Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 (thời gian: 90 phút) năm học 2008- 2009

câu1.(3điểm)

 a. Xác định nghĩa của từ "ăn" trong các cụm từ sau:

Ăn cơm ; ăn xăng ; ăn bám ; ăn ý

b. Tìm 4 thành ngữ , tục ngữ có từ "ăn"

 

doc14 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 (thời gian: 90 phút) năm học 2008- 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(biết năng suất mỗi người như nhau) Câu 4 (5 điểm): Cho tam giác vuông ABC vuông ở A, AC = 20 cm, AB = 30 cm. M là một điểm trên cạnh AC và có tỉ số . Từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt CB tại E Tính diện tích tam giác BEA Tính ME Câu 5 (2 điểm) : Không làm tính hãy xét xem dãy số sau tính đúng hay sai? Vì sao? 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744 Phòng GD quan hoá Trường tiểu học Hiền Kiệt -------------------------------------- Đáp án chấm môn toán 5 Câu 1: * Muốn viết từ số 1 đến số 9 ta cần 9 chữ số (0,25 điểm) Muốn viết từ số 10 đến 99 ta cần: (0,25) 90 x 2 = 180 (chữ số) (0,25) Vậy còn lại: 201- (9 +180) = 12 (chữ số) để viết các số có 3 chữ số (0,25) Với 12 chữ số đó ta viết được 4 số có 3 chữ số là: (0,25) 100, 101, 102, 103 (0,25) Vậy dãy số đó có 103 số (0,25) * Số cặp là: 103 : 2 = 51 (cặp) dư 1 số (0,25) *Tổng của dãy số là: 1 + (2 + 103) x 51 = 5356 (0,25) (0,5 đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) 16,875 (0,25) Câu 2: Để 59x5y chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng y = 0 hoặc y = 5 (0,5) Nếu y = 0 thì 59x5y = chia hết cho 3 khi: (0,25) Tổng : 5 + 9 + x + 5 + 0 = x + 19 chia hết cho 3 (0,25) Từ 0 đến 9 có: x = 2, x = 5, x= 8 để x + 19 chia hết cho 3 (0,75) Vậy số đó là: 59250, 59550, 59850 (0,75) Nếu y = 5 thì 59x5y = 59x55 chia hết cho 3 khi: (0,25) Tổng 5 + 9 + x + 5 + 5= x + 24 chia hết cho 3 (0,25) Từ 0 đến 9 có: x = 0, x = 3, x = 6, x = 9 để x + 24 chia hết cho 3 (0,5) Vậy số đó là: 59055, 59355, 59655, 59955 (0,5) Câu 3: Trong 1 ngày 8 người sửa được: (0,25) 64 : 2 = 32 (m) (0,25) Trong 5 ngày 8 người sửa được: (0,5) 32 x 5 = 160 (m) (0,5) Trong 5 ngày 1 người sửa được : (0,5) 160 : 8 = 20 (m) (0,5) Trong 5 ngày 9 người sửa được: (0,5) 20 x 9 = 180 (m) (0,5) Đáp số: 180 m (0,5) Câu 4: Theo bài ra ta có hình vẽ B E M A M C M Diện tíh tam giác ABC là: (0,5) = = 300 (cm2) (0,5) Vì = nên AM = AC : 4 = 20 : 4= 5 (m) (0,5) Mà ME// AB nên đường cao hạ từ E xuống AB bằng AM (0,5) Do diện tích tam giác BEA là: (0,5) = = 75 (cm2) (0,5) b.Ta có: SAEC = SABC - SBEC = 300 - 75 = 225 (cm2) (0,5) Vì ME// AB mà AB vuông góc với AC nên EM cũng vuông góc với AC hay EM là đường cao của tam giác AEC (1,0) Vậy EM = (225 2) : 20 = 22,5 (cm) (0,5) Câu 5: Kết quả dãy tính trên là sai (0,5) Vì: Dãy tính trên gồm 5 số lẻ (0,5) Tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ (0,5) Mà kết quả của dãy tính lại là số chẵn (0,5) lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Riêng câu 1.b) không tính nhanh cho nửa số điểm.  