Giáo án Âm nhạc 5 tuần 15 - Tập đọc nhạc : game Rê dur

 Tên bài : Tập đọc nhạc : game Rê dur.

I. MỤC TIÊU:

• Học sinh đọc đúng cao độ, tiết tấu bài tập đọc nhạc.

• Đọc kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu

• Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc nhạc ( xướng âm).

II. CHUẨN BỊ:

• Giáo viên: Nhạc cụ, bảng phụ

• Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức: ( 1¬¬ phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

- Gọi vài học sinh lên nhắc lại một vài tên nốt, hình nốt -> đánh giá.

 3. Bài mới : ( 25 phút)

Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại.

* Các hoạt động chính :

A) Hoạt động 1 : (15 phút)

 Nội dung : “ Tập đọc nhạc”

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 5 tuần 15 - Tập đọc nhạc : game Rê dur, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15.Tiết 15. Ngày soạn : 29/11/2010 Ngày dạy : 01/12/2010 Tên bài : Tập đọc nhạc : game Rê dur. I. MỤC TIÊU: Học sinh đọc đúng cao độ, tiết tấu bài tập đọc nhạc. Đọc kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu … Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc nhạc ( xướng âm). II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nhạc cụ, bảng phụ… Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên nhắc lại một vài tên nốt, hình nốt -> đánh giá. 3. Bài mới : ( 25 phút) Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (15 phút) Nội dung : “ Tập đọc nhạc” Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Treo bảng phụ có bài tập đọc nhạc có game Ddur : - Giới thiệu tên nốt, hình nốt và hợp âm Đô trưởng D dur). - Hướng dẫn học sinh đọc tên nốt, cao độ, trường độ của các nốt nhạc trên bài tập đọc nhạc. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Chia bài TĐN ra làm 2 câu : * Hướng dẫn học sinh đọc từng câu theo lối móc xích. * Nhận xét và sửa sai ( nếu có )sau mỗi lần học sinh đọc nhạc. - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh đọc. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Gọi vài học sinh lên đọc bài TĐN. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Theo dõi. - Lắng nghe. - Đọc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Đọc nhạc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc nhạc. - Lắng nghe. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Ghép lời ca và vỗ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca… Mục tiêu : Giúp học sinh đọc được nhạc và ghép được lời ca. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Đệm đàn, đọc nhạc và ghép lời ca mẫu : “ Trời thu trong xanh ngoài cửa sổ, bé nằm bé ngủ sao đôi môi mỉm cười” - Bắt giọng cho học sinh đọc nhạc và ghép lời ca theo móc xích. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời ca và gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca… - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh đọc nhạc và ghép lời ca và gõ đệm. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Gọi vài học sinh lên đọc nhạc, ghép lời ca và gõ đệm. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Theo dõi. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc nhạc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc nhạc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Giáo viên nhắc nhở cho học sinh những việc đạt và chưa đạt qua tiết học. - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 15 ( Tap doc nhac ).doc
Giáo án liên quan