bài. - Giáo dục ý thức tự giác học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ, trực quan. - Học sinh: sách, vở . III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * HD tìm ý - Gọi 2 Hs nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người. - Gọi Hs đọc đề bài. - Yêu cầu Hs thảo luận trong bàn nêu các đặc điểm cần tả của một em bé đang tuổi tập nói, tập đi, cách sắp xếp cá đặc điểm theo nhóm đôi. - Gọi các nhóm trình bày. - Nhận xét, đánh giá. *HD viết đoạn văn: HD làm vở - Gợi ý để Hs thấy được cách mở bài, các nội dung cần có ở bài văn, cách kết bài. - Gọi Hs đọc bài viết của mình - Gv đánh giá. 2.Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung. - Về nhà viết hoàn thiện bài. * Nêu cấu tạo của bài văn tả người. - Nhận xét, bổ sung. - Hs đọc đề bài nêu yêu cầu. - Hs thảo luận trong bàn theo yêu cầu - ghi kết quả ra nháp. - Nối tiếp nhau trình bày kết quả. - Nhận xét, bổ sung. * Hs thực hành viết đoạn văn vào vở. - Hs nối tiếp nhau đọc bài. - Sửa, bổ sung vào bài. ____________________________________________________________________ Tuần 17 Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Toán (Rkn) Giải toán về tỉ số phần trăm I/ Mục tiêu. - Củng cố cách tìm một số phần trăm của một số. - Vận dụng vào giải bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm. - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài. - Học sinh: sách, vở bài tập, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Luyện tập. * HD làm bài tập (VBT- 94) *Bài 1: Giải toán. - HD làm vở bài tập, gọi 1 Hs chữa bài. - Nhận xét đánh giá. - Lưu ý cách tìm một số phần trăm của một số. *Bài 2: Giải toán. - HD làm vở bài tập, gọi 1 Hs chữa bài. - Nhận xét đánh giá. - Lưu ý cách tìm một số tiền lãi của một số. *Bài 3: Tính. - HD làm bảng con. Gọi Hs chữa bài. - Lưu ý cách tìm một số phần trăm của một số là đơn vị đo. - Nhận xét đánh giá. *Bài 4: Giải toán. - HD làm vở. - Theo dõi giúp đỡ Hs yếu. - Chấm chữa bài. - Nhận xét đánh giá. 2.Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. * Đọc yêu cầu. - Làm vở, 1Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu của bài. - Làm vở, 1Hs chữa bài. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu bài toán. - Làm bảng con, 3 Hs chữa bảng. - Nhận xét bổ sung. * Đọc yêu cầu bài toán. - Làm vở, 1 Hs chữa bảng. Bài giải Số tiền vật liệu là: 500 000 : 100 x 60 = 300 000(đồng) Số tiền công là: 500 000 - 300 000 = 200 000(đồng) Đáp số: 200 000 đồng. - Nhận xét bổ sung. ________________________________________ Tiếng Việt ( Rkn) Viết chính tả: Thầy cúng đi bệnh viện I/ Mục tiêu. - Nghe-viết đúng, trình bày đúng đoạn 1 bài: Thầy thuốc đi bệnh viện. - Ôn lại cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm đầu r/d/gi. - Giáo dục ý thức rèn chữ viết. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài. - Học sinh: sách, vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Giáo viên Học sinh 1.HD viết bài. HD tìm hiểu bài và cách viết. - Gọi Hs đọc đoạn văn. + Cụ Ún làm nghề gì? Khi bị bệnh cụ đã tự chữa bằng cách nào? - Nhận xét đánh giá. - Cho đọc thầm, tìm tiếng, từ viết dễ lẫn. HD viết tiếng, từ khó, câu khó, dài. - Yêu cầu Hs luyện viết ra bảng con. - Nhận xét sửa. Viết bài. - Đọc bài cho Hs viết. - Đọc bài cho Hs soát lỗi. - Thu bài chấm - nhận xét. 2. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Dặn Hs tích cực rèn chữ. * 2 Hs đọc. - Trao đổi nhóm đôi, nêu miệng. - Nhận xét bổ sung. - Đọc thầm, tìm tiếng, từ viết dễ lẫn * Luyện viết tiếng, từ khó, câu dài ra bảng con, 2Hs viết bảng lớp. - Nhận xét bổ sung. *Viết bài vào vở. - Đổi bài soát lỗi.

File đính kèm:

  • docG A LOP 5 BUOI 2 TUAN 16.doc
Giáo án liên quan