Phòng GD quan hoá Trường tiểu học Hiền Kiệt -------------------------------------- đề thi môn tiếng việt lớp 4 (Thời gian: 90 phút) Câu1 (3đ): Cho các từ sau: Máy bay, nhân dân, xinh xắn, ăn, nghỉ ngơi, ngoan hãy xếp các từ thành 3 nhóm: Từ đơn, từ ghép, từ láy. Hãy xếp thành 3 nhóm: danh từ, động từ, tính từ. Câu 2 (3đ): Em hãyđặt mỗi câu hỏi cho các mục đích sau: để hỏi, để khen, để khiến. Câu 3 (3đ): Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về ước mơ của em. Trong đó có sử dụng các từ ngữ sau: ước muốn, cầu được ước thấy, khám phá, mơ. Câu 4 (4đ): Trong bài thơ "Quê hương" nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết: "Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nỗi thành người" Đoạn thơ đã gợi cho em nghĩ đến điều gì đẹp đẽ và sâu sắc? Câu 5 (6đ): "Một chú ong mải mê hút nhuỵ hoa, không hay biết trời đã tối ong không về nhà được. Sớm hôm sau, ong đã tìm về tổ và đã kể lại câu chuyện nó đã xa nhà trong đêm qua cho cả bầy nghe" Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện của chú ong đó. Lưu ý:Trình bày đẹp 1 điểm Phòng GD quan hoá Trường tiểu học Hiền Kiệt -------------------------------------- Đáp án chấm môn tiếng việt lớp 4 Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. học sinh xếp thành 3 nhóm sau: Từ đơn: ăn, ngoan Từ ghép: máy bay, nhân dân Từ láy: xinh xắn, nghỉ ngơi xếp thành 3 nhóm: Danh từ: máy bay, nhân dân Động từ: ăn, nghỉ ngơi Tính từ: xinh xắn, ngoan - Học sinh đặt được câu hỏi với mục đích để hỏi viết hoa đầu câu ghi dấu "?" cuối câu Học sinh đạt được câu hỏi với mục đích để khen Viết hoa đúng, ghi dấu "?" cuối câu Học sinh đặt được câu hỏi với mục đích để khiến Viết hoa đúng, ghi dấu "?" cuối câu - viết đoạn văn đủ (4- 5) câu đúng chủ điểm ước mơ. Câu văn lôgic, có cảm xúc Sử dụng các từ ngữ đã cho hợp lý, chính xác * Đoạn thơ gợi những điều đẹp đẽ sâu sắc: Mỗi người chỉ có 1 quê hương như là chỉ một mẹ sinh ra mình Nếu ai đó không nhớ quê hương, không yêu quê hương thì cũng như không nhớ, không yêu mẹ của mình và người đó có lớn về thể xác cũng không thể là người trưởng thành, không thể là người có tâm hồn đẹp được. * Học sinh diễn đạt có cảm xúc * Học sinh liên hệ đến bản thân Dựa vào đề bài để tưởng tượng và kể lại cho đầy đủ diễn biến câu chuyện bạn ong xa nhà (qua lời của nhân vật ong), nêu được một ý nghĩa nhất định. HS có thể tưởng tượng theo 2 hướng: a)bạn ong gặp may mắn: mở đầu: nói về tình huống của đề bài. Diễn biến: Ong gặp thuận lợi được một nhân vật khác động viên, giúp đỡ ong nghỉ ngơi an toàn qua đêm. Kết thúc: Thái độ biết ơn của ong với người đã giúp mình b.Ong gặp khó khăn nguy hiểm nhưng nhanh trí vượt qua để về với các bạn trong bầy. Mở đầu: Nói về tình huống của đề bài. Diễn biến: nói về khó khăn ong đã gặp (không có chỗ ngủ, một số nhân vật khác đe doạ, quấy rầy) Kết thúc: Ong vượt qua được thử thách và bay về nhà. Diễn biến hợp lý, có chi tiết cụ thể, sinh động, có mâu thuẫn và có cách giải quyết. Câu văn trôi chảy, ít lỗi. Về lời kể, dùng lời của ong để kể lại ,5 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 1 1 1 0,5 1 1,5 0,5 0,5 1 0,5 1,5 1 0,5 1,5 1 1,5 0,5 Lưu ý: Điểm chữ viết và trình bày toàn bài 1đ Phòng GD quan hoá Trường tiểu học Hiền Kiệt -------------------------------------- Đề thi học sinh giỏi toán 4 (Thời gian: 90 phút) Câu 1 (5 điểm): Tìm số tự nhiên bé nhất mà khi chia cho 2, cho 3 và cho 5 đều dư 1. Khi nhân 1 số tự nhiên với 44, bạn An đã viết các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 2096. Tìm tích đúng của phép nhân giúp bạn An Câu 2 (4 điểm): Cho A= (45: x + 45 x ) + 2006 y Tính giá trị của A khi x = 1, y = 0 Tìm y nếu A = 2096 và x = 1 Câu 3 (4 điểm): Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão vừa qua , khối 4 của một trường Tiểu học đã góp được 138000 đồng .Lớp 4A góp được số tiền kém số tiền của lớp 4B và 4C là 22000 đồng .Nếu lớp 4B góp thêm 6000đồng thì bằng số tiền lớp 4C góp được .Tính số tiền mỗi lớp đã góp được ? Câu 4(5điểm) Một cái ao hình vuông có diện tích bằng 200m2 . Bốn góc ao có trồng 4 cây vải thiều quí. Nay chủ nhà muốn mở rộng ao để tăng diện tích lên gấp đôi mà ao vẫn là hình vuông và không phải chặt cây vải nào đồng thời cũng không để gốc cây bị ngâm nước. Em hãy giúp ông chủ thực hiện điều đó (vẽ hình) Tính cạnh ao sau khi mở rộng Câu 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào (có giải thích) 17 ? 