Đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm

A.Tình trạng kĩ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện đại :

 “ Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng học môn toán cho học sinh lớp 3” Đã được áp dụng trong công tác giảng dạy môn toán ở Trường Tiểu học xã Hầu Thào.

B. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến:

 Đối với giáo viên:

 * Giáo viên tổ chức các trò chơi để các em mạnh dạn hơn trong học tập.

 * Tìm tòi trao đổi và nghiên cứu lí thuyết.

 * Thường xuyên kiểm tra đôn đốc động viên khuyến khích kịp thời việc học tập của học sinh.

 Đối với học sinh:

 * Tham gia tích cực chủ động vào các hoạt động trong lớp .

 * Tự giác hoàn thiện bản thân.

* Tóm lại :

 Muốn học sinh học tập tốt thì trước hết phải có nề nếp tốt. Để học sinh có kĩ năng học toán , người giáo viên phải dựa vào đặc điểm tâm lí ở lứa tuổi các em , ở lứa tuổi này nhận thức của các em có phần hạn chế và kém bền vững . Vì vậy giáo viên phải luôn hướng dẫn những kĩ năng học tập cho các em.

 Đó là yêu cầu cần thiết đòi hỏi giáo viên phải thực hiện thường xuyên liên tục trong suốt quá trình dạy học.

 Nhằm thực hiện tốt quá trình dạy học , góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục, tôi luôn có ý thức cải tiến trong việc làm của mình.

 

doc3 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 4650 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm Kính gửi : Hội đồng sáng kiến – sáng chế cấp cơ sở . Chúng tôi gồm các tác giả - đồng tác giả dưới đây. TT Họ và tên Năm sinh Nơi công tác Chức vụ Trình độ CM Tỉ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến Kí tên 1 Lê Thị Nguyệt 1977 Trường Tiểu học Hầu Thào Giáo viên 12 + 2 Đề nghị công nhận sáng kiến : Mô tả giải pháp A.Tình trạng kĩ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện đại : “ Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng học môn toán cho học sinh lớp 3” Đã được áp dụng trong công tác giảng dạy môn toán ở Trường Tiểu học xã Hầu Thào. B. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Đối với giáo viên: * Giáo viên tổ chức các trò chơi để các em mạnh dạn hơn trong học tập. * Tìm tòi trao đổi và nghiên cứu lí thuyết. * Thường xuyên kiểm tra đôn đốc động viên khuyến khích kịp thời việc học tập của học sinh. Đối với học sinh: * Tham gia tích cực chủ động vào các hoạt động trong lớp . * Tự giác hoàn thiện bản thân. * Tóm lại : Muốn học sinh học tập tốt thì trước hết phải có nề nếp tốt. Để học sinh có kĩ năng học toán , người giáo viên phải dựa vào đặc điểm tâm lí ở lứa tuổi các em , ở lứa tuổi này nhận thức của các em có phần hạn chế và kém bền vững . Vì vậy giáo viên phải luôn hướng dẫn những kĩ năng học tập cho các em. Đó là yêu cầu cần thiết đòi hỏi giáo viên phải thực hiện thường xuyên liên tục trong suốt quá trình dạy học. Nhằm thực hiện tốt quá trình dạy học , góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục, tôi luôn có ý thức cải tiến trong việc làm của mình. C. Khả năng áp dung giải pháp: Có thể áp dụng ở các khối lớp Tiểu học trong toàn trường đặc biệt là khối lớp 3. D. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp : - Muốn rèn cho học sinh học tốt môn toán , người giáo viên phải đề ra một kế hoạch cụ thể chặt chẽ có khoa học. - Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân , để học sinh noi theo. - Có được kết quả tốt đòi hỏi người giáo viên cần có những tìm tòi và sáng kiến trong giảng dạy. - Quan tâm giúp đỡ đến từng học sinh , đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Danh sách những người tạo giải pháp TT Họ và tên người Hỗ trợ Năm sinh Nơi công tác Chức vụ Nội dung công việc hỗ trợ Tỉ lệ đóng góp tạo vào công việc hỗ trợ kí tên 1 Tổ khối chuyên môn 1, 2, 3 Tham gia thẩm định các giờ dạy áp dụng SKKN Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Hầu Thào, ngày 8 tháng 4 năm 2011 Người nộp đơn Lê thị nguyệt Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ý kiến Phản biện của chuyên gia hoặc người thẩm định sáng kiến kinh nghiệm Tên sáng kiến kinh nghiêm : Rèn kĩ năng học môn toán cho học sinh lớp 3. Đơn đăng kí số : ngày 8 tháng 4 năm 2011 nộp đơn. Họ và tên tác giả: Lê thị Nguyệt Chức vụ: Giáo viên Trường Tiểu học xã Hầu Thào. Họ và tên : Dương Xuân Chính Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học xã Hầu Thào Kết quả xem xét của đơn vị: - Tính mới: ................................ - Khả năng áp dụng:.. - Lợi ích thu được: - Kết luận giải pháp đạt / không đạt các tiêu chuẩn công nhân sáng kiến: Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Chuyên gia phản biện Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (hoặc người thẩm định) (hoặc thủ trưởng đơn vị)

File đính kèm:

  • docdon dang ki sang kien.doc