Giáo án Âm Nhạc tiểu học tuần 12 (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

 Tiết 12

 ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON

 Nhạc: Phi-líp-pen-cô

 Lời: Việt Anh

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- HS hát thuộc 2 lời và đúng giai điệu bài hát.

 2. Kĩ năng:

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa nhịp nhàng.

- Biết bài hát và võ tay đệm theo phách và tiết tấu lời ca.

 3. Thái độ:

- GD HS tìm cảm đoàn kết giúp đỡ yêu thương nhau như anh em trong một nhà.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Đàn phím điện tử.

2. Học sinh: Tập bài hát.

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 13/10/2014 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm Nhạc tiểu học tuần 12 (Chuẩn kiến thức kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
theo tiết tấu lời ca. Dặn dò: - Nhắc học sinh về ôn thuộc lời ca và giai điệu bài hát kết hợp vỗ tay đệm theo và kết hợp động tác phụ hoạ. TUẦN 12 Lớp 2 Ngày giảng: 17/11//2010 - 2A. 181/11 – 2B Tiết 12 ÔN TẬP BÀI HÁT: CỘC CÁCH TÙNG CHENG GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ GÕ DÂN TỘC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu của bài hát. - Biết tên và hình dáng một số nhạc cụ gõ dân tộc. 2. Kĩ năng: -HS biết hát và vỗ tay theo tiết tấu, đúng nhịp, phách, hát hòa giọng. - Biết biểu diễn theo nhóm nhạc cụ đã được phân công. 3. Thái độ: - Qua bài hát HS biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc như: Sênh, thanh la, mõ, trống. - HS thêm hiểu biết và yêu thích các nhạc cụ dân tộc. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ (thanh phách, song loan). Học sinh: Tập bài hát, vở. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng. - Đàn giai điệu bài hát cho HS nghe và yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hát tượng trưng cho từng nhạc cụ gõ trong bài hát. Các nhóm lần lượt hát đến câu “ Nghe sênh thanh la mõ trống...” thì cả lớp cùng hát hòa giọng và nói câu “ Cộc cách tùng cheng”. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca (4 nhóm thực hiện). Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách.... P P P P P x x x x x x X X - Tổ chức cho học sinh trình bày bài hát trước lớp. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc. - Giới thiệu từng nhạc cụ trong tranh SGV ( Thanh la, mõ, trống, song loan, thanh phách, sênh tiền) và đặt biệt giới thiệu thêm về nhạc cụ tại địa phương (đàn tính). - Dùng đàn phím cho HS nghe âm sắc của từng nhạc cụ, (đàn tính). - Chỉ lên tranh hỏi HS nhắc lại tên từng nhạc cụ. - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Theo dõi tập hát kết hợp vỗ tay đệm theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Thực hiện trình bày bài hát trước lớp. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - HS chú ý qua sát tranh các nhạc cụ. - Nghe âm sắc của từng nhạc cụ. - HS trả lời. 4. Củng cố: - Đặt cấu hỏi cho HS nhắc lại tên bài hát. - Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, đoạn âm thanh mô tả các nhạc cụ thì gõ theo tiết tấu. 5. Dặn dò: - Nhắc học sinh về nhà ôn thuộc lời ca bài hát kết hợp vỗ tay đệm và tập các động tác phụ hoạ theo bài hát. TUẦN 12 Lớp 3 Ngày giảng: 19/11//2010 -3A Tiết 12 HỌC HÁT BÀI: CON CHIM NON Dân ca Pháp I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu của bài hát. 2. Kĩ năng: - Cảm nhận được tiết tấu và tính chất nhịp nhàng của nhịp 3 với một phách mạnh và 2 phách nhẹ. - HS biết bài hát là dân ca của nước Pháp. 3. Thái độ: - GD tình cảm biết yêu quê hương, yêu thiên nhiên, yêu và bảo vệ các loài chim. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Đàn phím điện tử. - Bản đồ thế giới, giới thiệu vị trí nước Pháp. Học sinh: Tập bài hát, vở. III. Hoạt động dạy học Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim non. - Giới thiệu tên bài hát là dân ca nước Pháp được viết ở nhịp 3, giai điệu mượt mà trong sáng thể hiện lòng yêu mến quê hương đất nước của người dân Pháp. - Dùng bản đồ giới thiệu vị trí nước Pháp. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các nguyên âm ( a , u, i ). - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 3. - Ghi số phách 1-2-3, 1-2-3...lên bảng và HD tập đếm đều đặn, nhịp nhàng. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp đếm và vỗ tay đệm các phách phách mạnh của nhịp 3. Bình minh lên có con chim non P P P P P P - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức thành 2-3 nhóm một bên hát nhóm khác gõ đệm. - Tổ chức hướng dẫn hát kết hợp trod chơi: + Phách 1: Vỗ hai tay xuống bàn. + Phách 2: Vỗ hai tay vào nhau. