Giáo án Âm nhạc 4 - Trường TH Thạnh Quới I

 I Mục tiêu:

 -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca cùa 3 bài hát đã học ở lớp 3:Quốc ca,Việt nam,Bài ca đi học,Cùng múa hát dưới trăng

-Biết hát và kết hợp vỗ tay (gõ đệm)hoạc vận động theo bài hát

-Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học

 II .Đồ dùng dạy học :

 - GV: - Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh

 - HS: - SGK,Nhạc cụ gõ.

 III. Hoạt động dạy học :

 1. Khởi động: Luyện giọng : Mi ,Mê ,Ma ,Mô,Mu.

 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm

Bài mới: Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học

 

doc62 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc 4 - Trường TH Thạnh Quới I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Hát vui ,tập thể. 2./Bài cũ: -Kiểm tra theo cách truyền thống . 3./Bài mới: Học hát bài :Chú voi con ở Bản đôn a) Các hoạt động : THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 15p 15 phút *Hoạt động 1: -Dạy hát lời 1Học hát bài: Chú voi con ở Bản Đôn * Mục tiêu :-Hát đúng giai điệu và lời ca CTH -GV giới thiệu tranh -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động 2:-Luyện tập * Mục tiêu : -Hát đúng giai điệu và lời ca CTH -GV giới thiệu hướng dẫn -GV chia câu cho hs hát lỉnh xướng -GV đệm đàn -GV nhận xét sửa sa -GV chỉ định 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -1 HS hát đoạn a cả lớp hát đoạn b. -HS hát với đàn theo tổ, cá nhân -HS nhận xét -HS nhắc lại tưa bài, tác giả -Nhóm Xung phong trình diển bài hát kết hợp gõ đệm. 4./Củng cố : -Hỏi tên bài + tên tác giả . -Hát vỗ tay theo phách . -Hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca . IV/Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị bài tiếp theo tuần 27 rút kinh nghiệm BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:10/3/10 Ngày dạy;15/3/10 Tuần 27: Môn;Âm nhạc Tiết 27: Ôn tập hát bài :Chú voi con ở Bản Đôn -Tập đọc nhạc: TĐN số 7 I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh -Chép sẳn bài TĐN số 7. 2/ HS: -SGK ,nhạc cụ gõ III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1./Khởi động:-Hát vui tập thể . 2./Bài cũ : -Dự kiến 5 học sinh . * Nhận xét : nhẹ nhàng. 3./Bài mới: a) Giới thiệu bài : Ôn tập hát bài :Chú voi con ở Bản Đôn -Tập đọc nhạc: TĐN số 7 b) Các hoạt động : THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 15p 15 phút 10 phút Hoạt động 1Ôn tập lời 1,hát lời 2 bài hát Ôn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn * Mục tiêu :Nâng cao chất lượng bài hát CTH -GV giới thiệu: -GV đệm đàn *Hoạt động 2:-Vận động phụ họa * Mục tiêu :Nâng cao chất lượng bài hát CTH -GV gợi ý -GV chỉ định -GV chọn HS có động tác hay -GV gợi ý hướng dẩn động tác phụ họa -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động 3:Dạy bài TĐN số 7 * Mục tiêu :Đọc đúng cao độ,trường độ CTH -GV đính bài TĐN và giới thiệu -GV chỉ định -GV hướng dẩn -GV đệm đàn thang â -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV nhận xét tuyên dương. -GV chỉ định -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn -HS xem tranh -Cả lớp hát vài lần lời 1 kết hợp gõ đệm -HS lắng nghe tập hát lời 2 -Lớp hát cả bài vài lần -HS xung phong trình diển trước lớp -Cả lớp thực hiện theo bạn -Cả lớp cùng thực hiện -Tổ, nhóm trình diển trước lớp -HS lắng nghe -HS xác định tên nốt, hình nốt -HS nhận xét bạn -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần -HS đọc cao độ theo thang âm -HS tập đọc từng câu theo đàn -HS hát cả bài vài lần -HS tập ghép lời ca . -Tổ cá nhân thực hiện 4./Củng cố : -Hát + vận động phụ họa. -Cho học sinh nghe lại bài hát. IV./Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị bài tiếp theo tuần 28 -Tuyên dương khen thưởng -Tự rút kinh nghiệm:. BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:25/3/10 Ngày dạy:29/3/10 Tuần 28 Môn:Âm nhạc: Tiết 28 THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN Nhạc: Lưu Hữu Phư I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và lời 1 -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh 2.HS -SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1./Khởi động: -Hát vui ,tập thể . 2./Bài cũ : -Kiểm tra theo cách truyền thống . 