Ðề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 1

Câu 1. Đồng chí hãy nêu tên tác giả và tên các bài hát trong chương trình âm nhạc

lớp 7 ?

Câu 2. Thế nào là giọng song song ? Giọng Fdur song song với giọng với giọng nào

? Viết hóa biểu của 2 giọng đó lên khuông nhạc?

Câu 3. Đồng chí hãy đặt lời mới cho bài TĐN số 6 “Xuân về trên Bản” tác giả

Nguyễn Tài Tuệ trong chương trình âm nhạc Lớp 7 theo chủ đề về nhà trường.

pdf4 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D 1 PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO BÁ THƯỚC ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ÂM NHẠC THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 ðỀ SỐ 1 ( Thời gian làm bài 150 phút) Câu 1. ðồng chí hãy nêu tên tác giả và tên các bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 7 ? Câu 2. Thế nào là giọng song song ? Giọng Fdur song song với giọng với giọng nào ? Viết hóa biểu của 2 giọng ñó lên khuông nhạc? Câu 3. ðồng chí hãy ñặt lời mới cho bài TðN số 6 “Xuân về trên Bản” tác giả Nguyễn Tài Tuệ trong chương trình âm nhạc Lớp 7 theo chủ ñề về nhà trường. Câu 4. Từ ñoạn nhạc ñã cho dưới ñây, hãy hoàn thành các câu hỏi sau: a. Xác ñịnh giọng của ñoạn nhạc ñó ? b. Hãy dịch ñoạn nhạc ñó lên một quãng 3 ? Câu 5. Trình bày cách gọi tên 2 loại quãng số lượng và quãng chất lượng ? Cho ví dụ cụ thể ? Câu 6. Bằng những hiểu biết của mình, ñồng chí hãy giới thiệu về nhạc sĩ ðỗ Nhuận và phân tích sơ bộ bài hát “ Hành quân xa ” Một tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của ông ? Câu 7. ðồng chí hãy chép lại bài TðN số 5 “ Em là bông hồng nhỏ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình âm nhạc lớp 7 ? P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 2 PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO BÁ THƯỚC ðÁP ÁN ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN MÔN ÂM NHẠC THCS Năm học 2011 - 2012 ðỀ SỐ 1 Câu 1. ( 4 ñiểm ) yêu cầu: - Giáo viên phải nêu ñược tên 8 tác giả và tên 8 bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 7 . * ðáp án: + Mái trương mên yêu – Lê Quốc Thắng ( 0,25 ñiểm ) + Lí cây ña – Dân ca Quan họ Bắc Ninh. ( 0,25 ñiểm ) + Ca chiu sa – nhạc Blante ( Nga ) - dịch lời Việt - Phạm Tuyên. ( 0,25 ñiểm ) + Khúc hát chim Sơn ca - Nguyễn Huy Hùng.( 0,25 ñiểm ) + ði cắt lúa – Dân ca H’Rê.( 0,25 ñiểm ) + Tiếng ve gọi hè - Trịnh Công Sơn.( 0,25 ñiểm ) + Chúng em cần hoà bình. – Hoàng Long – Hoàng Lân.( 0,25 ñiểm ) + Khuc ca bốn mùa - Nguyễn Hải.( 0,25 ñiểm ) Câu 2. ( 3 ñiểm ) Yêu cầu - Nêu ñược ñịnh nghĩa giọng song song ? - Giọng Fdur song song với giọng dmoll. - Viết hóa biểu của giọng Fdur và giọng dmoll lên khuông nhạc. * ðáp án: - Gọng song song là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ có cùng chung hóa biêủ. ( 1 ñiểm ) - Giọng Fdur // vơí giọng dmoll.( 1 ñiểm ) - Hóa biêủ của 2 giọng Fdur và giọng dmoll: ( 1 ñiểm ) Giọng Fdur Giọng dmoll Câu 3. ( 3 ñiểm ) Yêu cầu ñặt lời mới cho bài TðN số 6 “Xuân về trên Bản” tác giả Nguyễn Tài Tuệ: - Viết ñúng chủ ñề về nhà trườn . ( 1 ñiểm ) - Ca từ phù hợp với giai ñiệu, ( không làm méo mó giai ñiệu ) ( 1 ñiểm ) - Nội dung phải trong sáng, lành mạnh phù hợp với lứa tuổi học sinh. ( 1 ñiểm ) Câu 4. ( 2 ñiểm ) Hãy dịch giọng ñoạn nhạc dưới ñây lên quãng 3 : - Xác ñịnh giọng của ñoạn nhạc ñó : Giọng F#moll. ( 1 ñiểm ) - Dịch chính xác ñoạn nhạc trên từ giọng F#moll sang giọng Amoll. ( 1 ñiểm ) P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 3 Câu 5. ( 4 ñiểm ) Yêu cầu: - Trình bày ñược cách gọi tên quãng số lượng (1 ñiểm) - Trình bày ñược cách gọi tên quãng chất lượng (1 ñiểm) - Lấy ví dụ về quãng số lượng ( 1ñiểm) - Lấy ví dụ về quãng chất lượng ( 1ñiểm) ( Mỗi loại cho 1 ví dụ) * ðáp án: - Gọi theo cách ñếm từ âm gốc ñến âm ngọn, kết quả là bao nhiêu thì ñó chính là tên của quãng ñó. ( 1 ñiểm ) - Quãng ñúng, quãng tăng, quãng giảm, quãng thứ, quảng trưởng. ( 1 ñiểm ) - Ví dụ về quãng số lượng E – E = q8 C – A = q13 E – C = q6 H – H = q15 - Ví dụ về quãng chất lượng: Q3 thứ q3 trưởng q4tăng q4ñúng q5giảm Câu 6. ( 2 ñiểm ) Yêu cầu: - Giới thiệu sơ lược về cuộc ñời và sự nghiệp của nhạc sĩ ðỗ Nhuận (1 ñiểm) - Phân tích sơ bộ bài hát “ Hành quân xa ” làm rõ nội dung, cấu trúc âm nhạc.(1 ñiểm) * ðáp án: - ðỗ Nhuận sinh ngày 10/12/1922, quê ở Cẩm Bình, Hải Dương. Ông là Tổng thư ký ñầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa I và II, 1957-1983. Ông tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, và ñã có nhiều ñóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam hiện ñại. Các tác phẩm nổi tiếng của ông ñược gới thiệu trong chương trình âm nhạc Lớp 7 như: Nhớ chiến khu, Áo mùa ñông, Du kích ca, Du kích sông thao, Chiến thắng ðiệnBiên, Vui mở ñường, Việt Nam quê hương tôi ... và nhiều tác phẩm âm nhạc khác. Ông ñược nhà nước truy tặng giải thưởng HCM về Văn học – Nghệ thuật. (1 ñiểm) - Cấu trúc âm nhạc của bài hát: 1ñoạn ñơn : gồm 2 câu. Nội dung bài hát nói lên tinh thần bất khuất quật cường của các chiến sĩ bộ ñội ta ñã vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả vẫn không sờn lòng. Quyết chí ñánh thắng kẻ thù giành ñộc lập tự do cho Tổ Quốc. (1 ñiểm) Câu 7. ( 2 ñiểm ) Yêu cầu : P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 4 * ðáp án: - Chép chính xác bài TðN số 5 “Em là bông hồng nhỏ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. (1ñiểm) - Chép ñúng lời bài TðN số 5 " Em là bông hồng nhỏ" (1ñiểm) P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfÐê` sô´ 1.pdf
Giáo án liên quan