Ðề thi lý thuyết môn: âm nhạc Đề thi số 6

Câu1: “Sắc bùa”và “xéc bùa”gọi theo ngôn ngữ của dân tộc nào? Nêu những

hiểu biết của mình về bài chiêng “ ði đường”của hội Xéc bùa.

Câu2:Nêu một số nét chính về nhạc sĩ Hoàng Hiệp; Cho vídụ ba bài hát mà ông

sáng tác.

Câu3:Hãy xác định tên tác giả của 02 bài hát dưới đây:

Bài hát “ Ơi cuộc sống mến thương”

Bài hát “ Tháng ba học trò”

pdf5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 2371 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi lý thuyết môn: âm nhạc Đề thi số 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN BÁ THƯỚC CẤP TRƯỜNG BẬC THCS NĂM HỌC: 2011 - 2012 ðỀ THI LÝ THUYẾT MÔN: ÂM NHẠC (Thời gian làm bài 150 phút) ðỀ THI SỐ 6 Câu1: “Sắc bùa” và “xéc bùa” gọi theo ngôn ngữ của dân tộc nào? Nêu những hiểu biết của mình về bài chiêng “ ði ñường” của hội Xéc bùa. Câu2: Nêu một số nét chính về nhạc sĩ Hoàng Hiệp; Cho ví dụ ba bài hát mà ông sáng tác. Câu3: Hãy xác ñịnh tên tác giả của 02 bài hát dưới ñây: Bài hát “ Ơi cuộc sống mến thương” Bài hát “ Tháng ba học trò” Câu4: Câu hát “Nghe trăng em thân yêu ơi! Mai anh bước ñi trên ñường xa vời”. Tên bài hát là gì? Sáng tác của ai? Câu5: Hãy xác ñịnh các quãng: Trưởng, thứ, ñúng, tăng, giảm, trong các quãng sau. Câu6: Gọi tên 07 giọng trưởng có dấu dáng, ñồng thời thể hiện hoá biểu và thang âm của nó trên khuông nhạc. Câu7: Hãy thành lập hợp âm bảy át của giọng Dê thứ hoà thanh. …………….*************………………… P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN BÁ THƯỚC CẤP TRƯỜNG BẬC THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: ÂM NHẠC: ðỀ THI SỐ 6 (Thời gian làm bài 150 phút) Câu1: (2ñ) - Hướng dẫn chấm như sau: - Nêu ñược cách gọi theo ngôn ngữ của: “Sắc bùa” và “Xéc bùa” (1ñ). - Nêu ñược cách ñánh bài chiêng ñi ñường của hội “Xéc bùa” (1ñ). ðáp án: - “Sắc bùa” gọi theo ngôn ngữ của dân tộc Kinh.“Xéc bùa” gọi theo ngôn ngữ của dân tộc Mường. - Khi ñi ñường, phường bùa ñánh bài chiêng “ði ñường”. ðến mỗi nhà họ ñánh bài chiêng “Xin mở cổng”. Sau khi ñược vào nhà, ông Trùm hát và dàn cồng chiêng ñánh bài “Mở nước” ca tụng sự phồn vinh của gia chủ. Sau khi chủ nhà tặng gạo, phường bùa trở ra, vừa ñi vừa ñánh chiêng và ñi sang nhà khác. Nếu chủ nhà mời hát thì hát ñối ñáp(hát thường) sau ñó phường ñược mời hát có khi thâu ñêm chưa song. Chương trình âm nhạc của “Xéc bùa” có 12 bài chiêng và 12 bài hát chia thành từng cặp, mỗi cặp một bài chiêng, một bài hát, ứng với một tháng trong năm. Ngày nay ở các vùng dân tộc Mường vẫn còn chơi “Xéc bùa” nhưng không theo ñủ lệ chơi như ngày xưa. Câu2:(3,5ñ) - Hướng dẫn chấm: - Nêu bật ñược những nét chính về Nhạc sĩ Hoàng Hiệp(2ñ) - Lấy ñược ví dụ 03 bài hát của ông sáng tác(1,5ñ) ðáp án: - Nhạc sĩ Hoàng Hiệp tên khai sinh là Lưu Trần Nghiệp, sinh ngày 01- 10 – 1931 tại tỉnh An Giang(Nam Bộ). Ông là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc và nổi tiếng. Các tác phẩm của Ông ñậm chất chữ tình và có sắc thái riêng. Sau năm 1975, Ông trở về sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một trong số các nhạc sĩ Việt Nam ñã phổ nhạc thành công khá nhiều bài thơ. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp ñã ñược nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. - 03 bài hát của Hoàng Hiệp sáng tác như sau: * Câu hò bên bờ Hiền Lương P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D * Trường Sơn ðông, Trường Sơn Tây * Cô gái vót chông Câu3:(2ñ) - Hướng dẫn chấm - ðiền ñúng tên tác giả của mỗi bài hát cho(1ñ) ðáp án: - Bài hát “Ơi cuộc sống mến thương” tác giả - Nguyễn Ngọc Thiện(1ñ) - Bài hát “Tháng ba học trò” tác giả - Hàn Ngọc Bích(1ñ) Câu4:(3ñ) - Hướng dẫn chấm: * Trả lời ñúng tên bài hát(1,5ñ) * ðúng tên tác giả sáng tác(1,5ñ) ðáp án: - Bài hát “Cô gái miền ñồng cỏ” - Tác giả: P.I.Trai- Cốp – Xki. Câu5:(3ñ) - Hướng dẫn chấm như sau: - ðề bài ra có 06 ô nhịp, ñiền ñúng mỗi ô nhịp cho(0,5ñ). ðáp án: Câu6:(3,5) - Hướng dẫn chấm * Gọi ñúng tên 07 giọng trưởng có dấu dáng cho(1,75ñ), gọi sai tên một giọng trừ(0,25ñ) *Thể hiện ñúng hoá biểu và thang âm của 07 giọng cho(1,75ñ), gọi sai tên một giọng trừ(0,25ñ) ðáp án: P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D Câu7:(3ñ) - Hướng dẫn chấm * Viết ñúng hoá biểu của giọng Dê thứ cho(1ñ) * Thành lập ñúng hợp âm 7át của giọng Dê thứ hoà thanh cho(2ñ). Nếu thí sinh thành lập hợp âm Không trùng với ñáp án dưới ñây thì không cho ñiểm ý này ðáp án: ………………..****************…………………. P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfde thi gv gioi am nhac so 6.pdf
Giáo án liên quan