15 8 ? 15 11 14 8 Phòng GD quan hoá Trường tiểu học Hiền Kiệt -------------------------------------- Đáp án chấm môn toán 4 Câu 1 (5 điểm) a/(3điểm ):Theo bài ra số phải tìm chia hết cho 2,cho 3 và cho5 đều dư 1 nên số phải tìm trừ đi 1 sẽ chia hêt cho 2,3 và 5 . (0,75đ) Số chia hết cho 2và 5 có tận cùng là 0 (0,25đ) Số chia hết cho3 có tổng các chữ số chia hết cho3 (0,25đ) Mà số phải tìm là số bé nhất thoả mãn yêu cầu nên có tổng các chữ số là 3. (0,5) Số bé nhất chia hết cho 2, 3 và 5 là 30. (0,5) Vậy số phải tìm là : 30 + 1 = 31 (0,75) b/(2 điểm ).Gọi số tự nhiên là A. Vì khi nhân A với 44 bạn An đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên An đã nhân A với ( 4+4 ). (0,5) ta có: A (4 + 4) = 2096 (0,25) A 8 = 2096 (0,25) A = 2096: 8 (0,25) A = 262 (0,25) Tích đúng là : 262 44 =11528 (0,5) Câu 2 (4 điểm ) a.(1 điểm) : Thay x=1,y=0 vào A ta có: A=(45:1 +45 1) + 2006 0 (0,25) A=(45 +45)+0 (0,5) A=90 (0,25) b.(3 điểm ): khi x=1;A=2096 ta có : (45 : 1 + 45 1) + 2006 y = 2096 (0,5) (45 + 45) + 200 y = 2 096 (0,5) 90 + 20 y = 2096 (0,5) 2006 y = 2096-90 0,25) 2006 y = 2006 (0,5) y = 2006 : 2006 (0,5) y=1 (0,25) Câu 3(4điểm): Theo bài ra ,lớp 4A góp số tiền kém hai lớp 4B và 4C là 22000 đồng.Ta có sơ đồ sau : Số tiền lớp 4A: 138 000đ (0,5) Số tiền lớp 4B và 4C: Theo sơ đồ ta có :Số tiền lớp 4A góp là : (0,25) (138 000-22 000) : 2 = 58000 (đồng) (0,5) số tiền lớp 4B và 4C góp là : (0,25) 138 000 - 58 000 = 80 000 (đồng) (0,5) Vì lớp 4B , nếu góp thêm 6000 đồng thì bằng số tiền lớp 4C.Nên ta có sơ đồ : Số tiền lớp 4B : 80 000đ (0,5) Số tiền lớp 4C: Theo sơ đồ ta có số tiên lớp 4B góp là : (0,25) (80 000-6000):2=37000 (đồng) (0,5) Số tiền lớp 4C góp là : (0,25) 80 000-37000=43000(đồng) (0,5) Đáp số : 4A : 58000 đồng (0,5) 4B : 37000 đồng 4C : 43000 đồng Câu 4:(5 điểm ): Ta đo đường chéo của ao vạch hai đường thẳng đi qua cây 1 và cây 2 vuông góc với đường chéo đó . Tương tự ,ta vạch hai đường thẳng đi qua cây 3 và cây 4 vuông góc với đường chéo thứ hai của ao.Ta được ao mới thoả mãn 4 cây vải thiều quý không bị chặt và cũng không bị ngâm dưới nước (hình vẽ). Theo hình vẽ , diện tích các phần lần lượt bằng nhau là : S1 = S2 ; S3 =S4; S5 = S6 ; S7 = S8 Vậy diện tích mới của ao là: 200 x 2 = 400 (m2) - vẽ hình 1,5 đ Cây1 cây2 - giải thích cách vẽ: 1,5 đ - nêu cách tính để chứngminh diện tích tăng gấp 2 : 1đ cây 3 cây 4 - Tính diện tích mới: 0,5 đ b.Theo câu a) diện tích mới của ao là 400 m2 Vậy cạnh mới của ao là: 20 m (0,25đ) (vì 20 20 = 4000) (0,5đ) Đáp số: 20m (0,25đ) Câu 5(2 điểm): Nhận thấy ở hình 1: 11 là trung bình cộng của 14 và 8 (0,5) (14 + 8) : 2 = 11 (0,25) ở hình 2: số cần tìm là trung bình cộng của 15 và 17 và bằng (0,25) (15 + 17): 2 = 16 (0,25) ở hình 3: (số cần tìm + 8) : 2 = 15 (0,25) Vậy số cần tìm là: 15 2 - 8 = 22 (0,25) Ta có các hình vẽ đầy đủ các số: (0,25) 17 14 22 15 8 16 15 11 8

File đính kèm:

  • docde thi.doc
Giáo án liên quan