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Theo dõi, lắng nghe. - Quan sát vị trí nước Pháp trên bản đồ. - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận. - Đọc đồng thanh kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. - Luyện giọng theo đàn. - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - HS thực hiện theo HD. - Theo dõi tập hát kết hợp vỗ tay theo hướng dẫn. - Hát kết hợp vỗ tay theo phách - HS khá thực hiện. - Các nhóm thực hiện hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện 4. Củng cố: - Cho học sinh nhắc lại tên, tác giả bài hát. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc. 5. Dặn dò: - Nhắc học sinh về ôn thuộc lời ca và giai điệu bài hát kết hợp vận động phụ hoạ . TUẦN 12 Lớp 4 Ngày giảng: 15/11 – 4A, 4B. Tiết 12 HỌC HÁT BÀI: CÒ LẢ Dân ca đồng bằng Bắc Bộ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hát đúng giai điệu và đúng lời ca của bài hát. 2. Kĩ năng: - Tập trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng, hòa giọng. 3. Thái độ: - Giáo dục HS biết yêu quý các làn điệu dân ca và trân trọng người lao động. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. - Tranh minh họa bài hát SGK 2. Học sinh: - Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Dạy hát bài Cò lả. - Giới thiệu tên, nội dung bài hát dân ca qua tranh SGK. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các nguyên âm ( a , u, i ). - Dịch giọng (-2) đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ đệm theo 2 âm sắc. Con cò, cò bay lả lả bay la. P P P P P - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - HD trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. - HD hát lĩnh xướng và hòa giọng kết hợp gõ đệm theo phách. + 1 HS: Hát lĩnh xướng ở 2 câu đầu. + Cả lớp hát hòa giọng 4 câu tiếp theo đến hết. - Nhận xét sửa sai. - Theo dõi, quan sát, lắng nghe. - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận. - Đọc đồng thanh kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. - Luyện giọng theo đàn. - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Hát và gõ đệm theo 2 âm sắc. - HS khá thực hiện. - Thực hiện ôn theo dãy. - Nhận xét lẫn nhau. - Hát và vận động theo nhạc. - HS hát theo HD của GV. 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát dân ca. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc. 5. Dặn dò: - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát và kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca. TUẦN 12 Lớp 5 Ngày giảng: 15/11 - 5A, 5B. Tiết 12 HỌC HÁT BÀI: ƯỚC MƠ Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát. 2. Kĩ năng: - HS biết thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân dài 2 phách, 4 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa của nhịp 4 ). 3. Thái độ: - Góp phần giáo dục HS thêm yêu cuộc sống bình yên và biết đem niềm vui đến với mọi người. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. - Tranh minh họa bài hát SGK. - Đàn và hát chuẩn xác bài hát: Đi học. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Dạy htas bài: Ước mơ. - Giới thiệu tranh minh họa (SGK). - Bài hát nước ngoài duy nhất trong chương trình Âm nhạc lớp 5 là bài Ước mơ, nhạc Trung Quốc, lời Việt An Hòa. Bài hát có giai điệu du dương , tha thiết, diễn tả ước mơ của các bạn nhỏ, đó là monh muốn nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các nguyên âm (o, a, u, i). - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài thể hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng ngân dài 4 phách. hát ôn theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và phách mạnh vừa của nhịp 4). Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. > > > > - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Quan sát tranh. - HS lắng nghe. - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận. - Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu. - Luyện giọng. - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Lắng nghe nhận xét lẫn nhau - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn. - Hát gõ đệm theo nhịp chia đôi. - Thực hiện - HS thực hiện hát theo dãy, nhóm. - Nhận xét lẫn nhau. 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại về nội dung bài học. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về ôn tập thuộc giai điệu và lời ca tự tìm động tác phụ họa phù hợp cho bài hát.

File đính kèm:

  • docTUAN 12CKTKN.doc
Giáo án liên quan