Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5: Tìm thành phần cha biết trong biểu thức

Toán

Tiết 05: tìm thành phần cha biết trong biểu thức

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

Tìm đợc giá trị của các thành phần cha biết trong biểu thức.

2. Kĩ năng:

Rèn HS nhận dạng toán tìm thành phần cha biết trong biểu thức.

3. Thái độ:

Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã

học.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Bài soạn

2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập

 

pdf4 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5: Tìm thành phần cha biết trong biểu thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Toán Tiết 05: tìm thành phần cha biết trong biểu thức I.Mục tiêu 1. Kiến thức: Tìm đợc giá trị của các thành phần cha biết trong biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn HS nhận dạng toán tìm thành phần cha biết trong biểu thức. 3. Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Bài soạn 2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy - học Bài 1: Tìm y a) 2075:5 = 75 40 5 yx  415 = (y x 75) :5 +40 415 – 40 = (y x 75):5 375 = (y x 75 ) :5 375 x 5 = y x 75 y x 75 = 1875 y= 25 b) 54 7 17 15 9 8 2 139 8 y y     c) 53 3 1( ) :16 1 8 2 2 185 12 yx y    d) Trường Tiểu học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 65 6 11 ( 6 ) :12 0 9 18 9 107 9 y y      Trường Tiểu học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Bài về nhà 100 5 2) 5 0 2 7 2 4 1) : (4 ) 8 3 28 2 y x a b y        Bài giải a) y= 100 b) 7 14 1 1 : ( ) 8 3 7 2 7 14 1 1 : ( ) : 8 3 2 7 7 14 5 : ( ) 8 3 14 14 7 5 : 3 8 14 14 49 3 20 14 49 3 20 280 147 60 133 60 y y y y y y y y                Trường Tiểu học Hợp Thanh B Năm học 2013 - 2014 Toán Tiết 06: tìm thành phần cha biết trong biểu thức I.Mục tiêu 1. Kiến thức: Tìm đợc giá trị của các thành phần cha biết trong biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn HS nhận dạng toán tìm thành phần cha biết trong biểu thức. 3. Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi các dạng toán đã học. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Bài soạn 2. HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy - học Bài 1: Tìm a. a) ( a+1)+(a+4)+(a+7) ++a+28 = 155 (a+a+a++a)+( 1+4+7++28) = 155 - Xét :(1+4+7+..+28) ta có: SLsố:(28-1):3+1= 10(số) Giá trị dãy tính: 10 x (1+28):2 = 145 Ta thấy có 10 số hạng trong ngoặc đơn. Vậy biểu thức chứa a. 10 x a + 145 = 155 10 x a= 10 a = 10:10 a = 1

File đính kèm:

  • pdfBDHSG LOP 5 TIM TP CHUA BIET.pdf
Giáo án liên quan