3./Bài mới : a)giới thiệu bài:Nhạcsĩ :Lưu hữu phước sáng tác rất nhiều bài hát thiếu nhi Đặcbiệt là bài Thiếu nhi bài hát hay nói về tình hữu nghị của true em trên thế giới b)Các hoạt động : THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 15 phút 15 phút * Hoạt động 1:Học hát bài:Thiếu nhi thế giới liên hoan * Mục tiêu : Dạy chuẩn xác bài hát . CTH -GV giới thiệu tranh -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động 2:-Luyện tập * Mục tiêu : Dạy chuẩn xác bài hát . CTH -GV đệm đàn -GV nhận xét sửa sai -GV chia đoạn chóh hát đối đáp -GV chỉ định 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -HS hát với đàn theo tổ, cá nhân -HS nhận xét -HS hát đối đáp từng câu ở đoạn đầu,đoạn 2 cả lớp cùng hát -Nhóm Xung phong trình diển bài hát kết hợp vận động phụ họa,gõ đệm. 4./Củng cố : -Hỏi lại tên bài + tên tác giả . -Cho học sinh THI ĐUA hát IV./Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị bài tiếp theo tuần 29 - Lựa chọn: tập kĩ tiết tấu bài -Tự rút kinh nghiệm:. BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn;3/4/10 Ngày dạy:5/4/10 Tuần 29: Môn :Âm nhạc Tiết 29: -Ôn tập hát bài : Thiếu nhi thế giới liên hoan -Tập đọc nhạc: TĐN số 8 I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh -Chép sẳn bài TĐN số 6. -Chuẩn bị vài động tác phụ họa 2/ HS: -SGK ,nhạc cụ gõ III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1./Khởi động: -Hát vui ,tập thể . 2./Bài cũ : Kiểm tra theo cách truyền thống . * Nhận xét nhẹ nhàng . 3./Bài mới : Ôn bài Các hoạt động . THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 15 phút 5 phút 10 phút GV đệm đàn * Hoạt động 1:Ôn bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan * Mục tiêu : Nâng cao chất lượng bài hát . CTH -GV giới thiệu: -GV đệm đàn -GV phân câu -GV quan sát sửa sai -GV giới thiệu -GV chỉ định * Hoạt động 2:-Vận động phụ họa * Mục tiêu : Nâng cao chất lượng bài hát . CTH -GV chọn HS có động tác hay -GV hướng dẩn động tác phụ họa -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động -Dạy bài TĐN số 8 * Mục tiêu :Đọc đúng cao độ ,trường độ CTH -GV đính bài TĐN và giới thiệu -GV chỉ định -GV đệm đàn thang âm -GV hướng dẩn từng câu -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV nhận xét tuyên dương. -GV chỉ định -GV đệm đàn -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh -Cả lớp hát vài lần kết hợp gõ đệm -Cả lớp thực hiện hát đối đáp,lĩnh xướng -HS quan sát -HS xung phong trình diển trước lớp -Cả lớp cùng thực hiện -Tổ, nhóm trình diển trước lớp - HS xác định tên nốt, hình nốt -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần -HS tập đọc từng câu theo đàn -HS hát cả bài vài lần -HS tập ghép lời ca . -Tổ cá nhân thực hiện -Nhóm Xung phong trình diển bài hát. -Cả lớp đọc bài TĐN vài lần 4./Củng cố : -Cho học sinh hát + vỗ theo tiết tấu . -Hát lời mới IV./Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị bài tiếp theo tuần 30 - Lựa chọn: tập kĩ tiết tấu bài -Chuẩn bị vài động tác . -Tự rút kinh nghiệm: .. BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:9/42010 Ngày dạy: 12/42010 Tuần 30 Môn:Âm nhạc Tiết 30: -Ôn tập 2 bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan -Tập đọc nhạc TĐN số 2 . I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết vỗ tay hoặc gọ đệm theo bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh -Chuẩn bị vài động tác phụ họa 2/ HS: -SGK ,nhạc cụ gõ -Học thuộc 2 bài hát III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1./Khởi động: - Luyện giọng :Mi Mê Ma Mô Mu 2./Bài cũ : Kiểm tra theo cách truyền thống . * Nhận xét nhẹ nhàng . 3./Bài mới : Ôn tập 2 bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan -Tập đọc nhạc TĐN số 2 Các hoạt động : THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 15 phút 15 phút -GV đàn âm mẫu *Hoạt động 1: -Ôn bài hát Chú voi con ở Bản Đôn * Mục tiêu : Dạy hát ôn tập CTH -GV giới thiệu: -GV đệm đàn *Vận động phụ họa thay đổi không khí Cả lớp thực hiện * Hoạt động 3: -Ôn tập bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan* Mục tiêu : Dạy hát ôn tập. CTH -GV giới thiệu -GV hướng dẩn động tác phụ họa -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV đàn 1 đoạn -GV nhận xét tuyên dương. -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh -Cả lớp hát vài lần kết hợp gõ đệm theo 2 âm sắc. -Cả lớp thực hiện nhiều lần -Tổ, nhóm thực hiện -HS xác định tên bài hát -Cả lớp hát vài lần kết hợp gõ đệm -Tổ, trình diển trước lớp hình thức đối đáp,lĩnh xướng -HS nhận xét -Nhóm Xung phong trình diển 2 bài hát vài lần. 4./Củng cố : -Hát + gõ tiết tấu . -Hát + gõ phách . IV/Hoạt động nối tiếp: -Chuẩn bị bài tiếp theo tuần 31 -Chuẩn bị vài động tác . *Tự rút kinh nghiệm: BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn

File đính kèm:

  • docGiáo Án 4.doc